Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ PHẪU THUẬT nội SOI QUA PHÚC mạc lấy THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

LƯƠNG VĂN QUÂN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA PHÚC MẠC LẤY THẬN GHÉP TRÊN NGƯỜI CHO SỐNG
TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Người hướng dẫn khoa học:
PGS.TS. ĐỖ TRƯỜNG THÀNH


Kết luận

Nội dung
Kết quả &
Bàn luận


Đối tượng &
PP nghiên cứu

Tổng quan

Đặt vấn đề


Kết luận

Kết quả &
Bàn luận

Đối tượng &
PP nghiên cứu

Tổng quan

Đặt vấn đề

ĐẶT VẤN ĐỀ


ĐẶT VẤN ĐỀGhép thận là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả suy thận mạn gđ cuốiTrên thế giới ghép thận trên người thực hiện thành công những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XXNguồn lấy thận: từ người cho sống, người cho chết não, người cho tim ngừng đậpTrước đây mổ lấy thận trên người cho sống sử dụng đường mổ qua ổ bụng sau đó là đường sườn lưng SPM


ĐẶT VẤN ĐỀTháng 6/1990 Clayman RV và cs cắt thận thực nghiệm qua nội soi ổ bụng1995 Ratner LE và Kavoussi LR lần đầu tiên thực hiện cắt thận để ghép qua NSOB1992 Việt Nam thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện 103, phẫu thuật lấy thận để ghép phần lớn vẫn áp dụng
kỹ thuật mổ mở.12/2015 BV Hữu nghị Việt Đức bắt đầu tiến hành phẫu thuật nội soi qua phúc mạc có bàn tay hỗ trợ lấy thận ghép từ
người sống cho thận


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người sống hiến thận được phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận
tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
2. Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua phúc mạc lấy thận ghép trên người cho sống tại bệnh viện Hữu nghị Việt
Đức giai đoạn 2016- 2018.


Kết luận

Kết quả &
Bàn luận

Đối tượng &
PP nghiên cứu

Tổng quan

Đặt vấn đề

TỔNG QUAN


TỔNG QUAN

GIẢI PHẪU THẬN


TỔNG QUAN
Lịch sử PTNS
Các dấu mốc quan trọng của PTNS thận
Tác giả

Năm

Sự kiện

Clayman RV

1991

Cắt thận tận gốc qua NSOB

Gaur DD

1992

Nội soi sau phúc mạc cắt thận

Clayman RV

1992

Nội soi cắt thận- niệu quản

Morgan

1992

Nội soi cắt chỏm nang thận

Schuessler

1993

Nội soi tạo hình khúc nối niệu quản- bể thận

Winfield

1993

Cắt thận bán phần qua NSOB

Kavoussi LR

1995

Cắt thận để ghép qua NSOB

Tanake K

2001

Nội soi sau phúc mạc cắt thận để ghép

Horgan S

2002

Nội soi cắt thận để ghép với Robot hỗ trợ


TỔNG QUAN
Lịch sử ghép thậnLịch sử ghép thận thế giới1906 Jabouly người đầu tiên ghép thận trên người1912 Carrel được trao giả Nobel về ghép thận thực nghiệm1933 Voronoy thành công đầu tiên khi ghép thận cùng loài ở người1954 J.E Murray và J.H Harrison ghép thận thành công giữa anh em sinh đôi cùng trứng ở Boston- Hoa KỳSau đó các nước khác bắt đầu ghép thận: Nhật Bản (1964), Đài Loan (1968), Cuba (1970), Thái Lan (1976)…


TỔNG QUAN
Lịch sử ghép thậnLịch sử ghép thận Việt Nam6/1992 ca ghép thận trên người đầu tiên thực hiện thành công tại Bệnh viện 10312/1992 BV Chợ Rẫy ghép thành công 2 TH cha mẹ cho conCác năm 2000- 2002 các BV Việt Đức, Gia Định, TW Huế tiến hành những ca ghép đầu tiên5/2004 BV Nhi TW lần đầu tiên tiến hành ghép thận cho trẻ emĐến nay cả nước có nhiều trung tâm tiến hành ghép thận


TỔNG QUAN
Các phương pháp mổ cắt thận ghép

Mổ mở

Mổ nội soi

Đường mổ SPM

Nội soi SPM

Đường mổ qua PM

Nội soi qua PM


TỔNG QUAN

Tình hình nghiên cứu nội soi lấy thận ghép

THẾ GIỚI

2001

2004

2006

2016

2017

Stifelman

Maartense

Fisher

Fabian

Alessimi

VIỆT NAM

2006

2012

Trần Ngọc Sinh

Châu Quý Thuận

2016
Lê Nguyên Vũ
Đỗ Trường Thành


Kết luận

Kết quả &
Bàn luận

Đối tượng &
PP nghiên cứu

Tổng quan

Đặt vấn đề

ĐỐI TƯỢNG &
PP NGHIÊN CỨU


ĐỐI TƯỢNG &

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU

114 người sống cho thận được phẫu thuật nội soi qua phúc mạc có bàn tay hỗ trợ lấy thận ghép
từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018
tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức


ĐỐI TƯỢNG &

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU

Thận ghép lấy từ người sống cho thận và bằng PTNS qua phúc mạc có bàn
tay hỗ trợ

TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN

Tuổi từ 18- 50

Có đầy đủ hồ sơ bệnh án lưu trữ


ĐỐI TƯỢNG &

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU

Những TH lấy thận từ mổ mở và bằng PTNS chuyển mổ mở

TIÊU CHUẨN
LOẠI TRỪ
Có CCĐ nội soi qua ổ bụng: vết mổ cũ ổ bụng, bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính, suy tim…


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Phương pháp: Mô tả hồi cứu và tiến cứu

Thời gian: 01/ 2016 đến 05/ 2018

Điạ điểm: Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Cách chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện không xác suất

Cỡ mẫu: 114 ( 91 hồi cứu và 23 tiến cứu)


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

TUỔI, GIỚI

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

QUAN HỆ NGƯỜI CHO VÀ NGƯỜI NHẬN

CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ (BMI)


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

SIÊU ÂM THẬN

ĐỘ THANH LỌC CẦU THẬN

ĐẶC ĐIỂM CLS
ĐỘNG MẠCH THẬN

TĨNH MẠCH THẬN


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

THỜI GIAN MỔ

THỜI GIAN THIẾU MÁU NÓNG

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT

LƯỢNG MÁU MẤT TRONG MỔ

HÌNH THỨC XỬ LÝ CUỐNG THẬN

TAI BIẾN TRONG MỔ


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

TÌNH TRẠNG THẬN SAU KHI LẤY RA

KẾT QUẢ PHẪU THUẬT

TÌNH TRẠNG THẬN SAU KHI RỬA

TÌNH TRẠNG MẠCH MÁU THẬN SAU KHI RỬA


ĐỐI TƯỢNG &
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Kết quả PT lấy thận ghép
Đánh giá theo tiêu chuẩn của Nguyễn Thị Ánh Hường (2008)

+ Thận lấy cho ghép nguyên vẹn về giải phẫu
+ Thời gian thiếu máu nóng < 3 phút

Tốt

+ Mạch máu, niệu quản thận lấy đủ dài thuận lợi cho ghép
+ Không gặp tai biến, biến chứng về thận lấy và người cho ghép

+ Trong PT lấy thận có tai biến với nhu mô thận và mạch máu được xử trí ngay trong mổ
+ Tổn thương đụng dập nhẹ các tạng lân cận có thể không cần xử trí

Trung bình

+ Thời gian thiếu máu nóng 3- 5 phút
+ Sau PT người hiến thận có các b/c không cần phải can thiệp PT lại

+ Thận lấy cho ghép trong mổ có tai biến, thận lấy ra nhu mô bầm tím toàn bộ
+ Tổn thương các tạng lân cận
+ Rách động, tĩnh mạch chủ

Kém

+ Thời gian thiếu máu nóng kéo dài > 5 phút
+ Sau PT người hiến cần phải can thiệp PT lại, xử trí lại tổn thương trong quá trình lấy


ĐỐI TƯỢNG &

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PP NGHIÊN CỨU
XỬ LÝ SỐ LIỆU

 Xử lý và phân tích số liệu trên phần mềm SPSS 16.0
 Kiểm định bằng test χ2 tìm mối liên quan với biến định tính
 Test t-student với các giá trị trung bình 2 nhóm
 Test ANOVA với ≥ 3 giá trị trung bình
 Khác biệt có ý nghiã thống kê khi p<0,05


Kết luận

Kết quả &
Bàn luận

Đối tượng &
PP nghiên cứu

Tổng quan

Đặt vấn đề

KẾT QUẢ &
BÀN LUẬN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×