Tải bản đầy đủ

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG BÓNG CHUYỀN


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

12/6/2018

CHỦ ĐỀ:
KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG BÓNG CHUYỀN

TÁC GIẢ : ……………..
CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG THPT …………….


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG


CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG BÓNG CHUYỀN
PHẦN 1: NỘI DUNG CỦA CHỦ ĐỀ KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG
BÓNG CHUYỀN
1. Lí do chọn chủ đề kĩ thuật đệm bóng trong bóng chuyền
Môn thể thao tự chọn bóng chuyền có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển
của các em về mọi mặt Trí – Đức – Thể - Mĩ. Nếu trong tiết dạy bóng chuyền
có chất lượng sẽ giúp cho học sinh nắm được kiến thức từ đó hình thành kĩ
năng vậng động, tạo ra giờ học vui vẻ và bổ ích cho học sinh.
Qua thực tế giảng dạy từ khi về trường đến nay tôi nhận thấy cần đầu tư cho
môn bóng chuyền nhiều hơn ở các mặt để nâng cao chất lượng giáo dục thể chất
trong nhà trường. Đặc biệt khối 10 là học sinh đầu cấp cần nắm vững kĩ thuật
cơ bản về môn thể thao tự chọn này là một điều kiện hết sức cần thiết thuận lợi
cho việc phát triển kĩ năng, kĩ sảo vận động làm nền tảng cho các năm học tiếp
theo.
2. Mục tiêu dạy học chủ đề kĩ thuật đệm bóng trong bóng chuyền
a. Kiến thức:
Giúp học sinh củng cố lại các kỹ thuật đã học.
Giúp học sinh nắm được kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt.
b. Kỹ năng
Thực hiện cơ bản kiến thức động tác kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai
tay trước mặt (Không bóng)
Bước đầu thực hiện được kỹ thuật chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước
mặt (Có bóng)
c. Thái độ
Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, ý thức
đảm bảo an toàn trong tập luyện.
Chủ động vận dụng những kiến thức đã được học vào các buổi tập luyện ngoài
giờ, để
3. Đối tượng dạy học


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

Học sinh khối 10 - trường THPT Đồng Đậu.
4. Thiết bị dạy học và học liệu bổ trợ
Bóng chuyền, còi, giáo án, tranh ảnh
SGK, sách giáo viên
5. Nội dung chủ đề kĩ thuật đệm bóng trong bóng chuyền
5.1. Tập TTCB, các KT di chuyển
+ Bước lướt
+ Bước tiến, bước lùi
+ Bước nhảy
5.2. Học mới: KT chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt
+ TTCB: 2 chân mở rộng bằng vai hoặc hơn vai, đầu gối trùng (hai đầu
gối hơi hướng vào nhau), thân người hơi đổ về trước, 2 tay để thả lỏng
tự nhiên, mắt quan sát bóng.
+ Hình tay: khi bóng đến HS thực hiện kt sau: 2 tay chồng lên nhau 2
ngón cái song song với nhau, 2 cẳng tay thẳng ép lại tạo thành 1 mặt
phẳng lớn nhất để tiếp xúc với bóng
+ Điểm tiếp xúc của tay với bóng: 1/3 cẳng tay tính từ cổ tay đến khớp
khửu. Khi tiếp xúc tay cao ngang tầm thắt lưng
+ Điểm tiếp xúc của bóng với tay: phía sau và dưới bóng.
+Dùng sức: chân toàn thân để đưa bóng đi.
5.3. Tập KT chuyền bóng thấp tay bằng hai tay trước mặt (Không bóng)
- TTCB
- Hình tay
- Thực hiện KT
5.4.Tập KT chuyền bóng thấp tay bằng 2 tay trước mặt (Có bóng)


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

- TTCB
- Hình tay
- Động tác

PHẦN 2 : TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG
TRONG BÓNG CHUYỀN
TIẾT 30: BÓNG CHUYỀN

NỘI DUNG:
Ôn tập: Tư thế chuẩn bị và các bước di chuyển.
Học mới: Học kỹ thuật đệm bóng.
I.
Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
Giúp học sinh củng cố lại các kỹ thuật đã học.
Giúp học sinh nắm được kỹ thuật đệm bóng.
2. Kỹ năng
Thực hiện cơ bản kiến thức động tác kỹ thuật đệm bóng (Không bóng)
Bước đầu thực hiện được kỹ thuật đệm bóng (Có bóng)
3. Thái độ
Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, ý thức đảm
bảo an toàn trong tập luyện.
Chủ động vận dụng những kiến thức đã được học vào các buổi tập luyện ngoài
giờ, để nâng cao kỹ thuật, sức khỏe thể chất và tinh thần.
II.
Địa điểm và phương tiện
1. Địa điểm: Sân trường THPT ĐỒNG ĐẬU
2. Phương tiện:
2.1. Giáo viên:


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

Trang phục thể thao.
Kiểm tra vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
Cùng học sinh chuẩn bị: Bóng chuyền, tranh ảnh, các dụng cụ phục vụ hoạt
động học tập và liên quan tới bài học
2.2. Học sinh
Trang phục phù hợp.
Vệ sinh và đảm bảo an toàn nơi tập
Cùng giáo viên chuẩn bị: Bóng chuyền, tranh ảnh, các dụng cụ phục vụ hoạt động
học tập và liên quan tới bài học.
III.

Tiến trình bài học

NỘI DUNG
1, Hoạt động mở đầu
1,1, Nhận lớp
Ổn định tổ chức
Kiểm tra tình hình sân bãi
dụng cụ.

ĐỊNH
LƯỢNG
1p

1,2, Phổ biến nội dung yêu cầu 1p
giờ học
Ôn TTCB và các bước di
chuyển
 Học mới kt chuyền bóng
thấp tay bằng hai tay trước
mặt
1,3,Khởi động
3p
1,3,1, Khởi động chung
 Tập bài thể dục phát triển
chung gồm các động tác :
tay vai, nghiêng lườn, vặn
mình, lưng bụng, chân,
toàn thân, bật nhảy, điều
hòa.
 Khởi động các khớp, ép
dọc, ép ngang.
1,3,2, Khởi động chuyên môn

HOẠT ĐỘNG GV - HS
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxX
GV
Cán bộ lớp báo sĩ số.
Giáo viên phổ biến nội dung
yều cầu bài học
 HS lắng nghe để nhận biết
nội dung yêu cầu bài học.

 Đội hình khởi động chung
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV
GV cùng thực hiện với học sinh.
HS tập theo GV trên nền nhạc
 Đội hình khởi động
chuyên môn


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

 Ném bóng 1 tay, ném bóng 3p
2 tay.

x x
x
x
x
+GV
4L
x x
x
x
x
GV làm thị phạm trước một lần
để học sinh nắm được sau đó GV
chia lớp thành 4 hàng, 2 hàng
một quay mặt vào nhau, 2 học
sinh 1 bóng thực hiện
GV vừa quan sát vừa nhắc nhở
sửa sai cho học sinh
HS tập luyện theo yêu cầu của
GV.
1,4, Kiểm tra nội dung đã học.
4p
 Đội hình kiểm tra nội
 Thực hiện kt di chuyển Mỗi
HS
dung đã học.
thực
hiện
1,
bước lướt
xxxxxxxxx
2 lần
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxX
x

x

GV
Lấy tinh thần xung phong Gv gọi
1 học sinh lên thực hiện.
Cả lớp quan sát và nhận xét bạn.
GV bổ xung nhận xét đánh giá.
2, Hoạt động hình thành kiến 10p
thức
2,1, Học mới: KT đệm bóng
+ TTCB: 2 chân mở rộng bằng
vai hoặc hơn vai, đầu gối trùng
(hai đầu gối hơi hướng vào nhau),
thân người hơi đổ về trước, 2 tay
để thả lỏng tự nhiên, mắt quan sát
bóng.
+ Hình tay: khi bóng đến HS thực
hiện kt sau: 2 tay chồng lên nhau
2 ngón cái song song với nhau, 2
cẳng tay thẳng ép lại tạo thành 1
mặt phẳng lớn nhất để tiếp xúc
với bóng

Đội hình học mới
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxX
GV
+ GV thị phạm làm mẫu kỹ thuật
một lần sau đó vừa làm chậm
vừa phân tích để học sinh nắm
được KT.
+ GV gọi 1 bạn lên làm KT sau
đó GV sủa sai để học sinh nắm
rõ hơn những sai lầm dễ mắc
phải trong tập luyện


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

+ Điểm tiếp xúc của tay với bóng:
1/3 cẳng tay tính từ cổ tay đến
khớp khửu. Khi tiếp xúc tay cao
ngang tầm thắt lưng
+ Điểm tiếp xúc của bóng với tay:
phía sau và dưới bóng.
+Dùng sức: chân và toàn thân để
đưa bóng đi.
3, Hoạt động luyện tập
3,1, Tập TTCB, các KT di
chuyển
+ Bước lướt
+ Bước tiến, bước lùi
+ Bước nhảy

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

+ HS quan sát và tiếp thu cách
thực hiện KT chuyền bóng thấp
tay bằng 2 tay trước mặt do GV
vừa thị phạm và phân tích
+ HS đưa ra những thắc mắc để
GV giải đáp.

6p
3L
3L
3L

Đội hình tập luyện TTCB, các
KT di chuyển
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV
+ GV thị phạm mẫu lại một lần
sau đó cho lớp luyện tập GV
quan sát sửa sai cho từng HS,
động viên HS tập luyện tự giấc
tích cực.
+ HS giãn cách 1 sải tay, đứng so
le tập theo hiệu lệnh của lớp
trưởng.

3,2, Tập KT đệm bóng (Không 7p
bóng)
1. TTCB
2. Hình tay
5L
3. Thực hiện KT

3,3,Tập KT đệm bóng (Có bóng)

7p

Đội hình tập luyện chuyền bóng
thấp tay bằng 2 tay trước mặt
( Không có bóng)
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV
GV thị phạm với KT không có
bóng chia động tác hô để học
sinh tập.
Gv quan sát sửa sai cho từng HS.
HS thực hiện theo nhịp hô của
GV tự giác tích cực tập luyện.
Đội hình tập luyện KT chuyền


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

1. TTCB
2. Hình tay
3. Động tác

bóng thấp tay bằng 2 tay trước
mặt (Có bóng)
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

GV
x

3,4, Thả lỏng, hồi tĩnh
+ Hai tay lên cao hít thở sâu
+ Rũ chân tay.

3,5,Củng cố và nhận xét giờ học

2p
Mỗi
2Lx8N

1p

x

x

x x
x
x
x
GV thị phạm KT với bóng để
học sinh quan sát
Sau đó GV chia lớp thành 4 hàng
2 hàng quay mặt vào nhau thực
hiện KT.
GV quan sát HS tập luyện sửa
sai cho HS.
GV chọn ra một số HS thực hiện
tốt KT chỉnh sửa cho các bạn
cùng.
HS 2 bạn 1 bóng thực hiện tập
luyện tích cực sửa sai theo chỉnh
sửa của GV.
Đội hình thả lỏng
đt
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
GV
HS hít thở sâu, thả lỏng tích cực
theo điều khiển của GV
HS nghe GV nhận xét và nhấn
mạnh những lỗi sai thường mắc
trong tập luyện KT chuyền bóng
thấp tay bằng hai tay trước mặt.
Đội hình nhận xét
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

xxxxxxxxxX
GV
Học sinh tập trung thành 4 hàng
ngang
GV gọi 1 hs thực hiện KT còn
kém lên thực hiện và 1 HS thực
hiện tốt KT lên thực hiện GV yêu
cầu HS quan sát bạn và nhận xét.
Sau đó GV nhận xét cái được và
cái chưa được của học sinh.
HS quan sát nhận xét bạn và n
ghe GV nhận xét để rút kinh
nghiệm cho bản thân.
4, Hoạt động vận dụng
1p
Tập các động tác KT đã học ở
nhà để nâng cao sức khỏe.

Đội hình GV hướng dẫn bài tập
vận dụng
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxX
GV
Giáo viên nhắc nhở học sinh chú
ý an toàn khi tập luyện.
HS tự sắp xếp thời gian tập luyện
ngoài giờ học và đảm bảo an
toàn khi tập.


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA
KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG (KHÔNG BÓNG)


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONG


THPT …………………
BÓNG CHUYỀN

CHỦ ĐỀ : KĨ THUẬT ĐỆM BÓNG TRONGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×