Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

GD

Tiết 3:
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC


Kiểm tra
bài cũ


Kiểm tra bài cũ:
?Thế nào là hai góc đối đỉnh? Vẽ hình đặt tên và chỉ ra
các cặp góc đối đỉnh?

? Nêu tính chất của hai góc đối đỉnh. Bằng suy luận giải
thích vì sao 2 góc đối đỉnh thì bằng nhau.
Bài tập 5(tr 82 – sgk)


Hình nào cho ta hình ảnh hai đường thẳng
vuông góc?

1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc
Định nghĩa: SGK
Hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo
thành có một góc vuông được gọi là hai đường
thẳng vuông góc
y

x’

Ký hiệu: xx’ ⊥ yy’

O

x

y’


Áp dụng
900

Hình 1

Hình 2

89 0

Hình 3

Hình 4

Hình nào cho ta hình ảnh hai đường thẳng vuông góc?


2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
O nằm trên đường thẳng a


O nằm ngoài đường thẳng a


•O

O•

a

a


Hình nào thể hiện cách đặt thước đúng để vẽ đường
thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng
cho trước?

a

•O
•O
a
Hình 1

O•

a

Hình 2

•O

Hình 3

Hình 4


a’ đi qua O
•O

a’⊥ a

⇒ a’ là duy nhất

a
a’

Tính chất:

85/SGK

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và
vuông góc với đường thẳng a cho trước


3. Đường trung trực của đoạn thẳng
x
Em có nhận xét gì về
đường thẳng xy?

A

I


By
xy ⊥ AB

⇒ xy là đường trung trực AB

xy đi qua trung điểm của AB
* Định nghĩa:

85/SGK

* A và B đối xứng nhau qua đường thẳng xy
Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được
gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy


xy có là đường trung trực của AB không? Vì sao?
x


A

x

I


B
A

I

Hình 2

Hình 1

y

y

x
A


A

IHình 3
y


B

x
I •


B

y

Hình 4
B

Tiết 4 hình 7 : Luyện tập
Kiểm tra bài cũ :
1.Thế nào là hai đường thẳng vuông góc . Cho O thuộc xx’ , vẽ
đường thẳng yy’ qua O và vuông góc với xx’?
2. Thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng .Cho AB = 4 cm . Vẽ
đường trung trực của đoạn AB?


Tiết 4 hình 7 : Luyện tập
Bài tập 17 T 87 :Dùng ê ke để kiểm tra vị trí các đường thẳng cho
trước trên hình vẽ
Kết quả :
a
Hình a : a không vuông góc với a’

Hình a

a'

a
a'

Hình b : a ⊥ a’

O

Hình b

a'

a

Hình c : a ⊥ a’

Hình c


Tiết 4 hình 7 : Luyện tập

d2
C

Bài tập 18 T 87 : Vẽ hình theo trình tự sau
O 45°

y
A
B
d1

x


d1

Tiết 4 hình 7 : Luyện tập

B

Bài tập 19 T 87 : Cho hình vẽ , nêu
trình tự cách vẽ
* Trình tự cách vẽ 1

A
60°
O

d2
C


d1

Tiết 4 hình 7 : Luyện tập

B

Bài tập 19 T 87 : Cho hình vẽ , nêu
trình tự cách vẽ
* Trình tự cách vẽ 2

A
60°
O

* Trình tự 3 :

d2
C


Tiết 4 hình 7 : Luyện tập

Bài tập 20 T87AB = 2 cm , BC = 3 cm , Vẽ d1, d2 lần lượt là trung
trực của đoạn AB , BC
d1
d2
Hình 1 : Trường hợp A, B , C thẳng hàng ,
điểm B nằm giữa hai điểm A và C ( d1 // d2)

A

/

/

B

//

d1

Hình 2 : Điểm A nằm giữa hai điểm B và
C ( d1 // d2)

C

A

B

Hình 3 : Ba điểm A, B , C
không thẳng hàng ( d1 ∩ d 2 )

A

C

//

d2

B

C


Tiết 4 hình 7 : Luyện tập
Bài tập trắc nghiệm : Đ hay S , nếu sai hãy vẽ hình minh hoạ
a) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn AB là đường trung trực
của đoạn AB
b) Đường thẳng vuông góc với đoạn AB là đường trung trực của đoạn
AB
c) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB và vuông góc
với đoạn AB là đường trung trực của đoạn thẳng ấy
d) Nếu d là đường trung trực của đoạn AB thì d vuông góc với AB e)
Hai mút của đoạn thẳng đối xứng nhau qua đường trung trực của nó


CHÚC
CÁC
EM
HỌC
TỐT

BTVN 10 , 11 , 12 , 13 ,14 15 SBT T 75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×