Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7
phambayss.violet.vn


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là hai góc đối đỉnh. Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x’Ay’
đối đỉnh với góc xAy.

Trả lời
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của
một cạnh của góc kia
y

O

x’

y’

xHAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?

Yêu cầu HS thực hiện việc gấp
giấy theo hình vẽ hướng dẫn sau:

Trải phẳng tờ giấy ra rồi quan
sát các nếp gấp và các góc tạo
bởi các nếp gấp đó


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?

Quan sát hình vẽ sau:

Trên hình vẽ góc xOy đối đỉnh
với góc nào?
Có kết luận gì về số đo của góc
x’Oy’?
Góc xOy và góc x’Oy ở vị trí ntn
với nhau? Tính số đo của góc x’Oy


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
Hai đường thẳng xx’ và
yy’vuông góc với nhau khi:

Đường
thẳng
cắtx’Oy
nhau
Nhận xét
về vịxx’
trí và
củayy’
góc
tại
1 điểm.
và góc
xOy’? Tính số đo của góc
xOy’?
Điểm đó là điểm nào?
Trong các góc tạo thành có 1 góc
vuông
Đó là góc nào?
Tìm hiểu thông tin trong SGK và
cho biết thế nào là 2 đt vuông góc?


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Bài tập 11. Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau:
a,Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng:
Cắt
nhau tại 1 điểm và 1 trong các góc tạo thành coa 1 góc vuông
…………………………………………………………………………

b,Hai đường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là :

a  a'

……………


HÃY CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG
Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:
A. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
B. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Tiếc
Bạn
chọn
sai rồi !
Hoanquá
hô …!
. Bạn
chọn
đúng
Làm lại Đáp án


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
Hai đường thẳng xx’ và
yy’vuông góc với nhau khi:
-Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau
tại 1 điểm.
-Trong các góc tạo thành có 1 góc
vuông
2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Yêu cầu HS làm việc cá nhân
với ?3


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
Hai đường thẳng xx’ và
yy’vuông góc với nhau khi:
-Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau
tại 1 điểm.
-Trong các góc tạo thành có 1 góc
vuông

Yêu cầu HS quan sát và nêu
cách vẽ hai đường thẳng vuông
góc trong 2 trường hợp trong?4
a

O

2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
a’

a
O


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
Hai đường thẳng xx’ và
yy’vuông góc với nhau khi:
-Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau
tại 1 điểm.
-Trong các góc tạo thành có 1 góc
vuông
2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Có một và chỉ một đường thẳng
a’ đi qua điểm O và vuông góc
với đường thẳng a cho trước
3.Đường trung trực của đoạn thẳng

Qua các trường hợp trên hãy cho
biết qua 1 điểm O và 1 đường
thẳng a có thể dựng được bao
nhiêu đường thẳng đi qua O và
vuông góc với a?


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Quan sát hình vẽ sau:

3.Đường trung trực của đoạn thẳng

Có nhận xét gì về độ dài đoạn thẳn
AI và độ dài đoạn thẳng IB?
Có kết luận gì về vị trí của điểm I
so với hai điểm A,B?
Đường thẳng xy có vuông góc với
đoạn thẳng AB không? Vì sao?


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Thế nào là hai đường thẳng
vuông góc?
2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
3.Đường trung trực của đoạn thẳng
Đường thẳng xy là trung trực
của đoạn thẳng AB khi:
-đường thẳng xy cắt AB tại
trung điểm I của đoạn thẳng AB

xy  AB

Tìm hiểu thông tin trong SGK và
cho biết đường thẳng xy muốn
trở thành đường trung trực của
đoạn thẳng AB cần những điều
kiện gì?


HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Bài tập 14. Cho đoạn thẳng CD dà 3cm. Hãy vẽ đường trung
trực của đoạn thẳng ấy


Hai
Haiđường
đườngthẳng
thẳngcắt
cắtnhau
nhauvà


trong
trongcác
cácgóc
góctạo
tạothành
thànhcó

11góc
gócvuông
vuôngthì
thì22đt
đtđó
đó
vuông
vuônggóc
gócvới
vớinhau
nhau

CCóó11và
vàchỉ
chỉ11đường
đườngthẳng
thẳnga’
a’

đi
điqua
quađiểm
điểmO
Ovà
vàvuông
vuônggóc
góc
với
vớiđường
đườngthẳng
thẳngaacho
chotrước
trước
Đường
Đườngthẳng
thẳngvuông
vuônggóc
gócvới
với11
đoạn
đoạnthẳng
thẳngtại
tạitrung
trungđiểm
điểmcủa
của

nóđc
đcgọi
gọilàlàđường
đườngtrung
trungtrực
trực
của
củađoạn
đoạnthẳng
thẳngấy
ấy

phambayss.violet.vn

•Làm các bài tập từ 1720 trang 87 SGK
•Làm bài tập 21, 22, 23
trang 12, 13 SBT
•Chuẩn bị cho tiết
“Luyện tập”


Cám ơn quý thầy cô
và các em học sinh/
phambayss.violet.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×