Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 1 bài 6: Từ vuông góc đến song song

BÀI GIẢNG HÌNH HỌC 7
BÀI 6:

TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG
SONG


CHÀO MỪNG CÁC EM
THAM DỰ TIẾT HỌC HÔM
NAY


Hình học 7 – Từ vuông góc đến song song

1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song của ba
đường thẳng
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng
thứ ba thì song song với nhau

a


a c

b

b c
c

a//b


Hình học 7 – Từ vuông góc đến song song

2. Hệ quả
Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai
đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với
đường thẳng kia

a

c a

b

a // b
c

c b


Hình học 7 – Từ vuông góc đến song song

3. Ba đường thẳng song song
Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một
đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

a
b
c

a // c
b // c

a //b


Hình học 7 – Từ vuông góc đến song song

Trắc nghiệm
Bài 1 : Điền vào chỗ trống
Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì ................... với nhau
Nếu một đường thẳng .....................với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia
Hai đường thẳng phân biệt cùng ................. với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau

song song

vuông góc

song song


Hình học 7 – Từ vuông góc đến song song

Trắc nghiệm
Bài 2 : Điền đúng sai
Nếu a//b, b//c thì a//c
Nếu a//b, bc thì a//b

Đ
S

Nếu a b, b//c thì a c
Nếu a//c, b//c thì a//b
Nếu a b, b c thì a c

Đ
Đ
S


BÀI HỌC KẾT THÚC
TẠI ĐÂY
THÂN ÁI CHÀO CÁC EMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×