Tải bản đầy đủ

BẢN mô tả SÁNG KIẾN dương thị kim quyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 02

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
Kính gửi: Hội đồng sáng kiến ngành Giáo dục TP. Cần Thơ.
1. Tên sáng kiến: “Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục
đạo đức học sinh”
2. Quyết định công nhận sáng kiến của cơ sở nơi sáng kiến được công nhận (số .....
ngày.... tháng .... năm .......) (Quyết định công nhận của trường (trung tâm).
3. Tác giả sáng kiến:
Số
TT
1

Họ và tên
Dương Thị Kim Quyến

Ngày tháng Chức vụ,
năm sinh

đơn vị công tác
10/ 11/ 1989 THPT An Khánh

Trình độ chuyên môn
Đại học sư phạm
tiếng anh

4. Thời điểm sáng kiến được áp dụng: năm học 2017 - 2018
5. Nội dung sáng kiến:
PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong 4 năm đi dạy đây là năm đầu tiên tôi được phân công làm giáo viên chủ nhiệm và
lớp chủ nhiệm của tôi là lớp 10A14, do thiếu kinh nghiêm trong công tác chủ nhiệm lớp,
tôi luôn học hỏi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. Một lứa tuổi
phức tạp là giai đoạn chuyển từ 1 học sinh cấp cơ sở lên cấp phổ thông. Việc truyền thụ
cho học sinh những tri thức khoa học là nhiệm vụ chung của tất cả các giáo viên bộ môn
ở mọi ngành khoa học được giảng dạy qua các phân môn, còn hoạt động “đức dục” góp
phần hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh vai trò quan trọng nhất là ở người giáo
viên chủ nhiệm lớp. Để thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, GVCN lớp phải biết
phối hợp với các GV bộ môn, chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công
tác. Chủ nhiệm cũng là người phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong trường trong đó
quan hệ nhiều ở cấp THPT là đoàn trường, chi đoàn GV, hội CMHS, để làm tốt công tác
dạy- học- giáo dục HS trong lớp phụ trách.
Tuy nhiên, trong thực tế vẫn có những quan niệm sai lầm về chức vụ của giáo viên chủ
nhiệm lớp chưa tương xứng với tầm quan trọng của chức vụ này, chưa đúng với các văn
bản luật cũng như các văn bản quản lí giáo dục quy định và thậm chí có cả những phương
pháp giáo dục đã lỗi thời không còn phù hợp trong thời đại mới… Ở một số giáo viên,
công việc chủ nhiệm lớp vẫn được coi là vừa “khó”, vừa “khổ”, và ở đâu đó vẫn còn tồn
tại chuyện học sinh đánh thầy cô giáo chủ nhiệm của mình; giáo viên chủ nhiệm lớp nóng
nảy, thô bạo đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng như đuổi hàng chục học sinh ra
khỏi giờ học, rút dép đánh học trò trong lớp, cho cán bộ lớp dùng roi dâu đánh bạn học
hàng giờ, bắt học trò liếm ghế, bắt học sinh đi bằng đầu gối 100 vòng quanh lớp, bắt viết
100 bản tự kiểm điểm v.v... Ngược lại có những giáo viên chủ nhiệm lớp quá dễ dãi,
buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm với lớp, với chức năng đã được giao, để cho học
sinh tự do hư đốn v.v...


2

Vì vậy, những sáng kiến để tăng hiệu quả công tác chủ nhiệm thực sự rất đáng quý và cần
được phổ biến, nhân rộng. Ý thức được điều đó, trong năm học 2017 - 2018 này, tôi xin
mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo
dục đạo đức học sinh”.
NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Cơ sở lí luận:
- Nhà trường, gia đình và xã hội đều có vai trò quan trọng trong giáo dục phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh. Các phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của
con người nói chung, HS nói riêng được hình thành và phát triển trong các môi trường:
gia đình, nhà trường và xã hội. Lúc sơ sinh vai trò của gia đình là chủ đạo, tuổi học mầm
non gia đình và nhà trường góp phần quyết định, tuổi học phổ thông (từ tiểu học tới trung
học) càng lớn vai trò của nhà trường, gia đình và xã hội càng cân đối. Để làm tốt việc
giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho HS THPT phải kết hợp chặt chẽ với
gia đình.
- Nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò giáo dục khác nhau đối với sự hình thành và
phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của HS. Trong mối quan hệ đó thì nhà
trường được xem là trung tâm, chủ động, định hướng trong việc phối hợp với gia đình và
xã hội. Nhà trường là môi trường giáo dục toàn diện nhất, là cơ quan nhà nước thực hiện
chức năng giáo dục chuyên nghiệp nhất nên nhà trường nhà trường là lực lượng giáo dục
có hiệu quả nhất, hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để có thể huy động sức mạnh giáo dục
từ phía gia đình và xã hội.
- Có một thực trạng tồn tại là các tệ nạn xã hội như đề đóm, cờ bạc, nghiện hút v.v …
cũng xuất hiện, làm đảo lộn vẩn đục môi trường giáo dục đạo đức, không ngừng ảnh
hưởng đến đạo đức, nhân cách và lối sống của HS. Nhà trường dù là một pháo đài vững
chắc nhưng vẫn có thể bị "tập kích" từ phía ngoài. Nhà trường không phải là một ốc đảo
tách khỏi xã hội, tách xa thực tiễn. Thực tiễn cuộc sống, nhất là cuộc sống xã hội đang có
các nhân tố của kinh tế thị trường tác động đến nhà trường, có lúc nhẹ nhàng, có khi sôi
động dồn dập. Xã hội ô nhiễm, luồng văn hoá ngoại lai, đồi truỵ, bạo lực... len lỏi vào
mọi tầng lớp nhân dân đã rất dễ gây ấn tượng và phản ảnh sâu đậm đối với trẻ.
2. Biện pháp thực hiện.
- Phối hợp với nhà trường: giáo viên chủ nhiệm lớp cần thường xuyên báo cáo đầy đủ,
trung thực về tình hình lớp theo từng tuần với Ban giám hiệu nhà trường qua buổi hợp
chủ nhiệm
- Phối hợp với gia đình học sinh: giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên có mối liên hệ
và phối hợp với gia đình học sinh thông qua một số biện pháp chủ yếu sau:
+ chuẩn bị cho mỗi học sinh một quyển sổ liên lạc để liêc lạc, thông báo với phụ huynh
học sinh kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của con em họ mỗi kì học ba lần: đầu kì, giữa
kì và cuối kì.
+ cần nắm được đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp, quê quán, nơi ở, đặc điểm gia đình của
từng gia đình học sinh
+ - Phối hợp với xã hội: giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên liên hệ và phối hợp chính
quyền địa phương; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn như Công an,
Giao thông, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, và các
tổ chức có liên quan trong việc giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường.
- Phối hợp với giáo viên bộ môn.

2
2


3

+ cần nắm được danh sách giáo viên bộ môn giảng dạy lớp mình về môn dạy, họ tên, số
điện thoại, nơi ở để khi cần có thể liên lạc được ngay với giáo viên bộ môn đó.
+ thường xuyên, chủ động gặp gỡ giáo viên của từng bộ môn để nắm về tình hình học tập
của từng học sinh và tình hình học tập chung của lớp
+ cần lắng nghe những ý kiến nhận xét, đóng góp của giáo viên bộ môn về biện pháp
giáo dục của mình và về tình hình học tập của học sinh lớp mình.
- Theo dõi chéo giữa các tổ.
Mỗi tổ có 1 tổ trưởng quản lí mọi mặt và tình hình trong tổ
3. Thực trạng:
a) Thuận lợi:
- Được sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên của Ban lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố
Cần thơ.
- Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, BGH nhà trường, sự nhiệt tình của hội
phụ huynh học sinh cùng tâp thể giáo viên trong nhà trường.
- Đa số các em học sinh chăm ngoan, hiếu học, biết lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết,
hòa nhã với bạn bè.
- Cơ sở vật chất của nhà trường đã được nâng cao hơn năm cũ, lớp học khang trang, sân
trường sạch sẽ, thoáng mát tạo điều kiện cho việc dạy và học có hiệu quả hơn.
b) Khó khăn:
* Về phía học sinh
* Về phía gia đình
* Về phía xã hội
* Về phía nhà trường
II. CƠ SỞ THỰC TẾ
1. Đặc điểm tình hình lớp 10A14
Vào đầu năm học 2017 - 2018, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10A14 trường THPT
An Khánh – Ninh Kiều – Cần Thơ năm học 2017-2018. Đây là lớp học đầu cấp các em
còn rất bỡ ngỡ với trường mới và lớp mới bạn bè mới với những nội qui mới. Tôi được
nhà trường phân công là giáo viên chủ nhiệm bên cạnh những thuận lợi cũng còn gặp
không ít những khó khăn.
1.1 Thuận lợi
- Bản thân tôi đã có 03 năm công tác trong ngành và nhưng đây là lớp đầu tiên tôi chủ
nhiệm. Vì vậy tôi không có nhiều kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp. Nhưng có lòng
yêu nghề, mến học sinh và luôn luôn học hỏi những đồng nghiệp để đưa các mặt chất
lượng của lớp lên cao.
- Đa số HS ngoan hiền, có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức.
- HS trong lớp có ý thức xây dựng tập thể lớp .
- Giữa GVCN, phụ huynh học sinh và BGH luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo
dục.
1.2. Khó khăn:
- Có nhiều học sinh sống ở địa bàn xa trường.
- Một số học sinh thiếu thốn tình cảm (chỉ ở với mẹ hoặc bố, cha mẹ làm ăn xa, mồ côi)
như em Dương Tuyết Minh, em Nguyễn Thị Phương Lan…..
- Tuy phụ huynh rất quan tâm đến con em mình về việc học tập, nền nếp song vì bận
công việc...vv nên nhiều gia đình không có thời gian để ý kèm cặp con em mình tốt nhất.
2. Biện pháp thực hiện
3.1. Lựa chọn ban cán sự lớp.

3
3


4

a. Cơ sở lựa chọn:
- Căn cứ vào hồ sơ học bạ của HS.
- Căn cứ sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ đầu mỗi năm học.
b. Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp:
- Ban cán sự lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt
động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp trong thời gian học. Ban cán sự lớp do tập thể
lớp bầu ra, được GVCN quyết định công nhận. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp là một năm.
- Cơ cấu của Ban cán sự lớp gồm:
+ Lớp trưởng.
+ Lớp Phó học tập.
+ Lớp Phó văn thể.
+ Lớp Phó lao động.
+Tổ trưởng tổ 1, 2, 3, 4.
MẪU BIÊN BẢN TRỰC TUẦN
(Trang sau)
Trường THPT An Khánh
Lớp: 10A14
Tổ trực tuần:...........

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày..... thang...... năm......
BIÊN BẢN TRỰC TUẦN, TUẦN THỨ...... NĂM HỌC 20... - 20...
(Từ ngày.....tháng......năm...... đến ngày.....tháng......năm......)
I. Về học tập
a. Ưu điểm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................
b. Nhược điểm
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Về rèn luyện đạo đức.
a. Ưu điểm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................
b. Nhược điểm
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
........................................................................................................
III. Nhận xét chung
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp trưởng
Tổ trưởng

4
4


5

2.2. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Theo qui định, tiết chủ nhiệm chỉ dành khoảng 15 phút để GV tổng kết tình hình học
tập, rèn luyện đạo đức... của lớp; 30 phút còn lại tổ chức cho HS sinh hoạt ...Mỗi tiết sinh
hoạt chủ nhiệm đều phải có biên bản (mẫu ở trang 13).
Giờ sinh hoạt bắt đầu bằng những tóm tắt kết quả học tập và rèn luyện của cả lớp
trong tuần của ban cán sự lớp. Thông qua sổ đàu bài, sổ cờ đỏ của Đoàn trường, các
GVBM, tôi nhận xét, đánh giá từng HS. Tôi luôn luôn nhắc nhở và động viên tinh thần
các em, tạo động lực giúp cả lớp cố gắng hơn. GVCN phải thật sự gắn bó, quan tâm tới
lớp mới nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý và tình hình học tập của từng em. Từ kết quả học
tập, năng khiếu, tính cách của mỗi HS mà GVCN góp ý kiến với từng HS về việc lựa
chọn nghề nghiệp cho mình thật phù hợp.
Qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm, người giáo viên chủ nhiệm lớp cần kết hợp dạy các em
cách học làm người, cách sống, cách ứng xử với mọi người. Cách dạy các em cách học
làm người, cách sống, cách ứng xử với mọi người,... cũng cần phải linh hoạt chứ không
nên chỉ là những lời nói lí lẽ, lí thuyết đều đều. Để giáo dục đạo đức học sinh đạt được
hiệu quả cao nhất, người giáo viên chủ nhiệm cần biết kết hợp nhiều những phương pháp
giáo dục khác nhau như: phân tích cho các em hiểu về cách sống, cách làm người, tổ
chức đóng kịch tình huống để các em bày tỏ quan điểm của cá nhân mình, tổ chức trò
chơi, các buổi diễn đàn, hội thảo nhỏ,...
MẪU BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
(Trang sau)
Trường THPT An Khánh
Lớp: 10A14

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Khánh, ngày..... tháng...... năm......

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP
I. Địa điểm, thời gian, thành phần.
1. Địa điểm.
......................................................................................................................
2. Thời gian.
Từ......giờ..... phút đến ...... giờ...... phút ngày...... tháng...... năm..........
3. Thành phần.
...............................................................................................................................................
...................................................................................................................
II. Nội dung.
1. Tình hình học tập, trèn luyện đạo đức của lớp trong tuần.
a. Ưu điểm
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
b. Nhược điểm
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
2. Công việc tuần sau.
...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
3. Những nội dung khác.

5
5


6

...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................
III. Kết luận
..................................................................................................................................
Giáo viên chủ nhiệm
Lớp trưởng
Thư ký
2.3. Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt .
a. Thực trạng:
Hầu như trường nào, lớp học nào cũng có học sinh cá biệt, mà những học sinh này
đa số gây không ít khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm, đôi khi họ rất mệt mỏi vì nói hoài
mà các em không nghe, càng phạt thì càng lỳ hơn hoặc các em sẽ co lại và phá phách
hoặc chống đối ngầm. Điều này không những khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm mà còn
có thể ảnh hưởng đến chuyện thi đua của cả lớp nữa.
Giáo viên chủ nhiệm lớp thường là người đứng ra giải quyết mọi chuyện do HS gây
ra, nhưng chỉ ở mức độ là khuyên bảo, dạy kèm ngoài giờ cho HS quá yếu kém, còn đối
với học sinh cá biệt về đạo đức thì răn đe, xử phạt, thậm chí còn hù dọa, nhưng hầu hết
đều chỉ có hiệu quả tức thời thôi rồi đâu lại vào đó, HS vẫn trở lại như cũ vì do giáo viên
chủ nhiệm lớp không hiểu được nguyên nhân sâu phát xuất từ tâm lý của trẻ. Cũng có
giáo viên chủ nhiệm lớp mời phụ huynh đến để thông báo về tình trạng của trẻ với mong
muốn gia đình kết hợp cùng nhà trường để giáo dục cho các em tốt hơn, có phụ huynh thì
tiếp thu và cũng có phụ huynh lại bực tức con mình và đánh con trước mặt giáo viên rồi
dẫn con về cho... nghỉ học luôn vì cảm thấy xấu hổ. Điều này đã cho thấy chính phụ
huynh cũng bất lực trước con mình...
b. Nguyên nhân:
Lâu nay, chỉ thường nghe cụm từ “học sinh cá biệt” - ám chỉ những đứa trẻ có vẻ
khác thường, khó dạy, thậm chí hư hỏng. Trong trường, học sinh dạng cá biệt về đạo đức
thường quậy phá, đánh lộn, trộm cắp, nổi bật vai trò thủ lĩnh, lập băng nhóm... đa số
chúng ta khi thấy hành động không ngoan của học sinh thì cho là cá biệt và xử lý trên
hành động do học sinh gây ra mà quên là cần phải tìm cho ra nguyên nhân. Đôi khi sự cá
biệt của những học sinh ấy lại do từ gia đình, cha mẹ chúng như cuộc sống vợ chồng
không hoà thuận,... từ đó có ảnh hưởng đến đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
Không phải tự nhiên mà trẻ trở thành "cá biệt", đó là hậu quả của các vết thương
tâm lý mà vô tình người lớn chúng ta đã gieo vào đầu óc non nớt của trẻ lúc sống trong
môi trường gia đình cũng như ở trường học.
c. Giải pháp:
- Trước hết, về phía bản thân người giáo viên chủ nhiệm. Giáo dục học sinh cá biệt,
người giáo viên chủ nhiệm lớp cần dành cho các em một tình yêu thương thực sự, thậm
chí là cần nhiều hơn những họ sinh bình thường khác, cần kiên trì cố gắng động viên,
giảng giải, phân tích những điều hay, lẽ phải để giúp học sinh hiểu được phải làm gì và từ
đó cố gắng vươn lên; tận tình sự giúp đỡ học sinh đó trong học hành, lối sống. Cố gắng
trở thành người bạn để học sinh đó tâm sự, người anh, người chị, nguời cha, người mẹ
thứ hai mẫu mực để học sinh đó noi theo. Giáo viên chủ nhiệm lớp nên thường xuyên có
những buổi nói chuyện với các em kể cả gặp trực tiếp hay qua điện thoại, gửi tin nhắn
qua facebook,... để hiểu các em hơn và cũng là để phân tích cho các em sâu hơn thế nào
là một học sinh ngoan, thế nào là một học sinh tốt,...
- Thứ hai, trong tập thể lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần duy trì thật tốt nề nếp kỷ
cương của lớp, của trường để mọi học sinh tự nhận thức, tự khép mình trong những nội

6
6


7

quy, quy chế chặt chẽ nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thỏa sức đóng góp.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cần nghiêm khắc, công bằng, thưởng phạt nghiêm minh.
Đối với những học sinh cá biệt, những lỗi lầm của các em mắc phải không thể bỏ qua và
vẫn xử lí bình thường như những học sinh khác như bỏ tiết học, nghỉ học không phép lần
đầu cho làm bản kiểm điểm, lần hai khiển trách trước lớp, lần ba thông báo lên Ban giám
hiệu nhà trường,... tuy nhiên với những cố gắng hay những thành tích, những việc tốt mà
các em đã làm được người giáo viên chủ nhiệm cũng cần khéo léo động viên trước tập
thể lớp để các em có động lực phấn đấu vươn lên.
- Thứ ba, Giáo viên chủ nhiệm lớp cần thường xuyên báo cáo với Ban giám hiệu
nhà trường về tình hình học sinh cá biệt của lớp mình để nhà trường nắm được từ đó đưa
ra phương pháp giáo dục hợp lí.
- Thứ tư, cần phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình học sinh. Giáo viên
chủ nhiệm lớp cần thường xuyên thông báo với gia đình học sinh về tình hình học tập rèn
luyện đạo đức của con em mình khi học sinh đó có biểu hiện không tốt cũng như khi học
sinh đó có những biểu hiện tiến bộ. Trong việc giáo dục học sinh ca biệt, phối hợp với gia
đình học sinh không chỉ là mời phụ huynh học sinh đó đến trường rồi thông báo kết quả
học tập, rèn luyện của con em họ mỗi khi có sự việc gì học sinh đó gây ra mà nên xem
việc gặp gỡ, trao đổi với CMHS là chuyện bình thường. Hơn nữa, để giáo dục học sinh
đó được tốt hơn, giáo viên chủ nhiệm cũng nên chủ động tới thăm nhà các em, gặp các
thành viên trong gia đình động viên họ quan tâm nhiều hơn nữa tới các em.
- Thứ năm, Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ
môn, các đoàn thể xã hội khác để cùng phối hợp, thống nhất nội dung, mục đích, biện
pháp giáo dục học sinh trong trường và xã hội.
2.4. Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS:
Ngay từ buổi họp mặt với cha mẹ học sinh đầu năm, chúng tôi đã cùng nhau thảo
luận và đi đến thống nhất những tiêu chí để xếp loại hạnh kiểm học sinh (có thông qua
tập thể HS ở tiết sinh hoạt chủ nhiệm) như sau:
a. Loại tốt:
- Luôn kính trọng người trên, thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường;
thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết với các bạn,
được các bạn tin yêu;
- Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị,
khiêm tốn;
- Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập;
- Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định về trật
tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử;
- Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường;
- Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong Kế hoạch giáo dục, các
hoạt động chính trị, xã hội do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt động của
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; chăm
lo giúp đỡ gia đình.
b. Loại khá: thực hiện được những quy định tại khoản a nhưng chưa đạt đến mức
của loại tốt; đôi khi có thiếu sót nhưng sửa chữa ngay khi thầy giáo, cô giáo và các bạn
góp ý.

7
7


8

c. Loại trung bình: có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định tại
khoản a nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo dục đã tiếp thu
sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm.
d. Loại yếu: nếu có một trong những khuyết điểm sau đây:
- Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc thực hiện
quy định tại khoản a, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa;
- Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, nhân
viên nhà trường;
- Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử;
- Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; đánh nhau, gây rối
trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội;
- Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc hại; lưu
hành văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ hoặc tham gia tệ nạn xã hội.
3- Kết quả đạt được
- Sau khi thực hiện những biện pháp trên với lớp 10A14, trường THPT An Khánh, với kết
quả học kì I năm học 2017 - 2018 với kết quả thấp chỉ có 2 học sinh khá , 12 học sinh
trung bình và 26 học sinh yếu vậy mà qua học kỳ II số lượng tăng vượt với 16 học sinh
khá , 20 học sinh trung bình và có 4 em học sinh yếu ( do môn toán)
- Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng HS trong Ban cán sự lớp đã đem lại hiệu quả
trong việc quản lí nề nếp và chất lượng học tập. Các em thực hiện nhiệm vụ đầy đủ với
tinh thần trách nhiệm cao. Có những trường hợp GVCN không cần có mặt nhưng các em
vẫn quản lí lớp tốt. Đây là một trong những nhân tố quyết định thành tích lớp đạt được.
- Giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc phối hợp với
các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường có hiệu quả về công tác giáo dục đạo đức
cho HS yếu kém, học sinh cá biệt và loại bỏ được nguy cơ bỏ học giữa chừng như học
sinh Huỳnh Hữu Tiến Anh
Theo thời gian, những bài học về đạo đức, nhân cách trong tiết sinh hoạt lớp giúp HS
luôn nhớ, vững bước hơn trước những khó khăn trong cuộc sống.
Trong năm học này, lớp 10A14 đã đạt được những thành tích như sau:
* Về kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của lớp.
-Về học tập:
+ Học lực Khá: 16/40 học sinh.
+ Học lực TB: 20/40 học sinh.
+ Học lực Yếu: 04/40 học sinh.
- Về hạnh kiểm:
+ Hạnh kiểm Tốt: 24/40 học sinh.
+ Hạnh kiểm Khá: 12/40 học sinh.
+ Hạnh kiểm TB: 04/40 học sinh.
* Về kết quả thi đua của lớp.
- Kết quả thi đua hàng tuần: luân xếp ở tốp cao trong trường.
- Kết quả thi đua cả năm: xếp thứ 25/41 lớp.
* Về các kết quả khác.
- Tham gia thi hát Quốc Ca ( lớp tham gia 39/40 học sinh, vắng 1 học sinh có phép)
- Tham gia thi múa dân vũ chào mừng ngày 26- 03 (cả lớp đều tham gia)
- Thi hội khỏe phù đổng cấp trường: đạt 01 giải 3.

8
8


9

- Trong hoạt động Đoàn thanh niên: học sinh Nguyễn Mỹ Qúy được nhận bằng
khen do trường trao tặng vì đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của phong
trào đoàn trong trường học.
* Tính khả thi
- Nâng cao chất lượng học sinh về hạnh kiểm và học lực.
- Lớp đoàn kết hơn.
- Một số kinh nghiệm cho thầy cô chủ nhiệm.
* Bài học kinh nghiệm:
- Giáo viên chủ nhiệm lớp nên chủ nhiệm lớp với phương pháp vừa “mềm” vừa
“cứng” . Nhất là đối với việc giáo dục học sinh cá biệt, người giáo viên chủ nhiệm lớp
cần dành cho các em một tình yêu thương thực sự, thậm chí là cần nhiều hơn những họ
sinh bình thường khác, cần kiên trì cố gắng động viên, giảng giải, phân tích những điều
hay, lẽ phải để giúp học sinh hiểu được phải làm gì và từ đó cố gắng vươn lên; tận tình sự
giúp đỡ học sinh đó trong học hành, lối sống. Cố gắng trở thành người bạn để học sinh
đó tâm sự, người anh, người chị, nguời cha, người mẹ thứ hai mẫu mực để học sinh đó
noi theo.
7. Phạm vi ảnh hưởng:
Sáng kiến có thể được áp dụng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.
PHẦN III. KẾT LUẬN
Sáng kiến kinh nghiệm này, qua trải nghiệm thực tế, tôi nhận thấy rằng giáo dục đạo
đức học sinh thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào yếu tố khác nữa. Chúng ta không
nên áp dụng rập khuôn máy móc bất kỳ một phương pháp giáo dục tiên tiến nào bởi lẽ
sản phẩm đây chính là “con người”.
- Để đạt được mục đích giáo dục, ta cần phải biết chọn điểm xuất phát thích hợp với đặc
điểm riêng của từng trường, từng lớp, từng học sinh,…
- Muốn duy trì tốt thành quả giáo dục cần có sự phối hợp chặt chẽ với các phong trào
khác, những hoạt động khác, và đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Chi
Hội Cha mẹ học sinh, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể
và nhân dân địa phương để tạo sức mạnh đồng bộ, toàn xã hội cùng giáo dục thế hệ trẻ
đồng thời giữ vững được hướng đi đúng .
- Sự thành công trong công tác chủ nhiệm lớp, một nhân tố quan trọng mà chúng ta nên
thận trọng cân nhắc khi quyết định lựa chọn, đó chính là “lớp trưởng”.
Muốn làm tốt được những điều trên đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm lớp phải là người
có uy tín, toàn diện, có năng lực thực sự để chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm đi trước, đề xuất
được các vấn đề giá trị, tập hợp được sức mạnh tổng hợp, vai trò con chim đầu đàn là yếu
tố có phần lớn lao, tạo nên sự thành công hay thất bại ở mỗi HS, mỗi lớp học, mỗi trường
học…
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về quá trình giáo dục đạo đức học sinh của người
giáo viên chủ nhiệm lớp. Chắc chắn những kinh nghiệm trên còn nhiều hạn chế. Vậy kính

9
9


10

mong các đồng nghiệp giúp đỡ tôi để tôi đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong công tác chủ
nhiệm lớp.
Xin trân trọng cám ơn Hội đồng và các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian để đọc bài viết
này của tôi!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cần Thơ, ngày 25 tháng 03 năm 2019
Người mô tả sáng kiến

Dương Thị Kim Quyến

10
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×