Tải bản đầy đủ

Bài giảng Đại số 7 chương 4 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

TOÁN ĐẠI SỐ 8 – BÀI GIẢNG


KIỂM TRA BÀI CŨ

Bài 4 (trang 27 SGK)
Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x
độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với
buổi trưa.
Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo
t, x, y.
Giải
Nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó là: t + x - y (độ)


KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 5(trang 27 SGK)
Một người được hưởng mức lương là a đồng trong một
tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền nếu:
a) Trong một quý lao động, người đó đảm bảo đủ ngày công và làm việc có
hiệu suất cao nên được thêm m đồng?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày
công không phép?
Giải
a) Số tiền người đó nhận được trong một quý lao động, đảm bảo đủ ngày công
và làm việc có hiệu suất cao được thưởng là: 3.a + m (đồng)
b) Số tiền người đó nhận được sau 2 quý lao động và bị trừ vì nghỉ 1 ngày
không phép là: 6.a - n (đồng)


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Giá trị của một biểu thức đại số:
Ví dụ 1: Cho biểu thức 2m + n .Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức
đó rồi thực hiện phép tính.
Giải :
Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho ta được: 2.9 + 0,5 = 18,5
Ta nói 18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5 hay còn
nói: tại m=9 và n = 0,5 thì giá trị biểu thức 2m + n là 18,5
Ví dụ 2:
1
Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 và tại
x
2
Giải :
•Thay x = -1 vào biểu thức trên ta có: 3.(-1)2 – 5(-1) + 1 =9
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại x = -1 là 9


1
2

Thay x  vào biểu thức trên ta có:
2

1
1
3 5
3
 1
 1
3.   5.   1  3.  5.  1    1  
4
2
4 2
4
 2
 2
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x + 1 tại


x

1
2

3

4


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của
các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện
các phép tính
2. Áp dụng
?1

Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 và tại

Giải
- Thay x = 1 vào biểu thức

3x2 – 9x
= 3.12 – 9.1
= 3 – 9 =–6

1
- Thay x  vào biểu thức 3x2 – 9x
3
2

1
 1
 3.   9.
3
 3
1
2

 3  2
3
3

x

1
3


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2. Áp dụng
Đọc số em chọn để được câu đúng:

?2

Giá trị của biểu thức x y
tại x = - 4 và y = 3 là:
2

- 48
144
- 24
48

Giải
Giá trị của biểu thức x2 y tại x = - 4 và y = 3 là: (- 4)2.3 = 48


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
3. Luyện tập
Bài 6 (trang 28 SGK):
Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông)
mang tên nhà Toán học nổi tiếng nào ?(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy
của nhiều thế hệ các nhà Toán học nước ta trong thế kỷ XX)
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại: x = 3 ; y = 4 và z = 5 rồi viết các
chữ tương ứng vào các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời
được câu hỏi trên:
N

x2

Ê

2z2 + 1

T

y2

H

x2 + y2

V

z2 - 1

Ă
L

1
(xy + z)
2

x2 – y2

I

Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y , z

M

Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh
góc vuông là x, y
-7

51

24

8,5

9

16

25

18

51

5


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
3. Luyện tập
Bài 6 (trang 28 SGK):
Tại x = 3 ; y =4 và z = 5. Ta có:
N:

x 2 = 32 = 9

Ă:

1
(xy+z) =
2

M:

x 2  y 2  3 2  4 2  25  5

1
(3.4 + 5) = 8,5
2

Ê:

2z2 + 1 = 2.52 + 1 = 51

H:

x2 + y2 = 32 + 42 = 25

V:

z2 – 1 = 52 – 1 = 24

I :

2(y + z) = 2.(4 + 5) = 18

-7

51

24

8,5

9

16

25

18

51

5

L

Ê

V

Ă

N

T

H

I

Ê

M


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Thầy Lê Văn Thiêm (1918 - 1991) quê ở làng Trung Lễ huyện Đức Thọ,
tỉnh Hà Tĩnh, một miền quê rất hiếu học, ông là người Việt Nam đầu tiên
nhận bằng tiến sĩ quốc gia về Toán của nước Pháp (1948) và cũng là người
Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại một trường đại học ở châu
Âu. Ông là người thầy của nhiều nhà toán học Việt Nam. “Giải thưởng toán
học Lê Văn Thiêm” là giải thưởng toán học quốc gia của nước ta dành cho
Giáo viên và học sinh phổ thông.


Tiết 52: GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Làm bài tập 7, 8, 9 trang 29 SGK và bài 8, 9, 10, 11, 12 trang 10, 11 SBT
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”
Toán học với sức khỏe con người trang 29 SGK
- Xem trước bài §3 – Đơn thứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×