Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 3 bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

BÀI 7:
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC
CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG

Chào m


KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là đường trung trực của một đoạn
thẳng?
Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng
AB = 3cm.Dùng thước thẳng và compa dựng đường
trung trực của một đoạn thẳng như thế nào?


1. ĐỊNH LÍ VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM THUỘC
ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

a) Thực hành
- Cắt một mảnh giấy, trong đó có một mép cắt là đoạn thẳng AB
( h.41 a)
- Gấp mảnh giấy sao cho mút A trùng với mút B ( h. 41b). Nếp gấp 1
chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB.
- Từ một điểm M tùy ý trên nếp gấp 1, gấp đoạn thẳng AM (hay
MB) được nếp gấp 2 (h.41c). Độ dài của nếp gấp 2 là các khoảng
cách từ điểm M đến hai điểm A và B. Từ đó ta thấy MA=MB


1.ĐỊNH LÍ VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG
TRUNGTRỰC

a) Thực hành
b) Định lí 1 (định lí thuận)

Định lí: Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn
thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó.
* Nếu điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB thì .
...
MA = MB
Chứng minh


1.ĐỊNH LÍ VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG
TRUNGTRỰC

a) Thực hành
b) Định lí 1 (định lí thuận)

Định LÍ
lí 2ĐẢO
( định lí đảo)
2.ĐỊNH

Điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường
trung trực của đoạn thẳng đó.
* Nếu MA = MB thì . .M. nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB.
?1. Hãy viết giả thuyết , kết luận của định lí.

A

M I

CHỨNG MINH

M

B
A

1 2
I

B


Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn
thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.


1.ĐỊNH LÍ VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG TRUNGTRỰC
a) Thực hành
b) Định lí 1 (định lí thuận)
2.ĐỊNH LÍ ĐẢO
3.ỨNG DỤNG

Ta có thể vẽ đường trung trực của đoạn thẳng MN bằng thước và
compa như sau (h.43) :
- Lấy

1
MN,
2

M làm tâm vẽ cung tròn bán kính lớn hơn
sau đó lấy
N làm tâm vẽ cung tròn có cùng bán kính đó sao cho hai cung
tròn này có hai điểm chung, gọi là P và Q.
- Dùng

thước vẽ đường thẳng PQ, đó là đường trung trực của
đoạn thẳng MN.


-Khi vẽ hai cung tròn trên, ta phải lấy bán kính lớn
1
hơn
MN thì hai cung tròn đó mới có hai điểm chung.
2
-Giao điểm của đường thẳng PQ với đường thẳng MN là
trung điểm của đoạn thẳng MN nên cách vẽ trên cũng là cách
dựng trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa.


SƠ ĐỒ TƯ DUY


-Hs nắm vững định lí thuận, định lí đảo.
-Hs biết vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng, biết xác


định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước và compa.
-Hs vận dụng các định lí vào bài tập, làm bài cẩn thận và
chính xác.
-Bài tập về nhà: 45, 46 SGK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×