Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ tấn khuyên

BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
******

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHUYÊN

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Võ Thúy Hà
Nhóm sinh viên cùng thực hiện:
Mã số SV
15097491
15093001
15088951
15091581

15090361

Họ tên
Lê Thị Trúc My
Nguyễn Thị Cẩm Hường
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phạm Việt Hòa
Nguyễn Thị Xuân Mai

TP. HCM, THÁNG 04 /2019

Lớp
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K


BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ

GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
******

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHUYÊN

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Võ Thúy Hà
Nhóm sinh viên cùng thực hiện:
Mã số SV
15097491
15093001
15098951
15091581
15090361

Họ tên
Lê Thị Trúc My
Nguyễn Thị Cẩm Hường
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Phạm Việt Hòa
Nguyễn Thị Xuân Mai

TP. HCM, THÁNG 04 /2019

Lớp
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K
ĐHKT 11K


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng nhóm. Các số liệu sử
dụng phân tích trong bài luận có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo đúng quy định.
Các kết quả nghiên cứu trong bài luận do chúng tôi tự tìm hiểu, phân tích một cách
trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Các kết quả này chưa
từng được công bố bất kỳ nghiên cứu nào khác.
Nhóm nghiên cứu
Đại diện nhóm

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
LỜI CẢM ƠN

Kính thưa quý thầy cô!
Thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên và khoá luận tốt nghiệp
này là kết quả mà em đã tìm hiểu trong thời gian em thực tập tại đây. Trong thời gian này
công ty đã giúp em có điều kiện hiểu hơn và đi sâu vào thực tế hơn về công việc của một
kế toán viên. Qua thời gian thực tập tại đây đã cho em hiểu là một sinh viên không chỉ
đơn thuần về lý thuyết trên sách vở, trên giảng đường, mà một sinh viên thực sự là người
phải biết sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế là gì, phải biết áp dụng lý thuyết vào thực
tế như thế nào và phải hiểu rõ bản chất của vấn đề mới giải quyết được những bài toán
trong thực tế tại doanh nghiệp.
Trước hết em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc đến các
giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh đặc biệt là cô Võ Thuý Hà đã tận
tình hướng dẫn em để em hoàn thành tốt khoá luận tốt nghiệp này.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Lê Thị Mỹ Chung cùng Ban Giám Đốc và
toàn thể anh chị trong các bộ phận của công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và chỉ bảo chúng em
trong suốt thời gian thực tập tại đây. Tuy công việc có nhiều bận rộn nhưng các anh chị
luôn tận tình hướng dẫn và giải đáp những vấn đề em thắc mắc trong quá trình thực tập
tại công ty mặc dù em làm thường sai sót. Cảm ơn các bạn trong nhóm thực tập đã cùng
nhau nỗ lực làm bài với một tinh thần tự giác, nhiệt tình và đầy trách nhiệm.
Do thời gian có hạn, kiến thức cũng như kinh nghiệm không nhiều nên không tránh


khỏi những sai sót trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh giá về công ty, em rất mong
nhận được những lời nhận xét và góp ý của quý thầy cô cũng như những anh chị trong
Phòng kế toán để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn và để em có kinh
nghiệm hơn trong thực tế sau này.
Cuối cùng em xin gửi lời chúc đến quý thầy cô trường Đại học Công nghiệp
Tp.HCM có được sức khỏe tốt nhất để tiếp tục trên con đường giảng dạy, thành công
trong sự nghiệp trồng người, chúc công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên gặt hái được
nhiều thành công và đạt được mục tiêu trong thời gian tới.

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
NHẬN XÉT
(Của cơ quan thực tập)

..................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Xác nhận của đơn vị thực tập

(Ký tên và đóng dấu)

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
NHẬN XÉT
(Của giảng viên hướng dẫn)

.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và đóng dấu)

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU......................................1
1.1 Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài.............................................................1
1.2 Những công trình nghiên cứu trong nước:...............................................................3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................8
2.1 Chuẩn mực kế toán về doanh thu, chi phí và XĐKQKD.........................................8
2.1.1 Chuẩn mực kế toán trong nước ( VAS).............................................................8
2.1.1.1 Doanh thu..................................................................................................8
2.1.1.2 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh:....................................................12
2.1.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh......................................19
2.1.2 Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS).....................................................................21
2.1.2.1 Doanh thu................................................................................................21
2.1.2.2 Chi phí....................................................................................................21
2.1.3 So sánh giữa chuẩn mực Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IFRS)......22
2.2 Vận dụng công nghệ 4.0 và công tác kế toán tại doanh nghiệp..............................23
2.2.1 Khái niệm công nghệ 4.0............................................................................23
2.2.2 Áp dụng công nghệ 4.0 vào công ty...............................................................24
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN KHUYÊN.....................25
3.1 Tổng quan về Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên:.............................................25
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:....................................................................25
3.1.1.1 Khái quát về quá trình hình thành:..........................................................25
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty...............................................................25
3.1.2.1 Chức năng:..............................................................................................25
3.1.2.2 Nhiệm vụ:................................................................................................25
3.1.3 Cơ cấu tổ chức:...............................................................................................26
3.1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty:......................................................................26
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Tấn Khuyên:.........................................28
3.1.4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán:............................................................28
3.1.4.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:................................................................28
SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

3.1.4.3 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty..........................................................29
3.2 Tình hình thực tế về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty:..................31
3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng:........................................................................31
3.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ....................................31
3.2.1.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính....................................................36
3.2.1.3 Kế toán thu nhập khác.............................................................................40
3.2.2 Kế toán chi phí................................................................................................44
3.2.2.1 Kế toán chi phí giá vốn bán hàng............................................................44
3.2.2.2 Kế toán chi phí tài chính..........................................................................50
3.2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng.........................................................................53
3.2.2.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.....................................................59
3.2.2.5 Kế toán chi phí thuế TNDN hiện hành....................................................65
3.2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh..............................................................68
3.2.3.1 Mô tả công việc:......................................................................................68
3.2.3.2 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh...............................................................69
3.2.3.3 Phương pháp kế toán...............................................................................70
3.2.3.4 Nhận xét:.................................................................................................72
CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TẤN KHUYÊN..........................................76
4.1 Về tổ chức bộ máy kế toán.....................................................................................76
4.1.1 Ưu điểm..........................................................................................................76
4.1.2 Nhược điểm....................................................................................................76
4.1.3 Kiến nghị........................................................................................................76
4.2 Về hệ thống tài khoản kế toán................................................................................77
4.2.1 Ưu điểm..........................................................................................................77
4.2.2 Nhược điểm....................................................................................................77
4.2.3 Kiến nghị........................................................................................................77
4.3 Về hệ thống sổ sách, chứng từ...............................................................................77
4.3.1 Ưu điểm..........................................................................................................77
4.3.2 Nhược điểm....................................................................................................78
4.3.3 Kiến nghị........................................................................................................78
4.4 Về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh..............................78
4.4.1 Ưu điểm..........................................................................................................78
SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

4.4.2 Nhược điểm....................................................................................................78
4.4.2.1 Về kế toán doanh thu...............................................................................78
4.4.2.2 Về kế toán chi phí....................................................................................79
4.4.3 Kiến nghị........................................................................................................79
4.4.3.1 Về kế toán doanh thu...............................................................................79
4.4.3.2 Về kế toán chi phí....................................................................................80
KẾT LUẬN................................................................................................................81
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................82

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

DANH MỤC CÁC BẢNG/ SƠ ĐỒ/ HÌNH
Sơ đồ 2.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sơ đồ 2.2: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
Sơ đồ 2.3: Kế toán doanh thu hoạt đông tài chính
Sơ đồ 2.4: Kế toán thu nhập khác
Sơ đồ 2.5: Kế toán chi phí giá vốn hàng bán
Sơ đồ 2.6: Kế toán chi phí bán hàng
Sơ đồ 2.7: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Sơ đồ 2.8: Kế toán chi phí tài chính
Sơ đồ 2.9: Kế toán chi phí khác
Sơ đồ 2.10: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Sơ đồ 2.11: Kế toán xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức tại công ty
Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ hình thức Nhật ký chung
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ hình thức kế toán trên phần mềm MISA
Sơ đồ 3.5: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu bán hàng
Sơ đồ 3.6: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Sơ đồ 3.7: Quy trình ghi sổ kế toán thu nhập khác
Sơ đồ 3.8: Quy trình ghi sổ kế toán giá vốn hàng bán
Sơ đồ 3.9: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí hoạt động tài chính
Sơ đồ 3.10: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí bán hàng
Sơ đồ 3.11: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Sơ đồ 3.12: Quy trình ghi sổ kế toán chi phí thuế TNDN
Lưu đồ 3.1: Lưu đồ kế toán doanh thu bán hàng
Lưu đồ 3.2: Lưu đồ kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Lưu đồ 3.3: Lưu đồ kế toán thu nhập khác
Lưu đồ 3.4: Lưu đồ kế toán chi phí giá vốn hàng bán
Lưu đồ 3.5: Lưu đồ kế toán chi phí hoạt động tài chính
Lưu đồ 3.6: Lưu đồ kế toán chi phí bán hàng
Lưu đồ 3.7: Lưu đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Lưu đồ 3.8: Lưu đồ kế toán chi phí thuế TNDN
Lưu đồ 3.9: Quy trình kế toán xác định kết quả kinh doanh
SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Chứng từ kế toán
Phụ lục 2: Sổ sách kế toán
Phụ lục 3: Báo cáo kết quả kinh doanh

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Từ viết tắt
GTGT

PT
PC
GBN
GBC
TNHH TM DV
CP
TSCĐ
PXK
TNDN
DN
BCTC
VNĐ
PL
TK

Diễn giải
Giá trị gia tăng
Hóa đơn
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy báo nợ
Giấy báo có
Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
Cổ phần
Tài sản cố định
Phiếu xuất kho
Thu nhập doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Báo cáo tài chính
Việt Nam đồng
Phụ lục
Tài khoản

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn có xu hướng phát triển
mạnh hơn trong tương lai. Để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp phải luôn cố gắng
mở rộng thị trường, đa dạng hóa các dịch vụ. Các doanh nghiệp không những hoạch định
chiến
lược
phù Angel
hợp mà còn tổ chức tốt công tác kế toán để nhằm phản ánh tình hình tài
SVTH:
Nhóm
chính và cung cấp những thông tin thiết yếu cho việc ra quyết định của các nhà lãnh đạo.


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
Đề tài:

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
 Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát
triển, có sự chuyển dịch rõ rệt đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh
nghiệp, thương gia. Để có thể tồn tại lâu dài và phát triển mạnh mẽ thì các doanh
nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén đưa ra những chiến lược kinh doanh tốt nhất,
cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin đặc biệt là các thông tin
kinh tế, tài chính, thuế một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác.
Thực tế cho thấy trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải
chạy đua, cạnh tranh với nhau để tìm được chỗ đứng trong lòng khách hàng. Vì thế
mỗi doanh nghiệp phải hiểu được đối thủ cạnh tranh, tâm lý của khách hàng như sản
phẩm, chất lượng, giá cả, dịch vụ hậu mãi, Từ những mục tiêu, yêu cầu đó thì doanh
nghiệp phải xác định chắc chắn và cần có những phương hướng rõ ràng để hoạt động
và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Do vậy, doanh thu bán
hàng chính là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp. Với những
phương thức bán hàng khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng đều là lợi nhuận, song
doanh nghiệp nào tiêu thụ sản phẩm nhanh, đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp được các chi
phí đã bỏ ra và xác định đúng kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển
hơn. Muốn lợi nhuận ngày càng cao, sản xuất ngày càng mở rộng, doanh nghiệp phải
có kế hoạch thật đầy đủ và chính xác về kế hoạch cung cấp và tiêu thụ sản phẩm hàng
hóa, kế hoạch về chi phí làm sao có được sản phẩm hàng hóa vơi chất lượng cao mà lại
tiết kiệm được chi phí để đạt được doanh thu, lợi nhuận do doanh nghiệp đề ra. Bên
cạnh đó để có thể đạt được mức tiêu thụ và chi phí tốt, tránh tình trạng lãi giả lỗ thật
thì việc hạch toán doanh thu phải thực hiện cập nhật một cách đầy đủ và chính xác để
cung cấp kịp thời cho yêu cầu quản lý, từ đó xác định đúng kết quả kinh doanh.
Cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên
luôn quan tâm đến việc tổ chức kinh doanh, bán hàng, quan hệ tốt với khách hàng
nhằm đạt được lợi nhuận lớn nhất cho công ty.

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán, ghi nhận doanh thu, chi phí
cũng như xác định kết quả kinh doanh nên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Tấn
Khuyên” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
 Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu:
Thứ nhất, tổng hợp hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Thứ hai, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh của Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
Thứ ba, đánh giá những ưu nhược điểm về công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh của công ty từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công
tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh nói riêng tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Đề tài đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
Phạm vi nghiên cứu
- Về mặt không gian:
Tại công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
- Về nội dung:
Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
- Về mặt thời gian:
Số liệu để phân tích tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình kết quả kinh doanh của
công ty được thu thập trong năm 2018. Số liệu để phản ánh thực trạng công tác kiểm
soát nội bộ về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
TM DV Tấn Khuyên.

SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

 Phương pháp nghiên cứu
 Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp này được dùng để thu thập và
nghiên cứu các tài liệu từ luật thuế kế toán, sách, báo, website và các thông tư, nghị
định hướng dẫn của Bộ Tài chính nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung.
 Phương pháp thu thập số liệu: Phương pháp này được sử dụng nhằm khai thác
thông tin dưới các hình thức:
- Phỏng vấn, trực tiếp hỏi nhà quản lý, các nhân viên thực hiện công tác kế
toán.
- Quan sát các thao tác, trình tự làm việc của kế toán viên về ghi chép, hạch
toán chứng từ, sổ sách, quy trình luân chuyển chứng từ,…
- Thu thập các tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ sách,…từ phòng kế toán của công
ty sử dụng làm số liệu thô, từ những thông tin thu thập đó sẽ sử lý và chọn lọc để
đưa vào bài báo cáo.
- Tìm hiểu từ những người có kinh nghiệm nhằm thu thập, trao đổi kinh nghiệm
thực tế.
 Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu:
- Phương pháp kế toán: Phương pháp sử dụng các chứng từ, tài khoản cùng với
tổng hợp, cân đối, theo dõi các nghiệp vụ kinh tế trong kỳ kế toán,…
- Phương pháp so sánh: là phương pháp đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng
kinh tế đã được lượng hóa có cùng một nội dung, một tính chất tương tự để xác định
xu hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu đó.
- Phương pháp phân tích tài chính: dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính phân
tích tình hình tài chính của công ty.
- Phương pháp phân tích kinh doanh nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh
doanh của công ty.
 Kết cấu của đề tài
Ngoài phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành 5
chương:
Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ về doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
Chương 4: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH TM DV Tấn Khuyên.
Kết luận.
SVTH: Nhóm Angel


Khóa Luận Tốt Nghiệp

SVTH: Nhóm Angel

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1 Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài
 Nghiên cứu 1: Harold Averkamp, 2018, đề tài nghiên cứu:

Income

Statement(Explanation)- Báo cáo thu nhập, Đại học Wisconsin-Whitewater, Hoa
Kỳ.
Phương pháp nghiên cứu:
-

Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin.

-

Phương pháp tổng hợp.

-

Phương pháp phân tích, so sánh.

Mục tiêu nghiên cứu:
-

Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí cũng như phân loại
doanh thu và chi phí, các vấn đề doanh thu hàng kỳ mà doanh nghiệp đạt được
để cân đối doanh thu chi phí sao cho phù hợp nhất cho môi trường kinh doanh
của công ty.

Kết quả nghiên cứu:
-

Bài nghiên cứu của tác giả đã phân loại được các hoạt động chính của việc kinh
doanh và doanh thu của công ty, cũng như chi phí.

-

Xác định được khi nào doanh thu được ghi nhận là một cách hợp lý và chính
xác nhất.

-

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí một cách hợp lý trên các báo cáo
cũng như sổ.

-

Cách xác định và tính các yếu tố trên báo cáo tình hình tài chính.

Bài học kinh nghiệm:
Qua nghiên cứu trên của tác giả nhóm có thể học hỏi được những điều như:
-

Nhận biết được tầm quan trọng của việc phân loại doanh thu và chi phí.

-

Ghi nhận các nghiệp vụ doanh thu và chi phí phải đúng và hợp lý với kỳ kế toán
theo cơ sở dồn tích.

-

Ghi nhận đúng các yếu tố trong báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh
để lên được một báo cáo hoàn chỉnh.

 Nghiên cứu 2 : Investopedia, 2019, đề tài nghiên cứu: The Differences
Between Gains & Losses and Revenue & Expenses- Sự khác nhau giữa lãi lỗ và
doanh thu, chi phí, Hoa Kỳ
SVTH: Nhóm Angel

17


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Phương pháp nghiên cứu:
-

Sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.

-

Các phương pháp cụ thể như:
+ Phương pháp phỏng vấn.
+ Quan sát trực tiếp.
+ Thu thập thông tin tài liệu.

Mục tiêu nghiên cứu:
-

Tìm ra được các điểm khác nhau của 2 loại tài khoản doanh thu và chi phí.

-

Các ưu và nhược điểm của 2 loại tài khoản doanh thu và chi phí.

-

Ảnh hưởng như thế nào đến các loại báo cáo của công ty.

Kết quả nghiên cứu:
­

Qua bài nghiên cứu tác giả đã tìm ra được sự khác nhau của thuật ngữ doanh
thu và chi phí, giữa lợi nhuận và thua lỗ.

­

Tìm hiểu được tính chất đối nghịch của doanh thu và chi phí.

­

Tìm ra được những ưu và nhược điểm của hai loại tài khoản này ảnh hưởng đến
kết quả kinh doanh của đơn vị.

Bài học kinh nghiệm:
Qua bài nghiên cứu của tác giả nhóm có thể học hỏi được một số điều như:
-

Hiểu được những mặt khác nhau của doanh thu và chi phí.

-

Áp dụng được những chuẩn mực và phương pháp kế toán về doanh thu chi phí
để có thể làm lợi nhuận cho doanh nghiệp tới mục đích đã đề ra.

-

Và hiểu được việc lãi/lỗ trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
chưa hẳn là điều tốt/xấu đến với công ty đó.

 Nghiên cứu 3: Arthur Schothuis, luận án: Ghi nhận doanh thu: các yếu tố quyết
định các khoản phải thu và trả chậm tài khoản thu nhập, 2010, Trường đại học
Tilburg.
Phương pháp nghiên cứu:


Phương pháp ghi nhận các khoản phải thu và doanh thu trả chậm.Phương pháp Mô hình những thay đổi trong tổng tài khoản phải thu .

Mục tiêu nghiên cứu:

SVTH: Nhóm Angel

18


Khóa Luận Tốt Nghiệp


GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Đưa ra khái niệm như thế nào tài khoản phải thu và doanh thu hoãn lại được ghi
nhận.Cố gắng kiểm soát những yếu tố rủi ro cũng được nắm bắt.Sự ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng theo cùng một cách bởi các yếu tố đã đề cập.Trả lời câu hỏi: việc giới thiệu nhiều biến số hơn trong việc nhận ra các tài
khoản phải thu và hoãn lại tài khoản doanh thu dẫn đến một mô hình quan trọng
hơn.

Kết quả nghiên cứu:


Bài viết này nghiên cứu chính xác những tác động của hành vi cơ hội đối với
xác định các tài khoản phải thu và tài khoản doanh thu hoãn lại;Những kết quả này ngụ ý rằng hành xử cơ hội, được đo lường theo hai cách,
thực sự ảnh hưởng, theo cách tích cực hoặc tiêu cực, việc xác định ghi nhận
doanh thu quá trình.

Bài học kinh nghiệm: Sau khi đọc qua luận án, nhóm em đã rút ra được những vấn đề
cho bài Khóa luận của nhóm:


Hai hoặc nhiều bộ tiêu chuẩn có thể được so sánh trực tiếp để xem các yêu cầu
của chúng khác nhau.Chính sách kế toán cho một tập hợp các công ty có thể được so sánh chéo và sự
khác biệt trong chính sách kế toán cho các sự kiện / giao dịch tương tự được lấy
làm bằng chứng của sự không tương thích.

1.2 Những công trình nghiên cứu trong nước:
 Nghiên cứu 1: Hoàn Thu Hương, 2016, Luận văn: hoàn thiện kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần công
nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa, xuất bản Đại học Lao động - Xã hội.
Phương pháp nghiên cứu:
 Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử.
 Các phương pháp cụ thể như:
 Nghiên cứu tài liệu kết hợp với phỏng vấn điều tra.
 Quan sát trực tiếp.
 Thu thập thông tin tài liệu.
Mục tiêu nghiên cứu:

SVTH: Nhóm Angel

19


Khóa Luận Tốt Nghiệp


GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động
Hóa.Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Công Nghệ Điều Khiển
và Tự Động Hóa.Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.

Kết quả nghiên cứu:
 Luận văn đã tập trung vào nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ
bản liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh


trong doanh nghiệp thương mại.
Làm rõ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty CP Công Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa trên góc độkế toán tài chính.
Giải pháp: Luận văn đã đề ra một số giải pháp để hoàn thiện công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Công

Nghệ Điều Khiển và Tự Động Hóa như sau:
 Đi đôi với việc thực hiện đổi mới công tác hạch toán trên máy vi tính dùng
công cụ hỗ trợ và trong tương lai có thể công ty sẽ sử dụng phần mềm
thuận tiện cho việc tính toán, độ chính xác cao hơn và chi phí không lớn,
công ty nên áp dụng phương pháp tính giá vốn xuất kho theo phương pháp
nhập trước, xuất trước..
 Công ty phải tính toán khoản nợ có khả năng khó đòi, tính toán lập dự
phòng để đảm bảo sự phù hợp giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.
 Công ty nên lựa chọn cho mình phần mềm kế toán phù hợp để thông tin
kinh tế được cập nhật nhanh chóng, chính xác, đáp ứng kịp thời yêu cầu
quản lý và nhu cầu sử dụng thông tin của người sử dụng.
Bài học kinh nghiệm:
Qua bài nghiên cứu này nhóm đã có thể rút ra được những kinh nghiệm như sau:


Tìm hiểu được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty

SVTH: Nhóm Angel

20


Khóa Luận Tốt Nghiệp


GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Dựa vào các giải pháp của bài nghiên cứu rút ra những giải pháp để hoàn thiện
hệ thống kiểm tổ chức công tác kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty.

 Nghiên cứu 2: Trịnh Tiến Dũng, 2016, Luận văn: “Hoàn thiện kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu
tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệt”, xuất bản Đại học Lao động - Xã hội.
Phương pháp nghiên cứu:
 Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử
 Các phương pháp cụ thể như:
 Phương pháp điều tra, phân tích, hệ thống hóa
 Phương pháp kháo sát, ghi chép
 Phương pháp tống hợp, thống kê
 Phương pháp diễn giải, so sánh
 Thu thập thông tin tài liệu
Mục tiêu nghiên cứu:


Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác địnhkết quả kinh doanh tại Công ty.
Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí vàxác định kết quả kinh doanh tại tại Công ty.
Đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi

phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị.
Kết quả nghiên cứu:
 Luận văn đã tập trung vào nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản
liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại


Công ty.
Khái quát, phân tích làm rõ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty trên góc độ kế toán để đưa ra các nhận định,đánh giá việc vận dụng chế độ kế toán tại công ty.
Tuy nhiên, việc phân tích thực trạng này vẫn còn nhiều khuyết điểm khiến việc
tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinhh doanh

chưa phát huy hết hiệu quả.
Bài học kinh nghiệm:
Qua bài nghiên cứu trên, nhóm đã rút ra được một kinh nghiệm:

SVTH: Nhóm Angel

21


Khóa Luận Tốt Nghiệp


GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Tìm hiểu được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bê tông Thịnh Liệtđược vận hành như thế nào
Dựa vào các giải pháp của bài nghiên cứu rút ra những giải pháp để hoàn thiện
hệ thống kiểm tổ chức công tác kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty.
 Nghiên cứu 3: Khuất Thu Hương, luận văn thạc sĩ: Kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hà
Phát, 2017, xuất bản tại Đại học Lao động- Xã hội, Hà Nội.
Phương pháp nghiên cứu:Đối với dữ liệu sơ cấp:Đối với dữ liệu thứ cấp:Phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu.

Mục tiêu nghiên cứu:


Nghiên cứu và hệ thống hóa vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chí phí xác
định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại.Trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hà Phát. Vận dụng
lý luận và thực tiễn đánh giá ưu điểm nhược điểm trong kế toán doanh thu chi
phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Hà Phát.Từ đó luận văn trình bày một kiến nghị để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí
và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại Hà Phát.

Kết quả nghiên cứu:


Phân tích đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, đặc điểm tổ chức quản lý và
đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty TNHH Thương mại Hà Phát.Khái quát phân tích làm rõ thực trạng kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết
quả kinh doanh tại công ty trên góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị.Đưa ra các nhận định, đánh giá việc vận dụng chế độ kế toán tại công ty. Từ đó
luận văn đề xuất một số ý kiến. Góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công
tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.

SVTH: Nhóm Angel

22


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

Bài học từ kinh nghiệm: Qua bài luận văn trên nhóm rút ra được một số bài học:


Hiểu được lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
tại công ty thương mại.Dựa vào thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH thương mại Hà Phát để đánh giá thực trạng công tác
kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH
thương mại dịch vụ Tấn Khuyên.Áp dụng một số giải pháp của luận văn để hoàn thiện công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch
vụ Hà Phát.

SVTH: Nhóm Angel

23


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1 Chuẩn mực kế toán về doanh thu, chi phí và XĐKQKD
2.1.1 Chuẩn mực kế toán trong nước ( VAS)
2.1.1.1 Doanh thu
Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán số 14: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh
tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh
doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.
2.1.1.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Điều kiện ghi nhận:
- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua.
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng
hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
Sơ đồ1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nguồn: Trích từ centax.edu.vn

SVTH: Nhóm Angel

24


Khóa Luận Tốt Nghiệp

GVHD: Th.S Võ Thúy Hà

2.1.1.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Khái niệm: Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản phát sinh được điều chỉnh
làm giảm doanh thu bán hàng hoá, sản phẩm và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp
trong kỳ kế toán, bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị
trả lại.
Sơ đồ 1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

Nguồn: Trích từ centax.edu.vn
2.1.1.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
Khái niệm: Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu do hoạt động tài
chính mang lại như tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các doanh
thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.
Sơ đồ 1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

SVTH: Nhóm Angel

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×