Tải bản đầy đủ

SU 11 BAI 10 THI GVDG

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO
và các em học sinh thân mến


TRÒ CHƠI MỞ Ô CHỮ ĐOÁN HÌNH

1

2

5

6

3

4

7


8

Tấn công cung điện Mùa Đông

c
Công nhân làm việc trong
xí nghiệp

ở Nga thời kì Chính sách kinh tế mới

2.6.
Tính
chất
của
cuộc
cách
mạng
tháng
Hai
Câu7.8.Cách
Sự kiện
nàoCâu
Câu
đã
Câu
đưa
3.giai
Đường
ĐểNga
cấp
tập
công
hợp
chuyển
lực
nhân
từ
vàđộng
cách
nhân
quần
mạng
dân
chúng
lao
dân
đủ
động
chủ
sứcNga
tưvới
lật
sản
đổ
đã
Câu
mạng
tháng
Câu
Mười
1.
Chế
độlối
1917
chính

trịlượng
tác
của
nước
như
Nga
thế
trước
nào
cách
đối
mạng
cụctrở
diện thế
- Qua 2 hình ảnh
trên,
em
nhận
thấy
tình
hình
nước
Hình
ảnh
trên
phản
ánh
điều


nước
Hình
ảnh
trên
phản
ánh
sự
kiện
nào
trong
cách
Câu
4.
Lãnh
tụ
của
cách
mạng
tháng
Mười
Nga
Câu 5. Giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Hai
năm
1917
ởtư
nước
là?Bôn-sê-vích

thành
người
làm
chủ
sang
đất
giai
cách
nước
cấp
mạng

sản,
vậnNga

đảng
mệnh
hội
chủ
của? nghĩa
mình ?được
đã sửLê-nin
dụng hình
trình thức
bày
giới ?
tháng
Hai
1917


Nga có sự thay đổi
như
thế
nào
?
mạng tháng
Nga? năm 1917?
Nga

năm 1917

? Mười
năm 1917
là ?viết
trong
đấu văn
tranhkiện
nàonào
? ?
- Nhân dân Nga thực hiện công cuộc xây dựng chế độ
Đáp
ánán
: thay
Giai
cấpchủ
vô sản
Đáp
: Quân
chuyên
Đáp
án
: Làm
đổi
cục
diện thếchế
giới
Đáp
án:
Đấu
tranh
hòa
bình
Đáp
ánán
Luận
: Cách
cương
mạng
tháng
dân
chủ


sản
kiểu
mới
mới như thế nàoĐáp
? Đáp
Kết
quả
?:Đáp
án:
Cách
mạng
tháng
Mười
án: Lê - nin


Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế
của nước Nga 1913-1921
Sản phẩm

Năm

Ngũ cốc (triệu tấn)

1913
81, 63

1921
37,6

Gang (triệu tấn)

4,8

0,1

Thép (triệu tấn)

5,2

0,2

Vải sợi (triệu tấn)
Điện (triệu kw/h)

2582,0
1,9

105,0
0,55

Em hãy nhận xét bảng thống kê. Bảng thống kê cho thấy tình hình kinh tế nước Nga như
thế nào khi bước vào thời kì hoà bình ?


Nông dân được chia ruộng đất nhưng thiếu đủ thứ (nông cụ, hạt giống, phân bón…) 20 triệu héc ta
ruộng đất bỏ hoang. Năm 1920, mùa màng ở nhiều vùng bị mất, vấn đề lương thực trở nên căng
thẳng. Công nghiệp còn ở trong tình trạng suy sụp, khó khăn hơn cả nông nghiệp. Điện không đủ,
thành phố tối tăm. Những hàng hóa cần thiết cho đời sống hàng ngày (bánh mì, thịt, muối, vải, dầu
hỏa, xà phòng…) hết sức thiếu thốn. Công nhân, bộ đội mỗi ngày chỉ được cấp một suốt bánh mì 100
gam. Nạn đói, bệnh dịch khắp nơi, làm chết hàng chục triệu người.

(Nguồn Lịch sử thế giới)Em hãy nêu nội dung của chính sách kinh tế mới?


Nội dung

Nông nghiệp

Chính sách Cộng sản thời chiến

 

Nhà nước trưng thu

Chính sách kinh tế mới

- Thuế lương thực

lương thực thừa
 

Nhà nước nắm
độc quyền

Công – thương

- Nhà nước tập trung khôi phục công nghiệp năng.
Tư nhân được thuê xí nghiệp nhỏ ; khuyến khích
tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ; phần lớn xí

nghiệp
nghiệp chuyển sang hạch toán kinh doanh.
- Tư nhân được tự do buôn bán…

Tiền tệ


Áp phích năm 1921 : “Chúng ta tuyên chiến với hậu quả chiến tranh”


Hình ảnh những người công nhân, nông dân, chiến sĩ tay búa, tay rìu quyết tâm tuyên
chiến với hậu quả của chiến tranh, khôi phục lại đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa
xã hội.

Hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh, đói rét,
bệnh tật, nhà máy công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở
nhiều nơi….


Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm kinh tế
của nước Nga (1921-1923)

Sản phẩm

1921

1923

Ngũ cốc (triệu tấn)

37,6

56,6

Gang (triệu tấn)

0,1

0,3

Thép (triệu tấn)

0,2

0,7

Vải sợi (triệu tấn)

105,0

691,0

Điện (triệu kw/h)

0,55

1,1

Em hãy nhận xét bảng thống kê. Bảng thống kê cho thấy tình hình kinh tế nước Nga như
thế nào khi thực hiện Chính sách kinh tế mới ?


“Đứa trẻ lọt lòng đã được xã hội chăm sóc, được uống sữa lọc trong
suốt 9 tháng không mất tiền và được cấp vải may quần áo. Người mẹ
được nghỉ 2 tháng trước và sau sinh vẫn được hưởng lương, khi đi làm
thì cứ vài giờ lại được nghỉ vài chục phút để cho con bú. Ngoài chín
tháng đứa trẻ được gửi đến vườn trẻ, có người trông non, theo dõi sức
khỏe, cho ăn uống…”
(theo Bác Hồ trên đất nước Lê-nin)

Nguyễn Ái QuốcBAẫC

BAấNG

DệễNG

BELORUTXIA

N

G

A

UCRAINA

Ngoaùi CAPCADễ

Lc Liờn xụ nm 1922


Lược đồ Liên xô năm 1940


Việc thành lập Liên bang Xô viết có ý nghĩa như thế nào?Thảo luận nhóm

Yêu cầu : Hoàn thành Phiếu học tập về công cuộc xây
dựng chủ nghĩa xã hội của Liên xô khi thực hiện những
kế hoạch 5 năm đầu tiên (1925 – 1941)

Thời gian thảo luận : 5 phút


PHIẾU HỌC TẬP
Hoàn chỉnh kiến thức về quá trình xây dựng chủ nghĩa
xã hội của Liên xô (1925-1941 trải qua các kế hoạch 5 năm

Về kinh tế :
- Nhiệm vụ :…………………………………………......
- Biện pháp :…………………………………………….
- Kết quả:………………………………………………

Biến đổi về văn hóa – xã hội:
- Văn hóa – giáo dục:……………………………………
- Cơ cấu xã hội:…………………………………………

Ý nghĩa của những thành tựu trên:……………………


LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
(1925 – 1941)

Kinh tế
- Nhiệm vụ trọng tâm: Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

-

Biện pháp
: khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên xô vẫn chưa ra khỏi tình
Sau

+ Ưu tiên phát
triển
công
nghiệp
nặng nền nông nghiệp chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế
sản
xuất
Côngtrạng
nghiệp
hóa
xãlạc
hộihậu,
chủ với
nghĩa là quá trình chuyển đổi các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức
+ Đề ra mụcquốc
tiêu cụ
thể cho các kế hoạch 5 năm
dân.
lao động thủ
công là chính sang sản xuất bằng máy móc nhằm nâng cao năng suốt lao động. Đó l
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932)
quá trình xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội…
kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1933 – 1937)
Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp
của Liên xô (1929 – 1940)

(đơn vị: triệu tấn) 

1929

1938

1940

Than

40,1

132,9

164,9

Gang

8,0

26,3

14,9

Thép

4,9

18,0

18,4

Năm

Sản
phẩm


Bảng thống kê sản lượng một số sản phẩm công nghiệp
của Liên xô, Anh và Pháp năm 1940

Ngành

Gang

Thép

Than

Điện

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu tấn)

(triệu Kw/giờ)

Liên xô

14,9

18,4

164,9

39,6

Anh

6,7

10,3

227,0

30,7

Pháp

6,0

16,1

45,5

19,3

Sản
phẩm


Máy móc đã được sử dụng phổ biến. Mỗi năm có 100.000 máy kéo được đưa về nông thôn, thực hiện điều Lê-nin

Máy kéo được sử dụng trong nông trang nói lên điều gì ?

đã từng mơ ước. Nền nông nghiệp tập thể hoá, cơ giới hoá có qui mô sản xuất lớn được xây dựng ở Liên Xô.


Lớp học xoá mù chữ ở Liên Xô năm 1926


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×