Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 7 chương 2 bài 7: Định lý Pitago

HÌNH HỌC 7: Tiết 38


KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Nêu công thức tính diện tích hình vuông.
- Nếu hình vuông cạnh a thì diện tích hình vuông tính như
thế nào?
SHV = A2
D

2/ a)Tính nhẩm số đo góc E trong hình vẽ sau:
b) Kết luận gì về  DEF

400

700

E

FChiều cao của bức tường (h.129) là bao nhiêu ? Biết rằng
chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m.

C

4

1

B

A
Hình 129


21 dm

Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị
vướng vào trần nhà không ?

4 dm

C
D

20 dm

B

A


?1
Vẽ một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 3 cm
và 4cm. Đo độ dài cạnh huyền?


3
2

0

= 52
32 + 42 và

1

3cm

2
1

Cách vẽ
-Vẽ Góc vuông
Trên 2 cạnh góc vuông lấy
2 điểm cách đỉnh góc
vuông lần lượt 3cm, 4cm

3
4

0

-Nối 2 điểm vừa vẽ

5cm

0
Hãy tính và so sánh 52 với 32 + 42

1 4cm
2

3

5 4

5


?2 - Thực hành:
* Lấy giấy trắng cắt 8 tam giác vuông bằng nhau.
* Trong mỗi tam giác vuông đó, ta gọi độ dài các
cạnh góc vuông là a, b; độ dài cạnh huyền là c.
* Cắt 2 hình vuông có cạnh bằng a + b.
a) Đặt 4 tam giác vuông lên tấm
bìa hình vuông thứ nhất như H121
SGK.
b) Đặt 4 tam giác vuông còn lại lên
tấm bìa hình vuông thứ hai như
H122 SGK.

b
a
b

c

b

c

c

a

a

b

c

a
b

a

b
b

c
c

a
a

b

a


?2.

a c
a c
a c
a c
a
a
a
a
b giácbvuông bdiện b
8 tam

tích bằng nhau

a+b

Hai hình vuông diện
tích bằng nhau

a c
a
b
a+b

a c
a
b
a+b

a c
a
b

a c
a
b


So sánh S1 với tổng S3 + S2 ?
a
c

b
a

c
b

a
c

b
c

c
a

a

b
b

b

a

c

c

c

b

a

b

b

(S3) b
(S1)

S1

= S3 + S2

c2 = a2 + b2
(h121)

Nhận xét gì

c2 và a2 + b2

a

(S2)
a
(h122)

a


?

Qua đo đạc, ghép hình các em có kết luận gì về quan hệ giữa ba
cạnh của tam giác vuông.
?1

5

3

52 = 32 + 42

4

?2
a
c

b
a

c

a
b

b

c =a +b
2

b

c
a

c
b

2

c c
a

2

a

a

a
c
b

b

a

a

b
c
c
b

a


• Pytago sinh trưởng trong một gia
đình quý tộc ở đảo Xa-mốt, Hy
Lạp ven biển Ê-giê thuộc Địa
Trung Hải
• Ông sống trong khoảng năm 570500 tr.CN
• Một trong những công trình nổi
tiếng của ông là hệ thức giữa độ dài
các cạnh của một tam giác vuông,
đó chính là định lý Pytago


?
Cho tam giác DEF vuông tại E
(hình vẽ). Điền đúng (Đ), sai
(S) cho các khẳng định sau:
E

D

F

K.đ

NỘI DUNG

ĐÁP
ÁN

1

DE2 = DF2 + EF2

S

2

EF2 = ED2 + DF2

3

DF2 = DE2 + EF2

S
Đ


Bài tập :
Cho ABC vuông tại A, biết AB = 5cm, AC = 12cm.
Tính BC.
B
5
A

C
12


Bài tập: Tìm x trên hình vẽ sau:
A
Bài giải:
6

Theo định lí Pi-ta-go ta có:

8

BC2 = AB2 + AC2
B

x

C

=> x2 = 62 +82 = 100 => x = 10

Bài giải trên đúng
hay sai? Vì sao?


Tìm độ dài x trên các hình sau:

Bài tập 1

E

B
8

X

A

10

Hình a

X

1

C

M

1
Hình b

D

x

7

F

P

3

x

21

K

N
Hình c

H

29

G

Hình d


Bài tập 55 ( 131 sgk )
Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều dài
của thang là 4m và chân thang cách tường là 1m.

C

-HD bài 55:
Chiều cao bức tường chính
là độ dài cạnh AC của tam
giác vuông ABC

4

1

B

A
Hình 129


21 dm

Bài 58sgk/132:Đố: Trong lúc anh Nam dựng tủ cho
đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ?

4 dm

C
D

20 dm

B

A


21 dm

BÀI 58SGK/132:ĐỐ: TRONG LÚC ANH NAM
DỰNG TỦ CHO ĐỨNG THẲNG, TỦ CÓ BỊ
VƯỚNG VÀO TRẦN NHÀ KHÔNG ?

20 dm

B

8 dm

C

D

A


Câu 3 Một màn hình tivi có dạng hình chữ nhật biết chiều dài 16
inh-sơ, chiều rộng 12 inh-sơ. Hỏi đường chéo của màn hình
tivi bằng bao nhiêu?
16
12

a/ 20 inh-sơ
b/ 28 inh-sơ
c/ 4 inh-sơ
d/ 10 inh-sơ

TC


Bài tập: Tìm x trên hình vẽ sau:
A

-Tính cạnh AH của AHB
vuông tại H

11
9
-Tính cạnh HC của AHC
vuông tại H

B

3

H

x

C


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
1. Học thuộc và nắm vững định lí Py-ta-go
2. Làm các bài tập: 54, 58 (SGK/Tr 131, 132)
3. Nghiên cứu định lí Py-ta-go đảo. Dùng thước và Compa vẽ tam
giác có ba cạnh lần lượt là 3cm, 4cm, 5cm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×