Tải bản đầy đủ

Bài giảng Hình học 6 chương 1 bài 4: Thực hành: Trồng cây thẳng hàng

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
MÔN: HÌNH HỌC 6

Bài 4 - Thực hành

1


Bài cũ:
- HS1: Em hãy nêu cách vẽ đường thẳng qua hai điểm A và
B. Và cho biết em sẽ vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

.B
A

.

HS2: Có bao nhiêu cách đặt tên một đường thẳng? Vẽ hình
minh họa.

2Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
- Ba cọc tiêu;

-Một dây dọi.

3


Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
- Ba cọc tiêu;
- Một dây dọi.

II. Hướng dẫn cách làm:
- Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm
A và B;
- Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ hai cắm cọc tiêu
dựng thẳng đứng ở một điểm C;
- Bước 3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị
trí cọc tiêu cho đến khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A ( chỗ
mình đứng ) che lấp cọc tiêu ở B và C. Khi đó ba điểm A, B,
C thẳng hàng.

4


Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
II. Hướng dẫn cách làm:
- Bước 1: Cắm cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất tại hai điểm
A và B;

x

x

A

B

5

B1


Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
II. Hướng dẫn cách làm:
- Bước 1:
- Bước 2: Em thứ nhất đứng ở A, em thứ hai cắm cọc tiêu
dựng thẳng đứng ở một điểm C;

B
C
6

A

B2


Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
II. Hướng dẫn cách làm:
- Bước 1:
3: Em thứ nhất ra hiệu để em thứ hai điều chỉnh vị
cọc tiêu
-tríBước
2: cho đến khi em thứ nhất thấy cọc tiêu A ( chỗ
mình đứng ) che lấp cọc tiêu ở B và C. Khi đó ba điểm A, B,
C thẳng hàng.

B
C
7

B3


Hình học
Tiết 4: THỰC

HÀNH TRỒNG CÂY
THẲNG HÀNG

I. Dụng cụ: ( cho mỗi nhóm )
II. Hướng dẫn cách làm:
- Cách làm khác: Ta có thể cắm cọc thứ 3 tại điểm C, sao cho
B nằm giữa hai điểm A và C ( như hình vẽ )

C
B
8

A


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Xem lại cách làm ở SGK
- Các nhóm ( tổ ) chuẩn bị dụng cụ
để tuần sau sẽ thực hành tại sân
trường.

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×