Tải bản đầy đủ

Kỹ năng khám tuyến giáp bs lê hùng

Khám tuyến giáp
Bs LÊ HÙNG


Mục tiêu

• Nắm giải phẫu tuyến giáp
• Nắm nguyên tắc khám tuyến giáp
• Biết một số dấu hiệu của bệnh lý tuyến giáp
• Biết một số khối u vùng cổ
• Biết các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp


Giải phẫu-Sinh lý


Vùng cổ trước


Tuyến giáp, mặt trướcTuyến giáp và hầu, mặt sau


Phân khu các ngăn hạch cổ


Tổng hợp hormon tuyến giáp


Điều hòa tổng hợp hormone tuyến giáp


Khám tuyến giáp


Thăm khám tuyến giáp
Thăm khám về hình thểXác định có bướu giápXác định phình giáp hay nhân giáp đơn độcNếu phình giáp, xác định phình lan tỏa hay nhânNếu nhân giáp, xác định sang thương lành hay ácNếu sang thương nghi ngờ ác, khám hạch cổ

Thăm khám về chức năngHC cường giápHC nhược giáp


Tìm dấu hiệu run tay


Bắt mạch


Quan sát vùng cổ


Quan sát vùng cổ khi BN nuốt


Sờ tuyến giáp từ phía sau


Nghe tuyến giáp


Một số dấu hiệu bệnh lý


Phình giáp lan tỏa (bệnh
Basedow)


Phình giáp lan tỏa đơn thuần


Phình giáp nhân (đơn thuần)


Đơn nhân giáp


Bưới giáp thòng


Tuyến giáp lưỡi


Lồi mắt (bệnh Basedow)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×