Tải bản đầy đủ

Thong tieu ngat quang CIC

Th«ng tiÓu Ng¾t
qu·ng
CN Điều dưỡng : VO THI THANH
Trung t©m PHCN – BÖnh viÖn B¹ch mai
Hµ néi


LÞch sö
 Sir

Guttmann vµ Frankel
 Lapides
vµ CS
 Bakke

1966
1972


Sonde tiÓu lu
 Tr¸nh

 C¸c

tuyệt đối

chỉ định ngoại lệ

Cấp cứu
LoÐt
C¸c chỉ định tiết niệu
hiếm
– BÖnh nh©n lùa chänn


NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA SonDE l
u
1/ Nhiễm trùng đường tiểu :

- Thông tiểu cố định là yếu tố chính (80%),
vi khuẩn tăng 5-8 % mỗI ngày
- Vi khuẩn vào BQ qua đường :
trong lòng ống thông, khỏang trống ở giữa vành ống và niệu đạo


/ Nghn / tc ng thông :
* Ri lan chc nng ng thông v mt c ch :
- ống thông / túi nớc tiểu quá c, mủn

- Vị trí túi nớc tiểu là yếu tố quan trọn
- Táo bón
*Tắc trong lòng ống
thông:
- Nhng khoáng chất đóng cặn
- Chất nhày hoặc máu cục


Nớc tiểu = trung gian lý tởng cho vi khuẩn phát sinh màng
sinh lý

Vi Khuẩn trong màng này tạo ra
enzyme Urease,
Xúc tác việc thuỷ phân Urê thành
Nồng độ Ph nớc tiểu tng trên 7,2 nớc tiểu tng độ kiềm và kết
Amoniac

Sạn nhỏ bám vào ống thông rơi vào lòng bàng quang = Sỏi bàng qu


Đặt Sonde trên xương
mu
 Biến

đổi của việc lưu
sonde BQ
• Tr¸nh một vµi biến chứng
tiết niệu

 Khẩn

cấp

• Kh«ng thể đặt Sonde
• Viªm TLT cÊp


A / Th«ng tiÓu ng¾t q

THÔNG TIỂU

B / Tù th«ng tiÓu ng¾t


u ®iÓm cña th«ng tiÓu ng¾t
qu·ng
- Là phương pháp làm sạch, không nhất thiết tiệt trùng
- Phương pháp thông tiểu gián đọan tạo cho bàng quang
họat động lại chức năng của một bể chứa
- Giảm tỉ lệ nhiễm trùng đường tiểu và thận, đồng thời ít có
biến chứng hơn những phương pháp khác


Khó đi tiểu

1/ CHỈ ĐỊNH :

Tiểu tự động

* Chẩn đóan

Giảm trương lực cơ bàng quang
Bí tiểu
Nghẽn tắc niệu quản

* Triệu chứng

Tiểu tự động
Bí tiểu khẩn cấp

2/ ĐIỀU KIỆN :

Lượng lớn nước tiểu ứ đọng
Quyết tâm của bệnh nhân và gia đình


3/ MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN THÔNG TIỂU :
- Thực hiện thường xuyên để ngăn ngừa bàng quang quá căng +
giữ bệnh nhân khô ráo
-Tùy thuộc vào : - Uống nhiều nước hay không
- Sức chứa của bàng quang
- Số lượng nước tiểu ứ đọng:
100 ml : 1x / ngày
200 ml : 2x / ngày
300 ml : 3x / ngày
- Kỹ thuật thông nên đơn giản

400 ml : 4x / ngày


4/ NHỮNG THUẬN LỢI CỦA TH«NG TIỂU
Ng¾t qu·ng
BN không cần mang ống thông tiểu, miếng lót, túi tiểu,…
Không gặp những bất tiện khác
Thoải mái trong việc lựa chọn quần áo
Di chuyển đỡ khó khăn
Sinh lý học: cho phép BQ đầy và làm rỗng hòan tòan
Cải thiện chất lượng cuộc sống
Tự do hơn khi sinh họat tình dục


Th«ng tiÓu ng¾t qu·ng
C¸c lo¹i èng Sonde kh¸c nhau
èng sonde kh«
• Ph¶i b«i tr¬n
• T¸i sö dông ®îc
(nguyªn t¾c)
• Gi¸ c¶


Các loại ống thông tiểu
 Xông

tự bôi trơn

– Nhúng vào nước
– Tốt hơn cho niệu đạo
Gi¶m biÕn chøng
(niÖu ®¹o)
• Kh«ng t¸i sö dông ®îcTh«ng tiÓu ng¾t qu·ng
C¸c lo¹i èng x«ng kh¸c nhau
X«ng tù b«i tr¬n
 biÕn chøng (niÖu ®¹o)
kh«ng t¸i sö dông ®îc


Tự đặt Sonde
Tiến hành
Học đơn giản và
nhanh
Kỹ thuật sạch
Không gng
Nớc sạch
Xà phòng
Sự cải tiến của các
dụng cụ


Tự đặt Sonde
Hạn chế của tự đặt
Sonde
Liệt tứ chi cao (C6/C7)

Sự tiếp cận đáy chậu
Rối loạn tâm thần
Bệnh nhân từ chối


Tự đặt Sonde
 Kỹ

thuật ‘sạch’’

– Không cần găng
– Với nước sạch nếu là sonde hydrophiles
 Sonde

tái sử dụng hoặc sử dụng một

lần
– Không tái sử dụng nếu là sonde
hydrophiles


Tự đặt Sonde
Mong muèn :
- Quá trình thông tiểu nên thực hiện mau xong,
đơn giản,
an tòan,
không đau,
cải thiện triệu chứng
- Tham gia vào những quyết định về thân thể họ
Sî H·i
- Tổn thương niệu đạo
- Sự thất bại, thất vọng


Ngời khác đặt Sonde
Tại bệnh viện
Thực hiện ngay khi có thể
Chống chỉ định cá nhân
+++
Thực hiện bởi một y tá
Kỹ thuật vô trùng (không sờ
vào)
Kỹ thuật sạch
Thay thế tiếp theo bởi tự
đặt xông


Ngời khác đặt Sonde
Ngoài bệnh viện
Thực hiện bởi một nhân
viên y tế .
Thờng nhất là bởi ngời
thân
Sau khi đã học cách
Thủ thuật nhiễm trùng ++
+


BIN CHNG CA Thông tiểu ngắt quãng
Không đợc hỗ trợ đầy đủ

1. Khó khn khi đặt sonde

Co giật cơ thắt (nam)
ống thông đi vào âm đạo (n)

2. Hớng dẫn bệnh nhân không đợc cẩn thận /
không có sự phối hợp chặt chẽ


KẾT LUẬN
TH«ng TIỂU Ng¾t qu·ng

LÀ MỘT TRONG NHỮNG LỢI ÍCH LỚN ĐỐI VỚI
NGÀNH NIỆU HỌC.

NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG SỬ DỤNG PHƯƠNG
PHÁP NÀY ĐA SỐ RẤT HÀI LÒNG VÀ BIẾT ƠN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×