Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 3 friends


IELTSSPEAKINGPART3-FRIENDS
DướiđâylàmộtvàiýtưởngvàtừvựngchocâuhỏithuộcchủđềFriendsmàHuyềnđọccácbàibáorồighichú
lạitrongquátrìnhtựhọctạinhà.Mongrằngbàiviếthữuíchvớibạnnhé.
Whatdoyouthinkarethemostimportantqualitiesforfriendstohave?
essentialqualitiesofagoodfriend:
loyal
stayevenwheneveryoneelsehasleft:ởlạingaycảkhinhữngngườikhácđãrờibỏbạn
neverletyoufeelthatyou'realone:khôngbaogiờđểbạncảmthấyrằngbạncôđơn
nevertalkbehindyourback:khôngbaogiờnóixấusaulưngbạn
don’tbelieveingossiporengageingossipaboutthoseclosetothem:khôngtinvàotinđồnhoặc
thamgiavàotinđồnvềnhữngngườithânthiếtcủahọ
showupforfriendswhentheypromisetheywill:họsẽcómặtđểgặp/giúpbạnkhihọhứahọsẽtới
bethereforyouinanysituation:bênbạntrongbấtkỳhoàncảnhnào

honest

speakopenlyfromtheheart:nhữnggìhọnóiraxuấtpháttừchínhtráitimhọ
honesty→thekeyfoundationintrust:sựthànhthật-nềnmóngcủasựtintưởng
tellfriend→ifheorshedoesnotlookgoodinanoutfit:nóivớibạncủahọrằnganhấyhaycôấy
khônghợpvớibộđồđóđâu
keeptheirpromises:giữlờihứa

supportive

theybelieveinyourpotentialtoreachyourdreams:họtintưởngvàotiềmnăngcủabạnlàbạnsẽ
đạtđượcướcmơcủamình
understandwhoyouareandwhatyouneed:thựcsựhiểubạnvàbiếtbạncầngì
bewithyouthroughthickandthin:bênbạntrongbấtkỳhoàncảnhnào
getyourbacknomatterwhatsituationyou’reabouttowalkinto:hỗtrợbạntrongbấtkỳhoàn
cảnhnào

Doadultsandchildrenmakefriendsinthesameway?
Whenwewerekids:makingfriends→simpleandeasy:kếtbạn→đơngiảnvàdễdàng
goknockontheneighbour'sdoor→seeifanyonewantstostartupagameofkickball→justask
‘wanttoplaywithme’→becomefriends:gõcửanhàhàngxóm→xemcóaimuốnchơiđábóng→
chỉcầnhỏimuốnchơikhông→trởthànhbạnbè

Makingfriendsasadults:hard,taketime:khó,cầnthờigian
adults→afraidtotrysomethingnew:ngườilớn→sợthửnhữngđiềumớilạ
adultstuff:work,financialissues,childcare,…→leavelittletimeforfriends:nhữngmốiquantâm
khitalàngườilớn:côngviệc,vấnđềtàichính,chămsócconcái,...→cònrấtítthờigianchobạnbè
goingoutisn’tasappealing→attheendofalongworkweek→watchTV,browsetheinternet
ratherthanmeetupfordinnerwithanewfriend:đirangoàichơikhôngcònhấpdẫnnữa→saumột
tuầnlàmviệc→xemTV,lướtinternetthayvìgặpgỡđểăntốivớimộtngườibạnmới
networkingbecomesmoreimportant→meetingnewpeoplehasbecomemoreaboutfindingout
whattheycandoforyou,ratherthanifthey’reupforamoviethisweekend:kếtnốiđểmởtrọng
mạnglướitrởnênquantrọnghơn→gặpgỡnhữngngườimớilàđểtìmhiểuxemhọcóthểlàmgìcho
bạn,thayvìhọcórảnhđểđixemphimkhông.

Doyouthinkitisimpossibletomakerealfriendsontheinternet?

Facebook,Penpalworld,Couchsurfing→youcanfindpeoplewithsimilarinterests→peoplewho
areeagertomeetandsharetheirknowledgewithothers/findlike-mindedpeople:Facebook,
Penpalworld,Couchsurfing→bạncóthểtìmthấynhữngngườicósởthíchgiốngbạn→nhữngngười
mongmuốngặpgỡvàchiasẻkiếnthứccủahọvớinhữngngườikhác/tìmnhữngngườicùngchí
hướng
Searchforeventsinyourarea→aperfectopportunitytolearnmoreaboutthesurroundings+
meetnewpeople:tìmkiếmcácsựkiệntrongkhuvựccủabạn→mộtcơhộihoànhảođểtìmhiểu
thêmcácnơixungquanhbạn+gặpgỡnhữngngườimới
Datingapps→manypeoplefoundtheirreallifefriends/soulmateontinder/...:ứngdụnghẹnhò
→nhiềungườitìmthấybạnbè/ngườibạnđờithựccủahọtrêntinder/...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×