Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe your favourite food

IELTS SPEAKING PART 2 – DESCRIBE YOUR FAVOURITE FOOD
Describe your favourite food.
You should say:
What the food is
How it is made
and explain why it is your favourite food.

Sample Answer
I’m going to talk about tuna salad, which is one of my
favourite foods. Actually, I love all kinds of salad, but
if I had to choose one to talk about, I would choose
this one.

Tôi sẽ nói về salad cá ngừ, một trong những món ăn
yêu thích của tôi. Thật ra, tôi yêu tất cả các loại salad,
nhưng nếu tôi phải chọn một món để nói, tôi sẽ chọn
món này.


There are various recipes for tuna salad. For example,
some people who love avocado would put it into their
salad, while some would eat their salad with
chickpeas. I like it my way, so I’m going to tell you
how I make my salad.

Có nhiều công thức khác nhau cho món salad cá ngừ.
Ví dụ, một số người thích bơ sẽ cho nó vào món salad
của họ, trong khi một số người sẽ ăn salad với đậu gà.
Tôi thích nó theo cách của tôi, vì vậy tôi sẽ nói cho
bạn cách tôi làm món salad của mình.

First, we need some lettuce, red tomatoes, red
onions and cucumbers. Then, we need to cut them
into tiny pieces and put them in a bowl. Then, pour
in some olive oil and some vinegar, and add some
seasoning. After that, mix them together and let the
mixture stand for about 15 minutes while we prepare
the tuna.

Đầu tiên, chúng ta cần một ít rau xà lách, cà chua đỏ,
hành đỏ và dưa chuột. Sau đó, chúng ta cần cắt nhỏ
chúng và đặt chúng vào một cái tô. Sau đó, đổ một ít
dầu ô liu và một ít giấm, và thêm một chút gia vị. Sau
đó, trộn chúng lại với nhau và để hỗn hợp trong
khoảng 15 phút trong khi chúng ta chuẩn bị cá ngừ.

For the tuna, I always have some canned tuna in my
fridge. What I do is that I add the fish to the mixing
bowl I prepared earlier. Then, I mix them altogether. I
usually add three tablespoons of mayonnaise and two
tablespoons of chopped almonds because they
provide me with more protein.
It’s very simple to prepare a classic tuna salad, but it
tastes so good. And it’s very healthy because of the
veggies you add to your salad. I often have it for
breakfast because I don’t have much time to prepare
a big meal in the morning. Sometimes, I eat it as a
sandwich for lunch.
So, tuna salad is one of my favourite foods.
(written by Nguyen Huyen)

Đối với cá ngừ, tôi luôn có một ít cá ngừ đóng hộp
trong tủ lạnh của mình. Những gì tôi làm là tôi cho cá
vào tô trộn tôi đã chuẩn bị trước đó. Sau đó, tôi trộn
tất cả chúng lại với nhau. Tôi thường thêm ba muỗng
canh mayonnaise và hai muỗng hạnh nhân xắt nhỏ vì
chúng cung cấp cho tôi nhiều protein hơn.
Rất đơn giản để chuẩn bị một món salad cá ngừ cổ
điển, nhưng nó rất ngon. Và nó rất tốt cho sức khỏe
nhờ rau củ bạn thêm vào món salad của bạn. Tôi
thường ăn nó vào bữa sáng vì tôi không có nhiều thời
gian để chuẩn bị một bữa ăn lớn vào buổi sáng. Đôi
khi, tôi làm nó thành bánh sandwich để ăn cho bữa
trưa.
Tóm lại, salad cá ngừ là một trong những món ăn yêu
thích của tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×