Tải bản đầy đủ

IELTS speaking part 2 describe a person ielts nguyenhuyen

IELTS Speaking Part 2 - Describe a person chi tiết từng bước
Đối với phần Part 2 của IELTS Speaking, Huyền sẽ chia thành 6 topic chính:Describe a person
Describe a place (tách area – building)
Describe an object
Describe an event
Describe a situation
Describe your favourite (tách phần tổng hợp và phần tự triển khai)

Mỗi topic bây giờ Huyền phát triển quanh NĂM PHẦNPhần mở đầu: 1 câu mẫu đơn giản - áp dụng hầu như cho tất cả.
Phần thông tin cơ bản: (riêng theo topic)
Phần cốt lõi: (riêng theo topic)
Phần cảm nhận: (riêng theo topic).
Phần kết: 1 câu chốt mẫu đơn giản - áp dụng hầu như cho tất cả.

Trong bài viết này, Huyền sẽ chia sẻ chi tiết cách Huyền áp dụng 5 phần trên để làm hoàn chỉnh một
bài Describe a person như thế nào.
Đề bài: Describe a person who looked after you as a child.
Bạn có thể xem Video hoặc phần phân tích bên dưới nhé:
https://youtu.be/gWNSoyDf78A
Phần mở đầu
Chỉ cần học một câu mẫu cơ bản: I'm going to talk about + paraphrase đề thi.

a person → nói rõ người đó là ai (my grandpa, my father, my mother,...)
looked after ≈ took care of ≈ took very good care of
as a child ≈ when I was a kid/ a child/ small/ little/ ...


♣♣♣ Chúng ta có phần mở đầu: I'm going to talk about my grandpa, who took very good care of me
when I was little.
Phần thông tin cơ bản
Nói một vài thông tin cơ bản về người mà mình mô tả như tên, tuổi, nghề nghiệp, sống ở đâu/ với ai,
sở thích, ...
Đối với một số thông tin như tên, tuổi, nghề nghiệp, sống với ai/ ở đâu, thay vì nói bình thường sẽ
khá ngắn, mình có thể triển khai dài ra bằng một số chiến thuật như:

Tên: nói tên tiếng Việt và tiếng Anh bằng cấu trúc như ở hình dưới
Tuổi: nói tuổi tháng này và tháng sau là sinh nhật người đó - cấu trúc như ở hình dưới
Nghề nghiệp: nói thêm kinh nghiệm của người đó về nghề nào đó - cấu trúc như ở hình dưới
Sống với ai/ ở đâu: nói địa điểm sống quá khứ và hiện tại - cấu trúc như ở hình dưới

Hình trình bày vào vở:


♣♣♣ Chúng ta có phần thông tin cơ bản: He’s 75 years old now, and he lives with my parents in Dong
Nai province, which is not far from here. (Ở phần này Huyền chỉ nói ngắn gọn, vì phần sau Huyền
triển khai khá dài. Nếu bạn nào phần sau ngắn thì phần này bạn có thể áp dụng các chiến thuật kéo
dài câu như trong hình trên nhé).
Phần cốt lõi
Phần này Huyền sẽ tập trung chủ yếu vào TÍNH CÁCH của người đó.
Đối với mỗi tính cách, chúng ta nên học cách nói và cách triển khai sao cho dài hơn.


Đừng chỉ nói "Ông là người hiểu sâu biết rộng."
→ Hãy triển khai thêm "Thời trẻ, ông đi đây đó rất nhiều. Ông đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, nên
ông có rất nhiều kinh nghiệm và bài học cuộc sống quý giá để truyền lại cho con cháu."
→ Hãy kể một câu chuyện/ kỷ niệm/... nếu có thể: "Tôi nhớ là lúc tôi bắt đầu học chạy xe đạp, tôi bị
ngã xe nhiều lần. Mỗi lần ngã, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng ông nói với tôi rằng + thêm một câu nói
động lực vào đây.


Khi miêu tả một người, chúng ta hãy chuẩn bị 2 tới 3 tính cách để miêu tả họ, và mình hãy chọn
những tính cách nào mà hầu như ai cũng có, để 1 tính cách mình có thể miêu tả cả chục người!
Đối với bài mẫu này (nói về grandpa) Huyền sẽ dùng cách tính cách:
knowledgeable (đã triển khai ở trên)
caring (triển khai ở hình dưới)
kind and generous (triển khai ở hình dưới)


Vậy là bằng cách triển khai 3 tính cách, chúng ta đã có một phần cốt lõi hoàn chỉnh


Phần cảm nhận
Nêu cảm nhận của chúng ta đối với người chúng ta đang miêu tả.
Mình yêu/ thích/ ngưỡng mộ/ ... hay như thế nào đối với họ?
Nếu chưa gặp người đó mình có muốn gặp không?
Nếu gặp rồi mình có muốn gặp lại/ đi thăm/ giữ liên lạc/ ... với người đó không?

Phần kết
Học một câu cơ bản: So, if I had to talk about ..., it would have to be ...
Mình có thể paraphrase hoặc copy cái đề xuống để điền vào chỗ trống.


Sample Answer
I’m going to talk about my grandpa, who took very good care of me when I was little.
He’s 75 years old now, and he lives with my parents in Dong Nai province, which is not far from here.
First, he’s a very knowledgeable person. He travelled a lot during his younger years. I know he has
encountered various problems, so he has lots of valuable experience and life lessons to pass on to his
children and grandchildren. I remember when I first started learning to ride a bike, I fell off my bike
several times. Every time I fell, I just wanted to give up, but he told me, ‘No matter how hard a
situation is, never give up. If you fail, that’s okay! If you put your heart into whatever you’re doing,
you can do anything’. What he said is so inspirational and means so much to me.
Second, he’s a caring person. When I was a kid, my parents were very busy with work, so I stayed at
home with grandpa most of the time. My grandpa told me that when I was small, I was very naughty.
If I wanted something, I cried for hours until I got it. I know he loves me very much because he often
gave me what I wanted without telling my parents about it.
Finally, he’s very kind and generous. He spends lots of time engaging in voluntary activities such as
local environmental campaigns or other community service projects.
I miss him so much, and I know he misses me, too. Although I’m quite busy with work now, I still
manage to go back home to visit him every two months.
So, if I had to talk about a person who looked after me when I was a kid, it would have to be my
grandpa.
(written by Nguyen Huyen)
Bài dịch
Tôi sẽ nói về ông của tôi, người đã chăm sóc tôi rất tốt khi tôi còn nhỏ.
Bây giờ ông 75 tuổi, và ông sống với bố mẹ tôi ở tỉnh Đồng Nai, cách đây không xa.


Đầu tiên, ông là một người hiểu sâu biết rộng. Ông đi du lịch rất nhiều trong những năm còn trẻ. Tôi
biết ông đã đối mặt với nhiều vấn đề, vì vậy ông có rất nhiều kinh nghiệm quý giá và bài học cuộc
sống để truyền lại cho con cháu của mình. Tôi nhớ khi tôi mới bắt đầu học đi xe đạp, tôi đã ngã xe đạp
nhiều lần. Mỗi lần ngã, tôi chỉ muốn từ bỏ, nhưng ông nói với tôi, ‘Dù tình huống có khó khăn đến
đâu, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu cháu thất bại, thì chẳng sao cả! Nếu cháu đặt trái tim mình vào bất
cứ điều gì cháu làm, cháu có thể làm bất cứ điều gì.' Những gì ông nói rất truyền cảm và có ý nghĩa
rất lớn đối với tôi.
Thứ hai, ông là một người quan tâm người khác. Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ tôi rất bận rộn với
công việc, vì vậy tôi thường ở nhà với ông. Ông nói với tôi rằng khi tôi còn nhỏ, tôi rất nghịch ngợm.
Nếu tôi muốn một cái gì đó, tôi sẽ khóc hàng giờ cho đến khi tôi có được nó. Tôi biết ông yêu/ quan
tâm tôi rất nhiều vì ông thường đưa tôi những gì tôi muốn mà không nói với bố mẹ tôi về điều đó.
Cuối cùng, ông rất tốt bụng và hào phóng. Ông dành nhiều thời gian tham gia vào các hoạt động tình
nguyện như các chiến dịch môi trường địa phương hoặc các dự án dịch vụ cộng đồng khác.
Tôi nhớ ông rất nhiều, và tôi biết ông cũng nhớ tôi. Mặc dù bây giờ tôi khá bận rộn với công việc,
nhưng tôi vẫn sắp xếp về quê thăm ông hai tháng một lần.
Vậy, nếu tôi phải nói về một người chăm sóc tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, thì đó sẽ phải là ông của
tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×