Tải bản đầy đủ

Ngày 21

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 21
357. You should take advantage of it.
358.You will be better off.
359.You will have to wait and see.
360.You'll get used to it.
361.You've dialed the wrong number.
362.You've got a point there.
363.You've got it.
364.You've made a good choice.
365.Your satisfaction is guaranteed.

Bạn nên tận dụng lợi thế đi
Bạn sẽ tốt hơn, tình trạng của bạn sẽ
tốt hơn.
Hãy chờ đi rồi sẽ thấy
Rồi bạn sẽ quen thôi.

Bạn đã gọi nhầm số rồi.
Bạn có lý về điều (gì) đó. Thường
trong tranh luận
Bạn đã làm được rồi
Bạn đã lựa chọn đúng
Đảm bảo bạn sẽ được vừa lòngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×