Tải bản đầy đủ

Ngày 17

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 17:
295.There is a call for you.
296.There is no doubt about it.
297.There is not hing I can do.
298.There's a possibility.
299.These things happen al l the time.
300.This soup tas tes great.
301.Time is money.
302.Tomorrow never comes.
303.Two heads are better than one.
304.We are in the same boat.
305.We can get by.
306.We can work it out.
307.We have a lot in common.
308.We'll see.
309.What a coincidence!

310.What a shame!
311.What are you up to?
312.What are you talking a bout?
313.What are your plans for the
weekend?

Bạn có một cuộc gọi
Không còn nghi ngờ gì về nó
Tôi không thể làm gì hơn
Có khả năng là…
Chuyện này xảy ra thường xuyên mà
Món súp này ngon tuyệt
Thời gian là vàng bạc
Ngày mai không bao giờ đến
Hai cái đầu bao giờ cũng tốt hơn 1
cái. (Càng đông càng tốt)
Cùng hội cùng thuyền
Chúng ta có thể đối phó được
Chúng ta có thể cho nó ra ngoài.
Chúng ta có rất nhiều điểm chung.
Rồi chúng ta sẽ thấy.
Thật là trùng hợp!
Thật xấu hổ (Ngại quá)
Nhiệm vụ của bạn là gì? Có
chuyện gì với bạn vậy ?
Bạn đang nói về cái gì thế?
Bạn có kế hoạch gì cuối tuần chưa?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×