Tải bản đầy đủ

Ngày 13

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 13:
Gặp lại sau nhé
Cùng hi vọng về điều tốt đẹp
230.Let's hope for the best.
nhất nhé
231.Let's keep in touch.
Giữ liên lạc nhé
232.Let's make up.
Cùng hóa trang nào
233.Let's go visit the m.
Chúng ta đi thăm họ nhé
Hãy bàn chuyện này kỹ hơn
234.Let's talk over dinner.
trong bữa tối
235.Long time no see.
Lâu lắm rồi không gặp bạn!

Phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành
236.Look before you leap.
động/Ăn có nhai, nói có nghĩ
Tôi có thể hỏi bạn một câu hỏi
237.May I ask you a question?
không? (Hoặc dùng câu này khi
muốn ngắt lời ai đang nói)
Tôi muốn nhận hóa đơn/biên lai
238.May I have a receipt?
được không?
239.May I have your name, please?
Tên bạn là gì nhỉ?
240.May I pay by credit card?
Tôi trả bằng thẻ tín dụng được chứ?
Tôi có thể (mặc/uống/dùng…) thử
241.May I try it on?
nó được không?
242.Maybe it will work.
Chắc chuyện này sẽ ổn thôi
Có lẽ để khi khác nhé (Ý nghĩa
243.Maybe some other time.
từ chối)
Tôi đang thèm chảy nước miếng ra
244.My mouth is watering.
đây/ Tôi đang thèm chảy dãi rồi (ý là
thèm/khao khát cái gì đó)
245.My phone was out of order.
Điện thoại của tôi bị hỏng rồi
229.Let's get together sometime.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×