Tải bản đầy đủ

Ngày 01

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP ĐÀ NẴNG
Hotline: 0904.72.68.99 – 0905.79.97.38
Đ/c: Tầng 2 – Tòa nhà Cherie, 155 Trần Phú, ĐN
Website : www.danangmarvel-edu.com

Ngày 01:
1.Absolutely.
2.Absolutely impossi ble!
3.All I have to do is learn English.
4.Are you free tomorrow?
5.Are you married?
6.Are you used to the
food here?
7.Be careful.
8.Be my guest.
9.Better late than never.
10.Better luck next time.
11.Better safe than sorry.
12.Can I have a day off?
13.Can I help?


(Dùng để trả lời ) Đúng thế , vậy đó,
đương nhiên rồi , chắc là vậy rồi .
Không thể nào! Tuyệt đối không có
khả năng đó .
Tất cả những gì tôi cần làm là học
tiếng Anh.
Ngày mai cậu rảnh không?
Bạn đã lập gia đình chưa?
Bạn ăn có quen đồ ăn ở đây không ?
Cẩn thận/ chú ý
Cứ tự nhiên / đừng khách sáo !
Đến muộn còn tốt hơn là không đến .
Chúc cậu may mắn lần sau.
Cẩn thận sẽ không xảy ra sai sót lớn .
Tôi có thể xin nghỉ một ngày được
không?
Cần tôi giúp không ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×