Tải bản đầy đủ

Giáo án môn Âm nhạc lớp 9 cả năm học 2019 2020

Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 1 - Bài 1:
Học hát:

/ /2020
/ /2020

BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
(Nhạc và lời: Hoàng Lân)

I/- MỤC TIÊU

- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Bóng dáng một ngôi trường",
thể hiện đúng những chỗ đảo phách trong bài.
- HS tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng.
- Qua nội dung bài hát, giáo dục các em có những tình cảm gắn bó và yêu
mến mái trường.
II/- CHUẨN BỊ


- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát.
- Đàn và hát thuần thục bài hát "Bóng dáng một ngôi trường".
- Sưu tầm một số bài hát viết về Thầy cô và mái trường: Chiều thu nhớ
trường, Mái trường mến yêu...
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Bóng dáng một ngôi trường.
- GV đệm đàn.
- GV thuyết trình.
- GV giới thiệu về tác giả, tác phẩm:
Năm 1985, nhạc sỹ Hoàng Long sáng
tác bài hát Bóng dáng một ngôi trường
dựa vào kí ức về một mái trường mà
ông đã gắn bó thân thiết. Đó là trường
THPT Nguyễn Huệ (Thị xã Hà Đông –
Tỉnh Hà Tây). Hai nhạc sỹ Hoàng Long,
Hoàng Lân là tác giả của những ca khúc
quen thuộc như: Em đi giữa biển vàng.
Mùa hè ước mong, Từ rừng xanh cháu
về thăm lăng Bác, Bác Hồ - Người cho
em tất cả, Chúng em cần Hoà Bình…

Hoạt động của học sinh
a) Giới thiệu bài hát.
HS hát tập thể bài hát Chúng em cần
hoà bình.
HS lắng nghe.
HS theo dõi..

b) Hát mẫu.
- GV đệm đàn, hát mẫu.
HS lắng nghe.
?Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
1


? Bài hát được chia thành mấy đoạn?
? Mỗi đoạn gồm bao nhiêu câu hát?
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn mẫu âm.

c) Tìm hiểu bài hát.
HS trả lời.
HS tìm hiểu những ký hiệu âm nhạc
được sử dụng trong bài.
d) Khởi động giọng.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
e) Học từng câu.
HS học hát.

- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Dấu lặng đen, lặng đơn sử dụng HS ghi nhớ.
trong bài, nốt hoa mỹ. Chuyển nhịp giữa
đoạn 1 và đoạn 2.
f) Hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV điều khiển.
Một nửa lớp hát đoạn a, nửa còn lại hát
đoạn b. Lần 2, hát đổi lại.
- GV nhấn mạnh sắc thái cần được thể HS ghi nhớ.
hiện: Hát với tình cảm sôi nổi, vui tươi,
trong sáng.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 4/4, 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
HS hát tập thể bài hát.
- GV đệm đàn.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, cả lớp hát
- GV chỉ định.
đoạn b. Lần 2 HS hát tập thể.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS lắng nghe.
- GV điều khiển.
- GV nhận xét.
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Bóng dáng một ngôi trường".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

2


Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 2 - Bài 1:
- Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ QUÃNG.
- Tập đọc nhạc : GIỌNG SON TRƯỞNG - TĐN SỐ 1.

/ /2020
/ /2020

I/- MỤC TIÊU

- HS tìm hiểu về quãng trong âm nhạc. Kiến thức được củng cố và nâng cao
hơn so với lớp 7.
- HS biết công thức giọng Son trưởng.
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 1 - Cây sáo. Thể hiện đúng
trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép trong bài TĐN.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 1.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 1.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- HS trình bày tập thể bài hát Bóng dáng một ngôi trường..
GV nhận xét.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nhạc lí: Giới thiệu về quãng.
HS theo dõi.
- GV nêu khái niệm:
Quãng là khoảng cách giữa 2 âm thanh
liền bậc hoặc cách bậc. Âm thấp gọi là
âm gốc, âm cao gọi là âm ngọn.
Tên mỗi quãng được căn cứ theo số bậc HS quan sát và ghi bài.
và số lượng cung giữa hai âm thanh.
- GV ghi ra một số ví dụ.
- GV minh họa bằng âm thanh.
- GV yêu cầu.
? Cho âm gốc là nốt Mi, hãy tìm âm
ngọn để có quãng 3, quãng 5, quãng 7?
? Cho âm ngọn là nốt Si, hãy tìm âm
gốc để tạo thành quãng 4, quãng 6,
quãng 8?
Tập đọc nhạc: TĐN số 1 - Cây sáo.
Giọng Son trưởng: Có âm chủ là nốt
Son và có hoá biểu 1 dấu thăng.
- GV ghi công thức giọng Son trưởng.

HS lắng nghe.
HS làm một số bài tập xác định quãng.

HS lắng nghe.
HS ghi bài.

3


? Hãy so sánh công thức giọng Son 1 - 2 lượt HS trả lời.
trưởng và giọng Đô trưởng?
- GV nhận xét.
- GV đàn gam Đô trưởng và Son trưởng.
HS nghe và cảm nhận sự giống và khác
- GV đàn gam Son trưởng 2 - 3 lần.
nhau giữa 2 giọng.
TĐN số 1 - Cây sáo.
HS đọc gam.
- GV giới thiệu 1 vài nét về âm nhạc Ba a) Giới thiệu bài TĐN.
Lan, nhạc sĩ Hoàng Anh và bài TĐN số 1. HS theo dõi.
? Bài TĐN được viết ở giọng gì?
Chia thành 4 tiết nhạc ngắn, mỗi tiết
nhạc gồm 4 nhịp. Tiết 1 và tiết 3 có hình
tiết tấu giống nhau, tiết 2 và 4 tương tự.
? Trong bài có sử dụng những cao độ
nào? Sử dụng những hình nốt gì?

b) Tìm hiểu bài TĐN.
HS trả lời.
HS ghi bài.

HS trả lời.

- GV yêu cầu.

c) Luyện tập tiết tấu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách nhịp 2/4.
- GV đàn.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV chỉ định.
HS đọc gam Son trưởng.
- GV hướng dẫn.
2 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần. bài.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích, e) Luyện đọc từng câu.
kết hợp sửa sai.
HS tập đọc nhạc.
- GV bắt nhịp.
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
- GV điều khiển.

f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
HS đọc nhạc tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách và đánh
nhịp 2/4.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
Từng tổ, nhóm, cá nhân trình bày bài
TĐN. Những em khác nghe và nhận xét.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 1 - Cây sáo.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.
4


Ngày soạn :
Ngày giảng :

- Đọc trước phần Âm nhạc thường thức.

Tiết 3 - Bài 1:
- Ôn tập bài hát: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 1
- Âm nhạc thường thức: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ

/ /2020
/ /2020

I/- MỤC TIÊU

- HS tập biểu diễn, trình bày thuần thục bài hát Bóng dáng một ngôi trường.
- Đọc đúng cao độ và lời ca bài TĐN số 1.
- Hiểu biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị của những
bài hát phổ thơ thành công.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Đàn và trình bày thuần thục bài hát Bóng dáng một ngôi trường và bài
TĐN số 1 - Cây sáo.
- Sưu tầm một số bài hát thiếu nhi phổ thơ: Cho con, Đi học…
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Hai HS lên bảng làm bài tập xác định quãng.
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập bài hát:
Bóng dáng một ngôi trường
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa
những chỗ hát chưa đạt.
- GV đàn giai điệu một số câu hát, gõ
tiết tấu câu hát, yêu cầu.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Cây sáo
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
-GV yêu cầu.

Hoạt động của học sinh

HS luyện thanh.
HS hát tập thể.
HS sửa sai.
HS nhận biết, hát và gõ lại tiết tấu câu
hát đó.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, đoạn b HS
hát tập thể.
HS lên bảng tập biểu diễn theo nhóm, tổ
và cá nhân.

HS đọc gam Son trưởng
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
HS đọc nhạc, hát lời tập thể.
5


- GV điều khiển.
- GV gợi ý, hướng dẫn.
Âm nhạc thường thức:
Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
- GV trình bày một đoạn bài hát Đi học
(Bùi Đình Thảo).
- GV thuyết trình.
- GV chỉ định.
? Thế nào là ca khúc thiếu nhi phổ thơ?
? Đặc điểm của những ca khúc thiếu nhi
phổ thơ?
- GV và HS cùng hát một số bài hát: Bụi
phấn, Bác Hồ - Người cho em tất cả,
Dàn đòng ca mùa hạ, Cho con, Tia
nắng - Hạt mưa…
- GV yêu cầu.

HS đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 2/4.
HS trình bày theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS tập viết lời ca mới.

HS lắng nghe.
HS nghe.
2 lượt HS đọc bài.
HS trả lời.
HS thực hiện.
HS phát biểu cảm nghĩ, so sánh.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát Bóng dáng một ngôi trường.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.
- Học thuộc phần Âm nhạc thường thức.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

6


Tiết 4 - Bài 2:
Học hát:

Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2020
/ /2020

NỤ CƯỜI
Nhạc: Nga
Phỏng dịch lời: Phạm Tuyên.

I/- MỤC TIÊU

- Học sinh học 1 bài hát của thiếu nhi nước Nga, thể hiện qua giai điệu rộn
ràng, trong sáng, tươi vui với đề tài độc đáo “Nụ cười”.
- Qua nội dung bài hát, giáo dục các em tình cảm lạc quan, sự tin yêu cuộc
sống và tình thân ái hữu nghị giữa thiếu nhi 2 nước Việt - Nga.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát. Bản đồ thế giới.
- Đàn và hát thuần thục bài hát "Nụ cười".
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Nụ cười.

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
- GV chỉ trên bản đồ thế giới, giới thiệu HS theo dõi.
vị trí và một vài đặc điểm nổi bật của
nước Nga.
? Bài hát được viết ở nhịp mấy?
HS trả lời.
- GV trình bày đặc điểm nhịp 2/2.
HS ghi nhớ.
b) Hát mẫu.
- GV đệm đàn, hát mẫu.
HS lắng nghe.
?Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
c) Tìm hiểu bài hát.
? Bài hát được chia thành mấy đoạn?
HS trả lời.
? Mỗi đoạn gồm bao nhiêu câu hát?
- GV nhận xét.
HS theo dõi.
- GV hướng dẫn.
HS tìm hiểu các ký hiệu âm nhạc được
sử dụng trong bài.
d) Khởi động giọng.
- GV đệm đàn mẫu âm.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
e) Học từng câu.
- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
HS học hát.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,

7


kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Sắc thái thể hiện tương phản giữa HS ghi nhớ.
2 đoạn: Đoạn 1 - C dur, đoạn 2 - c moll.
f) Hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV điều khiển.
Một nửa lớp hát đoạn a, nửa còn lại hát
đoạn b. Lần 2, hát đổi lại.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/2.
g) Củng cố - Kiểm tra.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể bài hát.
- GV chỉ định.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, cả lớp hát
đoạn b. Lần 2 HS hát tập thể.
- GV điều khiển.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
- GV nhận xét.
HS lắng nghe.
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Nụ cười".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

8


Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2020
/ /2020

Tiết 5 - Bài 2:
- Ôn tập bài hát: NỤ CƯỜI
- Tập đọc nhạc : GIỌNG MI THỨ - TĐN SỐ 2
I/- MỤC TIÊU

- HS trình bày bài hát Nụ cười với các hình thức biểu diễn tốp ca, song ca,
đơn ca...
- HS biết công thức giọng Mi thứ tự nhiên và Mi thứ hoà thanh .
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 2 - Nghệ sỹ với cây đàn.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 2.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 2.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Hai lượt HS trình bày tập thể bài hát Nụ cười.
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập bài hát: Nụ cười
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa
những chỗ hát chưa đạt.
- GV đàn giai điệu một số câu hát, gõ
tiết tấu câu hát, yêu cầu.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.

Hoạt động của học sinh
HS luyện thanh.
HS hát tập thể.
HS sửa sai.
HS nhận biết, hát và gõ lại tiết tấu câu
hát đó.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, đoạn b HS
hát tập thể.
HS lên bảng tập biểu diễn theo nhóm, tổ
và cá nhân.

Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Nghệ sỹ với cây đàn
Giọng Mi thứ: Có âm chủ là nốt Mi và HS theo dõi.
có hoá biểu 1 dấu thăng.
- GV ghi công thức giọng Mi thứ.
HS quan sát và ghi bài.

9


? Hãy so sánh giọng Mi thứ và giọng La
1 - 2 lượt HS trả lời.
thứ.
- GV nhận xét.
- GV đàn gam La thứ và Mi thứ.
HS nghe và cảm nhận sự giống và khác
nhau giữa 2 giọng.
- GV đàn gam Mi thứ 2 - 3 lần.
HS đọc gam.
TĐN số 2 - Nghệ sỹ với cây đàn
- GV giới thiệu 1 vài nét về âm nhạc Nga a) Giới thiệu bài TĐN.
HS theo dõi.
và bài TĐN số 2.
b) Tìm hiểu bài TĐN.
HS trả lời.
HS ghi bài.
? Trong bài có sử dụng những cao độ c) Luyện tập tiết tấu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
nào? Sử dụng những hình nốt gì?
gõ phách nhịp 3/4.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV đàn.
HS đọc gam Mi thứ.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
- GV hướng dẫn.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần. bài.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích, e) Luyện đọc từng câu.
HS tập đọc nhạc.
kết hợp sửa sai.
? Bài TĐN được viết ở giọng gì?
? Chia thành mấy câu?

- GV bắt nhịp.
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
- GV điều khiển.

f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
HS đọc nhạc tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách và đánh
nhịp 3/4.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
Từng tổ, nhóm, cá nhân trình bày bài
TĐN. Những em khác nghe và nhận xét.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 2 - Nghệ sỹ với cây đàn.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.

10


Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 6 - Bài 2:
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 2
- Nhạc lý: GIỚI THIỆU VỀ HỢP ÂM
- Âm nhạc thường thức: NHẠC SỸ TRAI-CỐP-XKI

/ /2020
/ /2020

I/- MỤC TIÊU

- HS đọc nhạc, hát lời trôi chảy bài TĐN số 2 - Nghệ sỹ với cây đàn.
- HS tìm hiểu về hợp âm trong âm nhạc. Biết xây dựng hợp âm 3 và hợp âm 7
- Tìm hiểu về nhạc sỹ Trai-cốp-xki, một tên tuổi lớn của nền Âm nhạc Nga
và thế giới.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài có ghi các ví dụ về hợp âm.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 2.
- Một số tranh ảnh về nước Nga và chân dung nhạc sỹ Trai-cốp-xki.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- HS trình bày tập thể bài hát Nụ cười.
GV nhận xét.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
-GV yêu cầu.
- GV điều khiển.
- GV gợi ý, hướng dẫn.

Hoạt động của học sinh
HS đọc gam Mi thứ.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
HS đọc nhạc, hát lời tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3/4.
HS trình bày theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS tập viết lời ca mới.

Nhạc lý: Sơ lược về hợp âm
? Quãng là gì? Lấy một số ví dụ về các HS trả lời
quãng 3 trưởng và 3 thứ?
- GV nêu khái niệm: Hợp âm là sự kết HS ghi bài.
hợp các nốt nhạc được xếp chồng lên
nhau theo các quãng ba. Hợp âm phải có
từ 3 nốt trở lên.
- GV giới thiệu 2 loại hợp âm thường HS theo dõi.
dùng là hợp âm ba và hợp âm bảy:
11


- GV thuyết trình.

- GV đàn.
- GV yêu cầu.
- GV điều khiển.
Âm nhạc thường thức:
Nhạc sỹ Trai-cốp-xki
- GV đưa ra một số hình ảnh về nước
Nga, thuyết trình
- GV treo ảnh chân dung nhạc sỹ Traicốp-xki, giới thiệu.
- GV yêu cầu.
? Nhạc sỹ Trai-cốp-xki sinh và mất ngày
tháng năm nào?
? Hãy kể tên những tác phẩm tiêu biểu
của nhạc sỹ Trai-cốp-xki?
- GV mở đĩa.

- Hợp âm ba có 3 âm: Âm 1, âm 3 và âm 5.
- Hợp âm bảy có 4 âm: Âm 1, âm 3, âm 5
và âm 7.
- Hợp âm ba có 3 loại thường dùng là hợp
âm ba trưởng và hợp âm ba thứ.
HS lắng nghe.
HS nêu tác dụng của hợp âm theo sgk.
HS làm một số bài tập về hợp âm.

HS theo dõi và lắng nghe.
HS quan sát.
1 - 2 lượt HS đọc bài.
HS trả lời.

HS nghe một số những tác phẩm nổi
tiếng của nhạc sỹ Trai-cốp-xki, cùng tác
? Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi phẩm Cô gái miền đồng cỏ.
nghe bài hát?
- GV đàn tác phẩm Bài hát cổ nước
Pháp của nhạc sỹ Trai-cốp-xki
HS lắng nghe.
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát Nụ cười.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.
- Nghiên cứu thêm những thông tin trong phần Âm nhạc thường thức.

12


Ngày soạn : / /2020
Ngày giảng : / /2020

Tiết 7:

- ÔN TẬP.
- BÀI ĐỌC THÊM: NHẠC SỸ XUÂN HỒNG VÀ BÀI HÁT
MÙA XUÂN TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
I/- MỤC TIÊU

- Học sinh thuộc lời ca và trình bày 2 bài hát: Bóng dáng một ngôi trường và
Nụ cười ở mức độ hoàn chỉnh, biết vận dụng các hình thức biểu diễn vào bài hát.
- Học thuộc khái niệm quãng và hợp âm, biết vận dụng và làm một số bài tập.
- Ghi nhớ cách thể hiện và đọc nhạc thành thạo bài TĐN số 1, số 2.
- Tích hợp nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
qua bài đọc thêm.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Đàn và hát thuần thục 2 bài hát: Bóng dáng một ngôi trường và Nụ cười.
- Đọc nhạc và hát lời ca chính xác bài TĐN số 1 và số 2.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong nội dung ôn tập).
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Ôn 2 bài hát:
Bóng dáng một ngôi trường.
Nụ cười..
- GV đàn, bắt nhịp.
- HS hát lại cả 2 bài hát.
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Lần lượt từng nhóm biểu diễn theo ý
tưởng đã chuẩn bị.
- GV nhận xét, đánh giá từng nhóm thể
hiện.
2. Ôn TĐN:
TĐN số 1, TĐN số 2.
- GV cho HS nhẩm và nhớ lại bài TĐN - Vừa đọc bài, vừa gõ phách theo từng
đàn, bắt nhịp.
bàn 1 và ghép lời.
- GV chỉ định.
- Một vài lượt HS đứng tại chỗ trình bày
cá nhân.
- GV yêu cầu.
HS dưới lớp nhận xét.
3. Ôn nhạc lí:
Quãng - Hợp âm.

13


- GV yêu cầu.
- GV điều khiển

- HS nhắc lại các khái niệm quãng và
hợp âm.
HS làm một số bài tập xác định quãng
và gọi tên hợp âm ba.

- GV kiểm tra bài làm của một số HS.
- Bài đọc thêm: Nhạc sỹ Xuân Hồng
và bài hát Mùa xuân trên thành phố
Hồ Chí Minh.
- Ca ngợi công lao của Bác Hồ trong sự
Tích hợp nội dung "Học tập và làm theo
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
4. Củng cố
- GV nhấn mạnh nội dung chính trong 2 bài học.
- Nhận xét chung qua kết quả ôn tập.
5. Dặn dò
- HS về nhà tiếp tục ôn tập nội dung kiến thức 2 bài đã học.

14


Ngày soạn : / /2020
Ngày giảng : / /2020

Tiết 8:
KIỂM TRA MỘT TIẾT.
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

- Học sinh thuộc lời ca và trình bày 2 bài hát: Bóng dáng một ngôi trường và
Nụ cười ở mức độ hoàn chỉnh, biết vận dụng các hình thức biểu diễn vào bài hát.
- Ghi nhớ cách thể hiện và đọc nhạc thành thạo bài TĐN số 1, só 2.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Đàn và hát thuần thục 2 bài hát: Bóng dáng một ngôi trường và Nụ cười.
- Đọc nhạc và hát lời ca chính xác bài TĐN số 1, số 2.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong nội dung kiểm tra).
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- GV nhấn mạnh và khái quát những nội
dung chính trong 2 bài học.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, chuẩn bị 4 HS thực hiện.
đề kiểm tra (Theo hình thức thực hành).
- GV yêu cầu.
4 tổ trưởng đại diện lên bốc thăm đề.
Đề 1: Trình bày BH Bóng dáng một
ngôi trường - TĐN số 1.
Đề 2: Trình bày BH Nụ cười - TĐN số 1.
Đề 3: Trình bày BH Bóng dáng một
ngôi trường - TĐN số 2.
Đề 4: Trình bày BH Nụ cười - TĐN số 2.
- GV giành thời gian 10 phút.
- GV yêu cầu.
HS chuẩn bị.
- Sau mỗi tổ kiểm tra, GV nhận xét, Lần lượt từng tổ lên bảng trình bày nội
đánh giá theo bảng điểm sau:
dung kiểm tra của tổ mình.

STT
1
2
3

Lời giới
thiệu
1

Hát đúng Phong cách Sáng tạo
4

2

2

Ý thức

Tổng điểm

1

10

15


4
4. Củng cố
- GV nhấn mạnh nội dung chính trong 2 bài học.
- Nhận xét chung qua kết quả kiểm tra.
5. Dặn dò
- HS về nhà tiếp tục ôn tập nội dung kiến thức trong 2 bài học.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

16


Tiết 9 - Bài 3:
Học hát:

Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2020
/ /2020

NỐI VÒNG TAY LỚN
(Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn)

I/- MỤC TIÊU

- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Nối vòng tay lớn".
- HS tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng.
- Qua nội dung bài hát, giáo dục các HS tình đoàn kết, hướng tới lí tưởng
nhân ái, cao cả.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát.
- Đĩa nhạc hát mẫu bài hát "Nối vòng tay lớn".
- Sưu tầm một số bài hát khác của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Học sinh hát tập thể bài hát Nụ cười.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Nối vòng tay lớn

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
HS hát tập thể bài hát:
Em là hoa hồng nhỏ.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- GV giới thiệu về nhạc sỹ Trịnh Công HS theo dõi..
Sơn và bài hát Nối vòng tay lớn.
b) Hát mẫu.
- GV mở đĩa.
HS nghe hát mẫu.
? Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
c) Tìm hiểu bài hát.
? Bài hát được chia thành mấy đoạn?
HS trả lời.
? Mỗi đoạn gồm bao nhiêu câu hát?
- GV nhận xét.
HS theo dõi.
d) Khởi động giọng.
- GV đệm đàn mẫu âm.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
e) Học từng câu.
- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
HS học hát.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,
- GV đệm đàn.

17


kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Trong bài hát cần thể hiện đúng
trường độ, ngân đủ phách. Đoạn a và a' HS ghi nhớ.
cần hát nhấn từng tiếng, thể hiện tính
chất hành khúc của bài.
- GV bắt nhịp.
- GV điều khiển.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.
- GV nhận xét.

f) Hoàn chỉnh bài.
HS hát tập thể bài hát.
Lần lượt 4 tổ trình bày
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
HS hát tập thể bài hát.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, cả lớp hát
đoạn b và a'. Lần 2 HS hát tập thể.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS lắng nghe.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Nối vòng tay lớn".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

18


Ngày soạn : / /2020
Ngày giảng : / /2020

Tiết 10 - Bài 3:
- Nhạc lí: GIỚI THIỆU VỀ DỊCH GIỌNG
- Tập đọc nhạc: GIỌNG PHA TRƯỞNG - TĐN SỐ 3
I/- MỤC TIÊU

- HS tìm hiểu về dịch giọng trong âm nhạc.
- HS biết công thức giọng Fa trưởng.
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 3 - Lá xanh.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 3, một số ví dụ về dịch giọng.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 3. Tập bài Lá xanh hoàn chỉnh để
giới thiệu cho học sinh.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- HS trình bày tập thể bài hát Nối vòng tay lớn.
GV nhận xét.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng.
- GV nêu khái niệm:
Dịch giọng là việc chuyển dịch cao độ
các nốt nhạc trong bài hát, bản nhạc cho
phù hợp với giọng của người trình bày.
Dịch giọng có thể thực hiện khi hát
hoặc thực hiện trên bản nhạc.
- GV đàn và hát minh hoạ 2 câu hát
trong bài Nối vòng tay lớn ở giọng Mi
thứ, sau đó chuyển xuống hát giọng Rê
thứ và Đô thứ.
- GV treo bảng phụ, ví dụ về thực hiện
dịch giọng trên bản nhạc.
- GV chỉ định.
- GV nhấn mạnh: Khi dịch giọng, chỉ
thay đổi cao độ các nốt nhạc, còn giai
điệu, lời ca, tính chất âm nhạc vẫn giữ
nguyên.

Hoạt động của học sinh
HS theo dõi.

HS lắng nghe.

HS theo dõi.
HS nhận xét sau khi nghe và quan sát.
HS ghi bài

19


- GV yêu cầu.

Mỗi tổ dịch giọng từ nhịp 1 đến nhịp 6
trong bài TĐN số 2 - Nghệ sỹ với cây đàn.

Tập đọc nhạc: TĐN số 3 - Lá xanh.
Giọng Son trưởng: Có âm chủ là nốt Son
và có hoá biểu 1 dấu thăng.
- GV ghi công thức giọng Fa trưởng.
? Hãy so sánh công thức giọng Fa trưởng
và giọng Đô trưởng?
1 - 2 lượt HS trả lời.
- GV nhận xét.
- GV đàn gam Đô trưởng và Fa trưởng.
HS nghe và cảm nhận sự giống và khác
- GV đàn gam Fa trưởng 2 - 3 lần.
nhau giữa 2 giọng.
HS đọc gam.
TĐN số 3 - Lá xanh.
- GV giới thiệu 1 vài nét về nhạc sỹ a) Giới thiệu bài TĐN.
Hoàng Việt và bài hát Lá xanh.
HS theo dõi.
? Bài TĐN được viết ở giọng gì?
b) Tìm hiểu bài TĐN.
Chia thành 4 tiết nhạc ngắn.
HS trả lời.
? Trong bài có sử dụng những cao độ HS ghi bài.
nào? Sử dụng những hình nốt gì?
HS trả lời.
- GV yêu cầu.

c) Luyện tập tiết tấu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách nhịp 2/4.
- GV đàn.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV chỉ định.
HS đọc gam Fa trưởng.
- GV hướng dẫn.
2 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần.
bài.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích,
e) Luyện đọc từng câu.
kết hợp sửa sai.
HS tập đọc nhạc.
- GV bắt nhịp.
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
- GV điều khiển.

4. Củng cố
20

f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
HS đọc nhạc tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách và đánh
nhịp 2/4.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
Từng tổ, nhóm, cá nhân trình bày bài
TĐN. Những em khác nghe và nhận xét.


- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 3 - Lá xanh.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.
Ngày soạn :
/ /2020
- Đọc trước phần Âm nhạc thường thức.
Ngày giảng : / /2020
Tiết 11 - Bài 3:
- Ôn tập bài hát: NỐI VÒNG TAY LỚN
- Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3
- Âm nhạc thường thức: NHẠC SỸ NGUYỄN VĂN TÝ
VÀ BÀI HÁT MẸ YÊU CON
I/- MỤC TIÊU

- HS tập biểu diễn, trình bày thuần thục bài hát Nối vòng tay lớn.
- Đọc đúng cao độ và lời ca bài TĐN số 3.
- HS được giới thiệu và tìm hiểu về nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - một nhạc sỹ
có nhiểu đóng góp cho nên âm nhạc Việt Nam.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Đàn và trình bày thuần thục bài hát Nối vòng tay lớn và bài TĐN số 3 Lá xanh.
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý được giới thiệu trong
sách giáo khoa.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Một HS lên bảng viết công thức cung và nửa cung giọng Fa trưởng..
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập bài hát:
Nối vòng tay lớn.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa
những chỗ hát chưa đạt.
- GV đàn giai điệu một số câu hát, gõ
tiết tấu câu hát, yêu cầu.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.

Hoạt động của học sinh
HS luyện thanh.
HS hát tập thể.
HS sửa sai.
HS nhận biết, hát và gõ lại tiết tấu câu
hát đó.
1 HS hát lĩnh xướng đoạn a, đoạn b và a'
HS hát tập thể.
HS lên bảng tập biểu diễn theo nhóm, tổ
và cá nhân.

Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 21


Lá xanh.
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
-GV yêu cầu.
- GV điều khiển.
- GV gợi ý, hướng dẫn.

HS đọc gam Son trưởng
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
HS đọc nhạc, hát lời tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 2/4.
HS trình bày theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS tập viết lời ca mới.

Âm nhạc thường thức:
Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý và
bài hát Mẹ yêu con.
a) Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý.
- GV mở đĩa.
HS nghe 1 đoạn bài hát Tấm áo chiến sỹ
mẹ vá năm xưa.
- GV thuyết trình.
HS nghe.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc bài.
? Kể tên những ca khúc tiêu biểu của HS trả lời.
nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý?
? Âm nhạc của ông có những đặc điểm
gì nổi bật?
- GV mở đĩa giới thiệu thêm một số ca HS nghe.
khúc hay của nạhc sỹ Nguyễn Văn Tý.
b) Bài hát "Mẹ yêu con".
- GV giới thiệu một vài nét tiêu biểu về HS lắng nghe.
bài hát.
- GV trình bày bài hát.
? Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình HS trả lời.
sau khi nghe bài hát?
? Kể tên những bài hát về đề tài "Người
mẹ mà em biết?
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát Nối vòng tay lớn.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tập đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN.
- Học thuộc phần Âm nhạc thường thức.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

22


Tiết 12 - Bài 4:
Học hát:

Ngày soạn : / /2020
Ngày giảng : / /2020

LÍ KÉO CHÀI
(Dân ca Nam Bộ
Đặt lời mới: Hoàng Lân)

I/- MỤC TIÊU

- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Lí kéo chài".
- HS tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng.
- Qua nội dung bài hát, giáo dục các HS yêu mến các làn điệu dân ca và tinh
thần lạc quan trong lao động, trong cuộc sống. Giáo dục các em ý thức trân trọng
và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát.
- Đĩa nhạc hát mẫu bài hát "Lí kéo chài".
- Sưu tầm một số bài hát: Lí con sáo, Lí dĩa bánh bò...
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Lí kéo chài

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể bài hát:
Lý dĩa bánh bò.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- GV giới thiệu đôi nét về nhạc sỹ HS theo dõi..
Hoàng Lân và bài hát Lý kéo chài.
b) Hát mẫu.
- GV mở đĩa.
HS nghe hát mẫu.
?Qua nghe bài hát, em có nhận xét gì về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
c) Tìm hiểu bài hát.
? Bài hát có thể chia thành mấy câu hát? HS trả lời (2 câu).
- GV nhận xét.
d) Khởi động giọng.
- GV đệm đàn mẫu âm.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.

23


e) Học từng câu.
HS học hát.

- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Trong bài hát cần thể hiện mềm HS ghi nhớ.
mại những chỗ có dấu luyến, ngân nghỉ
đúng phách.
f) Hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV điều khiển.
Lần lượt 4 tổ trình bày.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể bài hát.
- GV điều khiển.
- 1 HS hát lĩnh xướng, các em khác hát
câu hò.
- HS nam hát lĩnh xướng, HS nữ hò.
- HS nữ hát lĩnh xướng, HS nam hò.
- GV nhận xét.
- GV yêu cầu.
HS tập đặt lời ca mới theo điệu Lí kéo chài.
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Lí kéo chài".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.

24


Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 13 - Bài 4:
- Ôn tập bài hát: LÍ KÉO CHÀI
- Tập đọc nhạc: GIỌNG RÊ THỨ - TĐN SỐ 4

/ /2020
/ /2020

I/- MỤC TIÊU

- HS trình bày bài hát Lí kéo chài với các hình thức biểu diễn tốp ca, hát lĩnh
xướng và hoà giọng.
- HS biết công thức giọng Rê thứ tự nhiên và Rê thứ hoà thanh .
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 4 - Cánh én tuổi thơ. Thể
hiện đúng chỗ đảo phách và dấu thăng bất thường trong bài TĐN.
II/- CHUẨN BỊ

- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 4.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 4.
III/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ
- Hai nhóm HS trình bày lời ca mới bài hát Lí kéo chài đã chuẩn bị trước.
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa
những chỗ hát chưa đạt.
- GV đàn giai điệu một số câu hát, gõ
tiết tấu câu hát, yêu cầu.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.

Hoạt động của học sinh
HS luyện thanh.
HS hát tập thể.
HS sửa sai.
HS nhận biết, hát và gõ lại tiết tấu câu
hát đó.
1 HS hát lĩnh xướng, HS còn lại hò.
HS lên bảng tập biểu diễn theo nhóm, tổ
và cá nhân.

Tập đọc nhạc:
TĐN số 4 - Cánh én tuổi thơ
Giọng Rê thứ: Có âm chủ là nốt Rê và HS theo dõi.
có hoá biểu 1 dấu giáng.
- GV ghi công thức giọng Rê thứ.
HS quan sát và ghi bài.

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×