Tải bản đầy đủ

Giáo án Âm nhạc lớp 6 năm học 2019 2020

Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 1:

/ /2019
/ /2019

GIỚI THIỆU MÔN HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TẬP HÁT QUỐC CA
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- Học sinh có khái niệm cơ bản về nghệ thuật Âm nhạc
- Nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc và âm
nhạc thường thức.
- Xác định nhiệm vụ học tập môn Âm nhạc đối với HS.
- Ôn tập lại bài hát Quốc ca Việt Nam. Tích hợp nội dung "Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.

- Đàn và hát thuần thục bài hát Quốc ca Việt Nam
- Sưu tầm một số tư liệu, bài hát để minh họa cho tiết học.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
? Ở chương trình bậc tiểu học, các em đã được học những nội dung gì trong
các tiết học môn âm nhạc.
- Học hát, TĐN và nghe nhạc.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Giới thiệu môn học âm nhạc ở trường
Trung học cơ sở

Hoạt động của học sinh

a) Khái niệm về Âm nhạc.
- GV mở một số bài nhạc đàn.
HS nghe và cảm nhận.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể một số bài hát:
Lớp chúng ta đoàn kết.
Đất nước tươi đẹp sao.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
? Theo ý hiểu của các em, Âm nhạc là gì? 2 - 3 lượt HS trả lời.
? Âm nhạc có vai trò như thế nào trong
cuộc sống?
- GV nhận xét, khái quát: Âm nhạc là
nghệ thuật của âm thanh đã được chọn
lọc, dùng để diễn tả toàn bộ thế giới tinh
thần của con người.
? Muốn nghe và hiểu được Âm nhạc, các HS trả lời.
em cần phải làm gì?
b) Giới thiệu chương trình môn Âm
nhạc ở trường THCS.
Học hát.
1


- GV nêu ví dụ “Niềm vui của em”
? Cảm nhận của em về bài hát này là gì

- Hình ảnh các bạn học sinh vùng đang
rất cố gắng để đến trường học tập.
? Khi học hát các em hiểu được gì.
- Làm quen với cách thể hiện và cảm thụ
âm nhạc.
Nhạc lí – Tập đọc nhạc.
Nhạc lí là học lí thuyết âm nhạc.
- Nhạc lí: Học các kí hiệu âm nhạc
thông thường. ứng dụng vào việc học
hát và tập đọc nhạc.
- Khi chúng ta tìm hiểu các kí hiệu - Tập đọc nhạc: Bước đầu làm quen với
nhằm áp dụng để học hát và TĐN.
cách tập đọc nhạc.
Âm nhạc thường thức.
Phần âm nhạc thường thức nhằm tìm Tìm hiểu về các nhạc sĩ Việt Nam có tên
hiểu về thế giới âm nhạc phong phú.
tuổi, các danh nhân âm nhạc TG qua
từng thời đại.
- Dân ca và các sinh hoạt văn hóa âm
nhạc Việt Nam.
Tập hát Quốc ca
- GV thuyết trình.
Tích hợp nội dung "Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- GV bắt nhịp.
- GV đệm đàn, trình bày mẫu.

- GV đệm đàn.

HS lắng nghe.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời phấn
đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân
tộc, vì nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam.
HS hát tập thể lời 1 bài hát Quốc ca.
HS lắng nghe và sửa sai.
Lưu ý câu hát: “Đường vinh quang xây
xác quân thù”.
HS hát tập hoàn chỉnh cả lời 1 và lời 2
bài hát Quốc ca.
HS trình bày bài hát theo nhóm, tổ.

- GV yêu cầu.
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS nghe một số tác phẩm âm nhạc.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.
III/- RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................

2


Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 2 - Bài 1:
Học hát:

/ /2019
/ /2019

TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ

(Nhạc và lời: Phạm Tuyên)
Bài đọc thêm:

ÂM NHẠC Ở QUANH TA

I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Tiếng chuông và ngọn cờ".
- Luyện tập kỹ năng hát tập thể và hát đơn ca, lối hát hoà giọng và hát
lĩnh xướng.
- Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến quê hương đất
nước, gìn giữ hoà bình và tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới.
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát.
- Đàn và hát thuần thục bài hát "Tiếng chuông và ngọn cờ".
- Sưu tầm một số bài hát của nhạc sỹ Phạm Tuyên như: Chiếc đèn ông sao,
Cánh én tuổi thơ, Tiến lên đoàn viên...
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- GV đặt câu hỏi, chỉ định 2 lượt học sinh lên bảng trả lời.
? Âm nhạc là gì? Muốn nghe và cần hiểu về âm nhạc chúng ta phải làm gì?
? Chương trình âm nhạc THCS có bao nhiêu phân môn? Nêu đặc điểm của
từng phân môn?
- GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Tiếng chuông và ngọn cờ.

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
- GV giới thiệu sơ lược về tiểu sử nhạc HS lắng nghe.
sỹ Phạm Tuyên.
? Em hãy kể tên những bài hát nhạc sỹ 1 - 2 HS trả lời.
Phạm Tuyên sáng tác mà em biết?
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
b) Hát mẫu.
- GV đệm đàn, hát mẫu.
HS lắng nghe.
?Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
? Bài hát được chia thành mấy đoạn?
? Mỗi đoạn gồm bao nhiêu câu hát?

c) Tìm hiểu bài hát.
HS trả lời.

3


- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn mẫu âm.

HS theo dõi.
HS tìm hiểu các ký hiệu được sử dụng
trong bản nhạc
d) Khởi động giọng.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
e) Học từng câu.
HS học hát.

- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Luyến âm, dấu nối để ngân dài HS ghi nhớ.
đủ phách.
f) Hát hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV điều khiển.
Một nửa lớp hát đoạn a, nửa còn lại hát
đoạn b. Lần 2, cả lớp hát hoà giọng.
- GV nhấn mạnh sắc thái ở 2 đoạn của HS ghi nhớ.
bài hát. Đoạn a giọng d-mol, đoạn b
chuyển sang giọng D-dur, giai điệu tươi
sáng, khoẻ khoắn hơn.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể bài hát.
- GV chỉ định.
4 HS đứng tại chỗ hát.
- GV điều khiển.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
- GV nhận xét.
HS lắng nghe.
Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta
- GV thuyết trình.
- GV chỉ định.
- GV khái quát nội dung chính của bài.
- GV thể hiện một số âm thanh trên đàn
như: Tiếng chim hót, tiếng sáo diều,
tiếng nước chảy...

HS lắng nghe.
1 HS đọc bài.
HS theo dõi.
HS lắng nghe.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Tiếng chuông và ngọn cờ".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.
III/- RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

4


...........................................................................................................................................................
......................................................................................

5


Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2019
/ /2019

Tiết 3 - Bài 1:
- Ôn tập bài hát: TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ
- Nhạc lý : NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA ÂM THANH
CÁC KÝ HIỆU ÂM NHẠC
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- HS ôn tập, hát thuần thục bài hát "Tiếng chuông và ngọn cờ" và trình bày
bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.
- HS làm quen với những thuộc tính của âm thanh và các ký hiệu trọng âm
nhạc thường dùng.
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Đàn và trình bày thuần thục bài hát "Tiếng chuông và ngọn cờ"
- Tìm các ví dụ để dẫn chứng về các thuộc tính của âm thanh.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Một nhóm 4 HS lên bảng trình bày bài hát Tiếng chuông và ngọn cờ.
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ôn tập bài hát:
Tiếng chuông và ngọn cờ
- GV hát lại bài hát.
HS lắng nghe.
- GV hướng dẫn.
HS luyện thanh.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa HS sửa sai.
những chỗ hát chưa đạt.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp 1 vài động tác phụ hoạ.
- GV điều khiển.
HS trình bày bài hát theo nhóm, tổ, cá
nhân với hình thức hát đối đáp, hát hoà
giọng, hát lĩnh xướng.
Nhạc lý: Những thuộc tính của âm
thanh. Các ký hiệu âm nhạc
a) Những thuộc tính của âm thanh.
- GV lấy ví dụ: Âm thanh của gió, tiếng HS lắng nghe.
nước chảy.
Câu hát: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn
Thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã)
? Nhận xét âm thanh trong tự nhiên và 2 - 3 lượt HS nhận xét.
câu hát trên có gì khác nhau?
- GV khẳng định: Chỉ có tiếng hát và HS ghi nhớ.
6


tiếng đàn mới có đầy đủ 4 thuộc tính.
Độ cao thấp rõ ràng đó cũng chính là 1
trong những thuộc tính của âm thanh.
- GV trình bày 4 thuộc tính của âm HS ghi bài.
thanh.
- GV chỉ định.
1 HS nhắc lại.
b) Các kí hiệu âm nhạc.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- Các kí hiệu ghi cao độ của âm nhạc:
HS theo dõi và ghi bài.
Đô - Rê - Mi - Pha - Son - La - Si .
- Khuông nhạc: Gồm 5 dòng kẻ song
song cách đều nhau, tạo nên 4 khe.

Ngoài dòng và khe chính còn có những
dòng, khe phụ.
- Khoá nhạc: Là kí hiệu để xác định tên
nốt nhạc trên khuông nhạc.

- GV hướng dẫn.
? Khoá nhạc có tác dụng gì?
? Khoá Son được xác định như thế nào?
- Các nốt nhạc viết trên khuông nhạc
được viết theo thứ tự liền bậc. Dòng,
khe đi lên và đi xuống.
- GV hướng dẫn.

HS tập viết khoá Son.
1 - 2 lượt HS nhắc lại.
HS ghi bài.

HS tập viết vị trí các nốt nhạc trên
khuông nhạc.

4. Củng cố
- GV yêu cầu:
HS kẻ khuông nhạc, viết số thứ tự của dòng khe chính và dòng khe phụ.
Kẻ khuông nhạc có khoá son, viết số thứ tự của hàng âm tự nhiên trên
khuông nhạc.
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát, tự luyện tập thêm phần nhạc lý.
- Xem trước bài học ở tiết sau.
III/- RÚT KINH NGHIỆM

7


Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2019
/ /2019

Tiết 4 - Bài 1:
- Nhạc lý: CÁC KÍ HIỆU GHI TRƯỜNG ĐỘ CỦA ÂM THANH
- Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 1
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- HS những hiểu biết về trường độ trong âm nhạc.
- Những ghi nhớ khi viết nốt nhạc, biết cách viết và tác dụng của dấu lặng.
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 1.
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh, bài TĐN số 1.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 1
- Tìm 1 vài ví dụ nói về tác dụng của trường độ trong âm nhạc.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
? Âm thanh được chia làm mấy loại, đó là những loại nào? Trình bày 4 thuộc
tính của âm thanh?
? Nêu các kí hiệu ghi cao độ của âm thanh?
- Hai lượt HS lên bảng trả lời câu hỏi.
GV nhận xét, chấm điểm.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Nhạc lý: Các kí hiệu ghi trường độ
của âm thanh

Hoạt động của học sinh

a) Hình nốt.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- GV treo bảng phụ.
HS quan sát.
- GV giới thiệu mối quan hệ giữa các HS nghe và thực hiện.
hình nốt, kết hợp hướng dẫn cách viết.
- Qui định về trường độ trong âm nhạc:
Một nốt tròn = 2 nốt trắng = 4 nốt đen =
8 nốt móc đơn = 16 nốt móc kép.
b) Cách viết các hình nốt trên khuông.
GV lấy ví dụ, hướng dẫn cách ghi các HS theo dõi và tập viết.
hình nốt nhạc trên khuông.
- Nốt nhạc có hình bầu dục nằm nghiêng
về phía tay phải:

8


- Các nốt nhạc nằm ở dòng thứ 3 đuôi
nốt có thể quay lên hoặc quay xuống.
- Các nốt nhạc nằm ở khe thứ 3 trở lên
đuôi nốt thường quay xuống.
- Các nốt nhạc nằm ở khe thứ hai trở
xuống đuôi nốt thường quay lên.
Các nốt nhạc đứng cạnh nhau có thể nối
với nhau bằng một vạch hoặc hai vạch
ngang.

c) Dấu lặng.

- Dấu lặng là kí hiệu chỉ thời gian tạm
ngừng nghỉ của âm thanh. Mỗi hình nốt
có 1 dấu lặng tương ứng.
Tập đọc nhạc: TĐN số 1
a) Giới thiệu bài TĐN.
- GV giới thiệu về bài TĐN.
HS lắng nghe.
b) Tìm hiểu bài TĐN.
- Bài TĐN gồm 2 tiết nhạc ngắn.
HS ghi nhớ.
? Trong bài có sử dụng những nốt nhạc HS trả lời.
nào? Sử dụng hình nốt gì?
? Ngoài ra còn xuất hiện kí hiệu nào
khác?
c) Luyện tập tiết tấu.
- GV yêu cầu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV đàn.
HS đọc thang âm Đô.
- GV chỉ định.
1 vài HS đứng tại chỗ đọc tên nốt nhạc.
- GV hướng dẫn.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
bài.
e) Luyện đọc từng câu.
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần. HS tập đọc nhạc.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Dấu lặng đen cuối mỗi tiết nhạc. HS ghi nhớ.
f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
- GV bắt nhịp.
HS đọc nhạc tập thể.
- GV yêu cầu.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
- GV đệm đàn.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
- GV chia lớp thành 4 tổ.
Lần lượt từng tổ trình bày.
9


- GV điều khiển.

HS trình bày theo nhóm, cá nhân.

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 1
5. Dặn dò
- HS về nhà, đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN số 1.
- Tập viết các hình nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép,
dấu lặng đen và lặng đơn trên khuông nhạc.
III/- RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................

10


Ngày soạn :
Ngày giảng :

Tiết 5 - Bài 2:
Học hát:

/ /2019
/ /2019

VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA.
Theo điệu Lí con sáo Gò Công (Dân ca Nam Bộ)
Đặt lời mới: Hoàng Lân.

I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ.

1. Mục tiêu.
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Vui bước trên đường xa".
- HS hiểu thêm về lí là làn điệu dân ca ngắn gọn, giản dị, mộc mạc mỗi bài
hát lí được xây dựng trên những câu thơ lục bát.
2. Giáo viên chuẩn bị.
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài hát. Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Đàn và hát thuần thục bài hát "Vui bước trên đường xa".
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS đọc nhạc và hát lời ca tập thể bài TĐN số 1.
- GV nhận xét.
3. Vào bài mới.
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Vui bước trên đường xa.

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
- GV treo bản đồ hành chính VN.
HS quan sát.
? Đồng bằng Nam Bộ gồm những tỉnh - Sóc Trăng, Cần Thơ, Bến Tre, Bạc
nào?
Liêu, Đồng Tháp, Tiền Giang...
- Điệu lí con sáo Gò Công được bắt HS ghi bài.
nguồn từ 2 câu thơ lục bát.
“Ai đem con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay xa”
Bài vui bước trên đường xa dựa theo
điệu lí con sáo Gò Công.
- Điệu lí này có nguồn gốc từ huyện Gò
Công tỉnh Tiền Giang, do nhạc sĩ Trần
Kiết Tường sưu tầm.
b) Hát mẫu.
HS lắng nghe.
- GV đệm đàn, hát mẫu.
? Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
11


? Bài hát được chia thành mấy câu hát?
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn
- GV đệm đàn mẫu âm.

c) Tìm hiểu bài hát.
HS trả lời.
HS tìm hiểu các ký hiệu âm nhạc được
sử dụng trong bài hát.
d) Khởi động giọng.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
e) Học từng câu.
HS học hát.

- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Luyến âm, âm hình nốt móc giật. HS ghi nhớ.
Câu 4 hát giống giai điệu câu 5.
f) Hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
Lần lượt từng nhóm hát.
- GV nhấn mạnh tính chất giai điệu tươi HS ghi nhớ.
sáng, vui tươi của bài hát.
- GV hướng dẫn.
HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
- GV đệm đàn.
HS hát tập thể bài hát.
- GV chỉ định.
1 HS đứng trước lớp trình bày bài hát.
- GV điều khiển.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
- GV nhận xét.
HS lắng nghe.
4. Củng cố.
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Vui bước trên đường xa".
5. Dặn dò.
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.
III/- RÚT KINH NGHIỆM.

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

12


Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2019
/ /2019

Tiết 6 - Bài 2:
- Ôn tập bài hát: VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA.
- Nhạc lý
: NHỊP VÀ PHÁCH - NHỊP 2/4.
- Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 2.
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ.

1. Mục tiêu.
- HS ôn tập, hát thuần thục bài hát "Vui bước trên đường xa".
- HS có những hiểu biết ban đầu về nhịp và phách, số chỉ nhịp 2/4.
- Đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 2 - Mùa xuân trong rừng.
2. Giáo viên chuẩn bị.
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 2, một số ví dụ về nhịp và phách.
- Đàn và trình bày thuần thục bài hát "Vui bước trên đường xa" và bài TĐN
số 2 - Mùa xuân trong rừng.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức.
2. Vào bài mới.
Hoạt động của giáo viên
Ôn tập bài hát:
Vui bước trên đường xa.
- GV hát lại bài hát.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV nhận xét, hướng dẫn HS sửa
những chỗ hát chưa đạt.
- GV hướng dẫn.
- GV chỉ định.
GV nhận xét, chấm điểm.
- GV gợi ý, hướng dẫn. Chia lớp thành 4
nhóm.

Hoạt động của học sinh
HS lắng nghe.
HS luyện thanh.
HS hát tập thể.
HS sửa sai.
HS hát kết hợp 1 vài động tác phụ hoạ.
2 - 3 lượt HS lên bảng trình bày bài hát.
Từng nhóm HS tập viết lời ca mới cho
bài hát.

Nhạc lý: Nhịp và phách - Nhịp 2/4.
a) Nhịp và phách.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- GV nêu khái niệm nhịp và phách.
HS ghi bài.
- GV trình bày ví dụ về nhịp và phách HS theo dõi.
trong sgk - 17.
- GV hướng dẫn, yêu cầu.
HS quan sát bài TĐN số 2, theo dõi và
phân tích nhịp, phách trong bài.
b) Nhịp 2/4.
- GV nêu khái niệm số chỉ nhịp.
HS nghe.
- Trình bày khái niệm nhịp 2/4. Lấy ví HS theo dõi.
13


dụ, phân tích.
- GV yêu cầu.

2 - 3 lượt HS nhắc lại khái niệm số chỉ
nhịp, nhịp 2/4.

Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Mùa xuân trong rừng.
- GV giới thiệu về bài TĐN.

a) Giới thiệu bài TĐN.
HS lắng nghe.
b) Tìm hiểu bài TĐN.
HS trả lời.
HS ghi bài.

? Bài TĐN được viết ở nhịp mấy?
- Bài TĐN viết ở giọng Đô trưởng.
Chia thành 4 câu nhạc. Câu 1 và câu 3
giống nhau về giai điệu.
? Trong bài có sử dụng những cao độ HS trả lời.
nào? Sử dụng những hình nốt gì?
c) Luyện tập tiết tấu.
- GV yêu cầu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách nhịp 2/4.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV đàn.
HS đọc thang âm Đô.
- GV chỉ định.
2 - 3 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
- GV hướng dẫn.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
bài.
e) Luyện đọc từng câu.
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần. HS tập đọc nhạc.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
Lưu ý: Nốt nhạc cuối mỗi câu nhạc đều HS ghi nhớ.
ngân dài 2 phách.
f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
- GV bắt nhịp.
HS đọc nhạc tập thể.
- GV yêu cầu.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
- GV đệm đàn.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
- GV chia lớp thành 4 tổ.
Lần lượt từng tổ trình bày.
- GV nhận xét.
- GV điều khiển.
HS trình bày theo nhóm, cá nhân.
3. Củng cố.
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 2.
4. Dặn dò.
- HS về nhà học thuộc bài hát, đọc nhạc và hát lời thành thạo bài TĐN số 2.
- Đọc trước phần Âm nhạc thường thức.
14


III/- RÚT KINH NGHIỆM.

Ngày soạn :

/ /2019

Tiết 7 - Bài 2:
Ngày giảng : / /2019
- Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 3.
- Cách đánh nhịp 2/4.
- Âm nhạc thường thức: NHẠC SỸ VĂN CAO VÀ BÀI HÁT LÀNG TÔI.
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ.

1. Mục tiêu.
- HS đọc đúng nhạc và hát đúng lời ca bài TĐN số 3 - Thật là hay.
- Đọc nhạc bài TĐN số 3, kết hợp đánh nhịp 2/4.
- Có thêm những hiểu biết về nền âm nhạc Việt Nam qua phân giới thiệu về
nhạc sỹ Văn Cao và bài hát Làng tôi.
2. Giáo viên chuẩn bị.
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 3.
- Đàn và trình bày thuần thục bài TĐN số 3.
- Sưu tầm 1 số tranh ảnh và đĩa nhạc giới thiệu về nhạc sỹ Văn Cao.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 2.
GV nhận xét.
3. Vào bài mới.
Hoạt động của giáo viên
Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Thật là hay.

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài TĐN.
- GV giới thiệu đôi nét về nhạc sỹ HS lắng nghe.
Hoàng lân và bài TĐN số 3.
b) Tìm hiểu bài TĐN.
? Bài TĐN được viết ở nhịp mấy?
HS theo dõi bản nhạc và trả lời.
? Bài TĐN có thể chia thành mấy câu?
? Trong bài có sử dụng những cao độ
nào? Sử dụng những hình nốt gì?
c) Luyện tập tiết tấu.
- GV yêu cầu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách nhịp 2/4.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV đàn.
HS đọc gam Đô trưởng.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
- GV hướng dẫn.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
bài.

15


- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
- GV bắt nhịp.
- GV yêu cầu.
- GV hướng dẫn.
Cách đánh nhịp 2/4:
- GV yêu cầu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
- GV đệm đàn.
- GV chia lớp thành 4 tổ.
- GV nhận xét.
-GV điều khiển.

e) Luyện đọc từng câu.
HS tập đọc nhạc.
f) Tập đọc cả bài và ghép lời ca.
HS đọc nhạc tập thể.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
HS tập đánh nhịp 2/4.
HS đứng dậy, tập đánh nhịp cả hai tay
theo nhịp đếm của GV.
HS đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 2/4.
Lần lượt 1 nhóm đọc nhạc, 1 nhóm hát
lời ca.
g) Hoàn thiện bài.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
Lần lượt từng tổ trình bày.
HS trình bày theo nhóm, cá nhân.

Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ
Văn Cao và bài hát Làng tôi.
a) Nhạc sỹ Văn Cao.
- GV thuyết trình.
HS nghe.
- GV treo tranh ảnh chân dung nhạc sỹ HS theo dõi.
Văn Cao, giới thiệu vài nét về cuộc đời
và sự nghiệp của ông.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc bài.
? Nhạc sỹ Văn Cao sinh, mất năm nào? HS trả lời.
? Em hãy kể tên một số ca khúc của ông
sáng tác trước Cách mạng?
? Bài Tiến quân ca sáng tác năm bao
nhiêu?
? Kể tên những bài hát nổi tiếng của ông
sáng tác giai đoạn 1946 - 1954?
b) Bài hát Làng tôi.
- GV thuyết trình.
HS lắng nghe.
- GV giới thiệu về hoàn cảnh ra đời và HS theo dõi.
đặc điểm âm nhạc nổi bật của bài hát.
- GV trình bày bài hát Làng tôi.
HS lắng nghe.
? Sau khi nghe bài hát, em thấy nổi bật HS trả lời:
lên trong bài hát là hình ảnh gì?
"Nông thôn Việt nam đang sống thanh
bình thì thực dân Pháp kéo đến đốt phá
tàn sát xóm làng, nhân dân ta không
chịu khuất phục đứng dậy đấu tranh và
tin tưởng vào 1 ngày mai tươi sáng".
16


4. Củng cố.
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 3 - Thật là hay.
5. Dặn dò.
- HS về nhà học thuộc bài.
- Ôn tập nội dung bài 1 và bài 2.
III/- RÚT KINH NGHIỆM.
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

17


KIỂM TRA CHÉO GIÁO ÁN THÁNG 8 + 9

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………

18


Tiết 8:
ÔN TẬP.

Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2019
/ /2019

I/- MỤC TIÊU _ CHUẨN BỊ.

1. Mục tiêu.
- Học sinh thuộc lời ca và trình bày 2 bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ và
Vui bước trên đường xa ở mức độ hoàn chỉnh, biết vận dụng các hình thức biểu
diễn vào bài hát.
- Ghi nhớ cách thể hiện và đọc nhạc thành thạo bài TĐN số 1, 2 và 3.
2. Giáo viên chuẩn bị.
- Đàn oorgan.
- Đàn và hát thuần thục 2 bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ và Vui bước trên
đường xa.
- Đọc nhạc và hát lời ca chính xác bài TĐN số 1, 2 và 3.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức.
2. Vào bài mới.
Hoạt động của giáo viên
1. Ôn 2 bài hát:
Tiếng chuông và ngọn cờ
Vui bước trên đường xa.
- GV đàn, bắt nhịp.
- GV chia lớp thành 4 nhóm.

Hoạt động của học sinh

- HS hát lại cả 2 bài hát.
- Lần lượt từng nhóm biểu diễn theo ý
tưởng đã chuẩn bị.

- GV nhận xét, đánh giá từng nhóm thể hiện.
2. Ôn TĐN:
TĐN số 1, TĐN số 2 và TĐN số 3.
- GV hướng dẫn.

- HS nhớ và thực hiện lại phần tiết tấu
của 2 bài TĐN.
- GV cho HS nhẩm và nhớ lại bài TĐN - Vừa đọc bài, vừa gõ phách theo từng
đàn, bắt nhịp.
bàn 1 và ghép lời.
- GV chỉ định.
- Một vài lượt HS đứng tại chỗ trình bày
cá nhân.
- GV yêu cầu.
HS dưới lớp nhận xét.
3. Củng cố.
- GV nhấn mạnh nội dung chính trong 2 bài học.
- Nhận xét chung qua kết quả ôn tập.
4. Dặn dò.
- HS về nhà tiếp tục ôn tập nội dung kiến thức 2 bài học.
III/- RÚT KINH NGHIỆM.

Tiết 9:
19


KIỂM TRA MỘT TIẾT.
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- Học sinh thuộc lời ca và trình bày 2 bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui
bước trên đường xa ở mức độ hoàn chỉnh, biết vận dụng các hình thức biểu diễn
vào bài hát.
- Ghi nhớ cách thể hiện và đọc nhạc thành thạo bài TĐN số 1, số 2 và số 3.
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Đàn và hát thuần thục 2 bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ, Vui bước trên
đường xa.
- Đọc nhạc và hát lời ca chính xác bài TĐN số 1, số 2 và số 3.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hợp trong nội dung kiểm tra)
3. Vào bài mới.
Hoạt động của giáo viên
- GV nhấn mạnh và khái quát những nội
dung chính trong 2 bài học.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, chuẩn bị 4
đề kiểm tra (Theo hình thức thực hành).
- GV yêu cầu.
Đề 1: Trình bày BH "Tiếng chuông và
ngọn cờ " - TĐN số 2.
Đề 2: Trình bày BH "Vui bước trên
đường xa" - TĐN số 1, số 2.
Đề 3: Trình bày BH "Tiếng chuông và
ngọn cờ " - TĐN số 3.
Đề 4: Trình bày BH "Vui bước trên
đường xa" - TĐN số 3.
- GV giành thời gian 10 phút.
- GV yêu cầu.

Hoạt động của học sinh
HS thực hiện.
4 tổ trưởng đại diện lên bốc thăm đề.

HS chuẩn bị.
Lần lượt từng tổ lên bảng trình bày nội
dung kiểm tra của tổ mình.

- Sau mỗi tổ kiểm tra, GV nhận xét,
đánh giá theo bảng điểm:
STT

Lời giới
thiệu
1

Hát đúng Phong cách Sáng tạo

1
4
2
2
2
3
4
4. Củng cố
- GV nhấn mạnh nội dung chính trong 2 bài học.
20

ý thức

Tổng điểm

1

10


- Nhận xét chung qua kết quả kiểm tra.
5. Dặn dò
- HS về nhà tiếp tục ôn tập nội dung kiến thức trong 2 bài học.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.
III/- RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

21


Tiết 10 - Bài 3:
Học hát:

Ngày soạn :
Ngày giảng :

/ /2019
/ /2019

HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG.
Nhạc : Pháp
Lời Việt : Phan Trần Bảng
Lê Minh Châu

I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát "Hành khúc tới trường".
- HS biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh.
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Màn chiếu, máy chiếu, máy vi tính, loa.
- Đàn và hát thuần thục bài hát "Hành khúc tới trường".
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Học hát: Hành khúc tới trường.

Hoạt động của học sinh

a) Giới thiệu bài hát.
- Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh HS theo dõi.
các em học sinh đến trường.
? Khi xem các bức ảnh trên, các em thấy HS trả lời.
được những nội dung gì?
- HS lắng nghe
- GV thuyết trình.
- GV giới thiệu tác giả bài hát.
b) Hát mẫu.
- GV đệm đàn, hát mẫu.
HS lắng nghe.
? Qua nghe bài hát, em hãy nhận xét về 1 - 2 lượt HS nhận xét.
tính chất giai điệu bài hát?
c) Tìm hiểu bài hát.
- Bài hát được viết ở giọng Pha Trưởng.
? Bài hát được chia thành mấy câu hát? HS trả lời.
- GV nhận xét.
- GV điều khiển.
HS tìm hiểu các ký hiệu âm nhạc được
sử dụng trong bài hát.
- GV đệm đàn mẫu âm.
d) Khởi động giọng.
HS khởi động giọng 1 - 2 phút.
- GV đàn giai điệu từng câu, hát mẫu.
e) Học từng câu.
Hướng dẫn dạy hát theo lối móc xích, HS học hát.
kết hợp sửa sai.
f) Hoàn chỉnh bài.
- GV bắt nhịp.
HS hát tập thể bài hát.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
Lần lượt từng nhóm hát.
- GV nhấn mạnh tính chất hành khúc , HS ghi nhớ.
22


vui tươi của bài hát.
- GV hướng dẫn.
- GV đệm đàn.
- GV chỉ định.
- GV điều khiển.
- GV nhận xét.
- GV hướng dẫn.

HS hát kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
g) Củng cố - Kiểm tra.
HS hát tập thể bài hát.
1 HS đứng trước lớp trình bày bài hát.
HS hát theo nhóm, tổ, cá nhân.
HS lắng nghe.
HS chơi một số trò chơi kết hợp ôn tập
bài hát

4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài hát "Hành khúc tới trường".
5. Dặn dò
- HS về nhà học thuộc bài hát.
- Chuẩn bị trước nội dung bài học mới.
III/- RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

23


Ngày soạn :

/

/2019

Tiết 11 - Bài 3:
Ngày giảng : / /2019
- Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 4
- Âm nhạc thường thức:
NHẠC SỸ LƯU HỮU PHƯỚC VÀ BÀI HÁT LÊN ĐÀNG
I/- MỤC TIÊU - CHUẨN BỊ

1. Mục tiêu
- HS đọc đúng nhạc bài TĐN số 4.
- Giới thiệu về nhạc sỹ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng. Tích hợp nội
dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
2. Giáo viên chuẩn bị
- Đàn oorgan.
- Bảng phụ bài TĐN số 4.
- Đàn và đọc nhạc thuần thục bài TĐN số 4.
- Sưu tầm 1 số tranh ảnh và đĩa nhạc giới thiệu về nhạc sỹ Lưu Hữu Phước.
II/- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- HS trình bày tập thể bài hát Hành khúc tới trường.
GV nhận xét.
3. Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
a) Giới thiệu bài TĐN.
- GV giới thiệu đôi nét về nhạc sỹ Mô - HS lắng nghe.
da và bài TĐN số 4.
b) Tìm hiểu bài TĐN.
? Bài TĐN được viết ở nhịp mấy?
HS theo dõi bản nhạc và trả lời.
? Bài TĐN có thể chia thành mấy câu
nhạc?
? Trong bài có sử dụng những cao độ
nào? Sử dụng những hình nốt gì?
c) Luyện tập tiết tấu.
- GV yêu cầu.
HS luyện đọc âm hình tiết tấu, kết hợp
gõ phách nhịp 2/4.
d) Luyện đọc cao độ.
- GV đàn.
HS đọc gam Đô trưởng.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc tên nốt nhạc.
- GV hướng dẫn.
HS đọc cao độ các nốt nhạc có trong
bài.
e) Luyện đọc từng câu.
- GV đàn giai điệu mỗi câu từ 2 - 3 lần. HS tập đọc nhạc.
Hướng dẫn đọc nhạc theo lối móc xích,
kết hợp sửa sai.
24


Lưu ý: Dấu lặng đơn cuối câu thứ nhất. HS ghi nhớ.
Đọc với tốc độ chậm và đều.
f) Tập đọc cả bài.
- GV bắt nhịp.
HS đọc nhạc tập thể.
- GV yêu cầu.
HS đọc nhạc kết hợp gõ phách nhịp 2/4.
- GV chia lớp thành 2 nhóm.
Lần lượt từng nhóm đọc nhạc.
g) Hoàn thiện bài.
- GV đệm đàn.
HS đọc nhạc, hát lời ca tập thể.
- GV chia lớp thành 4 tổ.
Lần lượt từng tổ trình bày.
- GV nhận xét.
- GV điều khiển.
HS trình bày theo nhóm, cá nhân.
h) Sáng tác lời mới.
- GV hát lời dựa theo giai điệu bài TĐN. HS lắng nghe.
- GV hướng dẫn.
HS tập viết lời ca cho bài TĐN.
Âm nhạc thường thức: Nhạc sỹ Lưu
Hữu Phước và bài hát Lên đàng
a) Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước.
- GV treo ảnh chân dung nhạc sỹ Lưu HS lắng nghe.
Hữu Phước, giới thiệu.
- GV chỉ định.
2 lượt HS đọc bài.
? Nhạc sỹ Lưu Hữu Phước bắt đầu soạn HS trả lời.
nhạc năm bao nhiêu tuổi?
? Kể tên những bài hát có giá trị lịch sử
của ông?
? Kể tên những ca khúc ông viết cho
thiếu nhi?
- GV mở đĩa bài hát Ca ngợi Hồ Chủ - HS lắng nghe.
Tịch.
? Bài hát ca ngợi điều gì?
- Bài hát ca ngợi Hồ Chủ Tịch với tinh
thần yêu nước, đấu tranh vì độc lập, tự
- GV thuyết trình (tích hợp nội dung do cho Tổ quốc.
"Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh").
b) Bài hát Lên đàng.
- GV giới thiệu về hoàn cảnh ra đời, đặc HS lắng nghe.
điểm âm nhạc nổi bật của bài hát.
- GV trình bày bài hát.
HS lắng nghe.
? Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi
nghe bài hát?
4. Củng cố
- GV khái quát nội dung bài học.
- HS trình bày tập thể bài TĐN số 4.
5. Dặn dò - HS về nhà học thuộc bài. Đọc trước phần Âm nhạc thường thức.
III/- RÚT KINH NGHIỆM

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×