Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi quản trị văn phòng 3tc kỳ 1 năm 2014

Fb.com/dethineu

Tổng hợp đề thi Quản trị văn phòng 3tc kỳ 1 năm
2014 (ngày thi 16/5/2014)
thi 60 phút, hình như phần viết văn bản năm nay đổi đề hết.
Câu 1:Lựa chọn các đáp án (0,75đ)
1. đâu là các văn bản hành chính thông thường, cho 1 loạt đáp
án để lựa chọn
2. khi hội nghi diễn ra thì văn phòng phải làm những công việc
gì: giám sát các thiết bị, bảo đảm trật tự xung quanh khu vực,
phát tài liệu trong hội nghị, chuẩn bị nội dung hội nghị,...
3. căn cứ vào hình thức tổ chức thì hội nghị được chia thành các
loại nào: chính thức và không chính thức nhưng đề cho thì chỉ
có k chính thức thôi
Câu 2:Đúng-sai giải thích thì giống trên đề thi Neu (4 câu- 1đ)
Câu 3: (3,75đ) Viết văn bản: viết văn bản khen thưởng tập thể
phòng kinh doanh của cty Bình Tây (trực thuộc công ty bia,rượu,
nước giải khát Sài Gòn). đây là văn bản đầu tiên, viết trong
tháng 01/2014, do phó giám đốc kí
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×