Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi quản trị kinh doanh logistics kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Quản trị kinh doanh Logistics kỳ 3 năm 2018 (Ngày
thi 29/12/2018)
1.Thực trạng về cơ sở hạ tầng đường biển( hoặc đường bộ) từ đó chỉ ra khó khăn
thuận lợi cho các doanh nghiệp logistics việt Nam
2 đặc điểm của các nhóm dịch vụ mà trung tâm logistics cung cấp
3.các nội dung chủ yếu của bảo quản hàng hóa trong dịch vụ kho bãi
4.đặc điểm của dịch vụ vận tải đường ốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×