Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi quản trị bán lẻ kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Quản trị bán lẻ kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi
28/12/2018)
1. Nếu bạn có ý định mở một cửa hàng bán phụ kiện thời trang cho các bạn gái trẻ
tại khu vực trường ĐH KTQD thì: Đối thủ cạnh tranh là ai? tìm hiểu gì về họ và tại
sao
2. Nêu ưu nhược điểm của chiến lược giữ khách hàng thân thiết bằng giảm giá,
chiết khấu cho khách hàng mua nhiều.
3. Tình huống cụ thể liên quan đến cửa hàng bán lẻ A- Build-Bear đã giúp cho
khách hàng có trải nghiệm lm một chú gấu thật ngay tại cửa hàng và tạo ra không
gian vui chơi cho phụ huynh và con trẻ. Đồng thời bài viết cũng liên quan đến mối
quan hệ giữa "bán lẻ online" và "các cửa hàng bán lẻ truyền thống". Sau khi đọc
xong bài báo thì bạn rút ra được bài học gì và đề xuất giải pháp.
4. Liên quan đến của hàng FPT về việc mở hàng loạt cửa hàng và không kiêm soát
đk chất lượng, sau đó họ sửa sai bằng chiến dịch "we" Love FPT.... Đọc xong bài
báo thì bạn cho biết FPT đã sử dụng chiến lược kinh doanh gì? Những thay đổi của
môi trường và kết quả đã khiến FPT thay đổi ra sao? Đề xuất thêm giải pháp cho
FPT hoàn thành mục tiêu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×