Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi nghiệp vụ mua bán hàng hóa ở DNTM kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Nghiệp vụ mua bán hàng hóa ở DNTM kỳ 3 năm
2018 (Ngày thi 18/12/2018)
Đề 1
1. Bán lẻ là gì? Đặc điểm?
2. Các nội dung cần bàn luận trong hợp đồng mua bán hàng hoá? Nghiệp vụ mua
bán theo các cách thức khác nhau thì giống hay khác nhau? Vì sao? Cho ví dụ
minh hoạ mệnh đề trên
3. Các yêu cầu về thái độ, kiến thức của nhân viên bán hàng? Phân tích các kĩ năng
cần có của nhân viên bán hàng khi tiếp xúc với khách hàng.
4. Phân tích các phương pháp giúp cuộc giao tiếp với khách hàng dễ dàng hơn.
Đề 2
1. Tại sao phải chăm sóc khách hàng, các bước chăm sóc khách hàng, kỹ thuật
chăm sóc kh, câu này cô bảo là mở rộng, tự chém
2. Bán trực tuyến là gì, các lưu ý khi bán trực tuyến
3. Bán buôn là gì, kỹ thuật khắc phục ý kiến phản đối của khách hàng
4. Mua hàng là gì, các hình thức mua hàng, bán hàng theo hợp đồng có ưu
điểm gì, bán ko theo hợp đồng có rủi ro gì
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×