Tải bản đầy đủ

Tổng hợp đề thi marketing nông nghiệp kỳ 3 năm 2018

Fb.com/DethiNEU

Tổng hợp đề thi Marketing nông nghiệp kỳ 3 năm 2018 (Ngày thi
6/12/2018)
Đề 1
1. Các yếu tốt nào không kích thích marketing?
A. Thị trường
b. Phân phối hợp
c. Sản phẩm
Đáp án a. Thị truong (Tự làm)
2. Vingroup Tự sản xuất thêm 1 vài lọai rau củ cung cấp cho các siêu thị. Họat
động này nhằm mục đích mở rộng gì?
A.kênh pp
b.thị trường
c.dòng sp
d. Ko đáp án nào
Chọn c. Dòng sp (Tự làm)
Tự luận :
1. Yếu tố ảnh hưởng đến cung sp nông sản . Cho vdụ
2. Mối liên hệ giữa chương trình sp và chương trình giá. Liên hệ
3. Bài tập tính giá dự kiến

Đề 2
Công ty ABC sản xuất và cung cấp giống thủy sản.....Nên lựa chọn kênh pp nào?
Công ty X vừa sx thành công giống cá chất lượng cao, dự định cung cấp cho các
khách sạn trên địa bàn huyện... Công ty X nên đặt mức giá nào?( tối đa hoá lợi
nhuận, chiếm lĩnh thị phần,....)
Đề 3
Phân tích chiến lược sp và chiến lược xúc tiến
Phân tích mô hình hành vi người tiêu dùng
Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến giá


Fb.com/DethiNEUTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×