Tải bản đầy đủ

Đề KT HKI môn GDCD 7 có ma trận, đáp án; có trắc nghiệm và tự luận

ĐỀ CHÍNH THỨC


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được thế nào là trung thực, ý nghĩa của đức tính trung thực.
- Hiểu được thế nào là tự trọng.
- Biết được hành vi thể hiện lòng yêu thương con người.
- Biết thể hiện sự tôn sư trong đạo bằng những việc làm cụ thể.
- Biết được một số biểu hiện của đoàn kết, tương trợ.
- Biết vận dụng kiến thức về giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình,
dòng họ để giải quyết tình huống.
- Biết được biểu hiện của tính tự tin và không tự tin.
2. Kĩ năng:
- Biết xử lí tình huống liên quan đến giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của
gia đình, dòng họ.
- Biết sống trung thực,tự trọng, đoàn kết tương trợ.
3. Thái độ:
- Giáo dục học sinh ý thức tôn sư trọng đạo.
- Ủng hộ hành vi thể hiện lòng tự trọng, tự tin, đoàn kết tương trợ, trung thực,
yêu thương con người.

- Lên án, phê phán những hành vi không giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan.
III. MA TRẬN:


Cấp

Nhận biết

Thông hiểu

độ
Chủ
đề
1. Trung
thực.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2. Tự trọng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
3. Yêu
thương con
người
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
4. Tôn sư
trọng đạo.

TN

TL
Nêu được khái
niệm, ý nghĩa
của đức tính
trung thực.
1
2
20%

TN

TL

TN

Vận dụng
Cấp độ thấp
TL

Cộng
Cấp độ cao
TN
TL

Biết được hành
vi thể hiện tính
trung thực.
1
0,5
5%
Hiểu được thế
nào là tự trọng.
1
0,5
5%
Biết được các
hành vi thể hiện
lòng yêu thương
con người
1
0,5
5%

2
2,5
25%
1
0,5
5%

1
0,5
5%
Biết thể
hiện tôn sư
trọng đạo
bằng những
việc làm cụ
thể.


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
5. Đoàn kết, Biết được
tương trợ.
một số biểu
hiện của
đoàn kết,
tương trợ.
Số câu
1
Số điểm
0,5
Tỉ lệ
5%
6. Giữ gìn và
phát huy
truyền thống
tốt đẹp của
gia đình,
dòng họ
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
2
20%

1
0,5
5%

7. Tự tin
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
TS câu
TS điểm
Tỉ lệ

1
0,5
5%

1
2
20%

1
2
20%

Biết được biểu
hiện của tự tin
và không tự tin.
1
1
10%
4
2,5
25%

1
2
20%

Vận dụng kiến thức
về giữ gìn, phát huy
truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng
họ để giải quyết tình
huống.
1
3
30%

1
3
30%

1
3
30%

1
1
10%
8
10
100%IV. ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
( Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng)
Câu 1 (0,5 điểm) Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trọng?
A. Giấu những điều mà mình yếu.
B. Nịnh bợ để chuộc lợi
C. Đề cao cá nhân mình trước mọi người. D. Coi trong, giữ gìn phẩm cách của mình.
Câu 2 (0,5 điểm) Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?
A. Chép bài cho bạn khi bạn bị ốm.
B. Làm bài tập hộ bạn
C. Bênh vực bạn thân khi bạn có khuyết điểm. D. Bảo vệ ý kiến đúng của bạn.
Câu 3 (0,5 điểm) Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người?
A. Giúp đỡ người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
B. Thờ ơ với mọi người xung quanh.
C. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.
D. Bênh vực tất cả mọi người, kể cả người làm điều xấu.
Câu 4 (0,5 điểm): Trong các hành vi sau hành vi nào thể hiện tính trung trực.
A. Làm hộ bài kiểm tra cho bạn.
B. Bao che những hành động sai trái.
C. Dũng cảm nhận lỗi của mình.
D. Quay cóp trong giờ kiểm tra.
Câu 5 (1 điểm) Đánh dấu x vào những ý kiến đúng và sai khi nói về người có tính
tự tin?
Ý kiến
Đúng Sai
A. Người tự tin là người có tính kiên quyết trong học tập, cuộc sống.
B. Người tự tin là người luôn nghe theo ý kiến của số đông.
C. Người tự tin là người không bao giờ tin vào người khác.
D. Người tự tin là người biết tin tưởng vào việc làm đúng đắn của
mình.
Phần II. Tự luận. (7 điểm)
Câu 6. (2 điểm). Thế nào là trung thực? Trung thực có ý nghĩa như thế nào với con
người?
Câu 7. (2 điểm). Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện sự tôn sư trọng đạo?
Câu 8. (3 điểm). Bố mẹ Minh đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ
chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Minh rất khá
giả. Minh rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho
vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình.
Hỏi: Suy nghĩ của Minh có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?


V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.
Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu
1
2
3
Đáp án
D
A, D
A, C

4
C

5
- Đúng: A, D
- Sai: B, C.
1

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm
Gv chấm linh hoạt bài làm của học sinh tuy nhiên cần nêu được những nội
dung sau:
- Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải;
1
sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc
Câu 6 khuyết điểm.
2điểm - Ý nghĩa:
1
+ Là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi con người.
0,25
+ Sống trung thực giúp nâng cao phẩm giá.
0,25
+ Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
0,25
+ Được mọi người yêu quý, kính trọng.
0,25
Học sinh cần thể hiện tôn sư trọng đạo như:
- Làm tròn bổn phận của người HS: Chăm học, chăm làm, lễ độ,
1
Câu 7 vâng lời thầy cô giáo ...
2điểm - Thể hiện lòng biết ơn với thầy cô: Thường xuyên quan tâm thăm
1
hỏi, giúp đỡ thầy cô khi cần thiết...
- Suy nghĩ của Minh là sai, không thể hiện biết giữ gìn và phát huy
0,5
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Vì:
+ Gia đình Minh có truyền thống hiếu học và thành đạt trong cuộc
1
Câu 8 sống. Bố mẹ Minh đều là những người có ý chí vươn lên. Đây là
3điểm truyền thống quý báu của gia đình.
+ Minh tự hào về gia đình mình thì cũng cần biết giữ gìn truyền
thống của gia đình.
+ Dù gia đình có điều kiện thì cũng phải biết sống tự lập, có ý chí,
không nên ỷ lại vào bố mẹ. Trước hết Minh cần học hành chăm chỉ
học tập tốt có như vậy thì truyền thống gia đình sẽ ngày càng thêm
rạng rỡ tốt đẹp.

0,5
1


NGƯỜI RA ĐỀ

NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ

LÃNH ĐẠO PHÊ DUYỆTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×