Tải bản đầy đủ

Bài tập lớn điều khiển với PLC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

BÀI TẬP LỚN PLC
Ngành đào tạo : Điện – Điện tử, Cơ điện tử
Tên học phần : Điều khiển với PLC
Đối tượng
: Đại học
Ngày giao
: .............................................
Thời gian
: .................................... tuần

A) Lý thuyết
Câu 1: Cho cấu hình phần cứng cho CPU 314 các vi trí
như hình vẽ
Kiểm tra, thiết lập lại việc định dạng cấu hình phần
cứng trên? Giải thích và điền địa chỉ I/O cho modul.
Câu 2: Viết chương trình tạo xung Clook với f = 1Hz
sử dụng bộ định thời gian (Timer) trong PLC S7 300?

B: Bài Tập : Yêu cầu chung cho tất cả các bài tập
Yêu cầu Anh (chị ) hãy:
a) Thiết lập cấu hình cứng cho PLC S7-300
b) Lập bảng Symbol table
c) Viết lưu đồ thuật giải/ Biểu đồ trạng thái/ dản đồ xung/ Lập bảng trạng thái…
d) Vẽ sơ đồ kết nối phần cứng I/O với PLC S7 – 300
e) Viết chương trình điều khiển sử dụng ngôn ngữ S7 – 300
Câu 3. Lập trình điều khiển dây chuyền băng tải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Nhấn nút Start = 1 khởi động hệ thống.
Quá trình khởi động các băng tải phải tuân theo quy tắc sau:
- Các băng tải đều được khởi động tuần tự bằng tay với các nút
ấn ON3 = 1 thì BT3 = 1, sau đó ON2 = 1 thì BT2 = 1, sau đó
ON1 = 1 thì BT1 = 1.
- Các băng tải đều được dừng tuần tự bằng tay với các nút ấn
Off1 = 0 thì BT1 = 0, sau đó Off2= 0 thì BT2 = 0, sau đó
Off3 = 0 thì BT3 = 0.
- Toàn bộ hệ thống sẽ ngừng hoạt động ngay nếu nhấn nút
Stop
- Bảo vệ quá tải bằng tiếp điểm thường đóng Relay nhiệt.
Câu 4. Lập trình điều một công đoạn uốn khuôn mẫu
cho một nhà máy sau:
Khi Start Xilanh 1 đi xuống thực hiện kẹp chi
tiết, khi chi tiết được kẹp chặt, Xilanh 2 sẽ đi xuống
để uốn chi tiết cho đến khi Xilanh 2 đi hết hành trình
( Xilanh 2 tự lùi về). Sau khi Xilanh 2 lùi về hết,
Xilanh 3 đi ra để thực tạo điểm uốn cho chi tiết. Khi
Xilanh 3 đi hết hành trình thì tự động lùi về. Khi
Xilanh 3 lùi về hết ( Xilanh 1 tự động lùi về, kết thúc
một chu trình làm việc của hệ thống). Nhấn Stop hệ
thống dừng mọi thời điểm, Nhấn Reset các xilanh
trở lại trạng thái ban đầu. sử dụng các Xilanh tác
động kép, các cảm biến tích cực ở mức thấp “0”.

Trang 1


Câu 5. Lập trình điều khiển hệ thống công nghệ đáp ứng các yêu cầu sau:
- Hai xy lanh tác động kép 1A1 và 2A2 hoạt động tuần tự, được mô tả như hình vẽ.
Trạng thái
Tín hiệu
1. Xy lanh 1A1
Nútduỗi
ấn S1 và B1
ra, khi
và B3 tác động
2. Xy lanh 2A1 duỗi
B2 tác động
ra, khi
3. Xy lanh 1A1 thu
B4 tác động
về, khi
4. Xy lanh 2A1 thu
B1 tác động
về, khi

B1
B2

B4

B3

Câu 6. Lập trình điều khiển đổi nối Y/ động cơ không đồng bộ 3 pha (sơ đồ mạch Hình.1.) đáp
ứng các yêu cầu sau:
 Khởi động động cơ bắng nút ấn Start (tiếp
điểm thường mở) động cơ chạy Y (K1 = 1,
K2 =1, K3 = 0) sau khoảng thời gian 10s
mạch tự động chuyển trạng thái động cơ
chạy  (K1 =1, K3 =1, K2 =0)
 Dừng đông cơ bằng nút ấn Stop (tiếp điểm
thường đóng).
 Có bảo vệ quá tải bằng tiếp điểm thường
đóng Relay nhiệt (RL).
 Trong đó “1” biểu thị trạng thái đóng tiếp
điểm, “0” biểu thị trạng thái mở tiếp điểm.

Câu 7. Lập trình điều khiển khởi động động cơ KĐB 3 pha Rôto lồng sóc qua 3 cấp điện trở phụ
(sơ đồ mạch Hình.1.) đáp ứng các yêu cầu sau:

 Nhấn nút Start (tiếp điểm thường mở) động cơ
khởi động ở cấp điện trở phụ thứ nhất K1 = 1
tương ứng (R = R1+R2+R3), tiếp sau 10s động cơ
khởi động ở cấp điện trở phụ thứ hai K1 = 1, K2 =
1 tương ứng (R = R1+R2), Sau 10s động cơ khởi
động ở cấp điện trở phụ thứ ba K1 = 1, K3
=1tương ứng (R = R1), Sau 10s động cơ khởi động
cao nhất K1 = 1, K4 =1 ngắt hết các điện trở phụ.
 Dừng đông cơ bằng nút ấn Stop (tiếp điểm
thường đóng).
 Có bảo vệ quá tải bằng tiếp điểm thường đóng
Relay nhiệt(RL).
Trong đó “1” biểu thị trạng thái đóng tiếp điểm ,
“0” biểu thị trạng thái mở tiếp điểm
Trang 2


Câu 8. Lập trình điều khiển đèn giao thông ưu tiên cho người đi bộ trên đường cao tốc sử dụng
ngôn ngữ S7 – 300 theo nguyên lý sau:
+ Khi nhấn Start = 1 khởi động hệ thống (nguyên lý chạy như giản đồ xung H.1).
+ Khi nhấn Stop = 1 tắt hệ thống (các đèn tắt hết).
+ Khi người đi bộ cần qua đường thì nhấn Men
+ Hệ thống có tác dụng với lần nhấn Men đầu tiên, khi chạy hết chu kỳ (T) thì sau 20s
mới được phép nhấn Men tiếp.
Men

t

X oto

t

V oto

t

D oto

t

X bộ

t

D bộ

t
T

Tín hiệu người qua đường
Đèn xanh ô tô
Đèn vàng ô tô = 5s
Đèn đỏ ô tô = 15s
Đèn xanh bộ = 10s
Đèn đỏ bộ

H.1. Giản đồ xung
Câu 9: Sử dụng module SM334 AI4/AO2x8/8bit (ở rack 0 vị trí slot 6) để đọc tín hiệu tương tự từ 0
đến 10v. Hãy chuyển đổi giá trị này thành con số kiểu số thực nằm trong khoảng 100 đến 1000 lưu
trong MD10?
Câu 10: Một lò nhiệt có dải nhiệt độ nằm trong khoảng từ 100oC -1000oC được điều khiển bởi
PLC S7-300 sử dụng module tương tự. Lò nhiệt sẽ có nhiệt độ thấp nhất (100oC) nếu tín hiệu điều
khiển là 0V và có nhiệt độ cao nhất (1000oC) nếu tín hiệu điều khiển 10V. Hãy lập trình PLC điều
khiển lò nhiệt trên gửi tới đầu ra analog SM334 AI4/AO2 8x8bit (Trên rack 0 slot 8 )

TRƯỞNG BỘ MÔN KTĐT

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

Đỗ Tuấn Khanh

Bùi Văn Dân

Chú ý: - Sinh viên tham khảo tài liệu.:
[1] Bùi Trung Thành, Bùi Văn Dân, “Điều khiển lập trình PLC”, NXB – KHKT-2014.
Tài liệu tham khảo:
[2] - Siemens - Manual - 1999. ( tiếng Đức, Anh )
[3]- Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 200 - ĐH Bách Khoa- 1999
[4] - Phan Xuân Minh - Tự động hoá với S7- 300 - ĐH Bách Khoa
-Mọi thắc mắc xin gứi về bộ môn Điều khiển & Tự Động Hóa trường ĐHSPKT – HY
-Mail: Buivandan@gmail.com
```````````````````````````````````````

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×