Tải bản đầy đủ

Báo cáo KHỞI NGHIỆP ( nhóm khẩu nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH HUTECH
VIỆN KĨ THUẬT HUTECH

KẾ HOẠCH KINH DOANH

NHÀ HÀNG ĐA THỰC

-Họ và tên: Lê Cao Huy
Võ Văn Tuồng
Lâm Quốc Hùng
Trần Đức Bảo
Trần Ngọc Đức Trí
-Chức danh: Chủ doanh nghiệp
-Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Đa Thực
-Địa chỉ: 365 XVNT – P15 – Q.Bình Thạnh
-Số điện thoại: 0908848175-0347933048
-Email: huylecao98@gmail.com

KHẨU NGHIỆP TEAM


1


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN........................................................................ 1
1.1.

Lời mở đầu...............................................................................................................7

1.2.

Đặc điểm khác biệt...................................................................................................7

1.3.

Đối tượng phục vụ.................................................................................................... 7

1.4.

Tính khả thi của dự án..............................................................................................7

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY...........................................9
2.1.

Giới thiệu về doanh nghiệp khởi nghiệp...................................................................9

2.1.1.

Loại hình doanh nghiệp......................................................................................9

2.1.2.

Quy mô vốn........................................................................................................9

2.2.

2.1.2.1.

Nguồn gốc vốn............................................................................................9

2.1.2.2.

Quy mô......................................................................................................10

Nhân sự................................................................................................................... 10

2.2.1.

Các thành viên khi mới thành lập..................................................................... 10

2.2.2.

Tuyển nhân sự.................................................................................................. 11

2.3.

Tầm nhìn và sứ mệnh.............................................................................................. 12

2.4.

Logo và ý nghĩa logo.............................................................................................. 12

2.5.

Slogan và ý nghĩa slogan........................................................................................ 13

2.6.

Cơ sở vật chât hạ tầng............................................................................................. 13

2.6.1.

Cơ sở vật chất................................................................................................... 13

2.6.2.

Địa điểm........................................................................................................... 14

2.6.3.

Sơ đồ cơ sở hạ tầng.......................................................................................... 15

2.6.4.

Các sản phẩm & dịch vụ của dự án..................................................................17

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG..................................................................18
3.1.

Đối thủ cạnh tranh..................................................................................................18

KHẨU NGHIỆP TEAM

2


3.1.1.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp..............................................................................18

3.1.2.

Đối thủ cạnh tranh gián tiếp.............................................................................18

3.1.3.

Khách hàng mục tiêu........................................................................................18

3.1.4.

Khả năng cạnh tranh.........................................................................................18

3.2.

Mô hình SWOT......................................................................................................19

3.3.

Mô hình SMART....................................................................................................21

3.3.1.

S- SPECIFIC.................................................................................................... 21

3.3.2.

M- MEASURABLE......................................................................................... 22

3.3.3.

A – ATTAINABLE.......................................................................................... 23

3.3.4.

R- REALISTIC................................................................................................23

3.3.5.

T- TIMELY......................................................................................................23

CHƯƠNG 4. KẾ HOẠCH MARKETING...................................................................25
4.1.Điều kiện nhà cung cấp nguyên liệu........................................................................25
4.1.1.Nhà cung cấp chính...........................................................................................25
4.1.2.Nhà cung cấp phụ..............................................................................................25
4.2.Điểm nổi bật............................................................................................................26
4.3.Quy trình.................................................................................................................26
4.4.

Giá bán.................................................................................................................... 27

4.5.

Quảng cáo............................................................................................................... 31

4.5.1.

Trên mạng xã hội.............................................................................................31

4.5.2.

Đài truyền hình & báo chí................................................................................ 32

4.5.2.1.

Đài truyền hình.......................................................................................... 32

4.5.2.2.

Báo chí......................................................................................................34

4.5.3.

Phát tờ rơi & danh thiếp...................................................................................34

KHẨU NGHIỆP TEAM

3


4.5.4.

Poster & tên,logo công ty.................................................................................36

4.5.5.

Website............................................................................................................. 36

4.5.6.

Hoạt động từ thiện............................................................................................36

4.5.7. Khuyến mãi............................................................................................................. 37
4.5.8.

Chương trình và giải thưởng............................................................................37

4.5.9.

Tích lũy điểm...................................................................................................38

4.5.10. Dịch vụ miễn phí..............................................................................................38
4.5.11. Luôn giữ chữ tín...............................................................................................38
4.5.12 Maketting trực tiếp..................................................................................................39
4.5.13.Điều kiện vật chất..................................................................................................39
4.5.14.Con người..............................................................................................................39
4.5.15.Quy trình truyền thông của công ty........................................................................39
4.5.15.1 Xác định người nhận tin...................................................................................39
4.5.15.2 Xác định phản ứng...........................................................................................40
4.5.15.3.Lựa chọn phương tiện truyền thông.................................................................41
4.5.15.4 .Lựa chọn và thiết kế thông điệp......................................................................42
4.5.15.5 .Chọn lọc thông tin...........................................................................................44
4.5.15.6.Thu nhận thông tin phản hồi............................................................................44
CHƯƠNG 5. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ..........................................................................45
5.1.

Sơ đồ ,cơ cấu tổ chức nhân sự.................................................................................45

5.2.

Tổng quan về các phòng ban..................................................................................45

5.2.1.

Phòng kinh doanh.............................................................................................45

5.2.1.1.

Chức năng.................................................................................................45

5.2.1.2.

Nhiệm vụ...................................................................................................46

KHẨU NGHIỆP TEAM

4


5.2.2.

Phòng ban marketing........................................................................................48

5.2.3.

Phòng ban tài chính- kế toán............................................................................49

5.2.4.

Phòng ban hành chính pháp chế.......................................................................50

5.2.5.

Các bộ phận phục vụ........................................................................................ 50

5.2.6.

Bộ phận bếp.....................................................................................................51

5.2.7.

Bộ phận tạp vụ.................................................................................................51

5.2.8.

Bộ phận hành chính nhân sự............................................................................51

5.2.9.

Bộ phận giám sát..............................................................................................52

5.3.

Quy trình tuyển dụng nhân sự.................................................................................53

5.3.1.

Thông báo........................................................................................................53

5.3.2.

Thu nhận và chọn lộc hồ sơ..............................................................................53

5.3.3.

Phỏng vấn sơ bộ...............................................................................................54

5.3.4.

Kiểm tra...........................................................................................................54

5.3.5.

Phỏng vấn tuyển chọn......................................................................................54

5.3.6.

Tập sự, thử việc................................................................................................55

5.3.7.

Quyết định tuyển dụng.....................................................................................55

5.4.

Cách thức hồ sơ tuyển dụng....................................................................................55

5.5.

Thời gian làm việc..................................................................................................56

5.5.1.

Làm việc theo giờ hành chính..........................................................................56

5.5.2.

Làm thêm giờ...................................................................................................56

5.5.3.

Làm bán thời gian............................................................................................57

5.6.

Hình thức trả lương.................................................................................................57

5.6.1.

Các hình thức trả lương....................................................................................57

a) Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ):.......57

KHẨU NGHIỆP TEAM

5


b) Tiền được thực khách bo riêng...............................................................................58
c) Tiền lương khoán...................................................................................................58
5.6.2.

Kỳ hạn trả lương..............................................................................................58

5.6.3. Bảng lương.............................................................................................................59
5.6.3.1. Bảng lương nhân viên......................................................................................59
5.6.3.2. Bảng chi phí nhân sự tháng..............................................................................59
5.7.

Chính sách thưởng phạt..........................................................................................60

5.7.1.

Quy chế làm việc..............................................................................................60

5.7.2.

Quy chế khen thưởng.......................................................................................61

5.7.3.

Hình thức kỹ luật..............................................................................................62

5.7.4.

Các hành vi vi phạm và hình phạt cụ thể..........................................................63

5.8. Chính sách đào tạo & huấn luyện của nhân viên........................................................65
5.9. Chính sách bảo hiểm..................................................................................................66
5.10. Tổng chi phí nhận sự/năm........................................................................................66
5.11. Lương nhận thực lãnh của nhân viên/tháng..............................................................67
CHƯƠNG 6. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.......................................................................68
6.1.

Ước tính chi phí......................................................................................................68

6.1.1. Huy động nguồn vốn...............................................................................................68
6.1.2 Vốn gia đình...........................................................................................................68
6.1.3 Vốn vay..................................................................................................................68
6.1.4 Chi phí đầu tư.........................................................................................................69
6.2.

Chia lợi nhuận.........................................................................................................70

6.3.

Kế hoạch trả nợ.......................................................................................................71

6.4.

Kế hoạch khấu hao..................................................................................................68

KHẨU NGHIỆP TEAM

6


6.5.

Dự tính doanh thu...................................................................................................72

6.6.

Bảng cân đối kế toán...............................................................................................72

CHƯƠNG 7. CÁC RỦI RO VÀ CÁCH KHẮC PHỤC...............................................73
7.1.

Các rủi ro có thể gặp phải.......................................................................................73

7.1.1.

Các rủi ro chủ quan..........................................................................................73

7.1.2.

Các rủi ro khách quan......................................................................................74

7.2.

Cách khắc phục rủi ro.............................................................................................74

7.2.1.

Chủ quan..........................................................................................................74

7.2.2.

Khách quan......................................................................................................74

Kết luận........................................................................................................................... 75

KHẨU NGHIỆP TEAM

7


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN
1.1.

LỜI MỞ ĐẦU

-Khi đi ăn ở nhà hàng, việc đầu tiên là bạn phải xem Menu , chọn món và sau đó báo với
phục vụ .
-Đó là cách truyền thống khi đi ăn ở nhà hàng hiện nay , nhưng ở đây nhân viên của chúng
tôi không thụ động như vậy, ngược lại họ sẽ chủ động tìm hiểu khẩu vị của khách hàng rồi
mới đưa ra một số gợi ý về món ăn. Điều đặc biệt ở đây là món ăn nhà hàng của chúng tôi
rất phong phú, từ những món có vị đắng, chát,mặn, chua cho tới những món có vị ngọt , vị
cay, kết hợp cùng tất cả các loại thịt quen thuộc như bò, gà, vịt, cá, heo cho tới những loại
thịt lạ như cừu, thỏ, đà điểu, yến,... .
-Ngoài việc phục vụ những món ăn ngon thõa mãn những vị khách sành ăn cho tới những
người khó tính nhất , chúng tôi còn quan tấm đến sức khỏe người ăn, đảm bảo họ ăn những
món ăn tốt nhất, nhiều chất dinh dưỡng nhất mà nhà hàng chúng tôi có thể phục vụ .
1.2.

ĐẶC ĐIỂM KHÁC BIỆT

-Món ăn được mang ra phù hợp với khẩu vị và sở thích của khách hàng
-Món ăn được thay đổi theo từng quý trong năm
1.3.

ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

-Tất cả mọi người, mọi lứa tuổi
1.4

TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN

-Hình thức phục vụ mới lạ chưa từng có trên thị trường, hoặc có nhưng không phát triển
-Một nhà hàng mang lại sự thoải mái trong việc chọn món khi đi ăn của khách hàng
-Vị trí mặt tiền tốt, cao thoáng, có khả năng che mưa,gió

KHẨU NGHIỆP TEAM

8


-Đầu bếp có kinh nghiệm lâu năm, ngoài ra còn được đào tạo thêm khóa dinh dưỡng học để
nâng cao chất lượng món ăn.
-Ngoại thất và nội thất được trang trí phù hợp và bắt mắt
-Giá thành không cao , phù hợp với mọi người
-Có bãi giữ xe rộng và có bãi dành riêng ô tô
-Nằm gần khu vực trung tâm có chợ, trung tâm thương mại, các trường đại học

KHẨU NGHIỆP TEAM

9


CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
2.1. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
2.1.1. Loại hình kinh doanh
Kinh doanh theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên:Được nhà nước cấp phép đăng ký kinh doanh và pháp luật bảo vệ theo luật doanh
nghiệp và đầu tư hiện hành. Việc kinh doanh này chính là kinh doanh hợp pháp.Được cấp con dấu riêng cho doanh nghiệp để thực hiện các ký kết hợp đồng mua bán,
khiến cho việc mua bán đảm bảo – uy tín – chất lượng hơn.Được hỗ trợ vay vốn ngân hàngDoanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được chứng nhận hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệpDễ dàng huy động vốn dưới nhiều hình thức theo quy định pháp luật cho phép (trừ
hình thức phát hành cổ phiếu).Được sử dụng hóa đơn tài chính và quảng bá thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp
rộng rãi trong xã hội bằng các kênh quảng cáo hay chiến lược kinh doanh của công ty.

2.1.2. Huy động vốn
2.1.2.1. Nguồn gốc vốn
-Đây là dự án có quy mô vừa nên nguồn vốn đã có sẵn từ các thành viên trong tổ chức

KHẨU NGHIỆP TEAM

10


-Nếu thuận lợi thì sau này có thể kêu gọi vốn đầu tư từ các công ty hoặc các doanh
nghiệp cổ đông khác

2.1.2.2. Quy mô
-Do tính chất của kế hoạch kinh doanh nên quy mô không lớn – chỉ 1 nhà hàng, nên
khoảng 60-70% vốn sẽ tập trung để phát triển nhà hàng và các khoản phát sinh khác thì
khoản chi phí ban đầu là 2 tỷ VND
2.2. NHÂN SỰ
2.2.1. Các thành viên khi mới thành lập
-Giám đốc: Lê Cao Huy
-Phó GĐ: Lâm Quốc Hùng
-Bộ phận bếp: +Bếp trưởng: Võ Văn Tuồng
+Bếp phó:
+NV sơ chế/NV bếp:
+BP vệ sinh:
-Bộ phận kế toán/thu ngân:+Kế toán trưởng: Trần Ngọc Đức Trí
+NV kế toán:
-Bộ phận quản lý:+ Giám sát nhà hàng: Trần Đức Bảo
+ Lễ tân:
+ BP bàn:
+ BP bar:
+ BP an ninh:
+BP vệ sinh:
KHẨU NGHIỆP TEAM

11


2.2.2.

Tuyển nhân sự

 Các chức vụ phòng ban:
-

Phải tốt nghiệp đại học chính quy.

-

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong nghề.

-

Phải có chuyên môn nghiệp vụ.

-

Với phòng ban phải đi giao tiếp nhiều phải ăn mặc lịch sự , vóc dáng
khuôn mặc dể nhìn.

-

Phải có tinh thần trách nhiệm, trung thực

-

Phải biết Anh Văn bắt buộc với 1 số phòng ban .

-

Có các kỹ năng : làm việc nhóm , xử lý tình huống, giao tiếp….

-

Tính tình hòa đồng, thân thiện.

 Cá nhân viên lắp đặt và sửa chữa
-

Là sinh viên đại học- cao đẳng với chuyên môn công ty cần.

-

Tin thần học hỏi và nhiệt huyết.

-

Ưa nhìn

-

Hòa đồng, thân thiện, vui vẻ.....

 Lao công
- Ưu tiên nữ có độ tuổi từ 25 – 40
- Có tính chịu khó và trung thực
- Vui vẻ, hòa đồng,…

KHẨU NGHIỆP TEAM

12


2.3. TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
-Tầm nhìn: + Công ty TNHH 1 thành viên Đa Thực sẽ không ngừng phát triển và tạo
được tiến vang lớn trên thị thị trường:
-Sứ mệnh: + Thu hút càng nhiều vốn đầu tư càng tốt
+Mở được thêm nhiều chi nhánh rải rác khắp các quận TP.HCM, nếu được có thể mở
thêm ở các vùng tỉnh lân cận
+Trở thành 1 trong những nhà hàng lớn nhất cũng như món ăn ngon nhất
+Lấy 1 sao đầu tiên của Michelin danh giá trong ngành ẩm thực
+Trong tương lai sẽ có thêm nhiều món ăn hướng tới sự khác biệt của từng thực
khách
+ Đội ngũ đầu bếp sẽ được traning kĩ để nâng cao chất lượng món ăn

2.4. Logo và ý nghĩa logo

-Ta thấy trên logo có hình bàn tay với quả táo, như ta đã biết thì táo là 1 loại trái cây có
nhiều chất như canxi, sắt, photpho,…rất tốt cho sức khỏe, ngoài ra còn có tác dụng ngăn
ngừa lão hóa, người ra thường nói rằng nếu ăn 1 trái táo mỗi ngày sẽ tăng tuổi thọ thêm 1
ngày. Chính vì sự thần kì của quả táo nên nó đã được lấy hình ảnh để biểu trưng cho thực
phẩm tươi sống, bổ dưỡng và ngon miệng. Trái táo được cuốn quanh bởi 1 cuộn thước dây,
KHẨU NGHIỆP TEAM

13


biểu trưng cho sự có đong đếm, các cụ thường nói:” Cái gì nhiều quá cũng không tốt” giống
như việc ăn gì cũng phải có đong đếm, ko nên ăn quá nhiều. Bàn tay dâng trái táo lên rất tinh
tế và trân trọng, nói lên rằng chúng tôi sẽ phục vụ mọi món ăn thỏa mãn khách hàng.
- Mặc dù logo rất nổi bật với màu đỏ nhưng tên nhà hàng ĐA THỰC hoàn toàn không bị
chìm bằng màu lục, 2 màu nóng lạnh trái nhau nhưng lại làm nổi bật nhau.

2.5. Slogan và ý nghĩa
-Slogan của công ty chúng tôi là: “Phục vụ món theo yêu cầu khách hàng”
-Ý nghĩa: Nghe slogan có vẻ bất khả thi, lỡ khách yêu cầu thứ trên trời thì sao?
Đó là câu hỏi của nhiều người nhất , ở đây các bạn phải hiểu là phục vụ theo yêu cầu của
khách hàng trong giới hạn của nguyên vật liệu của nhà hàng, tuy vậy nguyên vật liệu của
nhà hàng vô cùng phong phú. Câu slogan tạo được sự thoải mái đúng như những gì nó có
được, khách hàng càng khó tính thì món ăn sẽ ngày càng chất lượng để có thể mang lại chất
lượng phục vụ ngày càng tốt hơn.

2.6. CƠ SỞ HẠ TẦNG
2.6.1. Cơ sở vật chất
-Trang thiết bị:
+Bàn ghế cho các phòng ban
+Quạt máy, tủ lạnh.
+Máy tính
+Thiết bị phòng cháy chữa cháy
+Bàn ghế cho các phòng ban
+Tivi, máy chiếu, máy lạnh
KHẨU NGHIỆP TEAM

14


2.6.2. Địa điểm
-Nhà hàng đầu tiên đặt ở 365 XVNT-P15-Q.Bình Thạnh-TP.HCM
-Lý do chọn: + Là nơi trung tâm, gần các trường đại học, ngân hàng, chợ,…
-Thuận lợi và khó khăn khi chọn địa điểm:
+Thuận lợi: Mặt bằng tốt, cao thoáng, không bị ngập
Do nằm ở trung tâm nên khả năng bán được sẽ rất cao
+Khó khăm: Giá mặt bằng khá cao

KHẨU NGHIỆP TEAM

15


2.6.3. Sơ đồ cơ sở hạ tầng
* Tầng 1: Hầm bán giữ xe, khu ăn uống và nhà bếp

KHẨU NGHIỆP TEAM

16


* Tầng 2 và 3: Khu ăn uống, phòng trà và sân chơi

KHẨU NGHIỆP TEAM

17


2.6.4. Sản phẩm và dịch vụ
*Sản phẩm:
-Món ăn mang phong cách khác nhau

* Dịch vụ:
-Phục vụ chuyên nghiệp, mới lạ
-Có hỗ trợ đặt bàn.
-Đóng hộp đồ ăn khi khách có nhu cầu mang về.

KHẨU NGHIỆP TEAM

18


CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
3.1 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
3.1.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Đối thủ cạch tranh trực tiếp là các nhà hàng truyền thống lâu năm với nhiều món
ăn độc đáo tuy rất mất nhiều thời gian cũng như tồn đọng những nguy cơ nhưng cách đó dễ
làm không tốn chi phí thấp như nhà hàng đa thực.
Nhưng không có gì đáng lo ngại vì cách phục vụ của nhà hàng chúng tôi có cách
riêng và các thực khách đến đây luôn đặt ra các nhu cầu và sức khỏe lên trên hết, đơn tiền
phù hợp cho mọi lứa tuổi
3.1.2 Đối thủ cạnh tranh gián tiếp
Các đối thủ cạnh tranh gián tiếp là các nhà hàng theo đó mà xây dựng sau khi
nhà hàng đa thực thành công và phát triển trên thị trường nhưng họ không đáng lo ngại vì
nhà hàng đã tạo được lòng tin của khách hàng và đã trở nên đủ mạnh để tạo ra các sự kiện tri
ân, trúng thưởng, giảm giá,... để khách hàng vẫn trung thành với nhà hàng.
3.1.3 Khách hàng mục tiêu
Khách hàng mục tiêu của nhà hàng là những :
-

Vì nhả hàng được xây dựng thuận tiện chiều hướng xe, cũng vì thế nằm gần các trường học
như: hutech, hồng bàng, kinh tế tài chính…

-

Tất cả mọi người và mọi lứa tuổi
3.1.4 Khả năng cạnh tranh
Về khả năng cạnh tranh trên thị trường là hoàn toàn có thể độc chiếm thị trường.
Vì là nhà hàng đã đi đầu tiên trong cách phục vụ mới này.

KHẨU NGHIỆP TEAM

19


3.2 Mô hình SWOT

KHẨU NGHIỆP TEAM

20


Strengths(điểm mạnh)
Là nhà hàng có nhiều đầu bếp với
chuyên ngành về nấu nướng có kinh
nghiệm lâu năm nên việc nấu nướng
hay biến món ăn thành những món đặc
biệt nhất.
- Là nhà hàng đầu tiên bắt tay vào thực
hiện vào cách phục vụ mới nên cơ hội
thành công cao và không bị cạnh tranh
trực tiếp.
- Đánh vào nhu cầu ăn uống cần thiết của
mọi người, xã hội nên đáp ứng được nhu
cầu là điều rất dễ dàng và giúp nhà hàng
ngày càng phát triển mạnh mẽ.
-

Weaknesses (điểm yếu)
-

Nhà hàng mới bước đầu làm nên thiếu
kinh nghiệm
Thiếu sự chu đáo ở khẩu bài bản của
nhân viên bài tiếp tân.
Cần sự đào tạo bài bản của nhân viên
tiếp khách, dọn dẹp
Hạn chế các mối quan hệ.
Kỹ năng nghề nghiệp chưa cao.

Opportunities(cơ hội)
Threats(thách thức)
Việt Nam là một trong các nước có nhu Là nhà hàng đi đầu trong lĩnh vực phục vụ
cầu ăn uống nhiều nhất thế giới đặt biệt là theo ý thực khách vì vậy cũng có nhiều
sức khỏe vì vậy nhu cầu thực phẩm sạch sẽ. khó khăn khác cần phải giải quyết :
Khi các thực khách sẽ gặp phải các trường - Tìm nguồn nhân lực.
hợp sau đây :
- Tìm các nguyên liệu để sản xuất sản
- Thực khách đến ăn những món ăn theo
phẩm
yêu.
- Tìm thị trường đầu ra.
- Những người bận bịu không có thời
- Tìm kiếm thực khách cho phía nhà
gian nấu nhưng vẫn muốn ăn ngon và
hàng
giá cả phù hợp.
- Thanh toán mọi thứ nhanh chóng.
Khi bạn đến với nhà hàng chúng tôi tất cả
những điều đó sẽ được giải quyết điều đó
một cách nhanh chóng.

3.3. MÔ HÌNH SMART
S – SPECIFIC
 Mục tiêu:
-

Năm đầu tiên : bước đầu đưa những sản phẩm trong nhà hàng ra mắt mọi người .

KHẨU NGHIỆP TEAM

21


Trong năm đầu tiên, buộc phải đưa nhà hàng vào hoạt động một cách chuyên nghiệp để tạo
ra nền mống vững chắc cho sự phát triển sau này của nhà hàng . Nắm bắt khách hàng và
hoàn thiện nhà hàng .
-

Năm thứ 2 : Lựa chọn các khách hàng và thực hiện kế hoạch chiến lược để nắm bắt

-

khách hàng một cách thuận lợi .
Năm thứ ba : mở thêm chi nhánh tại Bình Dương , nơi có nhiều trường học , siêu thị ,

-

trung tâm thương mại . Chi nhánh mới thực hiện tương tự mô hình của Cơ sở chính .
Năm thứ 4 : Phát triển nhà hàng Đa Thực , xây dựng một nhà hàng được nhiều người

-

biết đến , và mở thêm chi nhánh tại Hà Nội
Năm thứ 5 : Ổn định lại nhà hàng từ cơ sở chính đến chi nhánh và tạo ra danh tiếng
cho nhà hàng .

+ Mục tiêu của nhà hàng :


Phục vụ tốt nhất cho khách hàng

• Phát triển bền vững
• Đảm bảo lợi nhuận theo kỳ vọng.
 Vị trí
Cơ sở chính nhà hàng Đa Thực đặt tại 365 Xô Viết Nghệ Tĩnh , phường 15, quận Bình
Thạnh.
 Yêu cầu trở ngại
Là nhà hàng đầu tiên phục vụ các món ăn theo sở thích của khách hàng nên còn nhiều trở
ngại như :
-

Tìm nguồn nguyên liệu sạch , an toàn

-

Vấn đề tài chính

-

Nguồn nhân lực.

-

Quảng cáo hình ảnh nhà hàng

M – MEASURABLE


Bước đầu hoạt động
-

Đào tạo nhân viên: cách phục vụ khách hàng , tọa sự thoải mái cho khách
hàng .

KHẨU NGHIỆP TEAM

22


-

Chuẩn bị nguồn hàng : nguyên liệu , thực phẩm chế biến cách món ăn

-

Tạo dấu ấn đậm nét là một nhà hàng hết lòng vì khách hàng : bước đầu tạo
tiếng tăm trong lòng khách hàng .Sau khi đi vào hoạt động được 1 năm :
- Mục tiêu lợi nhuận trong năm đầu tiên ( số này t chưa hình dung ra được ) .
- Lợi nhuận trong năm thứ 2 : (chưa có số cụ thể ) các sinh viên đại học, học
-

sinh , nhân viên văn phòng đều đến nhà hàng .
Cuối năm thứ mở thêm chi nhánh ở Hà Nội nên doanh thu giảm ( chưa có
số cụ thể ) .Áp dụng những chiến lược đánh vào những khách hang sành ăn

-

để nâng cao sự phát triển của công ty .
Bắt đầu năm thứ tư lợi nhuận chiếm ( doanh thu cao nhất )
Danh tiếng nhà hàng tăng cao , mở rộng chi nhánh khắp cả nước .

A – ATTAINABLE
+ Cơ sở vật chất :
-

Các cơ sở vật chất trong nhà hàng đều phải hoàn thiện triệt để trong vòng
không quá 3 tháng sau khi hoạt động để không ảnh hưởng đến nhà hàng về
sau .

+ Nguồn hàng :
-

Nguồn hàng nguyên liệu thực phẩm phải chọn những nhà cung cấp có uy

-

tín , đảm bảo về sự an toàn vệ sinh thực phẩm .
Những nguồn hàng thực phẩm có thể lấy từ những thương hiệu có tiếng
như : Vingroup , VinMart , Bách Hóa Xanh , Mega Market ,..

+Nguồn tài chính :
-

Nguồn vốn sẵn có của nhà hàng là 1 tỷ ( để bàn lại )

+Nguồn nhân lực :
-

Tuyển dụng các nhân viên có khả năng làm việc năng suất cao
Những nhân viên phục vụ khách hàng được huấn luyện thêm kinh nghiệm
để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất .

KHẨU NGHIỆP TEAM

23


+ Marketting :
-

Sử dụng các truyền thông , báo chí , ...
Sử dụng quảng bá trên mạng xã hội là cách hiệu quả nhất
Sử dụng cách chương trình khuyến mãi , tích điểm , giảm giá vào các dịp lễ
Phát tờ rơi

R – REALISTIC
+ Lợi nhuận :
-

Sau khi hoạt động phải đảm bảo lợi nhuận của nhà hàng luôn đi lên

+ Mở rộng các chi nhánh khắp nước :
-

Chọn những khách hàng có yêu cầu cao về món ăn để đẩy mạnh sức hút
của các món ăn giúp cho các món ăn tạo được những tiếng vang .

+Vươn tầm thế giới :
-

(Đang cân nhắc )

T – TIMELY
Thời gian hoạt động của nhà hàng như đã trình bày ở phía trên , nhà hang dự tính hoạt động
trong 5 năm . Với những kế hoạch của từng năm :
+ Năm thứ nhất : Ra mắt nhà hàng , xây dựng cơ sở vật chất , đưa nhà hàng
vào hoạt động .
+ Năm thứ 2 : Tăng cường xây dựng thương hiệu, mở thêm nhiều chi nhánh
trên 1 số quận TP.HCM
-

2 tháng đầu tiên : sửa chữa các vần đề về các dụng cụ cần thiết cho việc

-

nấu nướng , vấn đề phong thủy .
Tháng thứ 3 : ổng định các vị trí nhân viên , môi trường làm việc chuyên

-

nghiệp , tốc độ , gọn gàng và đoàn kết .
Tháng thứ 4 : đẩy mạnh tốc độ marketting
Từ tháng 5 trở đi làm việc tích cực, thõa mãn nhu cầu ăn uống của khách
hàng khi đến nhà hàng .

KHẨU NGHIỆP TEAM

24


+ Năm thứ 3 : Nhà hàng hoạt động hết công suất . Bắt đầu kế hoach mở thêm
chi nhánh ở Bình Dương .
+ Năm thứ 4 : Nhà hàng tiếp tục mở thêm chi nhánh ở Hà Nội.
+ Năm thứ 5 : Ổn định các nhà hàng đã có trong nước .

KHẨU NGHIỆP TEAM

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×