Tải bản đầy đủ

Bài giảng Số học 6 chương 2 bài 1: Làm quen với số nguyên âm

BÀI GIẢNG TOÁN 6
----------

BÀI 1: LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM


Quy ư
ớ c

Khi các em thấy ký hiệu  thì các em ghi bài vào vở

Khi các em thấy ký hiệu

thì các em phát biểu trả lời câu hỏi


Mở đầu
Mẹ của An có 8 quả chuối, An phải đi dã ngoại với bạn của An, An muốn mang theo 10 quả chuối.
Làm thế nào để mẹ của An đưa cho cô ấy 10 quả chuối. Mẹ của An không có đủ 10 quả chuối, vì thế
cô ấy phải mượn của hàng xóm 2 quả chuối và trả lại sau đó. Sau khi đưa cho An 10 quả chuối, mẹ
của An còn mấy quả chuối? Chúng ta có thể nói rằng mẹ của An có 0 quả chuối được không?


Để trả lời câu hỏi trên, chúng ta đi vào bài học hôm nay.


ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
- Điều kiện để thực hiện được phép trừ trong tập hợp số tự nhiên N là gì?

- Điều kiện để thực hiện được phép trừ là số bị trừ lớn hơn hoặc bằng số trừ

Thực hiện các phép tính sau:
a) 6 + 8 =

14

b) 8 - 6 =

2

e) 8 - 8 =

0

f) 6 - 8

?

=


§1. Làm quen với số nguyên âm


§1. LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM
1. Các ví dụ
-1, - 2, - 3,
- 4,. gọi
. . là các
được

 Các số
số nguyên âm

Cách đọc:
-1

: âm 1 hay trừ 1

-2

: âm 2 hay trừ 2

-3

: âm 3 hay trừ 3

-4

: âm 4 hay trừ 4


1. Các ví dụ

o

C

Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế.
50

40

Nhiệt độ trên nhiệt kế là 20°C

30

(đọc là hai mươi độ C).

20

10

Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0°C

0

(đọc là không độ C).

-10

-20

-30

Nhiệt độ dưới 0°C được viết với dấu “–“ đằng trước.

Nhiệt độ 10 độ dưới 0° C được viết - 10° C

-40

(đọc là âm mười độ C hoặc trừ mười độ C).


1. Các ví dụ
1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Hà Nội : 18° C

Hồ Gươm


1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Cổng Ngọ Môn

Huế: 20° C


1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Hồ Than Thở

Đà Lạt:19 ° C


1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Chợ Bến Thành

TP. Hồ Chí Minh: 25 ° C


1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:
Vạn Lý trường thành

Bắc Kinh : - 2 ° C


1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau:

Điện Cremlin

Mát-xcơ-va : - 7° C


Tượng nữ thần tự do

New York: 2° C


Ví dụ 2 : Để đo độ cao thấp khác nhau trên trái đất, người ta lấy mực nước biển làm chuẩn.
Quy ước độ cao của mực nước biển là 0m. Độ cao thấp hơn mực nước biển được viết với dấu “ -” đằng trước.

- Độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600m.
Ta nói: Cao nguyên Đắc Lắc có độ cao trung bình cao hơn mực nước biển 600 m

0m (mực nước biển)

+ Thềm lục địa Việt Nam có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 65m

Ta
caobình
trung
của
lục địa
Việtlà Nam
là -65m.
Độnói:
cao Độ
trung
củabình
thềm
lụcthềm
địa Việt
Nam
bao nhiêu
mét?


?2

Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây :

Độ cao của đỉnh Phan-xi-păng
là 3143 mét.

Độ cao của ñaùy vịnh
Cam Ranh laø -30 meùt


Ví dụ 3:
- Nếu ông A có 10000 đồng, ta nói: “ ông A có 10000 đồng”

- Nếu ông A nợ 10000 đồng thì ta nói:“ông A có -10000 đồng”
? 3. Đọc và giải thích các câu sau:
a) Ông Bảy có –150 000 đồng
( Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đồng )
b) Bà Năm có 200 000 đồng
(Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đồng)
c) Cô Ba có – 30 000 đ
( Nghĩa là Cô Ba nợ 30 000 đồng)


1. Các ví dụ

Trả lời câu hỏi phần mở đầu?

Câu hỏi


Trả lời câu hỏi phần mở đầu

Sau khi đưa cho An 10 quả chuối, mẹ của An còn mấy quả chuối?
Trả lời:
Sau khi đưa cho An 10 quả chuối mẹ An còn nợ 2 quả chuối.

Chúng ta có thể nói rằng mẹ của An có 0 quả chuối được không?
Trả lời:
Không, chúng ta nói rằng mẹ An có -2 quả chuối.

Quay lại


2. Trục số
Chiều dương:

chiều từ trái sang phải

ĐIỂM GỐC

.
-3

-2

Chiều âm:

-1

0

1

2

chiều từ phải sang trái

3

4


2. Trục số-3

-2

-1

0

1

2

3

4

* Điểm O (không) gọi là điểm gốc của trục số
* Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng
mũi tên)
* Chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số


2. Trục số

?4

Các điểm A, B, C, D ở trục số biểu diễn những số nào?

A
-6

B
-5

-2

C
0

1

D
3

5


2. Trục số
4
3
2
1
Ta có thể vẽ trục số như hình 34.

0
-1
-2
-3
-4
Hình 34


Bài tập: Chọn đáp án đúng
Cho trục số
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số:

A. - 3

B. 3

C. 2

D. - 4

b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số:

A. - 3

B. 3

C. 2

D. - 4

c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số:

-2

R

P
-4

-3

-2

Q

.
-1

0

1

2

3

4


Bài 1-SGK/68:

a)

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

2
1
0

-1

-1

-1

-1

-1

-2

-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3

-3

-4

-4

-4

-4

-4

-5

-5

-5

-5

-5

-6

-6

-6

-6

-6

a)

b)

c)

0
-3 C

0
-2 C

0
0 C

b) Nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế b cao hơn nhiệt độ chỉ trong nhiệt kế a

d)
0
2 C

e)
0
3 C


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×