Tải bản đầy đủ

CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………..
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG …………………

CHUYÊN ĐỀ
ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THPT
MÔN THỂ DỤC

……………………………………..

Vĩnh Tường, tháng 11/2018


TÊN CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11.
I. NỘI DUNG CHỦ ĐỀ:

Giáo viên sẽ tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ sau:
Ôn một số kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn bóng chuyền;
Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, đệm bóng; phát bóng thấp tay
chính diện;
Học kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình;
Đấu tập và một số điểm trong Luật Bóng chuyền.


-

-

II. MỤC TIÊU:

Kiến thức:
- Giúp học sinh củng cố lại các kỹ thuật đã học từ lớp 10.
- Giúp học sinh nắm được kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình.
- Giúp học sinh nắm được một số điểm trong Luật Bóng chuyền.
2. Kỹ năng
- Thực hiện cơ bản đúng các kỹ thuật được trang bị.
- Thực hiện được các bài tập được giao
3. Thái độ
Rèn luyện ý thức tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập luyện, ý thức
đảm bảo an toàn trong tập luyện.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Học sinh chủ động vận dụng những kỹ năng, những kiến thức về Luật đã
được học vào các buổi tập luyện ngoài giờ, vào trong thi đấu để nâng cao kỹ
thuật, sức khỏe thể chất và tinh thần.
- Các năng lực khác: Năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực
sáng tạo….
1.

III. CHUẨN BỊ:
-

-

Giáo viên: Giáo án, tài liệu, tranh ảnh, còi, 10 quả bóng chuyền, cùng HS
chuẩn bị loa đài, các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến bài
học. Kiểm tra vệ sinh, an toàn nơi tập luyện.
Học sinh: Vệ sinh và đảm bảo an toàn nơi tập luyện, sân bóng chuyền,
chuẩn bị lưới, các dụng cụ phục vụ hoạt động học tập có liên quan đến bài
học.
Trang phục phù hợp.


IV. MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
NỘI DUNG

1. Chuẩn
kiến thức kĩ
năng:
- Biết cách
thực hiện
các các kỹ
thuật đệm
bóng,
chuyền
bóng, phát
bóng thấp
tay chính
diện và
nghiêng
mình.
- Hiểu một
số điểm
trong Luật
Bóng
chuyền
2. Năng lực
có thể hình
thành
thông qua
chủ đề

3. Năng lực
hướng tới

CÂU
HỎI

Định
tính/
định
lượng
(trắc
nghiệ
m
khách
quan/
tự
luận).

Bài tập
thực
hành.

VẬN DỤNG
THẤP

VẬN DỤNG
CAO

- Học sinh mô
tả và tự trình
bày kĩ thuật
các kỹ thuật
đệm bóng,
chuyền bóng,
phát bóng thấp
tay chính diện
và nghiêng
mình nhưng
còn thiếu sót

- Học sinh tự
trình bày cách
thức, thứ tự
thực hiện kỹ
thuật đệm bóng,
chuyền bóng,
phát bóng thấp
tay chính diện
và nghiêng
mình.

- Học sinh có
thể nhận xét
tương đối đầy
đủ các kỹ thuật
đệm bóng,
chuyền bóng,
phát bóng thấp
tay chính diện,
nghiêng mình

- Học sinh hiểu
được một số
điểm luật trong
Luật Bóng
chuyền

- Học sinh giải
thích khá đầy
đủ một số điểm
luật thông qua
thi đấu.

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU

- Học sinh
nhận diện
tên bài tập,
nói đúng
tên động
tác các kĩ
thuật di
chuyển,
đệm bóng,
chuyền
bóng, phát
bóng
- Học sinh
nêu được
một số
điểm luật
trong Luật
Bóng
chuyền

- Học sinh thực
hiện được kĩ
thuật động tác.
- Phát hiện
được lỗi sai
(nhờ GV sửa
sai).
- Tổ chức được
nhóm tập luyện
do giáo viên
phân công (GV
đưa ra yêu cầu
cụ thể).
Vận dụng kiến
thức để tập
luyện hàng
ngày nâng cao
sức khỏe

- Biết vận dụng
luật và vận
dụng kỹ thuật
đệm bóng,
chuyền bóng,
phát bóng vào
trong đấu tập
và thi đấu.
- Học sinh thực
hiện cơ bản
đúng kĩ thuật
động tác.
- Phát hiện lỗi
sai của bản
thân, của
bạn… tự sửa
sai và sửa sai
cho bạn.
Tham gia thi
đấu


V. BIÊN SOẠN CÂU HỎI

1. Nhận biết:
Câu 1: Trong Bóng chuyền thường có mấy TTCB?
A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Đáp án: B
Câu 2: Trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hay tay thì bóng cách trán bao
nhiêu cm?
A: 5-10cm B: 10-15cm

C: 15-20cm

D: 20-25cm

Đáp án: C
Câu 3: Hãy nêu kích thước sân bóng chuyền?
A: 9m và 18m

B: 10 và 20m

C: 8m và 16m

D: 11m và 22m

Đáp án: A
Câu 4: Có mấy kiểu phát bóng thấp tay?
A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Đáp án: B
2. Thông hiểu:
Câu 1: Số lần chạm bóng tối đa của một đội trước khi đưa bóng sang sân đối
(không tính lần chắn bóng)?
A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

Đáp án: B
Câu 2: Theo quy định của Luật, mỗi trận đấu có bao nhiêu hiệp đấu?
A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

Đáp án: C
Câu 3: Chiều cao của lưới đối với Nam là bao nhiêu?
A: 2,41m

B: 2,43m

C: 2,45m

D: 2,47m

Đáp án: B
Câu 4: Chiều cao của lưới đối với Nữ là bao nhiêu?
A: 2,20m

B: 2,22m

C: 2,24m

D: 2,26m

Đáp án: C
3. Vận dụng thấp:
Câu 1. Em hãy mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt?
Đáp án:

-Tư thế chuẩn bị


- Hình tay
- Tư thế chuyền bóng đi
Câu 2. Em hãy mô tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay?
Đáp án:

-Tư thế chuẩn bị
- Điểm tiếp xúc giữa tay và bóng
- Tư thế chuyền bóng đi

Câu 3. Em hãy mô tả kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện?
Đáp án:

- Tư thế chuẩn bị
- Sự chuyển động của đường bóng sau khi phát.

Câu 4: Em hãy trình bày kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình?
Đáp án:

- Tư thế chuẩn bị
- Sự chuyển động của đường bóng sau khi phát.

4. Vận dụng cao
Câu 1: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa trong đệm bóng?
Đáp án: - Sai: Bóng đi thấp; Bóng không đi theo ý muốn.
- Cách sửa: Tay đánh bóng đưa từ dưới lên trên - ra trước; Hạ thấp gối,
phối hợp đạp chân với tay đánh bóng; Tập lại tư thế mô phỏng
Câu 2: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa trong chuyền bóng
cao tay bằng hai tay?
Đáp án: - Sai: Bóng đi thấp; Bóng đi không xa; Đau ngón tay khi chuyền bóng
- Cách sửa: Tập lại hình tay khi tiếp xúc bóng. Nâng góc độ của hai tay
khi chuyền bóng; Tập lại tư thế tiếp xúc bóng, hướng phát lực phải đi qua tâm
bóng; - cần xòe rộng bàn tay khi tiếp xúc bóng.
Câu 3: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa trong phát bóng thấp
tay chính diện?
Đáp án: - Sai: Bóng chỉ bay lên cao, không đi xa; Bóng đi lệch hướng
- Cách sửa: Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau và dưới tâm
bóng); Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng mũi chân trước đúng hướng phát
bóng, đánh vào giữa sau và dưới bóng.
Câu 4: Em hãy chỉ ra những sai lầm thường mắc và cách sửa trong phát bóng thấp
tay nghiêng mình?
Đáp án: - Sai: Bóng chỉ bay lên cao, không đi xa; Bóng đi lệch hướng


- Cách sửa: Tay tiếp xúc bóng cần đứng vị trí (đánh vào sau và dưới tâm
bóng); Tung bóng nhiều lần thẳng hướng, Đứng vai hướng đúng hướng phát bóng,
đánh vào giữa sau và dưới bóng.
VI. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
CHỦ ĐỀ: BÓNG CHUYỀN LỚP 11

Tiết
Thứ tự
PPCT
Tiết
17

Tiết 1

Tiết
18

Tiết 2

Tiết
19

Tiết 3

Tiết
20

Tiết 4

Tiết
21

Tiết 5

Tiết
22

Tiết 6

Tiết
23

Tiết 7

Tiết
24

Tiết 8

Tiết
25

Tiết 9

Tiết
26

Tiết 10

Nội dung
+ Ôn kỹ thuật di chuyển, động tác bổ trợ chuyên môn
+ Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Trò chơi
+ Động tác bổ trợ chuyên môn Bóng chuyền
+ Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng và phát
bóng thấp tay chính diện.
+ Trò chơi
+ Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Học phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Bài tập thể lực
+ Ôn chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay chính diện; phát bóng thấp tay
nghiêng mình
+ Một số điểm trong Luật Bóng chuyền
+ Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Đấu tập
+ Phối hợp kỹ thuật phát bóng với kỹ thuật đệm bóng và
chuyền bóng
+ Ôn kỹ thuật đệm bóng
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Bài tập nâng cao kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng
+ Ôn phát bóng thấp tay nghiêng mình
+ Đấu tập
+ Bài tập nâng cao kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện
và nghiêng mình
+ Ôn chuyền bóng cao tay
+ Bài tập phát triển thể lực
+ Ôn các nội dung trọng tâm chuẩn bị cho kiểm tra
+ Đấu tập
+ Trò chơi
Kiểm tra

Thời
lượn
g
1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết

1 tiết
1 tiết


VII. BÀI SOẠN TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
----------------------------------------------------------------------

Tiết 1
----------------------------------------------------------------------

Tiết 2
----------------------------------------------------------------------

Tiết 3
- Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay; đệm bóng.
- Học mới: Kĩ thuật phát bóng thấp tay nghiêng mình
- Bài tập thể lực
A. Hoạt động mở đầu: 6-8 phút
* Hoạt động lớp:
- Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang
- Giáo viên nhận lớp và phổ biến nội dung, mục tiêu và yêu cầu của giờ học; kiểm
tra sức khỏe, sĩ số.
+ Đội hình nhận lớp:

- Hướng dẫn học sinh khởi động:
+ Chia lớp thành 4 nhóm: Mỗi nhóm tổ chức trò chơi bóng chuyền “ma”: 3-4
phút.
+ Sau đó các nhóm khởi động chuyên môn: Xoay các khớp, ép dây chằng dọc,
ngang. Tại chỗ: chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
+ Đội hình khởi động:


- Kiểm tra bài cũ:
+ Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên để kiểm tra bài cũ:
+ Giáo viên đặt câu hỏi cho các nhóm, các nhóm cử đại diện trả lời:
Câu 1: Em hãy mô tả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt?
Đáp án:

-Tư thế chuẩn bị
- Hình tay
- Tư thế chuyền bóng đi

Câu 2: Em hãy mô tả kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay?
Đáp án:

-Tư thế chuẩn bị
- Điểm tiếp xúc giữa tay và bóng
- Tư thế chuyền bóng đi

B. Hoạt động hình thành kiến thức: 12-15 phút
* Hoạt động lớp
- Đội hình: + Tập trung 4 nhóm theo đội hình hướng vào giáo viên như đội hình
kiểm tra bài cũ:
- Phát tài liệu cho 4 nhóm về phát bóng thấp tay nghiêng mình, 4 nhóm nghiên
cứu, thảo luận.(tài liệu hình ảnh)
- Các nhóm cử đại diện lên thực hiện động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình
qua lưới. Cả lớp cùng giáo viên quan sát. Giáo viên cho các nhóm nhận xét lẫn
nhau, chọn học sinh mô tả lại kĩ thuật vừa thực hiện theo cách hiểu của mình và
cuối cùng giáo viên nhận xét và kết luận.
- Bước 1. Tư thế chuẩn bị


+ Người tập đứng hông và vai trái hướng vào lưới (đánh tay phải), hai chân mở
rộng bằng hoặc hơn vai, hai bàn chân gần như song song với nhau, trọng tâm dồn
đều vào hai chân, tay trái cầm bóng ở tầm ngang thắt lưng.
- Bước 2. Tung bóng:
+ Tay trái tung bóng lên cao 40 - 50cm hơi chếch về phía trước mặt.
- Bước 3. Vung tay đánh bóng:
+ Lúc tung bóng thân người hơi xoay sang phải, hai chân hơi khuỵu, trọng tâm
dồn vào chân sau. Tay phải đưa xuống và vung ngang ra sau, tay duỗi tự nhiên
vung từ sau ra trước và dùng cùi bàn tay đánh vào phần sau, dưới tâm bóng. Thời
điểm tay chạm bóng ở tầm ngang ngực.
+ Khi đánh bóng, trọng tâm cơ thể chuyển sang chân trái, đồng thời xoay thân
sang trái, mặt hướng lưới và nhanh chóng bước chân phải lên để giữ thăng bằng và
vào sân chuẩn bị thi đấu
Nếu có học sinh trong nhóm thực hiện tốt kỹ thuật phát bóng thấp tay nghiêng
mình, thì giáo viên gọi học sinh đó phát để tất cả lớp cùng xem. Nếu không có học
sinh nào phát tốt thì giáo viên thị phạm cho cả lớp xem.

C. Hoạt động tập luyện: 10-12 phút
* Hoạt động nhóm
- Các nhóm tập đồng loạt động tác phát bóng nghiêng mình không bóng do
nhóm trưởng điều hành: 4 - 5 lần
- Nhóm 1 và 2: Luyện tập phát bóng: Học sinh đứng thành hai hàng ngang , ban
đầu đứng giữa sân, sau đứng cuối sân; nhóm trưởng hô cho học sinh tập đồng loạt
động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình.


- GV quan sát sửa sai cho học sinh.

- Nhóm 3,4: Luyện đệm bóng, chuyền bóng theo đội hình dòng nước chảy;
bóng chuyền, hoặc đệm cho người phục vụ sau đó chạy về cuối hàng, người kế tiếp
lại chạy vào để thực hiện kỹ thuật đệm và chuyền bóng.

-> -> - Sau nửa thời gian nhóm 1, 2 đổi chổ cho nhóm 3,4 đổi vị trí tập luyện.
D. Hoạt động vận dụng: 5 phút
* Hoạt động lớp
- Mỗi nhóm cử ra học sinh ra thi phát bóng thấp tay nghiêng mình qua lưới, mỗi
em thực hiện 3 quả.
- Giáo viên và học sinh cùng quan sát và bình chọn cho nhóm thực hiện đúng kỹ
thuật nhất và có số lần phát bóng qua lưới nhiều nhất.
- Giáo viên yêu cầu các nhóm tổ chức cho lớp tập bài tập thể lực: bật cóc
2lx10m


E. Hoạt động mở rộng: 5 phút
- Các nhóm thả lỏng tích cực theo sự điều khiển của nhóm trưởng.
- Giáo viên nhận xét và giao cho học sinh về nhà sưu tầm và nghiên cứu tư liệu
về Bóng chuyền.
- Tự tập luyện các kỹ thuật: đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng thấp tay nghiêng
mình.
- Đội hình xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.

----------------------------------------------------------------------

Tiết 4
----------------------------------------------------------------------

Tiết 5
----------------------------------------------------------------------

Tiết 6
………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×