Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy

Phần hai:

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
Chương I:

VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bài 13:
VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY
A. Mục tiêu: Học sinh cần:
- Chứng minh được: cách ngày nay 30- 40 vạn năm, trên đất nước ta đã có người Tối cổ
sinh sống.
- Giải thích đơn giản và ghi nhớ được các giai đoạn phát triển của công xã nguyên thủy ở
Việt Nam từ khi hình thành đến khi tan rã.
- Những điểm chính về cuộc sống của cư dân Phùng nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai.
- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước. Vai trò của lao động.
B. Chuẩn bị:
C. Lên lớp:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - Không.
3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên- học
Nội dung
sinh
ĐKTN của nước ta đã có thuận 1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam:
lợi như thế nào cho Người tối - Địa hình miền Bắc có nhiều rừng rậm, nhiều hang,
cổ sinh sống?
động. Có nhiều thức ăn, khí hậu ấm, nóng thuận lợi
cho cuộc sống ban đầu của Người tối cổ.
Công cụ của người tối cổ tìm - Nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ của Người tối cổ, có
thấy ở đâu?
niên đaị cách ngày nay khoảng 30- 40 vạn năm, được
tìm thấy ở Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Phước…
- Người tối cổ sống thành từng bầy, họ săn bắt thú rừng
và hái lượm hoa quả để sống.
Cách ngày nay khoảng 2 vạn 2. Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc:
năm người tối cổ thành người a. Cuộc sống của chủ nhân nền văn hóa Sơn Vi:
tinh khôn.
- Cách ngày nay khoảng từ 3 vạn năm đến 1 vạn 2
Học sinh đọc sgk => dấu tích nghìn năm, răng hóa thạch và nhiều công cụ đá của
người tinh khôn tìm thấy ở đâu? Người tinh khôn tìm thấy ở Thái Nguyên, Phú Thọ,
Cuộc sống của họ diễn ra ntn?
Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị…=> các nhà
khảo cổ gọi là văn hóa Sơn Vi.
- Chủ nhân nến văn hóa Sơn Vi cư trú trong hang,
động, mái đá ngoài trời, ven bờ sông, suối. Họ sống


Thị tộc?

Dấu tích Người tinh khôn của
nền văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn
tìm thấy ở đâu?
Cuộc sống vật chất của họ tiến
bộ hơn cư dân văn hóa Sơn Vi ở
những điểm nào?

Giai đoạn hậu kì đá mới.
Đặc điểm công cụ đá mới?
ýnghĩa của kim loại?
Sơ kì đồng thau.

Học sinh về nhà hoàn thành
bảng thống kê vào vở.

thành các thị tộc, sử dụng công cụ đá ghè đẽo, lấy săn
bắt, hái lượm làm nguồn sống chính.
b. Cuộc sống của chủ nhân nền văn hóa Hòa Bình- Bắc
Sơn:
- Cách ngày nay khoảng 6000 – 12000 năm dấu tích
Người tinh khôn tìm thấy ở Hòa Bình- Bắc Sơn => các
nhà khảo cổ gọi là văn hóa Hòa Bình- Bắc Sơn.
- Cuộc sống của chủ nhân nền văn hóa Hòa Bình- Bắc
Sơn:
+ Vật chất: định cư lâu dài trong các hang, động, mái
đá gần nguồn nước, hợp thành thị tộc, bộ lạc. Lấy săn
bắt, hái lượm làm nguồn sống chính. Biết trồng các
loại rau, củ, quả…Một nền nông nghiệp sơ khai bắt
đầu.
+ Tinh thần: nảy sinh ý niệm về tín ngưỡng vật tổ sơ
khai, ý niệm về một thế giới bên kia, biết làm đồ trang
sức.
+ Những biểu hiện của “Cách mạng đá mới” ở nước ta:
biết sử dụng kĩ thuật cưa, khoan đá, làm đồ gốm bằng
bàn xoay, dùng cuốc đá. Dân số tăng, trao đổi sản
phẩm được đẩy mạnh giữa các bộ lạc.
2. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng
lúa
nước:
- Cách ngày nay khoảng 3000- 4000 năm, nước ta đã
biết khai thác, sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện
kim để chế tạo công cụ và các vật dụng trong đời sống.
- Nhờ sự ra đời của thuật luyện kim, nghề nông trồng
lúa nước trở nên phổ biến; cuộc sống no đủ hơn, cư
dân định cư lâu dài trong các công xã thị tộc mẫu hệ.
- Cuộc sống của cư dân văn hóa Phùng Nguyên, Sa
Huỳnh, Đồng Nai:
Cư dân
Địa bàn cư Công
cụ Hoạt động
trú
lao động
kinh tế
P/Nguyên
Sa Huỳnh
Đồng Nai

4. Củng cố:
Những bằng chứng để khẳng định cách ngày nay khoảng 30 - 40 vạn năm trên đất nước
ta có Người tối cổ sinh sống => Người tinh khôn… các nền văn hóa lớn.


5. Dặn dò: Hoàn thành bảng thống kê trên vào vở.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×