Tải bản đầy đủ

Giáo án Lịch sử 10 bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Chương II:

XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bài 3:
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
A. Mục tiêu: Học sinh cần:
- Ghi nhớ những đặc điểm về ĐKTN và sự phát triển bước đầu của các ngành kinh tế =>
g/thích ảnh hưởng của những đặc điểm về ĐKTN và sự phát triển bước đầu của các
ngành kinh tế đến quá trình hình thành nhà nước, cơ cấu xã hội, thể chế chính trị…ở
p/Đông như thế nào?
- Trình bày và g/thích được: những đ/điểm của quá trình hình thành xã hội có giai cấp và
nhà nước, cơ cấu xã hội của xã hội cổ đại p/Đông; thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại?
- Ghi nhớ thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại p/Đông.
- Tư hào truyền thống văn hóa, lịch sử của p/Đông.
B. Chuẩn bị:
C. Lên lớp:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra: - Tác dụng và ý nghĩa của công cụ kim loại?
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên- học sinh

Nội dung
Tại sao sự chuyển sang thời đại 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế:
VM lại diễn ra ở p/Đông?
- Thuận lợi: nhiều nắng, nhiều mưa, đất đai màu mỡ,
dễ canh tác.
- Cư dân trên các dòng sông lớn ở châu á, châu Phi
sống chủ yếu bằng nghề nông, biết làm thủy lợi,
chăn nuôi, làm đồ gốm và trao đổi sản phẩm.
=> ĐKTN thuận lợi, sản xuất nông nghiệp phát triển,
sản phẩm dư thừa. Mặt khác để làm thủy lợi mọi
người phải liên kết, gắn bó với nhau trong tổ chức
công xã. Do vậy giai cấp và nhà nước dần dần xuất
Chủ yếu đọc sgk
hiện.
Phát vấn.
2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại: Đầu tiên xuất
hiện ở Ai cập, Lưỡng hà, ấn độ, Trung quốc vào
khoảng thiên niên kỉ IV-III TCN.
Chủ ruộng đất, tăng lữ…
3. Xã hội cổ đại phương Đông: gồm:
- Vua và đội ngũ quí tộc, quan lại…sống giàu sang
bằng sự bóc lột và bổng lộc.
Làm không công cho quí tộc.
- Nông dân công xã: là lực lượng chủ yếu trong sản
xuất…
- Nô lệ: làm công việc nặng và hầu hạ quí tộc.
Trị thủy và liên minh bộ lạc…
4. Chế độ chuyên chế cổ đại:


Vua coi mình là đại diện của thần
thánh ở trần gian.
Xem hình 2 => nhận xét.
Cách làm lịch của người p/Đông?
Năm có hai mùa nắng và mưa.
Mỗi ngày có 24 giờ.
ý nghĩa của chữ viết?
Để tính lại RĐ, xd, tính toán…

ý nghĩa của các công trình này?

- Nhà nước được lập ra để điều hành và quản lí các
công việc của xã hội.
- Nhà nước do vua đứng đầu, có quyền lực tối cao,
giúp vua là một bộ máy gồm toàn quí tộc => gọi là
chế độ chuyên chế cổ đại.
5. Văn hóa cổ đại phương Đông:
- Lịch pháp và thiên văn học:
+ Sáng tạo ra nông lịch.
+ Tính được một năm có 365 ngày và chia thành 12
tháng.
-Chữ viết:
+ Chữ đầu tiên là chữ tượng hình.
+ Viết trên vỏ cây, xương thú, mai rùa, thẻ tre, lụa.
-Toán học:
+Viết chữ số từ 1 đến 1 triệu.
+Tìm ra số Pi, phát hiện số 0.
-Kiến trúc:
+ Kim tự tháp (Ai cập).
+ Vạn lí trường thành (Trung quốc).
+ Thành Ba-bi-lon (Lưỡng hà).

4. Củng cố:
-Thời gian và ĐK hình thành các quốc gia cổ đại p/Đông?
-Thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại?
5. Dặn dò:
-Học bài, trả lời câu hỏi sgk.
-Xem trước bài 4.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×