Tải bản đầy đủ

Biện pháp thi công tường bê tông nhẹ.

PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CƠNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

KHU NHÀ Ở CAO TẦNG
Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
BIỆN PHÁP THI CƠNG TẤM TƯỜNG EUROWALL

Chủ đầu tư:

CƠNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC
Địa chỉ:

Tư V ấn Giám Sát :
Tổng thầu :

Phòng 801 Lầu 8, Tòa nhà Centec, Số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường 6, quận 3, TP HCM

CƠNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GỊN SCQC

CT CP TẬP ĐỒN XÂY DỰNG HỊA BÌNH
Địa chỉ : 235 Võ Th ị Sáu , Phư ờng 7, Qu ận 3 , Thành Ph ố Hồ Chí Minh
Đi ện thoại : (84.8) 3932 5030 Fax : (84.8) 3932 5221


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẤM TƯỜNG EUROWALL
Công trình: KHU NHÀ Ở CAO TẦNG
Địa điểm: PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THÀNH PHÚC

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG
SÀI GÒN SCQC

ĐẠI DIỆN

ĐẠI DIỆN

TỔNG THẦU THIẾT KẾ & THI CÔNG

PHAN VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG
HÒA BÌNH


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

Mục Lục:
1. Giới Thiệu.
1.1. Mô tả chung.
1.2. Khối Lượng công việc.
2. Các tài liệu liên quan.
3. Sơ đồ Tổ chức.
4. Quy trình thi công.
4.1. Sơ đồ thi công.
4.2. Các bước thi công.
4.2.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công.
4.2.2. Vận chuyển tấm tường đến vị trí tập kết lắp dựng trên sàn.
4.2.3. Công tác bắn mực, lắp cữ.
4.2.4. Công tác chuẩn bị tấm.
4.2.5. Công tác vận chuyển và lắp dựng tấm tường.
4.2.6. Công tác hoàn thiện, nghiệm thu chuyển giai đoạn.
5. Tiến độ thi công.
6. Nguồn lực thiết bị và Nhân công.
6.1. Thiết bị sử dụng.
6.2. Yêu cầu nhân lực.
7. Kiểm soát sức khỏe và An toàn lao động.
8. Kiểm soát Môi trường
9. Phụ lục đính kèm.
9.1. Tiến độ thi công
9.2. Bản vẽ triển khai shop drawing


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

1. GIỚI THIỆU
1.1. MÔ TẢ CHUNG
Mục đích của biện pháp thi công này để mô tả các bước thực hiện công tác thi công
lắp dựng tấm tường EuroWall Phan Vũ, dày 100 mm và 140 mm cho dự án Khu Nhà Ở
Cao Tầng, tại phường Phú Hữu, quận 9.
Phần lắp dựng hoàn chỉnh tường theo bản vẽ shop drawing chưa bao gồm công đoạn
bã skimcoat, Matic và sơn hoàn thiện.
2. CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
+ Theo bản vẽ kết cấu và kiến trúc do chủ đầu tư cung cấp.
+ Bản vẽ Shopdrawing do Phan Vũ phát hành và được thống nhất bởi chủ đầu tư
trước khi thi công.
+ Các điều kiện thi công thực tế tại công trường.
+ Tiêu chuẩn TCVN 11524-2016
+ Các tiêu chuẩn viện dẫn khác được đề cập trong TCVN 11524-2016.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

3. SƠ ĐỒ TỒ CHỨC
Sơ đồ tổ chức công trường thi công lắp dựng tấm tường được mô tả dưới đây:

BAN CHỈ HUY NHÓM THI CÔNG LẮP DỰNG
TẤM TƯỜNG ( ĐỘI 01 )

AN TOÀN LAO ĐỘNG

ĐỘI VẬN
CHUYỂN
CÔNG
TRƯỜNG

ĐỘI VỆ
SINH
CÔNG
TRƯỜNG

KỸ THUẬT & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

ĐỘI THI CÔNG
( ĐỘI 01)

ĐỘI THI CÔNG
( ĐỘI 02)

ĐỘI THI CÔNG
( ĐỘI n)

ĐỘI NHÓM HOÀN THIỆN VÀ VỆ SINH CÔNG
NGHIỆP ( ĐỘI 01 )

NHÓM VẬN CHUYỂN,
CẮT TẤM TƯỜNG
( ĐỘI 01 )

NHÓM THI CÔNG
LẮP DỰNG TẤM
TƯỜNG ( ĐỘI 01 )

NHÓM HOÀN THIỆN VÀ
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
( ĐỘI 01 )


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

4. QUY TRÌNH THI CÔNG
4.1. SƠ ĐỒ THI CÔNG
Các bước thi công được thể thể hiện bằng sơ đồ dưới đây:

SẢN XUẤT TẤM TƯỜNG TẠI
NHÀ MÁY PHAN VŨ

LẤY DẤU VÀ BẬT MỰC THEO BẢN
VẼ SHOP DRAWING ĐƯỢC DUYỆT

VẬN CHUYỂN TẤM TƯỜNG TỪ
NHÀ MÁY ĐẾN CÔNG TRƯỜNG

LẮP DỰNG KHUNG CỬ THEO
VẠCH BẬT MỰC

TIẾP NHẬN TẤM TƯỜNG &
NGHIỆM THU VẬT TƯ TRƯỚC
KHI SỬ DỤNG

VẬN CHUYỂN TẤM TƯỜNG VÀO
VỊ TRÍ THI CÔNG LẮP DỰNG

TIẾN HÀNH LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG THEO
BẢN VẼ SHOP DRAWING ĐÃ DUYỆT

HOÀN THIỆN BƠM PU-FOAM, CHÈN
VỮA CHÂN TƯỜNG, DÁN CÁC MỐI NỐI

THÁO NÊM CHÈN VỮA,
BÀN GIAO MẶT BẰNG

KHÔNG
ĐẠT YÊU
CẦU

CẮT TẤM
TƯỜNG TẠI
CÁC VỊ TRÍ
NHỎ, CỬA


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

4.2. CÁC BƯỚC THI CÔNG
Các bước thi công chi tiết được mô tả dưới đây.
• BƯỚC 1:
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG THI CÔNG.
a. Khu vực tập kết tấm Eurowall Phan Vũ.
-Yêu cầu khu vực tập kết:
+ Phải khô ráo, không đọng nước.
+ Nền khu vực tập kết phải đảm bảo khả năng chịu tải do kê xếp các kiện Eurowall
gây ra và phải được sự phê duyệt của đơn vị giám sát công trường.
+ Có độ bằng phẳng nhất định, không được tập kết tại khu vực có độ dốc.
+ Vị trí tập kết phải thuận lợi cho công tác vận chuyển đến khu vực lắp dựng.
+ Không gần các bãi đặt máy hay động cơ hoạt động liên tục gây ra rung chấn
mạnh.
+ Không được bố trí khu vực tập kết cạnh hố đào hay khu vực đang thi công hầm
mà không có các biện pháp gia cố thành, vách hầm chống lại tải xô ngang do bãi
tập kết gây ra.
-Yêu cầu phương pháp tập kết:
+ Các kiện tấm Eurowall phải được xếp theo trình tự lắp dựng.
+ Giữa các chồng kề nhau có khoảng cách an toàn không nhỏ hơn 200 mm. Tùy
thuộc vào điều kiện cụ thể của bãi tập kết và bố trí các lối đi thích hợp với chiều
rộng không nhỏ hơn 700 mm. Mỗi chồng không được xếp quá 2 lớp kiện.
+ Khi tập kết trên sàn tầng phải lưu ý về vị trí, mật độ phân bố và cách kê xếp để
tránh làm cho kết cấu khu vực kê xếp bị ảnh hưởng xấu về mỹ quan và khả năng
làm việc bình thường của kết cấu.
+ Vị trí tập kết trên sàn tầng thi công phải đảm bảo yêu cầu về giao thông cũng như
an toàn về thoát hiểm,…
b. Khu vực lắp dựng tấm Eurowall Phan Vũ.
- Yêu cầu chung:
+ Phải khô ráo, không đọng nước.
+ Phải được phê duyệt và kiểm tra trước khi thi công để tránh chồng chéo, cản trở
các công tác khác đang thi công.
+ Công tác mực trắc đạt phục vụ lắp dựng đã được hoàn thiện và nghiệm thu
(trường hợp nhà thầu chính thực hiện công việc này)
+ Được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo thấy rõ đường mực trắc đạc lắp dựng
- Yêu cầu kỹ thuật:
+ Đảm bảo về không gian để thuận tiện trong khâu vận chuyển tấm trong khu vực
lắp dựng.
+ Đảm bảo về không gian tối thiểu để sử dụng máy chuyên dụng trong lắp dựng.
Trường hợp không gian quá hẹp hoặc bị hạn chế vị trí sử dụng máy chuyên dụng
thì có thể nâng thủ công bằng tay. Nhưng chỉ áp dụng trong một vài vị trí cục bộ.
Để đảm bảo về sức khỏe, an toàn và năng suất làm việc thì hạn chế việc nâng thủ
công bằng tay như đã nêu trên.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

+ Mực trắc đạt lắp dựng phải là mực hoàn thiện (tường không tô trát) được bắn cả
dưới chân sàn và trên trần ((trường hợp nhà thầu chính thực hiện công việc này).
+ Các vị trí tường nhà vệ sinh có đổ kicker phải đảm bảo các yêu cầu sau:
• Chiều cao kicker theo thiết kế từ 200 mm đến 300mm.
• Sai lệch cho phép của kicker theo phương đứng không lớn hơn 10 mm và 5
mm theo phương ngang về cả hai phía.
• Kicker phải được thi công trước và đạt đủ cường độ theo yêu cầu mới tiến
hành lắp dựng tấm Eurowall Phan Vũ lên trên kicker.
+ Tại các vị trí tường xây trước tiếp giáp với tấm Eurowall Phan Vũ nên được xây
bằng gạch đinh để bắn đinh vít liên kết bát U với tấm Eurowall Phan Vũ được chắc
chắn.
+ Mật độ phần M&E thi công trước tại khu vực lắp dựng không được quá nhiều để
tránh gây cản trở đến thao tác thi công lắp dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi
công và an toàn trong lắp dựng mà không có biện pháp khắc phục.
+ Khu vực sắp sửa tiến hành lắp dựng không được quá gần các bãi đặt máy hay
động cơ hoạt động liên tục gây ra rung chấn mạnh hoặc có tính liên tục để tránh
gây dịch chuyển tấm Eurowall đã lắp trong thời gian vữa liên kết chưa đạt cường
độ.
- Yêu cầu an toàn:
+ Khu vực lắp dựng có lỗ kỹ thuật, gần cửa lõi thang, gần biên công trình cần được
chen chắn bằng lưới an toàn, miếng đậy,… phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn
cho thi công lắp dựng và các công tác lân cận.
+ Khi thi công ở tầng có độ cao lớn hay ở thời điểm mà tại đó có áp lực gió lớn thì
cần có biện pháp che chắn phù hợp như: xây trước tường bao ngoài, sử dụng tấm
chắn,…
+ Mặt bằng khu vực lắp dựng phải gọn gàng, sạch sẽ, không có vật nhọn, ô trũng,
sắt thép thừa,… gây mất an toàn trong thi công lắp dựng.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

BƯỚC 2:
VẬN CHUYỂN TẤM TƯỜNG ĐẾN VỊ TRÍ TẬP KẾT LẮP DỰNG TRÊN SÀN.
STT

Nội dung
-

Dùng

xe

Hình ảnh minh họa
nâng

chuyển các kiện tấm
tường từ bãi tập kết
1a

1
3

lên xe vận chuyển ở
trên sàn nhà chờ vận
thăng.

2

Ghi chú: 1: Xe nâng 2: Xe vận chuyển 3: Vận thăng
- Công nhân đưa xe
kiện tấm tường vào
vận thăng (thợ vận
hành vận thăng chịu
trách nhiệm đưa lên
1b

sàn lắp dựng).
Công nhân vận chuyển
tấm tường đến vị trí
tập kết lắp dựng.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Dùng cẩu tháp để cẩu
các kiện tấm tường từ
bãi tập kết hoặc xe vận
chuyển lên sàn đón vật
tư trên sàn thi công.
- Khi cẩu các kiện tấm
tường phải có biện
pháp chống rơi (khi
gãy, vỡ tấm) được chủ
đầu tư phê duyệt.
- Vị trí quàng cáp móc
cẩu tuân thủ theo
BPTC
1c

được

phê

duyệt. Yêu cầu sử
dụng cáp vải chuyên
dùng, không dùng cáp
thép: gây tỳ xước, nứt
vỡ tấm
-Kiện tấm tường đặt
lên xe trên sàn đón vật
tư và vận chuyển đến
vị trí tập kết thi công .


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Dùng xe nâng tay hạ
kiện tấm tường xuống
vị trí tập kết lắp dựng.
(vị trí đã được quy
hoạch theo tổ chức
2

tổng mặt bằng, tránh
xung đột và di chuyển
nhiều lần)

- Các kiện tấm tường
khi kê xếp tại vị trí tập
kết lắp dựng phải kê
xếp theo BPTC được
duyệt (Gỗ kê kích
3

thước

100x100mm

đảm bảo gọn, dễ lấy
khi thi công và đảm
bảo không vượt quá
khả năng chịu tải của
sàn).


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

Các Yêu cầu cần thiết trong công tác Vận chuyển tấm:
Yêu cầu thiết bị:
- Vận thăng chuyên dụng với các thông số: Tải trọng ≥ 2 tấn.
- Xe nâng có tải trọng ≥ 2 tấn.
- Xe chuyên dụng vận chuyển kiện tấm tường.
- Xe nâng tay tải trọng ≥ 2 tấn.
- Cần cẩu tháp có tải trọng trong phạm vi cẩu hạ tấm tường ≥ 2 tấn.
- Sàn đón vật tư chịu được tải trọng ≥ 2 tấn và phải thi công theo thiết kế, biện pháp thi công
được phê duyệt.
- Các thiết bị phải được kiểm định (kiểm tra) trước khi sử dụng để thi công.
Yêu cầu nhân lực và điều kiện thi công:
- Thợ vận hành các thiết bị (vận thăng, xe nâng) phải có chứng chỉ đào tạo và phải được huấn
luyện đầy đủ về an toàn lao động.
- Thi công sàn nhà chờ vận thăng cao bằng cốt sàn lồng vận thăng, bằng phẳng.
- Thợ vận hành cẩu tháp yêu cầu phải có chứng chỉ và hiểu biết về quy trình vận chuyển và
kê xếp tấm tường. Được huấn luyện về an toàn lao động.
- Công nhân tổ vận chuyển phải được đào tạo, hướng dẫn về vận chuyển cũng như kê xếp
tấm tường. Công nhân tổ vận chuyển phải được huấn luyện về ATLĐ, có cam kết ATLĐ và
phải đảm bảo sức khỏe mới được tham gia thi công (có giấy khám sức khỏe).
- Cáp cẩu sử dụng 02 cáp vải mỗi sợi cáp có sức nâng ≥ 1 tấn, vị trí tiếp xúc giữa cáp vải và
góc kiện tấm tường phải được lót vải hoặc cao su để tránh làm hỏng cáp.
- Tổ vận chuyển chuyển các kiện tấm tường lên vị trí tập kết thi công ở từng tầng phải có ghi
chép về số lượng và ký bàn giao lại cho tổ lắp dựng.
- Các kiện tấm tường phải đặt vào vị trí không ẩm ướt, tránh mưa gió.Các kiện tấm tường sau
khi vận chuyển lên sàn thi công phải để ổn định 2 đến 3 ngày mới cho Thi công.

BƯỚC 3: CÔNG TÁC BẮN MỰC, LẮP CỮ.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

STT

Nội dung
- Sau khi nhận bàn giao mặt
bằng, cán bộ trắc đạt căn cứ
bản vẽ thiết kế và định vị tim
trục tiến hành bắn mực chân
kê tường (phải vệ sinh sạch

1

sàn thi công trước khi tiến
hành bắn mực).
- Trong trường hợp nhà thầu
chính thực hiện PV sẽ nhận
bàn giao & bảo quản hệ trục
từ nhà Thầu Chính
- Cán bộ trắc đạt dùng máy
chiếu tia laser tiến hành bắn
mực đường biên tường lên
đáy sàn (dầm).

2

- Cán bộ kỹ thuật phải kiểm
tra, nghiệm thu lại công tác
bắn mực trước khi thi công
lắp dựng theo nguyên tắc (hai
đo một làm)

Hình ảnh minh họa


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

3

- Công nhân lắp dựng
(CNLD) lắp cữ theo đường
mực đã bật. Cữ phải dùng
bằng gỗ kết hợp cây chống
định vị, yêu cầu cữ phải
phẳng, chắc chắn và giữ được
ổn định trong suốt quá trình
thi công lắp dựng.
- Cán bộ phụ trách kiểm tra
độ chính xác và độ chắc chắn
của cữ trước khi lắp dựng tấm
tường.
- Chú ý: Tuần tự lắp các tấm
tường phải đảm bảo theo biện
pháp thi công được duyệt.
- Quét hoặc xịt nước vệ sinh
nền vị trí tường chuẩn bị lắp
dựng. (Mặt sàn phải bão hòa
nước, nhưng không đọng
nước)

4


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

BƯỚC 4: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẤM.

STT

Nội dung
- Căn cứ theo yêu cầu (của kỹ
thuật, tổ trưởng).

1

- Đo kiểm tra các kiện tấm
tường và phân loại theo vị trí
cần lắp (đo kiểm tra phân loại
các kiện tấm tường theo chiều
dài của tấm).
- Lắp giá chống đổ tấm, xỏ
răng lược ở cả 2 đầu tấm
tường và tiến hành cắt đai
kiện tấm tường (giá chống đổ
tấm có thể được làm bằng gỗ,
thép hoặc dùng sắt U ).

- Lật tấm phải chú ý vị trí kê
đảm bảo bằng phẳng, đúng vị
trí tránh nứt vỡ.
2a

- Với những tấm cần gia
công: tiến hành đo, bật mực
và cắt theo đường bật mực
(lưu ý trong quá trình cắt luôn
phải phun nước làm nguội
lưỡi cắt và giảm bụi).

Hình ảnh minh họa


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

2b

- Tấm cắt phải được đặt trên
giá đỡ cắt tấm tường chuyên
dụng.

- Kiểm tra chất lượng tấm
tường (kích thước, nứt gãy
…) nếu tấm đạt yêu cầu thì
tiến hành:
+ Nâng tấm lên xe
3

+ Lật tấm
- Lưu ý: khi nâng tấm bằng
thanh đòn phải đưa thanh đòn
vào lỗ rỗng thứ 2 từ cạnh tấm
tường.
Cấu tạo thanh đòn nâng tấm


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

BƯỚC 5: CÔNG TÁC LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG.

STT

Nội dung
- Keo liên kết tấm tường phải

Hình ảnh minh họa

được dùng máy để trộn, trộn theo
đúng tỷ lệ và các yêu cầu kỹ thuật
của nhà sản suất, yêu cầu có cân,
1

bình đong định lượng.
- Lượng keo trộn mỗi lần phù hợp
với tốc độ lắp dựng, tránh tình
trạng trộn nhiều keo một lần dẫn
đến thời gian thi công kéo dài làm
ảnh hưởng đến độ kết dính của
keo. (Xô trộn keo dùng thùng
đựng sơn bằng nhựa loại 10 lít)
- Đập ba via xung quanh lỗ, đóng
ke thép vào lỗ thứ nhất phần đỉnh

Đóng ke cho tấm tường điển hình

tấm tường, ke thép đảm bảo đóng
chặt vào lỗ tấm tường.
2

-Tấm tường đầu tiên sẽ đóng 02
ke thép, 01 ke quay ngang tấm, 01
ke quay dọc tấm.
-Che kín các lỗ rỗng dưới chân
tường bằng xốp, giấy,…hoặc vật
liệu phù hợp.
-Dán dải Rockwool chống cháy

Đóng ke cho tấm tường đầu tiên


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

lên đỉnh tấm tường (trường hợp
lắp dựng cho tấm tường ngăn
giữa 2 căn hộ và tường hành
lang).

-Dùng bình phun nước, phun tạo
3

ẩm (bão hòa nước) gờ tấm tường
kể cả gờ âm và gờ dương.

- Công nhân sử dụng bay, bàn bả
bôi, miết keo đầy keo vào gờ âm
của tấm tường.
- Yêu cầu vữa phải được điền kín
4

hết bề mặt cạnh tấm, đảm bảo khi
lắp tấm vào mạch vữa phải được
điền đầy và kín khít.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Sử dụng xe lắp dựng nâng dựng
thẳng đứng tấm tường và ép chặt
5

vào cữ lắp dựng.
- 2->3 công nhân giữ tấm tường
và rút xe lắp dựng ra.

- Với những vị trí hẹp không thể
đưa xe lắp dựng vào thì công
6

nhân nâng thủ công dựng tấm
tường thẳng đứng và ép chặt vào
khung định vị.
- Dùng thanh bẩy dịch chuyển
tấm vào vị trí.

-

Hình

Ảnh

Thanh

Bẩy

chỉnh tấm tường
Hình ảnh thanh bẩy chỉnh tấm tường


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Căn chỉnh, kiểm tra độ phẳng,
thẳng đứng của tấm tường. (bằng
thước thủy, máy lazer, thước 3 m)
- Ép tấm tường vừa dựng vào tấm
7

tường đã lắp đảm bảo mạch keo
giữa hai tấm phải được điền đầy
và kín khít và chiều rộng khe từ
5-12mm.
- Lưu ý: Vị trí đặt thanh bẩy phải
vào giữa gân tấm tường.
- Dùng nêm gỗ nêm định vị chân

8

và đỉnh tấm tường, cố định khe
đỉnh tấm tường với dầm (sàn) ~1
cm (khe hở đỉnh tấm tường từ 815mm).


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Định vị ke thép vào sàn hoặc
dầm bằng cách khoan, bắt vít nở
theo thiết.
9a

- Sử dụng 02 vít nở cho 1 ke thép
(cán bộ phụ trách phải kiểm tra
việc lắp các bu lông nở, vít nở).

- Định vị ke thép vào sàn hoặc
dầm sử dụng súng bắn đinh.
- Sử dụng 02 đinh cho 1 ke thép.
9b


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

10

- Miết keo hoàn thiện khe giữa
các tấm Tường

- Chèn vữa chân tấm tường vừa
lắp dựng (yêu cầu vữa phải được
chèn sâu vào trong đảm bảo toàn
bộ phần chân tường được điền kín
vữa).
11

- Đóng thêm nêm bê tông hoặc
gạch vào chân trường.
- Trát bù vữa vào các phần lõm do
cắt tấm các vị trí cạnh cửa và lanh
tô, vị trí khoan bắt vít bằng vữa xi
măng cát vàng mác 100#.


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

-

Mối nối tại chân kicker tại vị trí có chống thấm


PKTTK-PTC

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẤM TƯỜNG EUROWALL
TLNB-STTC

- Bơm vật liệu vữa chuyên dụng
tùy thuộc vào tính chất của Công
trình mà chọn loại phù hợp thi
công ở vị trí khe đỉnh tấm tường,
khe giữa tấm tường và cột, vách,
12

tường xây.
( VD : Bơm Foam Pu, làm mối
nối mềm theo vữa chuyên dụng
Phan Vũ, Silicon…)
- Lưu ý bơm Foam PU: phải bơm
vào cả 2 bên khe và bơm vào vị
trí thành của tấm tránh bơm sâu
vào trong keo sẽ bị rơi xuống lỗ
rỗng (mặt sau của khe trên đỉnh
tấm tường sẽ được bơm keo sau
khi tháo cữ).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×