Tải bản đầy đủ

MẪU ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THU THẬP SỐ LIỆU
Kính gửi: Ban lãnh đạo Trung tâm Giải phẫu bệnh và Tế bào học
Ban lãnh đạo Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu
Tên em là: Nguyễn Thị Hoa
Sinh viên lớp QH2013Y – Đại học Quốc gia Hà Nội
Được sự đồng ý của Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu –
Bệnh viện Bạch Mai, em đang tham gia đề tài nghiên cứu về đặc điểm xét
nghiệm PD-L1 của bệnh nhân ung thư phổi. Để phục vụ cho quá trình làm đề
tài, em kính mong ban lãnh đạo Trung tâm Giải phẫu bệnh và Tế bào học tạo
điều kiện cho em được tham gia thu thập số liệu (danh sách bệnh nhân làm
xét nghiệm PD – L1 cùng kết quả) tại trung tâm dưới sự hướng dẫn của cán
bộ nhân viên Trung tâm. Em xin hứa sẽ tuân thủ quy định của khoa phòng và
đảm bảo bảo mật thông tin bệnh nhân.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2018

Người làm đơn


Xác nhận của Lãnh đạo
Trung tâm YHHN&UB

Xác nhận của Lãnh đạo
Trung tâm GPB&TBHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×