Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1

Trường Tiểu học TT Cái Vồn A

Văn hóa địa phương Vĩnh Long

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Lớp 4/3

TUẦN 31

MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
LỚP: 4
BÀI: CHÙA TÒA SEN
TIẾT : 1
NGÀY DẠY: 12/4/2017
I./ MỤC TIÊU: HS nắm được:
- Lịch sử hình thành và vai trò của chùa Tòa Sen trong đời sống người Khmer
- Vai trò của chùa Tòa Sen trong kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ
- Tự hào là người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng
II./ CHUẨN BỊ:
-GV: ảnh chùa Tòa Sen, tài liệu Văn hóa địa phương tỉnh Vĩnh Long

-HS: PHT, phiếu thông tin, Bảng nhóm
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
*HĐ1: Lịch sử hình thành và vai trò của
Cá nhân – nhóm
chùa Tòa Sen trong đời sống người Khmer Trò chơi
- Tổ chức trò chơi Ai thông minh nhất?
- Các nhóm tham gia trò chơi
- Cách chơi: GV nêu lần lượt từng gợi ý –
đại diện các nhóm trả lời.
- Gợi ý CH của trò chơi ( tối đa 5 gợi ý)
- Từng nhóm nêu đáp án
1/ Đây là ngôi chùa Khmer ở TX. Bình
Minh ?
- Dự đoán: chùa Tòa Sen
2./ Chùa được xây dựng năm 1800?
3./ Lúc mới xây dựng, chùa có tên là Chắc
Bai.
4./ Chùa tọa xây dựng ở ấp Hóa Thành, xã
Đông Thành, TX. Bình Minh, Vĩnh Long?
5./ Giới thiệu hình ảnh chùa Tòa Sen.
- Lắng nghe
- Tuyên dương nhóm đoán đúng
-Giới thiệu sơ lược về sự hình thành chùa Tòa -Vài HS nêu lại sự hình thành và vai trò của
Sen
chùa Tòa Sen đối với người Khmer.
và vai trò của chùa đối với đời sống người Khmer. + Chùa Tòa Sen là chùa của người Khmer,
-Yêu cầu
xây dựng năm 1800, tại ấp Hóa Thành, xã
Đông Thành, TX. Bình Minh, Vĩnh Long.
+ Nêu những điều em biết về chùa Tòa Sen. + Chùa Tòa Sen là nơi tu hành, nơi tổ chức lễ
hội cộng đồng, trung tâm sinh hoạt văn hóa –
tín ngưỡng của xã.
+ Chùa Tòa Sen có vai trò thế nào đối với
Nhóm
đồng bào Khmer?
KT: Mảnh ghép
-Nhận xét – chốt ý
- Các nhóm nhận tài liệu – tìm hiểu thông tin
*HĐ2:Vai trò của chùa Tòa Sen trong
kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ
- Trình bày
- Phát tài liệu về các giai đoạn lịch sử của
+ Vì các sư sãi có lòng yêu nước và tinh thần
chùa Tòa Sen.
cách mạng cao nên chùa trở thành cơ sở CM.
-Yêu cầu
- Mỗi nhóm tìm hiểu 2 sự kiện – di chuyển
1

GV: Nguyễn Văn Tuấn


Trường Tiểu học TT Cái Vồn A

Văn hóa địa phương Vĩnh Long

+ Vì sao chùa Tòa Sen là trở thành cơ sở
cách mạng quan trọng của xã Đông Thành?
- Giao việc
+ Hoàn thành bảng tóm tắt sau: Điền các sự
kiện ứng với mốc thời gian tương ứng.

-Nhận xét – chốt ý
- Giới thiệu một số hình ảnh về chùa Tòa
Sen
* Củng cố - dặn dò
- Yêu cầu
- Trò chơi Rung chuông vàng ( 4 câu)
- GD: Lòng tự hào truyền thống quê hương
-Giao việc

Lớp 4/3

nhóm mảnh ghép và hoàn hoàn thành bảng
nhóm
– Từng nhóm trình bày
Thời gian
Sự kiện
1945 Nơi nuôi giấu CM
1952
1952 –
Nhiều lần giặc đóng đồn trong
1955
chùa, sư sãi kiên quyết giữ cơ sở
CM
8/1958
Chùa che chở 8 cán bộ được an
toàn.
10/959
Giúp các đồng chí trong Tiểu
đoàn Lý Thường Kiệt về công
tác ở ấp Hóa Thành tránh càn
quét của giặc
1962
Chùa bị phá dỡ để gom vào ấp
chiến lược
1963-1968 Chùa được xây dựng lại; là
điểm tựa cho CM; nơi cất giấu
tài liệu, căn cứ của các cơ quan
của tỉnh.
1968-1975 Tiếp tục là cơ sở của CM; nhà
chùa còn bảo vệ những thanh
niên tránh bị giặc bắt lính.
- Vài HS nêu lại các sự kiện
A
-Nêu lại các ND vừa học
- Lớp tham gia trò chơi: cá nhân ghi câu trả
lời về ND liên quan chùa Tòa Sen.
- Thể hiện lòng tự hào là người con của quê
hương giàu truyền thống cách mạng
- Xem lại các ND vừa học
- Nhận xét tiết học

2

GV: Nguyễn Văn TuấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×