Tải bản đầy đủ

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM PIN MẶT TRỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM

DỰ ÁN:
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH 1

GÓI THẦU SỐ 02 - 03 - 04
THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH 1

HẠNG MỤC:
TẬP 01: QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV

(BẢN TRÌNH: REV 1 )

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2019


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM


QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM
DỰ ÁN:
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH 1

GÓI THẦU SỐ 02 - 03 - 04:
THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH 1

HẠNG MỤC:
TẬP 01: QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV

(BẢN TRÌNH: REV 1 )
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

LONG THÀNH ĐẮK LẮK 1

VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM


GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ HỒ SƠ
"Quy trình thí nghiệm" của công trình "Nhà máy Điện Mặt trời Long Thành 1" do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp
Điện Số Năm (PCC5) lập thành biên chế như sau:
STT

DANH MỤC HỒ SƠ

Tập 1 Quy trình thí nghiệm chuỗi Pin PV
Chương trình thí nghiệm, nghiệm thu, chạy
Tập 2
thử công trình
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22

REV 0
26/02/2019
27/02/2019

* Ghi chú: Phần in đậm là hồ sơ được trình trong đợt này.

NGÀY TRÌNH
REV 1
REV 2
01/03/2019

FINAL

NGÀY
DUYỆT


MỤC LỤC

1

MỤC ĐÍCH ..................................................................................................................................... 5

2

PHẠM VI THÍ NGHIỆM ................................................................................................................ 5

3

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC........................................................................................................................... 6

4

TRÁCH NHIỆM .............................................................................................................................. 6

5

DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ....................................................................................... 7

6

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV ............................................................................... 8

6.1

Kiểm tra trực quan ...................................................................................................................... 8

6.2

Thử nghiệm thông mạch tiếp địa ............................................................................................. 8

6.3

Thử nghiệm điện trở cách điện (IR) ........................................................................................ 8

6.4

Đo cực tính dãy Pin PV – Đo điện áp hở mạch (Voc) ............................................................ 9

7

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ............................................................................................................... 9


MỤC ĐÍCH

1

Mục đích chung của quy trình này là kiểm tra các chuỗi Quang điện sau khi lắp đặt lên kết cấu giá
đỡ, làm cơ sở nghiệm thu chuyển bước thi công tiếp theo. Các mối nguy hiểm / biện pháp phòng ngừa
cần thiết đã được xác định để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện thử nghiệm.
Tất cả các công việc chuẩn bị phải được thực hiện dựa vào quy trình này và dựa vào sự đồng ý của
TVGS trong quá trình thực hiện. Tùy thuộc vào điều kiện công trường, nếu thủ tục bắt buộc phải thay
đổi, quy trình sửa đổi sẽ được đệ trình và phê duyệt trước khi làm việc.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

2


Thử nghiệm tấm Pin PV


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

3

Sơ đồ tổ chức tổng thể thí nghiệm chuỗi Pin PV như bên dưới:
Quản lí công trường
Nguyễn Thành Phong
SĐT: 0977946248

Quản lí chạy thử

Quản lí an toàn

Cái Hữu Minh

Vũ Văn Nghĩa

SĐT: 0938010170

SĐT: 0937796680
Quản lí nhóm thí nghiệm
Huỳnh Minh Châu
SĐT: 0979798039

Nhóm thí nghiệm
6 nhóm

TRÁCH NHIỆM

4


Quản lí công trường – Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ thi công và an toàn dự án. Đảm bảo
rằng các công việc thi công đảm bảo an toàn nhất.Quản lý chạy thử - Chịu trách nhiệm phối hợp các bên thí nghiệm, Nhà cấp hàng để đảm bảo công
việc chạy thử an toàn, đúng tiến độ dự án.Quản lý an toàn - Quản lý an toàn sẽ phối hợp với an toàn của nhà thầu / người giám sát và người
lao động đảm bảo an toàn xung quanh khu vực làm việc.Quản lý nhóm thí nghiệm – Chịu trách nhiệm điều phối nhân sự lao động thực hiện các công việc
thí nghiệm và đo lường đồng thời giám sát các công việc của nhóm đo lường. Chịu trách nhiệm cung
cấp các tài liệu cần thiết (bản vẽ thi công, bản vẽ của nhà cung cấp, v.v.) cho các đội triển khai công
việc suôn sẽ nhất nhưng vẩn đảm bảo an toàn.Các nhóm thử nghiệm - Họ sẽ được chỉ đạo trực tiếp thực hiện tất cả các biện pháp đo lường và đảm
bảo rằng máy móc, dụng cụ hoạt động ở trong tình trạng tốt.


DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO

5

STT

Nội dung

1

Dụng cụ điện

2

Đồng hồ đo điện trở đất

3

4

Hình ảnh tham khảo

Đồng hồ vạn năng đo điện áp hở mạch
và xác định cực tính lên đến
1500VDC

Đồng hồ đo điện trở cách điện (Thiết bị đặc biệt có
chức năng đo điện trở Pin PVΩ)

Lưu ý: Dụng cụ và thiết bị đo đề cập ở trên sẽ được cung cấp cho mỗi nhóm để thực hiện các bước theo quy
trình kiểm tra chuỗi Pin PV.


6

QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI TẤM PIN PV

6.1

Kiểm tra trực quan

6.2Kiểm tra tất các các đầu cuối đã được đấu nối hoàn thiệnKiểm tra trực quan kết nối tiếp đất giữa lưới chính với kết cấu khung PV

Đo thông mạch tiếp địa


Sử dụng đồng hồ kẹp đo điện trở thông mạch tiếp địa bằng cách kẹp trực tiếp trên dây tiếp
địa được kết nối giữa lưới đất chính và cấu trúc khung. (đồng hồ này chỉ xác định khi tiếp
địa không bị đứt)

6.3

Đo điện trở cách điện (IR)


Mục đích của đo điện trở cách điện là xác định sự hư hỏng cho tấm Pin PV, dây cáp đã
được kết nối từ SCB đến mỗi chuỗi PVKiểm tra cách điện cần phải làm theo các bước dưới đây:
-

Tắt công tắc chính của hộp Box SCB và ngắt kết nối các thiết bị liên quan

-

Xoay nút đồng hồ thành PVΩ

-

Kết nối dây dẫn màu đỏ với thiết bị đầu cuối (P), kết nối dây dẫn thử nghiệm màu đen
với thiết bị đầu cuối mặt đất (E)

-

Bấm phím đo, phép đo sẽ bắt đầu mất vài giây để ổn định và hiển thị giá trị điện trở.
Nếu không tìm thấy sự suy giảm điện trở cách điện giữa P và E, thì IR cho N và E sẽ
được đo, giữ chì đen trên đầu nối đất (E) và chuyển chì đỏ sang đầu cuối (N)

-

Tương tự như thế, đo điện trở cách điện tất cả các chuỗi của SCB hoàn thành

Điện áp áp dụng cho thử nghiệm điện trở cách điện tham khảo như bảng dưới đây:

Điện áp hệ thống
(Voc (stc) x1,25)
V

Điện áp thử nghiệm
V

Điện trở cách điện tối
thiểu
MΩ

>500

1000

1

Hình 1: Mô phỏng cho điện trở cách điện chuỗi PV được thử nghiệm tại box SCB


6.4

Đo cực tính – Đo điện áp hở mạch chuỗi PV (Voc)


Đo hở mạch phải được thực hiện đầu dương và âmKiểm tra cực tính và đo điện áp mạch hở cần thực hiện theo các bước dưới đây:
-

Tắt công tắc chính của hộp SCB và ngắt kết nối tất cả các thiết bị liên quan

-

Xoay nút công tắt đồng hồ đến vị trí VDC

-

Kết nối đạo dây màu Đỏ với đầu cuối P (+), kết nối dây màu đen với đầu cuối N (-).
Phép đo sẽ bắt đầu mất vài giây để ổn định và hiển thị giá trị Voc. Nếu giá trị hiển thị
không có âm (-) thì có nghĩa là kết nối đúng và nếu giá trị được hiển thị âm (-) thì có
nghĩa là chuỗi được kết nối ngược. Chuỗi kết nối ngược phải được kiểm tra lại ngay lập
tức.

-

Đối với Voc, chênh lệch giữa mỗi giá trị đo sẽ không vượt quá 5% theo yêu cầu của dự
án và IEC.

-

Tương tự như thế, đo tất cả các chuỗi của SCB đến khi hoàn thành

Hình 2: Mô phỏng cho kiểm tra chuỗi điện áp hở mạch, xác định cực tính ở SCB

7

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG


Để đảm bảo chất lượng cho các hạng mục thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu về an toàn, chất
lượng cũng như tiêu chuẩn dự án thì trong quá trình nghiệm thu và thí nghiệm phải tuân thủ
các thông tin nghiệm thu như mẫu bên dưới:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×