Tải bản đầy đủ

Huong dan phat song 3g huawei bang web LMT R17

Hướng dẫn cách phát sóng NodeB 3G Huawei .
Tool để làm:


Web LMT Software R17 mới nhất của Huawei
Link down load:
http://www.mediafire.com/download/h69doyziveh6ane/BTS3900_V100R010C10SPC255_NodeB%28LMT%29.z
ip

Dây mạng LAN kết nối máy tính với 3G Huawei cổng ETH.
Data scrip cho trạm 3G( OMC tạo và gửi cho đội đi phát song)
Java 6.0 or 7.0

Bước 1:
Set IP cho Laptop để bắt tay được với NodeB của Huawei(IP mặc định của NodeB là 17.21.2.15) cần đặt
địa chỉ như sau:
IP address: 17.21.2.16

Subnetmask: 255.0.0.0

Bước 2:
Kết nối Laptop với cổng ETH trên card WMPT bằng dây cáp mạng LAN thẳng.
Bước 3:
Mở phần mềm Web Local Maintenance Terminal(WEBLMT CLIENT) đã cài đặt sẵn trên laptop.

Khi mở lên đồng thời FTP server cũng xuất hiện bên góc phải màn hình

Click đúp chuột trái để mở FTP server để cài đặt cho FTP server mới load được file data 3G
User: admin
Password: admin123

Created by

Trịnh Trần Đức 0904846036

Company: Comas


Working directory: tìm đến thư mục chứa file data 3G(chỉ tìm đến tên file thư mục)
Port number 21 và Thread number 50 để mặc định
Tick chọn Plain text
Như hình bên dưới sau đấy bấm OK.
Chú ý: user và password của FTP server đặt sao cho dễ nhớ là được không nhất thiết phải đặt là admin và
admin123)

Bước 4: Tiến hành load scrip file cấu hình NodeB
Chú ý phải cài đặt Java 6.0 hoặc 7.0 trước nhé.
Sau đấy mở Control panel trên máy tính tìm đến Java để setting Java về mức low.

Created by

Trịnh Trần Đức 0904846036

Company: Comas


Mở phần mềm Web Local Maintenance Terminal(WEBLMT CLIENT)
User name: admin
Password: NodeB hoặc là hwbs@com ( N và B viết hoa)
User type: Local
Office đặt địa chỉ của NodeB: 17.21.2.15
Nhập code ngẫu nhiên.
Và bấm Login

Created by

Trịnh Trần Đức 0904846036

Company: Comas


Khi vào trong ta tiến hành load data scrip 3G

Bấm vào mục Device Maintenance → Data Configuration File Transfer sau đấy nhập các thông tin màu
đỏ trong ô

Created by

Trịnh Trần Đức 0904846036

Company: Comas


Tick chọn mục Download(FTP server to site)
FTP server IP là IP của laptop 17.21.2.16
File path: Tìm đến file data chứa thư mục NodeBCfg của trạm 3G.
User name là admin( Như user name lúc đặt cho FTP server)
Password là admin( Như password lúc đặt cho FTP server)
Sau đấy bấm Start ở bên phải.
Chờ kết quả load Complate 100% NodeB tự reset out LMT ra là được.
Bước 5:
Đăng nhập lại vào NodeB bằng LMT sau đấy kiểm tra các thông số vừa tạo bằng các lệnh trong MML


LST NODE ( Kiểm tra tên NodeB và ngày load scrip data)
LST VER kiểm tra version của NodeB
LST OMCH để xem địa chỉ của NodeB và RNC
LST DEVIP để xem địa chỉ service của NodeB
PING để kiểm tra thông OM về RNC

Good luck to you when installed NodeB 3G Huawei version
LMT_R17

Created by

Trịnh Trần Đức 0904846036

Company: ComasTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×