Tải bản đầy đủ

MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

TỜ TRÌNH
XIN PHÉP MỞ TRUNG TÂM GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ
Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN
Tôi là: VÕ THỊ MINH HUỆ
Ngày sinh; 07/07/1992
CMND số; 082143777
Ngày cấp; 30/10/2012
Nơi cấp; CA Lạng Sơn
Hộ khẩu thường trú; Phường Đồng Nguyên – Thị xã từ sơn – Huyện Từ Sơn –
tỉnh Bắc Ninh
Nơi ở hiện tại; số 5 kim đồng ,tân mỹ 1 huyện hữu lũng , tỉnh lạng sơn
Chức vụ; giám đốc công ty TNHH MY.DREAM
Mã số thuế;
Ngày cấp;
Sau khi nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm
2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Tôi đứng lên xin được thành lập trung

tâm dạy ngoại ngữ My.Dream với nội dung như sau:
- Tên trung tâm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MY.DREAM
- Loại hình: Trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập.
- Nội dung hoạt động: Dạy ngoại ngữ và các kỹ năng liên quan tới ngoại ngữ.
- Trụ sở chính: Số 05 Kim Đồng – Mỹ Tân 1 – Thị trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu
Lũng – Tỉnh Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0869007288
- Địa điểm đào tạo: 05 Kim Đồng – Mỹ Tân 1 – TT Hữu Lũng – H.Hữu Lũng.
- Giám Đốc Trung Tâm dự kiến là: Ông Phạm Văn Cương.
- Sinh ngày: 21 tháng 08 năm 1989
- Giấy CMND số: 063269786
Cấp ngày: 15/11/2017
- Nơi cấp: CA Tỉnh Lào Cai
- Hộ khẩu thường trú: Thôn Giang Đông, Xã Vạn Hòa, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào
Cai.
- Nơi ở hiện tại: Thôn Bến Lường - Xã Minh Sơn - Huyện Hữu Lũng- T.Lạng
Sơn


Di động: 0989 836 365
Nếu được Sở Giáo dục và Đào Tạo Tỉnh Lạng Sơn cho phép, tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước nhà nước về hoạt động của Trung tâm, chấp hành mọi
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn
Lang Sơn, ngày tháng năm 2018
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Võ Thị Minh HuệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×