Tải bản đầy đủ

Cơn tăng huyết áp

CƠN TĂNG HUYẾT ÁP

Là tình trạng: HA tâm trương >130 mmHg/tăng 30-40mmHg so với HA nền + triệu chứng, dấu
hiệu p/á tác động tới Não, thận, tim
Khi con số HA tâm thu >250 mmHg/ HA tâm trương >140 mmHg  nguy cơ tử vong nhanh
chóng

Các tình trạng cấp cứu về THA có thể là gì?
-Bệnh não do THA
-THA cấp cứu do sự phóng thích các CatecholaminesTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×