Tải bản đầy đủ

HopDongThueChungCu1604 12 1 16 final

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của
Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ khả năng và nhu cầu của mỗi bên;
Hôm nay ngày 13 tháng 01 năm 2016
Chúng tôi gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên A):
- Ông (bà): Dương Đức Anh
- Số CMND (Hộ chiếu): B4695016

cấp ngày: 24/11/2010, tại Hà Nội

- Đại diện cho: Chủ Nhà
- Địa chỉ thường trú hiện tại:
- Địa chỉ nhà căn nhà cho thuê: Căn Chung Cư 1604 Tòa D khu đô thị
Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 0912 840 048

- Tài khoản: 13320664777014- Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh
Trung tâm Thẻ.
BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên B):
- Ông (bà): Phạm Thị Thúy
- Số CMND (Hộ chiếu): 151575598 cấp ngày: 18/7/2008, tại Thái Bình.
- Đại diện cho: Người thuê nhà
- Địa chỉ: Tiền Hải – Thái Bình.
- Điện thoại: 0948 267 966
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê Nhà dùng cho mục đích để ở
và sinh hoạt gia đình với các nội dung sau:
I. Đặc điểm chính của nhà ở
1. Địa chỉ nhà ở: Căn hộ số 1604 Tòa D Khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ
quận Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Cấp nhà ở: Chung cư bê tông cốt thép.
3. Tổng diện tích sàn nhà ở 75m 2, 2 phòng ngủ, 2 WC, 1 phòng khách và
khu bếp.


4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: hệ thống đèn điện, nước,
trần thạch cao, kệ tủ bếp, 2 phòng vệ sinh đầy đủ thiết bị cơ bản (vòi, sen, chậu
rửa, gương, xí bệt), 1 máy nóng lạnh, giá phơi, hệ thống cửa đại và cửa sổ.
II. Giá cho thuê nhà ở và phương thức thanh toán
1. Giá cho thuê nhà ở là 4.500.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bốn triệu năm
trăm nghìn đồng chẵn” “cho một tháng tính theo năm dương lịch”). Từ năm thứ
hai giá thuê nhà có thể điều chỉnh cho phù hợp với thị trường nhưng không tăng
hoặc giảm quá 10% giá trị của một tháng.
2. Chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở, chi phí cho hoạt động
chung, chi phí cho internet, trông xe, bảo vệ… do bên thuê có nghĩa vụ đóng
góp cho ban quản trị tòa nhà.
3. Các chi phí sử dụng dịch vụ như: điện, nước, điện thoại…do Bên thuê
có nghĩa vụ thanh toán cho Bên cung cấp các dịch vụ trên theo quy định hiện
hành.
4. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà: bằng tiền mặt hoặc chuyển
khoản trả 06 tháng (sáu tháng)/ một lần.
5. Thời điểm thanh toán: Thanh toán trong vòng 10 ngày đầu tiên của
mỗi sáu tháng tính theo năm cho thuê nhà.
III. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở
1. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày 01 tháng 02 năm 2016.
2. Thời hạn cho thuê nhà ở là 02 năm (24 tháng), kể từ ngày 01 tháng 02
năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2018. Hết năm đầu tiên, bên nào có
nguyện vọng chấm dứt hợp đồng sớm phải báo cho bên còn lại trước hai tháng
nếu không phải đền bù giá trị 02 tháng tiền thuê tại thời điểm đền bù.
IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê
1. Quyền của Bên cho thuê:
a) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng,
bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra;
c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà
có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở;
d) Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy
định tại Mục VI của Hợp đồng này.
2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:
a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở cho Bên thuê đúng
ngày quy định tại khoản 1 Mục III của Hợp đồng này;
b) Phổ biến cho Bên thuê quy định về quản lý sử dụng nhà ở và bàn giao
chìa khóa ngôi nhà cho bên cho thuê ngay sau khi ký kết hợp đồng;
c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng của Bên thuê;


d) Bảo trì, quản lý vận hành căn chung cư cho thuê theo quy định của
pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở, nếu Bên cho thuê không thực hiện việc bảo
trì nhà ở mà gây thiệt hại cho Bên thuê thì phải bồi thường;
đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực hiện đúng các quy định về đăng ký
tạm trú.
V. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê
1. Quyền của Bên thuê:
a) Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại
khoản 1 Mục III của hợp đồng này.
b) Ngay sau khi ký kết hợp đồng bên thuê nhà nhận chìa khóa nhà và lắp
đặt (giường, tủ, bàn nghế... dụng cụ sinh hoạt) và cải tạo nhà ở khi được Bên
cho thuê hoặc Ban QL tòa nhà đồng ý.
c) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng (không phải
do bên Thuê gây ra trong quá trình sử dụng) bảo đảm an toàn.
d) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê
trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở;
đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà khi Bên cho thuê có một
trong các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà ở;
2. Nghĩa vụ của Bên thuê:
a) Trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
b) Sử dụng nhà đúng mục đích không kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ,
masaga, karaoke…; giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những
hư hỏng do mình gây ra;
c) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
d) Không được chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác
thuê lại trừ trường hợp được Bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;
đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật
tự trong khu vực cư trú, không tang trữ buôn bán thuốc nổ, chất cấm, vũ khí….;
e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp
đồng quy định tại Mục VI của Hợp đồng này.
VI. Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở
Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong các trường hợp sau:
1. Thời hạn thuê đã hết;
2. Nhà ở không còn;
3. Nhà ở cho thuê phải phá dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ
hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;
4. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 102 của Luật Nhà ở;
5. Hai bên tự thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.


VII. Các thoả thuận khác (nếu có)
Đặt cọc nhà: Bên thuê đặt cọc tiền nhà cho Bên cho thuê số tiền tương
ứng với 1 tháng thuê nhà là 4.500.000 đ (Bốn triệu năm nghìn đồng chẵn). Chi
phí này sẽ được hoàn trả lại cho Bên thuê khi hai bên chấm dứt hợp đồng theo
thỏa thuận. Trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng thì số tiền đặt cọc sẽ
không được hoàn trả lại.
VIII. Cam kết của các bên
1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá
trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có
thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý
như hợp đồng chính. Các trang của hợp đồng được bên cho thuê và bên thuê ký
và ghi rõ họ tên.
2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp
lý như nhau. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết và mặc nhiên
hết hiệu lực khi hai bên bên chấm dứt hợp đồng thuê nhà./.
BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×