Tải bản đầy đủ

C0305 máy biến áp và truyền tải điện năng đề 1

Máy biến áp và truyền tải điện năng

Câu 1. Máy biến thế là một thiết bị có thể
A. biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều.
B. biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện không đổi.
C.

biến đổi hiệu điện thế của một dòng điện xoay chiều hay của dòng điện không đổi.

D. biến đổi công suất của một dòng điện không đổi.
AID:
Level: (0)
Trả
72880 4
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời B

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:9 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Máy biến thế dùng để biến để biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều dựa trên

hiện tượng cảm ứng điện từ
Đấp án A
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Câu 2. Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng được mắc vào một mạng điện xoay
chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng đặt ở hai đầu
cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của
cuộn thứ cấp là:
A. 2200
B. 1000
C. 2000
D. 2500
AID:
Level: (-1)
Trả
72889 0
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:11 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Số vòng dây cuộn thứ cấp là vòng
Đáp án A
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có
thắc mắc về lời giải này.


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 3. Hoạt động của biến áp dựa trên
A. hiện tượng tự cảm.
B. hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. từ trường quay.
D. tác dụng của lực từ.
BID:
Level: (2)
Trả
73396 3
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 19:55 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Hoạt động của máy biến áp dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
Đáp án B
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 4. Một máy biến thế có số vòng của cuộn dây sơ cấp lớn hơn số vòng của cuộn dây thứ
cấp . Biến thế này có tác dụng nào trong các tác dụng sau?
A. Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế.
B. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế.
C. Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế.
D. Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế.
DTrả

ID:
Level: (1)
73836 12
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


lời A
MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:21 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

=> Choṇ D.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
tayer2012: Us/Ut=Ns/Nt=It/Is>1
=> tang cuong do giam dien the

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 5 Máy biến thế có thể dùng để biến đổi hiệu điện thế của nguồn điện nào dưới đây ?
A. Pin.
B. Ăcqui.
C. Nguồn điện xoay chiều AC.
D. Nguồn điện một chiều DC.
CID:
Level: (11)
Trả
72876 4
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 21 Tháng 10 lúc 10:26 Link fb:
Máy biến thế có thể đổi hiệu điện thế của nguồn điện xoay chiều AC.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Câu 6. Khi nói về máy biến áp, điều nào dưới đây là đúng ?
A. Khi mạch thứ cấp hở dòng điện ở cuộn sơ cấp luôn bằng 0.
B. Dòng điện trong cuộn sơ cấp là dòng điện cảm ứng.


C. Cuộn sơ cấp là máy thu điện.
D. Cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp khác nhau trong hai trường hợp mạch thứ cấp
kín và hở.
DID:
Level: (16)
Trả
83818 50
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 15 Tháng 2 lúc 14:43 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
A. Sai
B. Sai, là dòng điện do nguồn không phải là dòng điện cảm ứng
C. Sai, cuộn sơ cấp là máy phát
D. Đúng
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có
thắc mắc về lời giải này.
ghostrider1999 @@
Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:21
thythysb chọn câu dài nhất luôn đúng _thầy t bày
21 Tháng 11 lúc 23:28
luongnhuhuynh Ghi lòng tạt dạ cách của bn Thy
21 Tháng 11 lúc 23:32
nguyen1999vu tuỳ thôi...
21 Tháng 11 lúc 23:32
thythysb chọn câu đúng là hay trúng, còn câu sai chưa thử. Nói thật t đúng
mấy lần rồi =.=
21 Tháng 11 lúc 23:33
Hondacodonb97 B?? thế là dòng điện gì ạ
Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:46
thythysb dòng cuộn sơ là dòng đi vào máy phát, dòng điện xoay chiều, sinh ra
do cái gì còn xem bản chất nguồn phát
21 Tháng 11 lúc 23:48
Hondacodonb97 khó hiểu hi
21 Tháng 11 lúc 23:52
thukhuyen99 nếu nói vậy cuộn thứ cấp là máy gì?
Trả lời 4 Tháng 12 lúc 17:57
luongnhuhuynh Máy thu, gắn với tải tiêu thụ
4 Tháng 12 lúc 21:21

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -


Câu 7. Khi máy biến áp hoạt động, nếu các hao phí điện năng không đáng kể thì đại lượng
nào của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng nhau?
A. Điện áp.
B. Công suất.
C. Biên độ suất điện động.
D. Dòng điện.
BID:
Level: (0)
Trả
89124 14
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 17:41 Link fb:
Ta có nếu hao phí điện năng không đáng kể thì công suất của dòng điện trong mạch
sơ cấp và thứ cấp như nhau.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Mít Tơ Bầu nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
dachop_tiendu: Vì số vòng dây cuộn thứ cấp và sơ cấp khác nhau nên điện áp, biên độ
suất điện động, dòng điện cuộn sơ cấp và thứ cấp khác nhau.
Hao phí điện năng không đáng kể thì công suất cuộn sơ cấp và thứ cấp như nhau
Chọn đáp án B

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 8. Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp là 500
vòng , máy biến thế được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số 50 Hz, khi đó
cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp là 12 A thì cường độ dòng điện
hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là:
A. 20 A
B. 7,2 A
C. 72 A
D. 2 A
DID:
Level: (4)
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Trả
72898 12
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A
dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:14 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Ta có
Đáp án D
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có


thắc mắc về lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 9. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1023 vòng, cuộn thứ cấp có 75 vòng. Đặt vào
hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu dụng 3000 V.
Người ta nối hai đầu cuộn thứ cấp vào một động cơ điện có công suất 2,5 kW và hệ
số công suất cosφ = 0,8 thì cường độ hiệu dụng trong mạch thứ cấp bằng bao nhiêu?
A. 11 A
B. 22 A
C. 14,2 A
D. 19,4 A
CTrả
lời D

ID:
Level: (0)
72903 1
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

00:00
00:00

MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:2 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

Ta có
=> Choṇ C.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc mắc
về lời giải này.

Câu 10. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng dây mắc vào điện áp U = 200 V.
Cuộn thứ cấp có điện áp hiệu dụng 10 V. Bỏ qua mất mát năng lượng trong máy biến
thế. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp.
A. 100 vòng
B. 50 vòng


C. 200 vòng
D. 28 vòng
BID:
Level: (0)
Trả
73998 0
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:13 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Ta có vòng
Đáp án B
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 11 Một máy biến thế có tỉ số vòng n1/n2 = 5, hiệu suất 100% nhận một công suất 10
(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1 (kV), thì cường độ dòng điện
chạy trong cuộn thứ cấp là:
A. 5 (A)
B. 40 (A)
C. 50 (A)
D. 60 (A)
CID:
Level: (3)
Trả
81385 4
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 19:56 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Cường độ dòng điện cở cuộn sơ cấp là
Đáp án C
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
ruachamchap99 Cho mk hoi.Tại sao ở đây k có hệ số công suất nữa ạ
Trả lời 16 Tháng 12 lúc 21:30
thanhthuyphuthuy đề không nói (và không có dữ kiện gì đặc biệt) thì mặc định
k=1
16 Tháng 12 lúc 21:37


Câu 12. M ột máy bi ến áp lý t ưởng có tỉ s ố vòng dây cu ộn s ơ c ấp và th ứ c ấp là 2 : 3. Cu ộn th ứ
c ấp n ối v ới t ải tiêu th ụ là m ạch đi ện RLC không phân nhánh có R = 60 Ω ,L =
0,6 √3/ π H; C = 10-3/(12 π√3) F cu ộn s ơ c ấp n ối v ới đi ện áp xoay chi ều có tr ị hi ệu
d ụng 120 V t ần s ố 50 Hz. Công su ất to ả nhi ệt trên t ải tiêu th ụ là:
A. 180 W
B. 90 W
C. 26,7 W
D. 135 W
DTrả
lời A

ID:
Level: (1)
83698 2
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

00:00
00:00

MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:18 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

Ta có
Công suất tỏa nhiệt là :
=>Choṇ D.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc mắc
về lời giải này.
o01693115035 : ta có \frac{U1}{U1}=2/3 =>U2=180v
và có I=\frac{U}{Z}=1,5
công suất toả nhiệt có công thức là : p=I^2R=2,25.60=135 W
hiencandy99 ngu
Trả lời 12 Tháng 12 lúc 15:37

Câu 13 Một máy biến áp gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có n1 =
1320 vòng, điện áp U1 = 220 V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A; cuộn
thứ cấp thứ hai có n3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A. Cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp là:
A. 0,035 A


B. 0,045 A
C. 0,055 A
D. 0,023 A
BTrả
lời A

ID:
Level: (8)
87488 27
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

00:00
00:00

onthidh94 ( Nguyễn Thu Hoài ) 23 Tháng 5 lúc 17:55 Link fb: Gà Tỏa Sáng
Ta có
Để công suất luôn được bảo toàn thì:
Đáp Án : B. 0.045 A
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thu Hoài nếu bạn có thắc mắc
về lời giải này.
hiencandy99 vì sao lại có cái công thức để công suất luôn bảo toàn đó vậy?
Trả lời 12 Tháng 12 lúc 15:49
thidaihoc1999 u1i1=u2i2+u3i3
Trả lời 13 Tháng 12 lúc 11:2

Câu 14 Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây ở cuộn sơ cấp không đổi nhưng số vòng
dây ở cuộn thứ cấp thay đổi được. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp u =
U√2cos100πt (V) . Nếu tăng số vòng dây ở cuộn thứ cấp thêm 100vòng thì điện áp ở
hai đầu cuộn thứ cấp thay đổi 20% so với lúc đầu. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp lúc
đầu là:
A. 800 vòng
B. 500 vòng
C. 1000 vòng
D. 2000 vòng
BID:
Level: (1)
Trả
91204 5
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A
MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 16 Tháng 10 lúc 20:11 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

Ta có

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Đáp án B
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
phonglantim2512: Ban đầu : N1/N2 = U1/U2
sau khi tăng: N1/(N2 + 100)=U1/(1,2U2)
chia vế vs vế có (N2+100)/N2=1,2
=> N2 = 500
N1,U1 là của cuộn sơ cấp
N2, U2 là của cuộn thứ cấp

Câu 15 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng không đổi. Nếu quấn thêm vào cuộn thứ cấp 90 vòng thì điện áp hiệu dụng
hai đầu cuộn thứ cấp để hở thay đổi 30% so với lúc đầu. Số vòng dây ban đầu ở cuộn
thứ cấp là:
A. 1200 vòng
B. 300 vòng
C. 900 vòng
D. 600 vòng
BID:
Level: (0)
Trả
96077 6
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:21 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Vì . Đáp án B.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 16. Nguyên nhân gây ra sự hao phí năng lượng trong máy biến thế là do:


A. Hao phí năng l ượng d ưới d ạng nhi ệt n ăng to ả ra ở các cu ộn s ơ c ấp và th ứ c ấp c ủa
máy bi ến th ế
B. Lõi sắt có từ trở và gây dòng Fucô
C. Có sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ
D. Cả A, B, C đều đúng
DID:
Level: (-17)
Trả
72884 4
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

liked ( Vũ Hoài Sơn ) 21 Tháng 10 lúc 10:42 Link fb:
Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự hao phí năng lượng trong máy biến thế là do:
Hao phí năng lượng dưới dạng nhiệt năng toả ra ở các cuộn sơ cấp và thứ cấp của
máy biến thế
Lõi sắt có từ trở và gây dòng Fucô
Có sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Vũ Hoài Sơn nếu bạn có thắc mắc
về lời giải này.

Câu17 Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là
100 vòng. Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24 V và 10 A.
Hiệu điện thế và cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:
A. 240 V; 100 A
B. 240 V; 1 A
C. 2,4 V; 100 A
D. 2,4 V; 1 A
BID:
Level: (3)
Trả
72885 12
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

liked ( Vũ Hoài Sơn ) 23 Tháng 11 lúc 20:15 Link fb:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Vũ Hoài Sơn nếu bạn có thắc mắc
về lời giải này.


Câu 18 Trong một máy biến thế, số vòng N2 của cuộn thứ cấp bằng gấp đôi số vòng N1 của
cuộn sơ cấp. Đặt vào cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0sinωt thì điện áp
hiệu dụng giữa 2 đầu của cuộn thứ cấp nhận giá trị nào sau đây
A.

2U0

B. U0/2
C. U0√2
D. 2 U0√2
CID:
Level: (4)
Trả
91660 22
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 18 Tháng 2 lúc 15:45 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có
thắc mắc về lời giải này.
hiencandy99 hahahaha
Trả lời 12 Tháng 12 lúc 16:39
anh690136 lại hiệu dụng aaaaaaaaaaaaaaa
Trả lời 14 Tháng 12 lúc 20:41

Câu 19 Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp?
A. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.
B. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.
C. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.
D. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.
DID:
Level: (6)
Trả
93071 57
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A
mrhaind ( Trần Lê Ngọc Hải ) 12 Tháng 6 lúc 12:41 Link fb:
A. làm tăng từ thông qua các vòng dây

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


B. Giảm hao phí do dòng Fu-cô
C. Giảm hao phí do điện trở khi sử dụng
A,B,C đúng, suy ra D sai
Đáp án D
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Trần Lê Ngọc Hải nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Câu 20 Khi nói về máy biến thế, điều nào dưới đây sai ?
A. Là thiết bị cho phép biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều mà không làm
thay đổi tần số dòng điện.
B. Máy biến thế có thể làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.
C. Hoạt động của máy biến thế dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Máy biến thế gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi thép kĩ thuật.
BTrả ID:
Level: (27)
lời 96522 12
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 9 Tháng 2 lúc 1:6 Link fb:
Máy biến thế hoạt động trên hiện tượng cảm ứng điện từ, các cuộn dây của máy biến
thế có số vòng khác nhau được gắn trên lõi thép kĩ thuật, cho phép biến đổi hiệu điện
thế cường độ dòng điện trong cuộn mà không làm thay đổi được tần số và công suất
của dòng điện.
Từ đó ta có đáp án sai là B.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Mít Tơ Bầu nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Câu 21 Người ta dùng lõi thép kỹ thuật điện trong máy biến áp, mục đích chính là để làm
A. mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp
B. mạch từ và giảm cường từ thông qua các cuộn dây
C. giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô
D. khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó


CTrả ID:
Level: (-4)
lời 97859 17
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 14 Tháng 6 lúc 22:18 Link fb:
Máy biến áp gồm hai cuộn dây có s ố vòng khác nhau quấn trên một lõi s ắt kín. Lõi
thường làm bằng các lá s ắt hoặc thép pha silic, ghép cách đi ện v ới nhau để gi ảm hao
phí điện năng do dòng Fu - cô.
Vậy đáp án C đúng.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
ghostrider1999 Fu-cô
Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:22
dohoangvananh99 sao ko phải là A nhỉ ==
Trả lời 25 Tháng 11 lúc 10:51

Câu 22. Vai trò của máy biến thế trong việc truyền t ải đi ện n ăng là
A. giảm đi ện tr ở c ủa dây dẫn trên đườ ng truyền t ải để giảm hao phí trên đườ ng truy ền
tải.
B. tăng hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
C. giảm hiệu điện thế truyền tải để giảm hao phí trên đường truyền tải.
D. giảm sự thất thoát năng lượng dưới dạng bức xạ sóng điện từ.
BID:
Level: (3)
Trả
72877 14
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 23 Tháng 5 lúc 16:44 Link fb:
Trong việc truyền tải đi ện năng, máy bi ến áp có vai trò làm t ăng hi ệu đi ện th ế truy ền
tải để giảm hao phí trên đườ ng truyền tải.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
thukhuyen99 cũng có những máy hạ áp mà? không hiểu câu này.
Trả lời 4 Tháng 12 lúc 17:48
ghostrider1999 máy hạ áp thì hao phí nhiều nên gây hại


4 Tháng 12 lúc 17:50
thukhuyen99 vậy câu D?
Trả lời 4 Tháng 12 lúc 17:52
ghostrider1999 "bức xạ sóng điện từ" sai đoạn này
4 Tháng 12 lúc 18:24
Câu 23 Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là: 2200
vòng và 120 vòng. Người ta mắc cuộn sơ cấp với hiệu điện thế xoay chiều 220 V - 50
Hz, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
A. 24 V
B. 12 V
C. 8,5 V
D. 17 V
BID:
Level: (0)
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Trả
72896 1
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A
MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 20 Tháng 11 lúc 22:20 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 24. Một máy biến áp có tỉ lệ về số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp là 20. Để điện
áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 20 kV thì phải đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp
một điện áp có giá trị hiệu dụng :
A. 4000 V
B. 10 kV
C. 1000 V
D. 40 kV
CID:
Trả
83363
lời A

Level: (1)
2
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 18 Tháng 12 lúc 17:41 Link fb:

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01


Ta có:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Mít Tơ Bầu nếu bạn có thắc mắc về lời
giải này.

Câu 25 Cho một máy biến thế có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai
đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100 Ω, độ tự cảm 0,318
H.Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100 V tần số
dòng điện 50 Hz. Cường độ hiệu dụng ở mạch sơ cấp là:
A. 0,71 A
B. 1,5 A
C. 2,83 A
D. 2,8 A
CID:
Level: (9)
Trả
72902 15
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

MoonCoCo ( Nguyễn Thi Lương ) 23 Tháng 11 lúc 20:18 Link fb:
https://www.facebook.com/coco.moon.3958

Hiệu điện thế 2 đầu cuộn thứ cấp:
Cường độ dòng điện cuộn thứ cấp:
Cường độ dòng điện cuộn sơ cấp:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thi Lương nếu bạn có thắc
mắc về lời giải này.
hoanglinh208 đầu nhớ là I tăng mà vẫn bấm máy giảm : 3
Trả lời 21 Tháng 11 lúc 23:22
linhnhi99 =.=
Trả lời 28 Tháng 11 lúc 22:44
cristine0405 tại sao chỗ I2 lại bấm ra bằng (căn 2) vậy
Trả lời 5 Tháng 12 lúc 18:46
Câu 26 Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 2046 vòng, cuộn thứ cấp có 150 vòng. Đặt vào
hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 3000 V. Nối
hai đầu cuộn thứ cấp bằng một điện trở thuần R = 10 Ω. Cường độ hiệu dụng của dòng
điện trong mạch thứ cấp có giá trị là?
A. 21 A
B. 11 A
C. 22 A
D. 14,2 A


CID:
Level: (-1)
Trả
72904 1
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

dandoh ( Thái Quý Đại Nhân ) 16 Tháng 10 lúc 20:4 Link fb: https://www.facebook.com/dainhan605
Ta có
Đáp án C
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thái Quý Đại Nhân nếu bạn có
thắc mắc về lời giải này.

Câu 27 Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có
n1 = 1320 vòng, điện áp U1 = 220 V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2 = 10 V, I2 = 0,5 A;
Cuộn thứ cấp thứ 2có n 3 = 25 vòng, I3 = 1,2 A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp
là :
A. 0,035
B. 0,045
C. 0,055
D. 0,023
BID:
Level: (7)
Trả
92143 24
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu ) 25 Tháng 3 lúc 21:8 Link fb:
Ta có:
Dòng đi ện qua cuộn sơ cấp:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Mít Tơ Bầu nếu bạn có thắc m ắc
về l ời giải này.
KaKaAcMaBenEm:

Câu 28. Một nhà máy phát điện có công suất truyền tải bằng 300 MW, điện áp truyền đi bằng
200 kV, hao phí khi truyền tải trong 12h là 576 MWh. Để hao phí chỉ bằng 4% so với
công suất truyền tải thì phải
A. Tăng điện áp truyền tải thêm 200 kV
B. Giảm điện áp truyền tải xuống còn 100 kV


C. Giảm điện áp truyền tải xuống còn 50 kV
D. Tăng điện áp truyền tải thêm 400 kV
AID:
Level: (0)
Trả
93268 25
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

ctduongc1hr ( Dương Công Tráng ) 19 Tháng 5 lúc 23:39 Link fb:
Ban đầu
phần trăm hao phí

nên phải tăng 200 kV
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Dương Công Tráng nếu bạn có
thắc mắc về lời giải này.

Câu 29 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có
giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 50
V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt 100 vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của
nó là U, nếu tăng thêm 100 vòng thì điện áp đó là 2U. nếu tăng thêm 600 vòng dây ở
cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng:
A. 200 V
B. 110 V
C. 100 V
D. 150 V
DTrả
lời A

ID:
Level: (0)
97150 11
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01

00:00
00:00

coolboy0211 ( COOLGIRL ) 15 Tháng 6 lúc 10:27 Link fb:
Gọi số vong sơ câp là N1;thứ cấp là N2
là HDDT cuộn sơ cấp
Ta có
theo đề ta lại có
Tăng thêm 600 vòng=
Đáp án D
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của COOLGIRL nếu bạn có thắc mắc về lời


giải này.
Câu 30 Cho một máy biến thế có cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu
cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở hoạt động 100Ω, độ tự cảm 1/π H. Hai
đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100 V có tần số 50 Hz.
Công suất ở mạch thứ cấp là:
A. 200 W
B. 150 W
C. 250 W
D. 142,4 W
AID:
Level: (2)
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
Trả
72901 2
Fb.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01
lời A
liked ( Vũ Hoài Sơn ) 21 Tháng 10 lúc 10:13 Link fb:
Hiệu điện thế hái đầu cuộn thứ cấp:
Công suất ở cuộn thứ cấp là:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Vũ Hoài Sơn nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
xuxu_no1: N1/N2 = U1/U2 = 1/2 suy ra U2 = 200V.
Tổng trở Z của cuộn thứ cấp = 100can2.
I = U2/Z = can2. Công suất P =I^2.R = 200WTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×