Tải bản đầy đủ

C0107 các trường hợp dao động của con lắc đơn

Bài Tập Cơ Bản - B011201 – Chuyển động của con lắc đơn trong trường trọng lực

Câu 1. Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu một sợi
dây dài l = 1 m, ở nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2. Bỏ qua ma sát. Con lắc
dao động quanh vị trí cân bằng với góc lệch cực đại của dây treo so với phương
thẳng đứng là αo = 30o. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là
A. v = 1,62 m/s.
B.

v = 2,63 m/s.

C.

v = 4,12 m/s.

D.

v = 0,412 m/s.

A - Trả lời A


ID: 5474

Level: 5

(-26) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

00:00
00:00

prettyboy179 ( Mít Tơ Bầu )

25 Tháng 8 lúc 17:36 Link fb:

Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Mít Tơ Bầu nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
anhanhtogether: Vmax= wA = căn(g/l)nhân alpha0 nhân l

cunchoynwa: V=

tieuphongx: Áp dụng công thức
Thế là xong. Chọn A
quangdungpop Sao hq tui làm mà chỉ có 14 câu thôi ???
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 7:37
thythysb Do lúc ấy moon bị lỗi vì bảo trì web ấy bạn. NHiều người đề cũng chỉ có 14 câu
thôi.
13 Tháng 8 lúc 7:51
kabutoseisen mình đc 14 câu
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 15:55


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 2. Cho con lắc đơn gồm dây treo có độ dài 10 cm gắn với một vật nhỏ, treo trong
trường trọng lực có g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại trong quá trình dao động là αmax
= 45o. Tốc độ chuyển động của vật tại vị trí cân bằng và tại vị trí ứng với góc
lệch α = 30o lần lượt là
A. 0,15 m/s; 0,79 m/s.
B.

0,76 m/s; 0,56 m/s.

C.

0,75 m/s; 0,62 m/s.

D.

1,07 m/s; 0,62 m/s.

B - Trả lời A ID: 269329

Level: 1

(0) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 9:24 Link fb:

Ta có:
Tại vị trí cân bằng thì

thì

Tại vị trí
thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 3. Cho con lắc đơn gồm dây treo dài 25 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 200 g, treo
tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại trong quá trình dao
động là αmax = 45o. Sức căng dây treo khi vật đi qua các vị trí ứng với góc lệch cực
đại, góc lệch α = 30o, và tại vị trí cân bằng lần lượt là
A. 0,49 N; 1,23 N; 1,96 N.
B.

1,49 N; 2,57 N; 3,75 N.

C.

0,94 N; 1,73 N; 1,96 N.

D.

1,39 N; 2,32 N; 3,11 N.

D - Trả lời A ID: 269330

Level: 0

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi


moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )
Ta có:
Khi
Khi

11 Tháng 8 lúc 10:4 Link fb:

thì

= 1,39 N

thì

= 2,32 N

Khi
thì
= 3,11 N
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 4. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc trọng
trường là xác định. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,04 lần lực căng dây nhỏ nhất.
Giá trị của α0 là
A. 9,30
B.

6,60

C.

5,60

D.

9,180

A - Trả lời A ID: 269331

Level: 4

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 10:44 Link fb:

Ta có:

Theo đề bài, ta có:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -


Câu 5. Cho con lắc đơn được treo trong trường trọng lực với g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại
trong quá trình dao động là αmax = 60o. Gia tốc toàn phần của chuyển động tại vị trí
ứng với góc lệch α = 30o là
A. 3,12 m/s2.
B.

8,93 m/s2.

C.

8,70 m/s2.

D.

4,91 m/s2.

C - Trả lời D ID: 269332

Level: 2

(0) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 11:1 Link fb:

Ta có:

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 6. Cho con lắc đơn gồm dây treo có độ dài 5 cm gắn với một vật nhỏ, treo trong trường
trọng lực có g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại trong quá trình dao động là αmax = 60o.
Tốc độ chuyển động của vật tại vị trí cân bằng và tại vị trí ứng với góc lệch α = 30o
lần lượt là
A. 0,99 m/s; 0,58 m/s.
B.

0,7 m/s; 0,6 m/s.

C.

0,99 m/s; 0,46 m/s.

D.

0,88 m/s; 0,46 m/s.

B - Trả lời D ID: 269333

Level: 0

(0) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )
Ta có:
Tại vị trí cân bằng thì
Tại vị trí

thì

thì

11 Tháng 8 lúc 10:33 Link fb:

Theo dõi


Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 7. Cho con lắc đơn gồm dây treo có độ dài 5 cm gắn với một vật nhỏ, treo trong trường
trọng lực có g = 9,81 m/s2. Tốc độ chuyển động của vật tại vị trí cân bằng là 0,7 m/s.
Góc lệch cực đại trong quá trình dao động là
A. αmax = 60o.
B.

αmax = 45o.

C.

αmax = 30o.

D.

αmax = 50o.

A - Trả lời A ID: 269334

Level: 1

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(5) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 11:13 Link fb:

Ta có:
Tại vị trí cân bằng thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
thuannguyenngoc mình tính A xong áp dụng công thức anpha max = A/l rad đc k mọi người
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 0:14
linhnhi99 có nhưng xấp xỉ đó . nên dùng công thức như giải vip hơn . huy hotboy

13 Tháng 8 lúc 0:21
nguyennhat37na đồ mê gái

13 Tháng 8 lúc 0:22
thuannguyenngoc đúng r đó mình áp dụng ct đó tính ra 50 , mấy ý khoanh 50 cuối cùng
sai. mà huy hotboy là ai vậy c


13 Tháng 8 lúc 0:24
ngocthulamphong ko đc đâu bạn
công thức ấy chỉ áp dụng cho anpha rất bé thôi cỡ khoảng 10 độ
13 Tháng 8 lúc 9:7

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 8. Cho con lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo
tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại trong quá trình dao
động là αmax = 60o. Sức căng dây treo khi vật đi qua các vị trí ứng với góc lệch cực
đại, góc lệch α = 45o, và tại vị trí cân bằng lần lượt là
A. 0,49 N; 1,1 N; 1,96 N.
B.

0,49 N; 1,57 N; 1,75 N.

C.

0,49 N; 1,57 N; 1,96 N.

D.

0,74 N; 1,57 N; 1,96 N.

A - Trả lời A ID: 269335

Level: 7

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )
Ta có:
Khi
Khi

thì
thì

(12) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 10:14 Link fb:

= 0,49 N
= 1,1 N

Khi
thì
= 1,96 N
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
thythysb Lúc bấm xong đã ngờ ngợ rồi, trưa muốn ngủ quá lóa cả mắt
chọn A mà bấm vào

B

Trả lời

THY'S BRAND

12 Tháng 8 lúc 23:23


nguyen1999vu

12 Tháng 8 lúc 23:24
nguyennhat37na

12 Tháng 8 lúc 23:25
thythysb Ma cười giề

12 Tháng 8 lúc 23:25
nguyen1999vu ma cười con heo ham ngủ

12 Tháng 8 lúc 23:26
thythysb Cái đồ ma ko cần ăn uống biết gì là sức khỏe hĩ

12 Tháng 8 lúc 23:28
nguyen1999vu ma này ham ăn lắm

12 Tháng 8 lúc 23:29
nguyennhat37na 2 đứa rảnh

12 Tháng 8 lúc 23:29
tuanvqna cái này để những câu hỏi của các bạn khác được hiện lên. các bạn làm như
thế này có thể trôi mất những câu hỏi cần đến được với mod đấy? Thân
12 Tháng 8 lúc 23:29
nguyennhat37na cảm ơn bạn đã đưa ra ý kiến của mình. Thân
12 Tháng 8 lúc 23:30


thythysb Xin lỗi nhưng mod họ quản lý hết các câu hỏi, đừng lo

12 Tháng 8 lúc 23:30
nguyen1999vu vấn đề là room lí quá vắng có thấy ng hỏi mấy đâu

p/ nghĩa địa lí

12 Tháng 8 lúc 23:30

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 9. Cho con lắc đơn gồm dây treo dài 20 cm gắn với vật nhỏ có khối lượng 100 g, treo
tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 m/s2. Sức căng dây treo khi vật đi qua vị trí
ứng với góc lệch cực đại là 0,49 N. Góc lệch cực đại trong quá trình dao động là
A. αmax = 50o.
B.

αmax = 60o.

C.

αmax = 30o.

D.

αmax = 45o.

B - Trả lời A ID: 269336

Level: 0

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 11:26 Link fb:

Ta có:
Tại vị trí góc lệch cực đại thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 10. Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 10º tại nơi có gia tốc
trọng trường là xác định. Tỷ số giữa lực căng dây nhỏ nhất và lực căng dây lớn nhất

A. 0,33.
B.

0,66.

C.

0,56.

D.

0,96.

D - Trả lời A ID: 269337

Level: 1

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 10:53 Link fb:

Ta có:

Theo đề bài, ta có:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 11. Cho con lắc đơn được treo trong trường trọng lực với g = 9,81 m/s2. Góc lệch cực đại
trong quá trình dao động là αmax = 60o. Gia tốc toàn phần của chuyển động tại vị trí
ứng với góc lệch α = 45o là
A. 3,12 m/s2.
B.

8,04 m/s2.

C.

5,81 m/s2.

D.

4,91 m/s2.

B - Trả lời A ID: 269338

Level: 3

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )
Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận
11 Tháng 8 lúc 11:8 Link fb:

Theo dõi


Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 12. Cho con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào một sợi dây mảnh,
không giãn, khối lượng không đáng kể và có độ dài l = 30 cm. Đưa vật m tới vị trí
lệch so với phương thẳng đứng một góc αo = 60o rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản của
môi trường. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Tốc độ chuyển động của vật tại vị
trí ứng với góc lệch α = 30o và α = 0o lần lượt là
A. 1,467 m/s; 0,825 m/s
B.

1,467 m/s; 1,715 m/s

C.

0,762 m/s; 1,715 m/s

D.

0,825 m/s; 0,762 m/s

B - Trả lời A ID: 269615

Level: 1

(0) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 9:47 Link fb:

Ta có:
Tại vị trí cân bằng thì

thì

Tại vị trí
thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 13. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng 200 g treo vào một sợi dây mảnh,
không giãn, khối lượng không đáng kể. Đưa vật nhỏ tới vị trí mà dây treo lệch so với
phương thẳng đứng một góc 60o rồi buông nhẹ để vật chuyển động với vận tốc ban


đầu bằng 0. Cho gia t ốc tr ọng tr ường b ằng 9,8 m/s2. S ức căng c ủa dây treo khi v ật đi
qua vị trí có góc lệch 30o và 0o x ấp xỉ bằng
A. 3,13 N; 3,92 N.
B.

1,22 N; 2,45 N.

C.

3,13 N; 2,45 N.

D.

1,22 N; 3,92 N.

A - Trả lời A ID: 269616

Level: 0

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 10:26 Link fb:

Ta có:
Khi

thì

= 3,13 N

Khi
thì
= 3,92 N
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 14. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào một sợi dây mảnh,
không giãn, khối lượng không đáng kể và có độ dài l = 20 cm. Gia tốc trọng trường
tại vị trí đặt con lắc là g = 9,8 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động quanh vị trí cân
bằng. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng biến thiên điều hòa với
phương trình α(t) = 0,175cos(7t) rad. Sức căng của dây treo khi vật đi qua vị trí ứng
với góc lệch α = 5o là
A. 2,724 N.
B.

1,997 N.

C.

0,981 N.

D.

1,253 N.

B - Trả lời A ID: 269617

Level: 1

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )
Ta có:


(1) Lời giải & Bình luận
11 Tháng 8 lúc 10:29 Link fb:

Theo dõi


Khi
thì
= 1,997 N
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
vatli1212 máy tính để chế độ R nên bấm sai huhu
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 9:27

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 15. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào một sợi dây mảnh,
không giãn, khối lượng không đáng kể và có độ dài l = 20 cm. Gia tốc trọng trường
tại vị trí đặt con lắc là g = 9,8 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động quanh vị trí cân
bằng. Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng biến thiên điều hòa với
phương trình α(t) = 0,175cos(7t) rad. Vận tốc của vật tại vị trí ứng với góc lệch α =
5o bằng
A. 0,428 m/s.
B.

0,307 m/s.

C.

0,375 m/s.

D.

0,211 m/s.

D - Trả lời A ID: 269618

Level: 3

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 9:51 Link fb:

Ta có:

Tại vị trí góc
thì
Bài Tập Cơ Bản - B011202 – Con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực

Câu 1. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời
gian Δt, con lắc thực hiện 30 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một
đoạn 12,5 cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 20 dao động toàn
phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
A. 20 cm.
B.

10 cm.


C.

25 cm.

D.

14 cm.

B - Trả lời A ID: 269595

Level: 6

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 13:14 Link fb:

(1)
(2)

Từ (1) và (2)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 2. Một con lắc đơn có chiều dài bằng 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Biên độ góc dao động của con lắc là α0 = 9o. Thời
gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng
(π√3)/20 rad là
A. 1/2 s.
B.

1/6 s.

C.

1/3 s.

D.

2/3 s.

D - Trả lời A ID: 269596

Level: 15

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 13:30 Link fb:

rad/s

rad
Để thời gian con lắc dịch chuyển là ngắn nhất độ dài cung mà con lắc đi được phải đối
xứng qua vị trí cân bằng như hình vẽ


s
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 3. Tại nơi có gia tốc trọng trường xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên
độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm
dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng thì li độ góc α của
con lắc bằng
A. –αo/3.
B.

–αo/2.

C.

αo/2.

D.

αo/3.

C - Trả lời A ID: 269597

Level: 13

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(12) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 14:52 Link fb:

Khi
Để vật chuyển động chậm dần theo chiều dương thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
jenny270999 chậm dần sao lại đc vậy .,............
Trả lời 7 giờ trước


nguyen1999vu thì trong khoảng -pi/2 đến 0 nó chậm dần còn gì

7 giờ trước
jenny270999 thì góc đó là - an pha /2 chứ
7 giờ trước
ghostrider1999 góc phần tư thứ 4 đó.nên ampha/2
7 giờ trước
nguyen1999vu anpha/2 đúng rồi còn

7 giờ trước
jenny270999 vẽ hình tròn ra thì góc fai nằm ở dưới chứ vì theo chiều dương mak ............
7 giờ trước
jenny270999 đúng rồi đó c ... nhầm nak .............
7 giờ trước
nguyen1999vu thì nó theo chiều dương vào ở góc phần tư thứ tư nó chận dần thôi

7 giờ trước
linhnhi99 chậm dần góc thứ 2 và thứ 4 . mà góc thứ 2 theo chiều âm góc thứ 4 theo
chiều dương => ở góc thứ 4 mà ở thứ 4 thì x dương( alpha cũng thé) nên ở dưới
nhưng vẫn là anlpha / 2 nhé
7 giờ trước
jenny270999 tớ nhầm cái này nhưu tính x mak towcs nghĩ là góc quét
7 giờ trước
linhnhi99 ukm

Trả lời

@@huyddz

7 giờ trước

nguyen1999vu huy đz

3 giờ trước


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 4. Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy nhanh 8 phút. Coi quả lắc gồm một vật nhỏ treo
trên một thanh treo rất mảnh và nhẹ. Hỏi để đồng hồ chạy đúng giờ thì phải chỉnh độ
dài dây treo quả lắc như thế nào.
A. Kéo dài thêm 0,70%.
B.

Rút ngắn dây treo lại 0,90%.

C.

Kéo dài thêm 1,1%.

D.

Rút ngắn dây treo lại 0,1%.

C - Trả lời A ID: 269598

Level: 8

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Khi đồng hồ chạy đúng
Khi đồng hồ chạy nhanh

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 15:10 Link fb:

thì

s

thì

s

l = 101,1% l'
Cần kéo dài thêm 1,1%
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 5. Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ Trái Đất lên Mặt Trăng mà không điều chỉnh
lại. Cho biết gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng bằng 1/4 gia tốc rơi tự do trên Trái Đất.
Theo đồng hồ ở trên Mặt Trăng thì thời gian Trái Đất tự quay một vòng là
A. 22 h.


B.

14 h.

C.

24 h.

D.

12 h.

D - Trả lời C ID: 269599

Level: 1

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

12 Tháng 8 lúc 10:16 Link fb:

Ta có khi đồng hồ quả lắc đặt trên Mặt Đất nó dao động với chu kì T =
hồ này thì thời gian để Trái Đất tự quay một vòng là
Khi đồng hồ quả lắc đặt trên Mặt Trăng nó dao động với chu kì T' =

, theo đồng

, theo đồng

hồ này thì thời gian để Trái Đất tự quay một vòng là
h.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 6. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn có chiều dài 100 cm dao động điều hòa.
Trong khoảng thời gian Δt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; sau khi thay
đổi chiều dài con lắc thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 50 dao động
toàn phần. Chiều của con lắc sau khi thay đổi là
A. 80 cm.
B.

100 cm.

C.

60 cm.

D.

144 cm.

D - Trả lời A ID: 269600

Level: 1

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 13:21 Link fb:

(1)
(2)

Từ (1) và (2)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về


lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 7. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời
gian Δt, con lắc thực hiện 30 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một
đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 25 dao động toàn
phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là
A. 80 cm.
B.

100 cm.

C.

60 cm.

D.

144 cm.

B - Trả lời A ID: 269601

Level: 3

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 13:26 Link fb:

(1)
(2)

Từ (1) và (2)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 8. Một con lắc đơn có chiều dài bằng 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Biên độ góc dao động của con lắc là α0 = 8o. Thời
gian dài nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng
2π/45 rad là
A. 1 s.


B.

1/6 s.

C.

1/3 s.

D.

2/3 s.

D - Trả lời A ID: 269602

Level: 40

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(4) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 14:13 Link fb:

rad/s

rad
Để thời gian con lắc dịch chuyển là dài nhất thì độ dài cung mà con lắc đi được phải đối
xứng qua vị trí biên như hình vẽ

s
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
hiencandy99 ahuhu

Trả lời

18 giờ trước

thuannguyenngoc đọc lộn thành ngắn nhất
Trả lời 18 giờ trước
dobachkhoa2017 chung cảnh ngộ:'(
18 giờ trước
minhduc1999 ko thể giống hơn
9 giờ trước


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 9. Một con lắc đơn có chiều dài bằng 1 m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2, lấy π2 = 10. Biên độ góc dao động của con lắc là α0 = 10o. Thời
gian ngắn nhất để quả cầu của con lắc dịch chuyển được một cung có độ dài bằng
π/9√2 rad là
A. 1/2 s.
B.

1/6 s.

C.

1/3 s.

D.

1 s.

A - Trả lời A ID: 269603

Level: 12

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Ta có:

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 14:15 Link fb:

rad/s

rad
Để thời gian con lắc dịch chuyển là ngắn nhất độ dài cung mà con lắc đi được phải đối
xứng qua vị trí cân bằng như hình vẽ

s
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 10. Tại nơi có gia tốc trọng trường xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên
độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh
dần theo chiều âm đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc
bằng
A. –αo/√3.
B.

–αo/√2.

C.

αo/√2.

D.

αo/√3.

C - Trả lời A ID: 269604

Level: 16

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(8) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 15:1 Link fb:

Khi
Để vật chuyển động nhanh dần theo chiều âm thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
ghostrider1999 5ting
Trả lời 18 giờ trước
thythysb vật tốc ở pi/2 là vmin, ở biên =0, vật đi nhanh dần theo chiều - tức là vận tốc tăng từ
vmin -> 0 <=> vật đi trong khoảng từ Pi/2 đến biên âm, lúc đó ly độ của vật thỏa mãn là -A/căn2
=> góc -anpha0/ căn 2 ??? sai ở đâu?
Trả lời 17 giờ trước
ghostrider1999 "chuyển động nhanh dần " là xét trên phương diện độ lớn vận tốc
còn nếu đề nói "vận tốc tăng" thì làm như bạn
17 giờ trước
thythysb đã hiểu, tức là xét gia tốc, ko phải xét vận tốc.
17 giờ trước
ghostrider1999 xét về tốc độ không phải vận tốc
16 giờ trước
thythysb Thanks tú. tớ biết ý cậu rồi, cơ mà tớ vừa đối sánh vs gia tốc nữa. "chuyển
động nhanh dần" tức là có gia tốc tăng đó
vẽ vòng tròn đa trục, v âm, a tăng <=>

góc phần tư thứ I <=> ly độ dương


Hiểu kĩ rồi

16 giờ trước
ghostrider1999 bạn hiểu sai rồi góc thứ 2 cũng v âm a tăng đó.
đề họ hỏi là "tốc độ tăng" mà
16 giờ trước
thythysb ôi mẹ ơi =.= thế để học lại
16 giờ trước

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 11. Tại nơi có gia tốc trọng trường xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên
độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm
dần theo chiều âm đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc
bằng
A. –αo/√3.
B.

–αo/√2.

C.

αo/√2.

D.

αo/√3.

B - Trả lời A ID: 269605

Level: 12

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

(1) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 15:3 Link fb:

Khi
Để vật chuyển động chậm dần theo chiều âm thì
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
ghostrider1999 cố lên
Trả lời 18 giờ trước


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 12. Một quả lắc đồng hồ gồm một vật nhỏ treo trên một thanh treo rất mảnh và nhẹ. Khi
kéo dài thanh treo thêm 0,97 % thì một ngày đồng hồ chạy chậm hay nhanh bao
nhiêu phút?
A. Nhanh 7 phút.
B.

Chậm 7 phút

C.

Nhanh 5 phút

D.

Chậm 5 phút.

B - Trả lời B ID: 269606

Level: 53

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Khi đồng hồ chạy đúng

(1) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 16:0 Link fb:

thì

Khi kéo dài thanh treo thêm 0,97% thì

s
thì

s

phút
Đồng hồ chạy chậm 7 phút.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
linhnhi99 chấm
Trả lời 17 giờ trước

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 13. Một đồng hồ quả lắc mỗi ngày chạy chậm 7 phút. Coi quả lắc gồm một vật nhỏ treo
trên một thanh treo rất mảnh và nhẹ. Hỏi để đồng hồ chạy đúng giờ thì phải chỉnh độ
dài dây treo quả lắc như thế nào.


A. Kéo dài thêm 0,79%.
B.

Rút ngắn dây treo lại 0,97%.

C.

Kéo dài thêm 0,97%.

D.

Rút ngắn dây treo lại 0,79%.

B - Trả lời A ID: 269607

Level: 14

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

Khi đồng hồ chạy đúng
Khi đồng hồ chạy chậm

(2) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

11 Tháng 8 lúc 17:44 Link fb:

thì

s

thì

s

l = 99,03% l'
Cần rút ngắn dây treo lại 0,97%
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
kabutoseisen toàn nhìn lộn
Trả lời 18 giờ trước
linhnhi99 vâng chậm
Trả lời 17 giờ trước

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 14. Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ Trái Đất lên Mặt Trăng mà không điều chỉnh
lại. Theo đồng hồ ở trên Mặt Trăng thì thời gian Trái Đất tự quay một vòng là 4√6 h.
T ỷ s ố gi ữa gia t ốc r ơi t ự do trên m ặt tr ăng và gia t ốc r ơi t ự do trên trái đất là
A. 1/4.
B.

1/16.

C.

1/6 .

D.

1/36 .

C - Trả lời A ID: 269608

Level: 0

(8) Lời giải & Bình luận

Theo dõi


moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

12 Tháng 8 lúc 10:25 Link fb:

Ta có khi đồng hồ quả lắc đặt trên Mặt Đất nó dao động với chu kì T =
hồ này thì thời gian để Trái Đất tự quay một vòng là
(1)
Khi đồng hồ quả lắc đặt trên Mặt Trăng nó dao động với chu kì T' =
hồ này thì thời gian để Trái Đất tự quay một vòng là

, theo đồng

, theo đồng
h (2)

Từ (1) và (2)
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
ghostrider1999 bài này chắc cũng không ai sai nên cmt cho đỡ nhạt bài .

Trả lời

18 giờ trước

linhnhi99 sai.
Trả lời 18 giờ trước
linhnhi99 sai
Trả lời 18 giờ trước
ghostrider1999

Trả lời

.............

18 giờ trước

linhnhi99 @@
Trả lời 17 giờ trước
ghostrider1999 @@
Trả lời 10 giờ trước
jenny270999 sai sai sai ............................
Trả lời 6 giờ trước
0969808468 sai sai sai sai
3 giờ trước


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×