Tải bản đầy đủ

C0101 khái niệm và biểu diễn dao động cơ điều hòa

Thi Online - C0101 - Khái niệm và Biểu diễn dao động cơ điều hòa

Câu 1. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng bằng 50 N/m gắn với một vật nhỏ có khối
lượng bằng 50 g. Kích thích để vật dao động quanh vị trí cân bằng, trên phương nằm
ngang không ma sát. Biết rằng trong quãng thời gian 0,4 s vật nhỏ đi được tổng
quãng đường bằng 80 cm. Và tại thời điểm t = 0, vật ở vị trí cân bằng theo chiều
dương. Lấy gần đúng π2 = 10. Phương trình dao động của vật là
A. x = 10cos(10πt + π) cm.
B.

x = 8cos(10πt) cm.

C.

x = 8cos(10πt - π) cm.

D.

x = 10cos(10πt – π/2) cm.

D - Trả lời A ID: 250443


Level: 3

(23) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 25/4/2016 lúc 15:30 Link fb:

Ta có:
rad/s
s
Phương trình dao động của vật là
Tại t = 0, x = 0 theo chiều dương

cm.

Phương trình dao động của vật là
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
nhantobianYQH nhìn 4 đáp án, chọn phi = pi/2
Trả lời 26/2/2017 lúc 14:59
huongviet925 ÔI NO...................!!!!!!!!!! NGU THẬT -_Trả lời 7/3/2017 lúc 16:44
huongviet925 ỦA MÀ MN ƠI. CHO MK HỎI TÍ ÔMÊGA=CĂN BẬC 2 CỦA k/m= căn bâc 2 của
50/0.05= 10căn10 tê mà?????????????? sao là bằng 10 z ạ. sai chỗ đó rồi kìa moon
Trả lời 7/3/2017 lúc 16:48
voquangluu nó ghi 10 pi mà b
7/3/2017 lúc 16:50
huongviet925 ak. hihi. uk nhỉ. ôi!!!!!. đúng là óc cún có thật
7/3/2017 lúc 16:54
huongviet925 hihi
7/3/2017 lúc 16:55


huongviet925 mà bạn ơi. cho mk hỏi tí. công thức TQ của s bằng j z?
7/3/2017 lúc 16:58
huongviet925 ủa mn ơi. câu này mk vẫn chua ưđc hiểu cho lắm ý. ai giải thích chi tiết cho mk vs.
help me -_Trả lời 7/3/2017 lúc 16:53
nguyennhat37na chưa hiểu chỗ nào bạn???
7/3/2017 lúc 17:24
huongviet925 cái chỗ công thức của s đó pạn. cho mk ct tổng quát đó đi ạ. mk chưa đc
hiểu chỗ đó lắm bạn ơi
7/3/2017 lúc 17:31
nguyennhat37na trong 1 chu kì T thì vật đi được 1 quãng đường là 4A
=> với nT = n.4A
7/3/2017 lúc 17:33
huongviet925 z tức là z=2T ak bạn
7/3/2017 lúc 17:41

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 2. Cho con lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 25 cm treo tại vị trí có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2. Kéo con lắc về phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương
thẳng đứng một góc là 6o. Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho con lắc dao động với
vận tốc ban đầu bằng không. Phương trình ly độ góc và ly độ dài của con lắc lần lượt

A. α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm.
B.

α = 6o.cos(20t); x = (5π/6)cos(20t + π) cm.

C.

α = (π/30).cos(2√10t + π) rad; x = (0,83π)cos(2√10t + π) cm.

D.

α = 6o.cos(20t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm.

A - Trả lời D ID: 250445

Level: 27

(10) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/4/2016 lúc 16:0 Link fb:

Kéo con lắc về phía dương tới vị trí dây treo l ệch với phương thẳng đứng một góc
là . Tại thời đi ểm t = 0, buông nhẹ cho con lắc dao động
.
rad/s
rad.
cm


cm.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
duyhungkimanh Tại sao phải nhân với 100 nhỉ ?
Trả lời 25/2/2017 lúc 14:37
thienpham2808 tại lúc đó l đổi sang đơn vị là m nên phải nhân với 100 lại để ra cm á bạn
25/2/2017 lúc 18:23

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 3. Cho con lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 30 cm treo tại vị trí có gia tốc trọng
trường g = 10 m/s2. Kéo con lắc về phía dương tới vị trí dây treo lệch với phương
thẳng đứng một góc là 8o. Tại thời điểm t = 0, buông nhẹ cho con lắc dao động với
vận tốc ban đầu bằng không. Phương trình ly độ góc và ly độ dài của con lắc lần lượt

A. α = (π/30).cos(2√10t) rad; x = (5π/6)cos(2√10t) cm.
B.

α = 8o.cos(10t); x = (5π/6)cos(10t + π) cm.

C.

α = (2π/45).cos(10/√3t) rad; x = (π/75)cos(10/√3t) cm.

D.

α = 8o.cos(10t + π) rad; x = (0,83π)cos(20t) cm.

C - Trả lời A ID: 250451

Level: 13

(10) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 29/4/2016 lúc 16:32 Link fb:

Kéo con lắc về phía dương tới vị trí dây treo l ệch với phương thẳng đứng một góc
là . Tại thời đi ểm t = 0, buông nhẹ cho con lắc dao động
.
rad/s
rad.
m
m.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
0918296290 cm với m làm suy nghĩ mãi,hên vẫn đúng =.=
Trả lời 25/2/2017 lúc 7:13


harri2706 đáp án C mà
Trả lời 26/2/2017 lúc 22:28
01243937107 sao bài này tính S0 k nhân với 100 v
Trả lời 2/3/2017 lúc 16:3
huongviet925 bởi vì So ở đay đơn vị là mét mà bạn. còn cái bài bạn bảo nhân vs 100 thì
khi đó So bài đó đơn vị là cm mà bạn
7/3/2017 lúc 17:50
huongviet925 mọi người ơi. ai giải thích bài này dùm mk vs. huhu. nhiều chỗ mk chưa đc hiểu
cho lắm. nhất là cái chỗ anpha0 ấy. hepl me
Trả lời 7/3/2017 lúc 18:0
hoanglinh208 chỗ anpha0 làm sao vậy?
bạn ko hiểu chỗ nào
7/3/2017 lúc 18:45
huongviet925 mk k hiểu chỗ anpha 0 ấy, bạn giải thichs chỗ đó hộ mk vs
7/3/2017 lúc 22:24
huongviet925 ak. hihi. mk nhìn lộn. hì hì. mk hỏi lại câu khác nhé. tại sao lại biết phi bằng 0
zạ
7/3/2017 lúc 22:26

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 4. Cho một chất điểm dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Tốc độ cực đại trong quá
trình dao động bằng 30π cm/s. Khi ngang qua vị trí có li độ 4 cm, tốc độ chuyển
động của chất điểm bằng
A. 8π cm/s.
B.

18π cm/s.

C.

6π√3 cm/s.

D.

4π√3 cm/s.

B - Trả lời D ID: 253314

Level: 9

(11) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:8 Link fb:

Ta có:
Áp dụng phương trình độc lập thời gian, ta có:
cm/s.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.


anhvan1999 tick đáp án cũng sai ~~
Trả lời 2/3/2017 lúc 17:1

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 5. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 1,5 cm.
Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 50 g, lò xo có độ cứng 20 N/m. Khi vật nhỏ có
vận tốc 18 cm/s thì gia tốc chuyển động của vật có độ lớn là
A. 24 m/ s².
B.

2,4 m/ s².

C.

4,8 m/ s².

D.

48 m/ s² .

C - Trả lời D ID: 253315

Level: 19

(7) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:13 Link fb:

Ta có:

rad/s

Áp dụng phương trình độc lập thời gian, ta có:
.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 6. Một con lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo bằng 20 cm, treo tại nơi có gia tốc trọng
trường bằng 10 m/s2, đang dao động điều hòa. Tại một thời điểm, vận tốc và gia tốc
tức thời của quả nặng lần lượt là 20 cm/s và 2√3 m/s². Tốc độ cực đại c ủa quả n ặng
trong quá trình dao động là
A. 20,59 cm/s.


B.

0,785 m/s.

C.

0,765 m/s.

D.

0,529 m/s.

D - Trả lời A ID: 253316

Level: 35

(16) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 4/5/2016 lúc 17:18 Link fb:

rad/s
Áp dụng phương trình độc lập thời gian
= 0,529 m/s.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
hahoainam9x CTDL: là ct j vậy ạ
Trả lời 24/2/2017 lúc 23:57
hieutt69 công thức độc lập
Trả lời 25/2/2017 lúc 0:7
hahoainam9x hxhx. mình kp nó là công thức j ý ạ
Trả lời 25/2/2017 lúc 0:10
hoanglinh208 (v/vmax)^2 +(a/amax)^2=1
(x/A)^2+ (v/vmax)^2=1
25/2/2017 lúc 10:7

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 7. Cho một chất điểm dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Tốc độ cực đại trong quá
trình dao động bằng 16π cm/s. Khi ngang qua vị trí có li độ 2 cm, gia tốc chuyển
động của chất điểm có độ lớn bằng
A. 8π2 cm/s2.
B.

64π2 cm/s2.

C.

8π2√3 cm/s2.

D.

32π2 cm/s2.

D - Trả lời D ID: 253320

Level: 38

(15) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 6/5/2016 lúc 17:36 Link fb:

rad/s
Do x và a ngược pha nên

Theo dõi


Vậy gia t ốc chuyển động c ủa ch ất đi ểm có độ l ớn b ằng
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
whatlove2807 Bài này cho tốc độ cực đại làm gì vậy ta.
Trả lời 5/3/2017 lúc 21:40

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 8. Cho một chất điểm dao động điều hòa với tần số 3 Hz. Tốc độ cực đại trong quá
trình dao động bằng 24π cm/s. Khi ngang qua vị trí có li độ 2√3 cm, tốc độ chuyển
động của chất điểm bằng
A. 12π cm/s.
B.

4π cm/s.

C.

8π cm/s.

D.

4π√3 cm/s.

A - Trả lời B ID: 253321

Level: 7

(11) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 8:48 Link fb:

Theo phương trình độc lập thời gian:
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 9. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ √2 cm.
Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có
gia tốc 1000 cm/s2 thì vận tốc chuyển động của vật có độ lớn là


A. 10 √10 cm/ s.
B.

10 cm/ s.

C.

40 cm/ s.

D.

50 m/ s.

A - Trả lời D ID: 253322

Level: 17

(4) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 9:2 Link fb:

rad/s.

Theo phương trình độc lập thời gian:

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 10. Một con lắc đơn lý tưởng có độ dài dây treo bằng 20 cm, treo tại nơi có gia tốc trọng
trường bằng 10 m/s2, đang dao động điều hòa. Tại một thời điểm, vận tốc và gia tốc
tức thời của quả nặng lần lượt là 30 cm/s và 3√3 m/s². Tốc độ cực đại c ủa quả n ặng
trong quá trình dao động là
A. 0,84 m/s.
B.

0,793 m/s.

C.

0,765 m/s.

D.

0,85 m/s.

B - Trả lời A ID: 253323

Level: 24

(2) Lời giải & Bình luận

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 7/5/2016 lúc 9:22 Link fb:

rad/s
Áp dụng phương trình độc lập thời gian

Theo dõi


= 0,793 m/s.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 11. M ột ch ất đi ểm đang dao động đi ều hòa trên tr ục Ox v ới chu k ỳ b ằng 0,4 s và biên độ
bằng 3 cm quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất
điểm ở tọa độ 3/√2 cm và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao
động của chất điểm là
A. x = 3cos(5πt + π/6) cm.
B.

x = 3cos(5πt − π/4) cm.

C.

x = 3cos(5πt − π/6) cm.

D.

x = 3cos(5πt + π/4) cm.

B - Trả lời C ID: 253999

Level: 23

(15) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 13:53 Link fb:

Ta có:
Tại t = 0,
động theo chiều dương v > 0 thì

(Do vật đang chuyển
)

Phương trình dao động của chất đi ểm là:

cm.

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
vuhongquang Chỗ (3/√2) = 3cos (phi) từ đâu mà có ạ. Và => phi = -pi/4 kiểu gì ạ. Ai giải thích
cho e với ạ
Trả lời 2/3/2017 lúc 19:14
xuou88 Khi t = 0 thi x=3cos(phi)=(3/can2). Phi có thể nhận hai giá trị là pi/4 hoặc -pi/4 nhưng vì
vật chuyển động theo chiều dương (thuận chiều kim đồng hồ) nên lấy phi lấy giá trị -pi/4.
5/3/2017 lúc 21:21
vuhongquang Cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với you.
Trả lời 6/3/2017 lúc 20:15


daihocoi2400 chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ chứ
Trả lời 7/3/2017 lúc 10:47
huongviet925 ỦA CHO MK HỎI TÍ CHIỀU ÂM LẠI LÀ CHIỀU NGƯỢC KIM ĐỒNG HỒ CÒN
CHIỀU DƯƠNG LẠI LÀ CHIỀU THUẬN KIM ĐỒNG HỒ Ạ
Trả lời 7/3/2017 lúc 16:13
voquangluu bạn chia đường tròn làm 4 cung thì chuyển động theo chiều dương là 2 cung
phần tư ở dưới nha bạn
7/3/2017 lúc 16:21
huongviet925 z ạ. hihi. thanks bạn nhé
7/3/2017 lúc 16:49

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 12. Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox với tần số bằng 2 Hz và biên độ
bằng 4 cm quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất
điểm ở tọa độ 2 cm và đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động
của chất điểm là
A. x = 4cos(4πt + π/3) cm.
B.

x = 2cos(4πt − π/3) cm.

C.

x = 4cos(4πt − π/3) cm.

D.

x = 4cos(πt + π/3) cm.

C - Trả lời A ID: 254004

Level: 12

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 16:13 Link fb:

Ta có:

rad/s
cm

Tại t = 0,
chiều dương)
Phương trình dao động của chất đi ểm là:

(Do vật đang chuyển động theo
cm.

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 13. Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox với tần số bằng 3 Hz và biên độ
bằng 5 cm quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Tại thời điểm ban đầu, t = 0, chất
điểm ở tọa độ 2,5√3 cm và đang chuyển động theo chiều âm. Phương trình dao động
của chất điểm là
A. x = 5cos(5πt + π/3) cm.
B.

x = 5cos(5πt − π/6) cm.

C.

x = 5cos(6πt − π/3) cm.

D.

x = 5cos(6πt + π/6) cm.

D - Trả lời B ID: 254005

Level: 14

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 9/5/2016 lúc 16:40 Link fb:

Ta có:

rad/s
cm

Tại t = 0,
theo chiều âm)

(Do vật đang chuyển động

Phương trình dao động của chất đi ểm là:

cm.

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 14. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại
thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều dương. Phương trình dao
động của vật là:
A. x = 5cos(2πt – π/2) cm.
B.

x = 5cos(2πt + π/2) cm.

C.

x = 5cos(πt + π/2) cm.

D.

x = 5cos(πt – π/2) cm.

D - Trả lời D ID: 254020

Level: 9

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi


moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 10/5/2016 lúc 17:59 Link fb:

Tại thời đi ểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều d ương
rad
rad/s
cm.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 15. Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại
thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều âm. Phương trình dao động
của vật là
A. x = 5cos(2πt – π/2) cm.
B.

x = 5cos(2πt + π/2) cm.

C.

x = 5cos(πt - π/2) cm.

D.

x = 5cos(πt + π/2) cm.

D - Trả lời C ID: 254323

Level: 4

(6) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 11/5/2016 lúc 9:18 Link fb:

rad/s
Tại thời đi ểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng O theo chiều d ương
Phương trình dao động của vật là

cm.

Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
duyhungkimanh Hai câu giống nhau :p
Trả lời 25/2/2017 lúc 14:33
thuhang12399 nhìn nhầm ôi sai ngu qua đi
Trả lời 28/2/2017 lúc 21:2
yen99 Câu C chứ nhỉ
Trả lời 1/3/2017 lúc 20:32
huongviet925 CÂU D MÀ BẠN
7/3/2017 lúc 16:25


huongviet925 BẠN XEM KĨ LẠI ĐI. CÂU D ĐÚNG ĐÓ
Trả lời 7/3/2017 lúc 16:26
yen99 à uk.. tks
Trả lời 8/3/2017 lúc 19:43

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 16. Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 (đơn vị
trên trục Ox là cm). Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí
cân bằng I, trong khoảng từ C đến D. Biết rằng chất điểm chuyển động từ điểm C tới
điểm D hết 0, 5 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc chất điểm ngang qua P và
đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. Phương trình dao động của chất
điểm là
A. x = 4cos(2πt – 2π/3) − 6 cm.
B.

x = 4cos(4πt – π/3) cm.

C.

x = 4cos(2πt – 2π/3) + 6 cm.

D.

x = 4cos(2πt + 2π/3) + 6 cm.

C - Trả lời D ID: 257034

Level: 9

(13) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:21 Link fb:

Từ đề bài C là biên dương, D là biên âm và vật dao động đi ều hòa trên đo ạn CD
= 8 cm. Vị trí cân bằng tại I cách O là 6 cm
2A = 8 cm A = 4 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,5 s T = 1 s
Thời đi ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất đi ểm ngang qua P (có li độ b ằng
-A/2) và đang chuyển động theo chiều dương c ủa tr ục Ox
rad
Vậy phương trình dao động là
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.
quangdungpop sao hq cho có 9 câu vậy @@ 11 câu còn lại nay ms có
Trả lời 25/2/2017 lúc 16:35
thanhhangmai máy lỗi r cu t có mà
25/2/2017 lúc 17:6


Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 17. Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 1, 2, 3, 4, 5 (đơn vị
trên trục Ox là cm). Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí
cân bằng I, trong khoảng từ C đến D. Biết rằng chất điểm chuyển động từ điểm C tới
điểm D hết 0,25 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc chất điểm ngang qua Q
và đang chuyển động theo chiều âm của trục Ox. Phương trình dao động của chất
điểm là
A. x = 2cos(4πt – π/3) + 3 cm.
B.

x = 2cos(2πt – π/3) cm.

C.

x = 4cos(2πt – π/3) + 3 cm.

D.

x = 2cos(4πt + π/3) + 3 cm.

D - Trả lời C ID: 257040

Level: 12

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:29 Link fb:

Từ đề bài C là biên dương, D là biên âm và vật dao động đi ều hòa trên đo ạn CD
= 4 cm 2A = 4 cm A = 2 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s
rad/s
Thời đi ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất đi ểm ngang qua Q (có li độ b ằng
A/2) và đang chuyển động theo chiều âm c ủa tr ục Ox
rad
Vị trí cân bằng tại I cách O là 3 cm
Vậy phương trình dao động là
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 18. Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 1, 2, 3, 4, 5 (đơn vị
trên trục Ox là cm). Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí
cân bằng I, trong khoảng từ C đến D. Biết rằng chất điểm chuyển động từ điểm C tới


đi ểm D h ết 0,25 s. Th ời đi ểm ban đầu, t = 0, được ch ọn lúc ch ất đi ểm ngang qua P
và đang chuyển động theo chi ều d ương c ủa tr ục Ox. Ph ương trình dao động c ủa ch ất
đi ểm là
A. x = 2cos(4πt + 2π/3) + 3 cm.
B.

x = 2cos(4πt – π/3) cm.

C.

x = 2cos(4πt – 2π/3) + 3 cm.

D.

x = 2cos(2πt – π/3) + 3 cm.

C - Trả lời D ID: 257041

Level: 11

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:32 Link fb:

Từ đề bài C là biên dương, D là biên âm và vật dao động đi ều hòa trên đo ạn CD
= 4 cm 2A = 4 cm A = 2 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s
rad/s
Thời đi ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất đi ểm ngang qua P (có li độ b ằng
-A/2) và đang chuyển động theo chiều dương c ủa tr ục Ox
rad
Vị trí cân bằng tại I cách O là 3 cm
Vậy phương trình dao động là
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 19. Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 2, 4, 6, 8, 10. Một
vật dao động điều hòa trên phương Ox quanh vị trí cân bằng I, trong khoảng từ C
đến D. Biết rằng vật chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0,2 s. Nếu vị trí ban đầu
(khi t = 0) của vật tại điểm P, khi đó vật đang chuyển động theo chiều dương của
trục Ox. Phương trình dao động của vật là
A. x = 8cos(5πt – 2π/3).
B.

x = 4cos(5πt – 2π/3) + 6.

C.

x = 8cos(5πt – 2π/3) + 6.

D.

x = 4cos(4πt + 2π/3) + 3.

B - Trả lời A ID: 257042

Level: 9

(0) Lời giải & Bình luận

Theo dõi


moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:34 Link fb:

Từ đề bài C là biên dương, D là biên âm và vật dao động đi ều hòa trên đo ạn CD
= 8 cm 2A = 8 cm A = 4 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,2 s T = 0,4 s
rad/s
Thời điểm ban đầu, t = 0, đượ c ch ọn lúc chất đi ểm ngang qua P (có li độ bằng
-A/2) và đang chuyển động theo chi ều d ương của tr ục Ox
rad
Vị trí cân bằng tại I cách O là 6 cm
Vậy phương trình dao động là
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Hảo nếu bạn có thắc mắc về
lời giải này.

Chọn chế độ đăng:
- - - - Ch?n - - - -

Câu 20. Trên trục Ox có các điểm D, P, O, Q, C tương ứng tại các tọa độ –2, –1, 0, +1, +2.
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Vị trí
của vật dao động nằm trong khoảng từ C đến D. Biết vật chuyển động từ C tới D hết
0,25 s. Gốc thời gian được chọn lúc vật đi qua điểm Q theo chiều dương của trục tọa
độ. Phương trình dao động của vật là
A. x = 2cos(4πt – π/3) cm.
B.

x = 4cos(4πt + π/3) cm.

C.

x = 4cos(8πt – π/3) cm.

D.

x = 2cos(4πt – π/4) cm.

A - Trả lời A ID: 257043

Level: 8

(5) Lời giải & Bình luận

Theo dõi

moonGift ( Nguyễn Thị Hảo ) 19/5/2016 lúc 22:37 Link fb:

Từ đề bài C là biên dương, D là biên âm và vật dao động đi ều hòa trên đo ạn CD
= 4 cm.
2A = 4 cm A = 2 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,25 s T = 0,5 s
rad/s
Thời đi ểm ban đầu, t = 0, đượ c chọn lúc chất đi ểm ngang qua Q (có li độ b ằng
A/2) và đang chuyển động theo chiều dương c ủa tr ục Ox
rad
Vậy phương trình dao động là
blackonyx/CapturTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×