Tải bản đầy đủ

Một số bài tập về hối phiếu

Bài tập Hối phiếu
Bài 1 : ContractNo. 9967HK/YAGI April 20,2004
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs,
- Unit price: US $120
Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2004
Payment: (D/A) after 60 days shipment date
.......................................................................
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, biết rằng:
– Bên bán đã hoàn thành nghóa vụ giao hàng theo đúng thời hạn đã ký kết, ngày
giao hàng ghi trên B/L là 18/06/2004
– Bên bán mở tài khoản giao dòch tại NH Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố
Hồ Chí Minh.
Giải sửa
No 20/2004 BILL OF EXCHANGE

For USD 84,000 HCMC, Date 18 Jun 2004
At 60 days after B/L date sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and
date being unpaid) Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF
VIETNAM HCM CITY BRANCH the sum of US Dollars Eighty Four Thousand Only.
Value received as per our invoice No (tùùy ý) 9999 dated 18 Jun 2004
Drawn under Contract No 9967HK/YAGI dated 20 April 2004
To : YAGI Co., Ltd. Drawer
228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU HUU NGHI GARMENT
OSAKA EXPORT-IMPORT Co
Bài 2 : (Trích một số điều khoản L/C No.: 024070296ILC 1236)
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE.
JANUARY 28th, 1996
TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND YOURSELVES FOR USD 892,000.00
DD28 01 1996
WE HEREBY OPEN IRREVOCABLE CREDIT NUMBER 024070296ILC 1236
IN FAVOUR OF: SALPHANT LTD 1245 PIEDAD ST. SINGAPORE
APPLICANT: AN PHU SERVICE PRODUCTION COMPANY – ASC 606 TRAN PHU ST. DIST. 5
HCMC, VIETNAM
AMOUNT: US $ 892,000.00 CIF PORT OF VIETNAM
AVAILABLE BY BENEFICIARY’S SIGHT DRAFT (S) DRAWN ON ISSUING BANK FOR 100
PERCENT INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS IN
TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED):
.............
LATEST SHIPMENT: MARCH 26th, 1996
THIS CREDIT VALID MAY 30th 1996 IN VIETNAM.
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, Biết rằng:
– Ngày giao hàng là ngày 25/03/1996.
– Hóa đơn do bên bán lập số AQ 1345 ngày 25/03/1996
– Ngân hàng thông báo L/C là NH phục vụ nhà xuất khẩu.
Giải sửa
No 1345 BILL OF EXCHANGE
For USD 892,000 Singapore, Date 25 Mar 1996
At xxxx sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) Pay to the order of THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE the sum of US
Dollars Eight Hundred And Ninety Two Thousand Only.
Value received as per our invoice No AQ 1345 dated 25 Mar 1996
Drawn under BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HCM CITY BRANCH
Confirmed / irrevocable / without recourse LC No 024070296ILC 1236 dated 28 Jan 1996
To : BANK FOR FOREIGN AND TRADE Drawer


OF VIETNAM HCM CITY BRANCH SALPHANT LTD
Bài 3 : Căn cứ vào tài liệu sau đây hãy lập một hối phiếu:
Trích L/C số 024070204ILC 0639 mở ngày 17/02/2004:
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: BANK DAGA NEGARA JAKARTA.
TEST: FOR USD 124,000.00
MT700 ISSUE OF DOCUMENTARY CREDIT
: 40A/FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE
: 20/ DOCUMENTARY CREDIT NUMBER : 024070204ILC 0639
: 31C/ DATE OF ISSUE: 040217
: 31D/ DATE AND PLACE OF EXPIRY: 040330 INDONESIA
: 50/ APPLICANT: THE BEN TRE FROZEN AQUA PRODUCT EXPORT COMPANY (AQUATEX
BENTRE)
: 59/ BENEFICIARY: PT THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD JL PULOLENTUT NO11,
PULOGADUNG JAKARTA INDONESIA FAX: (021) 4609 142 JAKARTA
: 32B/ CURRENCY CODE, AMOUNT: USD 124,000.00
: 41D/ AVAILABLE WITH...... BY ANY BANK BY NEGOTIATION
: 42C/ DRAFT AT: SIGHT FOR PCT INVOICE VALUE
: 42A/ DRAWEE: BFTVVNVX007(BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM, BRANCH,
HCMC)
: 44C/ LATEST OF SHIPMENT: 040307
: VCB/HCM
Biết rằng :
– Nhà xuất khẩu đã hoàn thành nghóa vụ giao hàng theo L/C quy đònh, giao hàng
ngày 07/03/2004, hóa đơn số: 124/04T ngày 07/03/2004
– Nhà xuất khẩu mở tài khoản tại Ngân hàng thông báo L/C
Giải sửa
No 124 BILL OF EXCHANGE
For USD 124,000 Jakarta, Date 07 Mar 2004
At xxxx sight of this First BIll of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) Pay to the order of BANK DAGA NEGARA JAKARTA the sum of US Dollars One
Hundred And Twenty Four Thousand Only.
Value received as per our invoice No 124/04T dated 07 Mar 2004
Drawn under BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HCM CITY BRANCH
irrevocable L/C No 024070204ILC 0639 dated 17 Feb 2004
To : BANK FOR FOREIGN AND TRADE Drawer
OF VIETNAM HCM CITY BRANCH PT THE FIRST NATIONAL
GLASSWARE LTD
Bài 4 : Cty Savimex vừa hoàn thành việc xuất lô hàng trò giá 48.285 USD theo HĐ trả
ngay số 21/2004HDXK ngày 02/09/2004 cho cty ST & Tran Co. có trụ sở tại 26 Greenfield
Street, Bankstown NSW 2200 Australia.Hàng giao tại cảng Saigon và thanh toán qua NHTM Á
Châu (Asia Commercial Bank).
Hãy lập hối phiếu đòi tiền dựa vào các thông tin trên và các thông tin tự cho thêm
theo đúng luật.
Giải sửa
No 21/2004 BILL OF EXCHANGE
For USD 48,285 HCMC, Date Sep 16
th
2004
At xxxx sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) Pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of US Dollars Forty Eight
Thousand Two Hundred And Eighty Five Only.
Value received as per our invoice No 3979 dated Sep 15
th
2004.
Drawn under Contract No 21/2004HDXK dated Sep 2
nd
2004
To : ST & Tran Co Drawer
Greenfield Street, Savimex
Bankstown NSW 2200 Australia
Bài 5 : Ngày 28/11/2003, cty Cholimex ký HD số 022/2003HDXK, xuất khẩu tôm đông
lạnh sang Nhật Bản trò giá 92.857 USD, thanh toán bằng thư tín dụng trả chậm 90 ngày
kể từ ngày nhận hối phiếu.
Hàng được giao ngày 03/01/2004 tại cảng Saigon theo tín dụng thư số 0214357/LC do Bank
of Tokyo – Mitsubishi ký phát ngày 10/12/2003.
Dựa vào các thông tin trên và các thông tin tự cho thêm (*), hãy ký phát hối phiếu
đòi tiền nhà nhập khẩu.
Giải sửa
No 022/2003 BILL OF EXCHANGE
For USD 92,857 HCMC, Date 03 Jan 2004
At 90 days after sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) Pay to the order of Asia Commercial Bank (*) the sum of US Dollars Ninety Two
Thousand Eight Hundred And Fifty Seven Only.
Value received as per our invoice No 022/2003 dated 03 Jan 2004
Drawn under Bank of Tokyo Mitsubishi – Confirmed / irrevocable / without recourse L/C No
0214357/LC dated 10 Dec 2003
To : Drawer
Bank of Tokyo Mitsubishi– Cholimex
Hoặc
No 022/2003 BILL OF EXCHANGE
For USD 92,857 HCMC, Date Jan 3
rd
2004
At 90 days after sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and date being
unpaid) Pay to the order of Asia Commercial Bank the sum of US Dollars Ninety Two
Thousand Two Hundred And Fifty Seven Only.
Value received as per our invoice No 1234 dated Jan 3
rd
2004 (*)
Drawn under irrevocable L/C No 0214357/LC dated Dec 10
th
2003 Issued by Bank of Tokyo
Mitsubishi.–
To Bank of Tokyo Mitsubishi– Drawer
Cholimex

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×