Tải bản đầy đủ

Bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng môn Vật Lý.

PHÂN CHIA NỘI DUNG THEO ĐIỂM SỐ KỲ VỌNG
KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

NGUYỄN THÀNH NAM, PhD
Tiến sỹ Vật lý tại CH Pháp - Grenoble Univ
Giảng viên Học Viện KTQS - MTA
Giáo viên Chinh Phục Kỳ Thi trên VTV7
Cố vấn Học Sao Cho Tốt trên VTV7
Giáo viên Vật lý trên Lize.vn và Hocmai.vn
Chuyên gia phương pháp học tập trên Hocthongminh.vn
www.facebook.com/littlezerooos
Lưu ý:
Dưới đây là bảng phân chia nội dung theo điểm số kỳ vọng:
− Để học kiến thức ở mức điểm 7 cần học tất cả các bài U7
− Để học kiến thức ở mức điểm 8 cần học tất cả các bài U7 + U8
− Để học kiến thức ở mức điểm 9 cần học tất cả các bài U7 + U8 + U9
− Để học kiến thức ở mức điểm 10 cần học tất cả các bài U7 + U8 + U9 + U10
Bảng này được lập dựa trên nghiệm giảng dạy của thầy Nguyễn Thành Nam, nên có thể khác quan điểm với mọi
người, và đang tiếp tục được điều chỉnh.

Dao động cơ học


U7

U8

U9

U10

Bài 01. Khái niệm dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Điều kiện lực kéo về trong dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Con lắc lò xo dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

Bài 04. Con lắc đơn dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

Bài 05. Các mối quan hệ ĐỘC LẬP THỜI GIAN trong dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

Bài 06. Viết phương trình dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bài 11. Mở rộng phương pháp ĐƯỜNG TRÒN trong dao động điều hòa (U8)

x

x

x

Bài 12. Phương pháp ĐƯỜNG TRÒN HỖN HỢP trong dao động điều hòa (U8)

x

x

x

Bài 13. Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số (U8)

x

x

x

x

x

x

x

Bài 07. Kích thích dao động điều hòa bằng va chạm (U9)
Bài 08. Quan hệ giữa QUÃNG ĐƯỜNG đi và THỜI GIAN chuyển động (U7)

x

Bài 09. Cực trị của QUÃNG ĐƯỜNG và THỜI GIAN dao động (U8)
Bài 10. Xác định THỜI ĐIỂM và SỐ LẦN đi qua một vị trí (U7)

x

Bài 14. Tìm cực trị trong bài toán tổng hợp dao động điều hòa (U9)
Bài 15. So sánh hai DDDH cùng phương cùng tần số (U8)

x

Bài 16. So sánh hai DDDH cùng biên độ khác tần số (U10)

x

Bài 17. Bài toán ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U8)

x

Bài 18. Bài toán SO SÁNH ĐỒ THỊ HÌNH SIN trong dao động điều hòa (U9)
Bài 19. Cơ năng trong dao động điều hòa (U7)

x

x

x

x

x

x

x

x

1


Bài 20. Sự chuyển hóa qua lại giữa Động năng và Thế năng trong (U7)

x

x

Bài 21. Hoạt động của lực kéo về trong dao động điều hòa (U9)

x

x

x

x

Bài 22. Cắt ghép lò xo (U8)

x

x

x

Bài 23. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (U8)

x

x

x

x

x

Bài 24. Con lắc lò xo dao động trên phương thẳng đứng (nâng cao) (U9)
Bài 25. Con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương nghiêng (U10)
Bài 26. Con lắc đơn chuyển động trong trường trọng lực (U7)

x
x

Bài 27. Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường (U8)

x

x

x

x

x

x

Bài 28. Con lắc đơn tích điện dao động trong điện trường (nâng cao) (U10)

x

Bài 29. Con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính (U10)

x

Bài 30. Dao động Tắt dần và sự Duy trì và Cưỡng bức dao động (U7)

x

x

x

x

Bài 31. Sự tắt dần dao động do ma sát (U9)

x

x

Bài 32. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc lò xo (U9)

x

x

Bài 33. Thay đổi đột ngột cấu trúc con lắc đơn (U9)

x

x

Bài 34. Dịch chuyển đột ngột vị trí cân bằng (U10)

Sóng cơ học

x
U7

U8

U9

U10

Bài 01. Sóng cơ học và Sự truyền sóng (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Phương trình sóng cơ học (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Biên độ và Năng lượng sóng cơ học (U10)

x

Bài 04. So sánh pha của hai dao động trên phương truyền sóng (U8)

x

Bài 05. Khoảng cách giữa hai dao động trên phương truyền sóng (U9)

x

x

x

x

Bài 06. Hiện tượng giao thoa sóng cơ học (U7)

x

x

x

x

Bài 07. Cực đại và Cực tiểu trong trường giao thoa (U7)

x

x

x

x

Bài 08. Bụng sóng và Nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn (U7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bài 09. Bài toán khoảng cách trong trường giao thoa (U9)
Bài 10. Điều kiện sóng kết hợp trong giao thoa (U7)

x

Bài 11. Giao thoa giữa hai nguồn ngược pha (U8)
Bài 12. Giao thoa giữa hai nguồn có độ lệch pha bất kỳ (U10)

x

Bài 13. Sóng dừng (U7)

x

x

x

x

Bài 14. Điều kiện và đặc điểm của sóng dừng (U7)

x

x

x

x

Bài 15. Khoảng cách giữa hai phần tử môi trường sóng dừng (U10)

x

Bài 16. Hiện tượng giao thoa sóng âm (U9)

x

x

Bài 17. Âm và Nhạc âm (U7)

x

x

x

x

Bài 18. Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm (U7)

x

x

x

x

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Khung dây quay trong từ trường (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Điện áp xoay chiều và Dòng điện xoay chiều (U7)

x

x

x

x

Dòng điện xoay chiều

Bài 03. Điện lượng dịch chuyển bởi dòng điện xoay chiều (U10)
Bài 04. Dòng điện xoay chiều qua điện trở thuần (U7)

x
x

x

x

x

2


Bài 05. Dòng điện xoay chiều qua tụ điện (U7)

x

x

x

x

Bài 06. Dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm thuần (U7)

x

x

x

x

Bài 07. Dòng điện xoay chiều qua mạch RLC không phân nhánh (U7)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bài 08. Ống dây có điện trở nội và mạch RLrC (U8)
Bài 09. Công suất tiêu thụ điện năng trên mạch điện xoay chiều (U7)

x

Bài 10. Dùng Số Phức để giải toán điện xoay chiều (U8)
Bài 11. Dùng giản đồ véc-tơ để giải toán điện xoay chiều (U7)

x

Bài 12. Phương pháp giản đồ véc-tơ (nâng cao) (U10)
Bài 13. Hiện tượng cộng hưởng trong mạch RLC không phân nhánh (U7)

x
x

x

x

Bài 14. Cộng hưởng trong mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên (U9)

x

x

Bài 15. Cộng hưởng trong mạch RLC khi độ tự cảm L biến thiên (U9)

x

x

Bài 16. Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên (U9)

x

x

x

x

x

x

Bài 17. Mạch RLC có điện trở R biến thiên (U8)

x

x

Bài 18. Mạch RLrC có điện trở R biến thiên (U9)
Bài 19. Máy biến áp (U7)

x

x

x

x

Bài 20. Truyền tải điện năng (U7)

x

x

x

x

Bài 21. Máy phát điện xoay chiều một pha (U7)

x

x

x

x

Bài 22. Máy phát ba pha và Dòng điện ba pha (U9)

x

x

Bài 23. Động cơ không đồng bộ ba pha (U9)

x

x

Bài 24. UL khi ZL biến thiên và UC khi ZC biến thiên (U10)

x

Bài 25. UL khi L biến thiên (U10)

x

Bài 26. UC khi C biến thiên (U10)

x

Bài 27. UL khi f biến thiên (U10)

x

Bài 28. UC khi f biến thiên (U10)

x

Bài 29. Xác định thành phần chưa biết của mạch điện (U9)

x

x

Bài 30. Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong điện xoay chiều (U9)

x

x

Bài 31. Các bài toán về giá trị tức thời (U9)

x

x

Dao động điện từ

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Mạch LC và Dao động điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Mối quan hệ độc lập thời gian trong dao động điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Xác định yếu tố Thời Gian bằng chuyển động tròn đều (U8)

x

x

x

Bài 04. Xác định yếu tố Điện Từ bằng chuyển động tròn đều (U8)

x

x

x

Bài 05. Điện lượng di chuyển trong dao động điện từ (U10)

x

Bài 06. Năng lượng trong Dao động điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 07. Sự chuyển hóa giữa NL điện trường và NL từ trường (U7)

x

x

x

x

x

x

Bài 08. Sự tắt dần của dao động điện từ (U9)
Bài 09. Thay đổi đột ngột cấu trúc mạch dao động điện từ (U10)

x

Bài 10. Điện Từ trường cảm ứng và Sóng điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 11. Nguyên tắc truyền thông tin bằng sóng điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 12. Phát và Thu sóng điện từ (U7)

x

x

x

x

3


Sóng ánh sáng

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Cơ sở quang hình học (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Hiện tượng Tán sắc ánh sáng mặt trời qua lăng kính (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Định nghĩa và Điều kiện tán sắc ánh sáng (U7)

x

x

x

x

Bài 04. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young (U7)

x

x

x

x

Bài 05. Vị trí vân giao thoa và công thức Khoảng vân (U7)

x

x

x

x

Bài 06. Ánh sáng đơn sắc trong quá trình truyền sáng (U7)

x

x

x

x

Bài 07. Sự co giãn của hệ vân giao thoa khe Young (U8)

x

x

x

Bài 08. Giao thoa đồng thời Hai ánh sáng đơn sắc (U8)

x

x

x

Bài 09. Giao thoa đồng thời Ba ánh sáng đơn sắc (U9)

x

x

Bài 10. Giao thoa ánh sáng Trắng (U9)

x

x

Bài 11. Máy quang phổ lăng kính (U7)

x

x

x

x

Bài 12. Quang phổ liên tục và Ứng dụng (U7)

x

x

x

x

Bài 13. Quang phổ Vạch và quang phổ Hấp thụ (U7)

x

x

x

x

Bài 14. Thang sóng điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 15. Tia Hồng ngoại và Ứng dụng (U7)

x

x

x

x

Bài 16. Tia Tử ngoại và Ứng dụng (U7)

x

x

x

x

Bài 17. Tia Ront-gen và Ứng dụng (U7)

x

x

x

x

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Hiện tượng Quang điện (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Thuyết Lượng tử ánh sáng (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Giải thích HT Quang điện bằng Thuyết Lượng tử AS (U7)

x

x

x

x

Bài 04. Hiện tượng quang điện trong (U7)

x

x

x

x

x

x

x

Lượng tử ánh sáng

Bài 05. Ứng dụng của hiện tượng quang điện (U8)
Bài 06. Hiện tượng quang điện trong Điện trường (U10)

x

Bài 07. Hiện tượng quang điện trong Từ trường (U10)

x

Bài 08. Mẫu nguyên tử Bohr (U7)

x

x

x

x

Bài 09. Tiên đề Bohr về Trạng thái dừng của nguyên tử (U7)

x

x

x

x

Bài 10. Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử (U7)

x

x

x

x

Bài 11. Đặc điểm cấu trúc thang năng lượng của Hydro (U7)

x

x

x

x

Bài 12. Các dãy quang phổ vạch phát xạ của Hydro (U9)

x

x

Bài 13. Bài toán Cấu trúc dãy quang phổ vạch của Hydro (U9)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Khối lượng và Năng lượng nghỉ (U7)

x

x

x

x

Bài 14. Hiện tượng Quang phát quang (U7)

x

x

Bài 15. Hiện tượng phát quang Laser (U9)
Bài 16. Hiện tượng phát quang Ront-gen (U8)

Hạt nhân nguyên tử

4


Bài 03. Độ hụt khối và Năng lượng liên kết (U7)

x

x

x

x

Bài 04. Khái niệm và đặc điểm của phản ứng hạt nhân (U7)

x

x

x

x

Bài 05. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân (U7)

x

x

x

x

Bài 06. Độ hụt khối và Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân (U7)

x

x

x

x

x

x

x

Bài 07. Bài tập về năng lượng trong phản ứng hạt nhân (U8)
Bài 08. Hiện tượng phân rã phóng xạ và Các loại tia phóng xạ (U7)

x

x

x

x

Bài 09. Định luật phân rã phóng xạ (U7)

x

x

x

x

Bài 10. Hoạt độ phóng xạ (U9)

x

x

Bài 11. Ứng dụng của hiện tượng phóng xạ (U9)

x

x

Bài 12. Phản ứng Phân hạch (U7)

x

x

x

x

Bài 13. Phân hạch dây chuyền và Ứng dụng (U7)

x

x

x

x

x

x

x

U7

U8

U9

U10

Bài 01. Lực điện và Điện trường (U7)

x

x

x

x

Bài 02. Tụ điện và Mạch điện chứa tụ (U7)

x

x

x

x

Bài 03. Nguồn điện và Máy thu có suất phản điện (U7)

x

x

x

x

Bài 04. Mạch điện không đổi (U7)

x

x

x

x

Bài 05. Từ trường (U7)

x

x

x

x

Bài 06. Lực từ (U7)

x

x

x

x

Bài 07. Cảm ứng điện từ (U7)

x

x

x

x

Bài 08. Phản xạ và Khúc xạ (U7)

x

x

x

x

Bài 09. Lăng kính (U8)

x

x

x

Bài 10. Thấu kính (U8)

x

x

x

x

x

Bài 14. Phản ứng Nhiệt hạch và Ứng dụng (U8)

Vật lý 11

Bài 11. Hệ hai thấu kính (U9)
Bài 12. Tính toán sai số và Biểu diễn kết quả phép đo (U10)

x

Bài 13. Thuyết tương đối hẹp (U10)

x

CÀNG CƠ BẢN – CÀNG QUAN TRỌNG
-----------------------------------------------------

Tải ứng dụng LIZE trên
Play Store và Apple Store
Để luyện bộ câu hỏi
Lý Thuyết và Bài Tập Cơ Bản
do thầy Nguyễn Thành Nam trực tiếp
biên soạn để tặng các em.
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×