Tải bản đầy đủ

dịch unit 9 lớp 12

Dịch:
Ba dải đât rộng lớn của sa mạc cát hầu như bao quanh phần trung tâm của nước
Úc. Về phía bắc của bình nguyên Nullabor trải dài Đại Sa mạc Victoria. Về phía
tây, sa mạc Gibbon, Great Sandy và sa mạc Tanami bao gồm một khu vực cát
mênh mông. Phía bắc cùa hồ Eyre trải dài sa mạc Simpson, phần cuối cùng của
nước Úc được khám phá.
Sa mạc Simpson nằm giữa Hồ Eyre ở phía nam, dãy Macdonnel ở phía bắc, hai
dòng sông Mulligan và Diamantina ở phía đông, hai sông Macumba và Finke ở
phía tây. Những người Âu châu vào sa mạc Simpson năm 1845, nhưng sa mạc
vẫn là nơi bí hiểm cho đến khi Madigan thực hiện cuộc khảo sát trên không vào
năm 1929. Ông đặt tên cho sa mạc là Simpson, tên của Chù tịch Chi nhánh phía
nam của Hội Địa lí Hoàng gia Úc.
Năm 1936, Colson và một thổ dân úc dùng lạc đà băng qua sa mạc. Họ đi dọc
theo ranh giới Nam úc và Northern Territory. Ba năm sau, Madigan dẫn một
đoàn thám hiểm băng qua những đồi cát theo đường tiến xa về phía bắc hơn. Cả
hai Colson và Madigan đi về phía đông băng qua sa mạc Simpson.
Ở sa mạc Simpson có nhiều loại hình đồi cát khác nhau. Ở phía tây của sa mạc,
có một mạng lưới đồi cát thấp, phần lớn cao không tới 10 mét. Cỏ đồi cát mọc
trên cát xốp trên đỉnh và cây lá nhọn mọc ở phần đất giữa những đồi cát và trên
những triền dốc ổn định hơn.
Về phía bắc của sa mạc, những đồi cát chạy song song và được phân cách bởi

những đường hành lang của những vùng đất có cây bụi trống và thấp. Cây lá
nhọn mọc trên triền dốc của đồi cát. Những đồi cát này màu nâu đỏ sẫm, nhưng
cát màu lợt ở những khu vực Queensland, Nam úc và Northern Territory gíao
nhau. Những hồ muối khô dài đến 70 cây số, rộng 15 cây số nằm giữa những
đồi cát dài với đỉnh cao 20 mét.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×