Tải bản đầy đủ

DE THI CHUYEN VAN DONG NAI môn văn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN VĂN, THPT chuyên LƯƠNG
THẾ VINH NĂM 2012
Môn thi : Ngữ văn
Thời gian 150 phút
Ngày thi 13 tháng 6 năm 2012
(Đề này có một trang)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (4,0 điểm)
Trong giao tiếp người ta thường nói những câu sau:
a) Cậu là đàn ông cơ mà!
b) Tiền bạc chỉ là tiền bạc.
c) Chó sói vẫn là chó sói.
d) Hết mưa thì nắng, hết nắng thì mưa.
e) Lý thuyết chỉ là lý thuyết.
1.1 Xét về nghĩa tường minh, các câu trên vi phạm phương châm nào trong hội
thoại?
1.2 Giải đoán hàm ý của các câu a,b,c,d.
1.3 Hãy viết một đoạn văn (dài tối đa 15 dòng) bàn luận về câu “Lý thuyết chỉ là
lý thuyết”.
Câu 2 (6,0 điểm )

Phân tích đoạn thơ sau:
“Dù ở gần con,
Dù ở xa con,
Lên rừng xuống bể,
Cò sẽ tìm con,
Cò mãi yêu con.
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
À ơi!
Một con cò thôi,
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi.
Ngủ đi! Ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc,
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi.”
(Chế Lan Viên, Con Cò, SGK Ngữ văn 9, tập 2, trang 46)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×